جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گلوگاه

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گلوگاه

اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٣٥
اذان مغرب: ١٨:١٥:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:١٣

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلوگاه (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر گلوگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر گلوگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گلوگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
به وسیله‌ی كتمان و پنهان‌كاری، بر انجام كارهای خود، كمك بگیرید، زیرا هر كسی كه دارای نعمتی (از طرف خدا)‌ باشد،‌ مورد حسادت قرار می‌گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلوگاه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلوگاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گلوگاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:١٥٠٠:١٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٩:١٦١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:١٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٢١١٢:٥٨:١١١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٣٣٠٠:١١:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٥:٥١١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:١١:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٧:٣٧١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١١:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٩٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:١٧٠٠:١٠:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥٧:١٦١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٢:١١٠٠:١٠:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٠٢١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٠:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٩:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٦:٤٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٦:٤١١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٩:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٩:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٦:٢١١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٦:١٥١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٨:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠١:١٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:١٨٠٠:٠٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٦:٠١١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٧:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٧:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٠١٠٠:٠٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٥٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٥:٥١١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٠٦:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٠٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گلوگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گلوگاه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلوگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلوگاه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلوگاه شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلوگاه شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٢:١٧١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٧:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠١:٤٥١٩:٣٨:١٠١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٦:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠١:٢٩١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٦:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٦:٢١١٣:٠١:١٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:١٥٠٠:١٦:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٥١٠٠:١٦:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٢٥٠٠:١٦:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٠:١٩١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٦:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٣٤٠٠:١٥:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٩:٤١١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٠٧٠٠:١٥:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٩:٢٢١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٥:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣١:٥١١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:١٢٠٠:١٥:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٥:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:١٦٠٠:١٤:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:١١١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:١٩١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٤:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٤:٥٨١٢:٥٧:٤٣١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:١٨٠٠:١٤:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥٧:٢٢١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٤:٠٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٣١١٢:٥٧:٠٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٠٠٠:١٣:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٦:٤١١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٥٠٠٠:١٣:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٨:٠٥١٢:٥٦:٢٠١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٣:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٨:٥٢١٢:٥٥:٥٩١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٥٠٠٠:١٣:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:٣٨١٢:٥٥:٣٧١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٢٠٠٠:١٢:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٠:٢٥١٢:٥٥:١٦١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٤٩٠٠:١٢:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤١:١٢١٢:٥٤:٥٥١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:١٩٠٠:١٢:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤١:٥٩١٢:٥٤:٣٤١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٤٩٠٠:١٢:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥٤:١٢١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:١٨٠٠:١١:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:٣٣١٢:٥٣:٥١١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٤٨٠٠:١١:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٤:٢٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:١٧٠٠:١١:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٥:٠٧١٢:٥٣:٠٨١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٤٧٠٠:١٠:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٥:٥٥١٢:٥٢:٤٧١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:١٧٢٣:٤٠:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٤٢١١:٥٢:٢٦١٧:٥٧:٣٥١٨:١٥:٤٧٢٣:١٠:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلوگاه

گَلوگاه یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان گلوگاه در ناحیه شرقی استان مازندران است. زبان محلی مردم گلوگاه زبان ترکی و زبان مازندرانی است

شهر گلوگاه در ویکیپدیا

شهر گلوگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلوگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلوگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلوگاه بر روی نقشه

شهر گلوگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلوگاه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گلوگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلوگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ گلوگاه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گلوگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلوگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گلوگاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلوگاه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ گلوگاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گلوگاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلوگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو