جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلوگاه

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گلوگاه


اذان صبح: ٠٥:١١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٨

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلوگاه (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر گلوگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گلوگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلوگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرلد جامپولسكی
اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلوگاه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلوگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلوگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٣١٠٠:١٠:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١١:٥٦١٢:٥٧:١٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٠:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٦:٥٧١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٦:٤١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٦:٢١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٨:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٦:١٥١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٧:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٦:٠١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٧:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٧:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٦:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٥:٥١١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٠٦:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٥٥٠٠:٠٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٤:٣١١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٤٨٠٠:٠٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٠٥:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٩:١٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٠٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:١٧٠٥:٥٢:٠٦١٢:٥٥:٥٢٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠٩٠٥:٥١:٢١١٢:٥٥:٥٣٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢١:١٦٠٠:٠٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٥٠:٣٧١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٠٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٠٥:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٥٦:٠٢٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٠٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٨:٣٥١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٠٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥٦:١١٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٠٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٧:٢٢١٢:٥٦:١٦٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٦:١٥٠٠:٠٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گلوگاه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گلوگاه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٠٧١٣:٠٥:٠٤١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٤٠٠:٢٢:٠١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٣٩١٣:٠٤:٤٦١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢١:٣٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:١٢١٣:٠٤:٢٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٣٨٠٠:٢١:١٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٩:٤٥١٣:٠٤:١٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣٠٠٠:٢٠:٥٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:١٨١٣:٠٣:٥٢١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٣٠٠:٢٠:٣٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٦:٥١١٣:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٥٠٠:٢٠:٠٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٣:١٦١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٩:٤٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٩:٢١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٢:٤١١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٢٠٠:١٨:٥٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٤:٣١٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٢:٢٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٨:٣٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٢:٠٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٨:١٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣٨:١٦١٣:٠١:٤٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٧:٤٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٥١١٣:٠١:٣٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٧:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠١:١٥١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:١٥٠٠:١٧:٠٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٦:٣٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٨:٠١٠٠:١٦:١٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣١:١٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٥:٥٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٠:١١١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٥:٢٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٥:٠٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٧:١١١٢:٥٩:٤١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣٤٠٠:١٤:٤٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٧٠٠:١٤:٢٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٩:١٢١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٢١٠٠:١٣:٥٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٥٠٠:١٣:٣٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٣:١٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٢:٥٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٩:١٩١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٢:٣٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٢:١٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٧:٥٦١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:١١:٥١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٤١٠٠:١١:٣١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٦:٥١١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٤٠٢٣:٥٤:٠٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠١:٢٤١٣:٠٦:٣٤١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٣٢٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥٩:٥٧١٣:٠٦:١٦١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٢٥٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٥٨١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٣:٠٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٧:٠٢١٣:٠٥:٤٠١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:٠٩٠٠:٢٢:٤٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٥:٣٤١٣:٠٥:٢٢١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠١٠٠:٢٢:٢٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٠٧١٣:٠٥:٠٤١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٤٠٠:٢٢:٠١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٣٩١٣:٠٤:٤٦١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢١:٣٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:١٢١٣:٠٤:٢٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٣٨٠٠:٢١:١٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٩:٤٥١٣:٠٤:١٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣٠٠٠:٢٠:٥٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:١٨١٣:٠٣:٥٢١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٣٠٠:٢٠:٣٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٦:٥١١٣:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٥٠٠:٢٠:٠٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٣:١٦١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٩:٤٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٩:٢١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٢:٤١١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٢٠٠:١٨:٥٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٢:٢٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٨:٣٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٢:٠٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٨:١٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٨:١٦١٣:٠١:٤٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٧:٤٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٥١١٣:٠١:٣٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٧:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠١:١٥١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:١٥٠٠:١٧:٠٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٦:٣٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٨:٠١٠٠:١٦:١٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣١:١٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٥:٥٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٠:١١١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٥:٢٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٥:٠٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٧:١١١٢:٥٩:٤١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣٤٠٠:١٤:٤٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٧٠٠:١٤:٢٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٩:١٢١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٢١٠٠:١٣:٥٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٥٠٠:١٣:٣٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٣:١٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلوگاه

گَلوگاه یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان گلوگاه در ناحیه شرقی استان مازندران است. زبان محلی مردم گلوگاه زبان ترکی و زبان مازندرانی است

شهر گلوگاه در ویکیپدیا

شهر گلوگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلوگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلوگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلوگاه بر روی نقشه

شهر گلوگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلوگاه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلوگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلوگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلوگاه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گلوگاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلوگاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلوگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلوگاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو