جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گلوبند

ابرده | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گلوبند


اذان صبح: ٠٣:٢٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٠١

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلوبند (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای گلوبند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلوبند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلوبند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

گوته
دنیا پر از ابلیسانی است كه پیوسته به ما كینه می ورزند، زیرا طاقت آنكه كمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلوبند

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلوبند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلوبند ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گلوبند (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلوبند ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلوبند ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٣:١٣١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٨:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٢:٥٨١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٨:١٢١٢:٣٢:٤٤١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٧:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٢:٣٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٧:٤٠٢٣:٤٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٢:١٧١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٢:٠٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣١:٥١١٩:١١:٢٠١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٦:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥١:٤١١٢:٣١:٣٩١٩:١٢:١٢١٩:٣١:١٧٢٣:٤٥:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣١:٢٧١٩:١٣:٠٤١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٥:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٩:١١١٢:٣١:١٦١٩:١٣:٥٦١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٤:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣١:٠٥١٩:١٤:٤٨١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٠:٤٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٠:٣٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٣:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٠:٢٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٠:١٧١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٣:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٢:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٢:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٩:٥٥١٩:٢١:٤٤١٩:٤١:٢١٢٣:٤٢:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٢:١٦٢٣:٤١:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٦:٣١١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٣:١١٢٣:٤١:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٥:٢٩١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤١:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٥:١١١٩:٤٥:٠١٢٣:٤١:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٩:٢٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:١٥٠٥:٣١:٣٢١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٤٤٢٣:٤٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٩:٢١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:٣٨٢٣:٤٠:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٣٩٠٥:٢٩:٤٢١٢:٢٩:١٩١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٨:٤٩١٢:٢٩:١٨١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:٢٦٢٣:٣٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلوبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلوبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلوبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلوبند

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلوبند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلوبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلوبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلوبند

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلوبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلوبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلوبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلوبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلوبند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلوبند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلوبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلوبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلوبند

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢١:٤٧١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٨:٢٤٢٣:٣٨:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٢٠٥:٢١:٠٩١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٩:١٤٢٣:٣٨:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:٢٠:٣٣١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٩:١٨٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٣٨:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٨٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٩:٤٩١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٣٨:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٤٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٩:٥٦١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠١:٣٧٢٣:٣٨:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٣٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٠:٠٢١٩:٤١:٣١٢٠:٠٢:٢٤٢٣:٣٧:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٣٠٥:١٨:٢٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٣٧:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٥٠٥:١٧:٥٨١٢:٣٠:١٧١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٣٧:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٠٠٥:١٧:٣٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٣٧:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٧٠٥:١٧:٠٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٣٧:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٦٠٥:١٦:٤٤١٢:٣٠:٤٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٦:٠٢٢٣:٣٧:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٧٠٥:١٦:٢٣١٢:٣٠:٥١١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٦:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١١٠٥:١٦:٠٤١٢:٣١:٠٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٣٧:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٧٠٥:١٥:٤٦١٢:٣١:١٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٨:٠١٢٣:٣٧:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٥٠٥:١٥:٣٠١٢:٣١:٢٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٣٨:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٦٠٥:١٥:١٦١٢:٣١:٣١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٩:١٥٢٣:٣٨:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٩٠٥:١٥:٠٤١٢:٣١:٤٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٩:٥٠٢٣:٣٨:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٥٠٥:١٤:٥٣١٢:٣١:٥٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:١٠:٢٤٢٣:٣٨:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٣٠٥:١٤:٤٤١٢:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٣٦٢٠:١٠:٥٦٢٣:٣٨:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٤٠٥:١٤:٣٦١٢:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٦٢٠:١١:٢٨٢٣:٣٨:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٧٠٥:١٤:٣١١٢:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٣٤٢٠:١١:٥٨٢٣:٣٨:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٣٠٥:١٤:٢٧١٢:٣٢:٤٠١٩:٥١:٠٢٢٠:١٢:٢٦٢٣:٣٨:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٢٠٥:١٤:٢٥١٢:٣٢:٥٢١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:٥٣٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٣٠٥:١٤:٢٤١٢:٣٣:٠٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١٣:١٩٢٣:٣٨:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٧٠٥:١٤:٢٦١٢:٣٣:١٧١٩:٥٢:١٥٢٠:١٣:٤٣٢٣:٣٩:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٣٠٥:١٤:٢٩١٢:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٤:٠٥٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٢٠٥:١٤:٣٣١٢:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٤:٢٦٢٣:٣٩:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٤٠٥:١٤:٣٩١٢:٣٣:٥٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:٤٦٢٣:٣٩:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٨٠٥:١٤:٤٧١٢:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٥:٠٣٢٣:٣٩:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٥٠٥:١٤:٥٧١٢:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٥:١٩٢٣:٤٠:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٤٠٥:١٥:٠٨١٢:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٥:٣٤٢٣:٤٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلوبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلوبند روستای گلوبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلوبند روستای گلوبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلوبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلوبند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلوبند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلوبند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلوبند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلوبند

روستای گلوبند بر روی نقشه

روستای گلوبند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلوبند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلوبند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلوبند
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلوبند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گلوبند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلوبند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلوبند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلوبند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گلوبند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلوبند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلوبند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلوبند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلوبند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلوبند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلوبند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلوبند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلوبند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو