جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلهی

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گلهی


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلهی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای گلهی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گلهی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلهی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

كریستین بوبن
تجربه‌ی خوار شدن، همچون تجربه‌ی عشق است؛ فراموش نشدنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلهی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلهی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلهی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلهی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلهی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلهی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٦:٢٠١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٤:٥٩٠٠:٣٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٦:١١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٤٥٠٠:٣٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٢٩١٣:١٦:٠٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٣١:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٥:٥٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٣١:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٥:٤٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٣١:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣١:٣٠١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٠:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٥:٣٢٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٥:٢٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٣٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٤١١٣:١٥:٢١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٠:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٥:١٦٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٠:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٥:١١٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٩:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٦:٠١١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٩:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٥:١١١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٤:٢١١٣:١٥:٠١٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٩:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٩:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٨:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢١:١٦١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٨:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٨:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٩:٥١١٣:١٤:٥٦٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٨:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٩:١١١٣:١٤:٥٧٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٨:٣٢١٣:١٤:٥٩٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٧:٥٥١٣:١٥:٠٢٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٧:١٨١٣:١٥:٠٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٦:٤٤١٣:١٥:٠٨٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٦:١١١٣:١٥:١٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٧:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٥:٣٩١٣:١٥:١٧٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٥:٠٩١٣:١٥:٢٢٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٤:٤٠١٣:١٥:٢٨٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلهی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گلهی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گلهی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گلهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گلهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلهی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلهی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلهی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٧:٠٨١٣:٢١:١٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٠١٠٠:٣٨:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢١:٠٢١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٤٨٠٠:٣٨:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٠:٤٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٣٤٠٠:٣٨:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٠:٢٩١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:١٩٠٠:٣٨:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٠:١٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٣٧:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٠:٢٤١٣:١٩:٥٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٣٧:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥١:٠٣١٣:١٩:٣٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٧:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥١:٤٢١٣:١٩:١٩١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٧:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٢:٢١١٣:١٩:٠١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٣٧:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٣:٠٠١٣:١٨:٤٢١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:٣٦:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٣:٣٨١٣:١٨:٢٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:٣٦:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٤:١٧١٣:١٨:٠٤١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٠٣٠٠:٣٦:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٤:٥٥١٣:١٧:٤٤١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٤٠٠:٣٦:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٧:٢٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢٤٠٠:٣٦:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٦:١١١٣:١٧:٠٤١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٤٠٠:٣٥:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٦:٤٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:٣٥:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٧:٢٧١٣:١٦:٢٣١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٢٤٠٠:٣٥:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٦:٠٢١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٠٣٠٠:٣٥:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٦:٥٨:٤٣١٣:١٥:٤١١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٤:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٦:٥٩:٢١١٣:١٥:٢٠١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢١٠٠:٣٤:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٦:٥٩:٥٩١٣:١٤:٥٩١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣٤:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٤:٣٨١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٣٨٠٠:٣٣:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠١:١٥١٣:١٤:١٦١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٧٠٠:٣٣:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠١:٥٣١٣:١٣:٥٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٥٥٠٠:٣٣:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٢:٣١١٣:١٣:٣٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٣٣٠٠:٣٢:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:٠٩١٣:١٣:١٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:١٢٠٠:٣٢:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٣:٤٧١٣:١٢:٥٠١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٥٠٠٠:٣٢:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٤:٢٥١٣:١٢:٢٩١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٢٩٠٠:٣٢:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٥:٠٣١٣:١٢:٠٨١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٥:٤١١٣:١١:٤٦١٩:١٧:٢١١٩:٣٤:٤٦٠٠:٠١:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٦:٢٠١٢:١١:٢٥١٨:١٦:٠٠١٨:٣٣:٢٤٢٣:٣١:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلهی روستای گلهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلهی روستای گلهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلهی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلهی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلهی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلهی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلهی

روستای گلهی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلهی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلهی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلهی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گلهی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گلهی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلهی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلهی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلهی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گلهی
افق شرعی امروز فردا گلهی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلهی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلهی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلهی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلهی
زمان پخش اذان زنده به افق گلهی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلهی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلهی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو