جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گللوز

عسلویه | عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز گللوز


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٣:١١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گللوز (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای گللوز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گللوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گللوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد براتیگان
خیلی خوبه كه صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی كه دوست شون داری، در حالی كه دیگه دوست شون هم نداری.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گللوز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گللوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گللوز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گللوز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گللوز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گللوز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٣٠٠:١٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٦:١٨١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠١٠٠:١٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٦:١٠١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٣٠٠:١٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٤:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٢٦٠٠:١٤:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٣:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٦:٣٩١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٣:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:١٦٠٠:١٣:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:١٢١٢:٥٥:٣١١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٣:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٣:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٢:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٢:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٥:٢١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٢٠٠٠:١٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١١:٥٥١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٢:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:١٩١٢:٥٥:١٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٢:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٥:١٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٠٠٠:١٢:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٠:١١١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٢:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٥:٢١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٢:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:١٢٠٠:١١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:١١:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٥:٤١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١١:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١١:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گللوز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گللوز

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گللوز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:١٠١١:٤٦:٤٥١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٢:٠٤٢٣:٠٦:٣٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:٥٦١١:٤٧:٠٦١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٢:٠١٢٣:٠٦:٥٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٤١١١:٤٧:٢٧١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٠٠٢٣:٠٧:١٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣١:٢٦١١:٤٧:٤٩١٧:٠٤:٠١١٧:٢٢:٠١٢٣:٠٧:٣٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٢:١١١١:٤٨:١١١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٠٣٢٣:٠٧:٥٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٢:٥٦١١:٤٨:٣٥١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٠٦٢٣:٠٨:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٣:٤٠١١:٤٨:٥٨١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٢:١١٢٣:٠٨:٣٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٤:٢٤١١:٤٩:٢٣١٧:٠٤:١٣١٧:٢٢:١٨٢٣:٠٨:٥٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٥:٠٨١١:٤٩:٤٨١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٢:٢٦٢٣:٠٩:٢٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٥:٥٠١١:٥٠:١٣١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٢:٣٦٢٣:٠٩:٤٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:٣٣١١:٥٠:٣٩١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٠:٠٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٧:١٤١١:٥١:٠٥١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٢:٥٩٢٣:١٠:٣٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٧:٥٥١١:٥١:٣٢١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:١٣٢٣:١٠:٥٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٨:٣٦١١:٥١:٥٩١٧:٠٥:١٧١٧:٢٣:٢٩٢٣:١١:٢٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٩:١٦١١:٥٢:٢٧١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٣:٤٥٢٣:١١:٥٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٩:٥٤١١:٥٢:٥٥١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٢:١٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٣:٢٣١٧:٠٦:١٠١٧:٢٤:٢٣٢٣:١٢:٤٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٩:١٧٠٦:٤١:١٠١١:٥٣:٥٢١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٣:١١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤١:٤٦١١:٥٤:٢١١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٣:٣٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٤:٥٠١٧:٠٧:١٥١٧:٢٥:٣٠٢٣:١٤:٠٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٢:٥٧١١:٥٥:١٩١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٥:٥٥٢٣:١٤:٣٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٥:٤٩١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٢١٢٣:١٥:٠٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٦:١٨١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٦:٤٩٢٣:١٥:٣٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٤:٣٤١١:٥٦:٤٨١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:١٧٢٣:١٦:٠٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٥:٠٥١١:٥٧:١٨١٧:٠٩:٣١١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٦:٣٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٥:٣٤١١:٥٧:٤٨١٧:١٠:٠٢١٧:٢٨:١٨٢٣:١٧:٠٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٦:٠٣١١:٥٨:١٨١٧:١٠:٣٥١٧:٢٨:٥٠٢٣:١٧:٣٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٨:٤٨١٧:١١:٠٨١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٨:٠٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٦:٥٦١١:٥٩:١٨١٧:١١:٤٢١٧:٢٩:٥٧٢٣:١٨:٣٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٩:٤٨١٧:١٢:١٨١٧:٣٠:٣٢٢٣:١٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٤:٣٢١١:٤٤:٥٧١٧:٠٥:٠٨١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠٥:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٥:١٩١١:٤٥:١٣١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٢:٤١٢٣:٠٥:٢٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٦:٠٥١١:٤٥:٣٠١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٢:٣٠٢٣:٠٥:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٦:٥١١١:٤٥:٤٧١٧:٠٤:٣١١٧:٢٢:٢١٢٣:٠٥:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٧:٣٧١١:٤٦:٠٦١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٢:١٤٢٣:٠٦:٠٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٨:٢٤١١:٤٦:٢٥١٧:٠٤:١٥١٧:٢٢:٠٨٢٣:٠٦:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:١٠١١:٤٦:٤٥١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٢:٠٤٢٣:٠٦:٣٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:٥٦١١:٤٧:٠٦١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٢:٠١٢٣:٠٦:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٤١١١:٤٧:٢٧١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٠٠٢٣:٠٧:١٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣١:٢٦١١:٤٧:٤٩١٧:٠٤:٠١١٧:٢٢:٠١٢٣:٠٧:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٢:١١١١:٤٨:١١١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٠٣٢٣:٠٧:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٢:٥٦١١:٤٨:٣٥١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٠٦٢٣:٠٨:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٣:٤٠١١:٤٨:٥٨١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٢:١١٢٣:٠٨:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٤:٢٤١١:٤٩:٢٣١٧:٠٤:١٣١٧:٢٢:١٨٢٣:٠٨:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٥:٠٨١١:٤٩:٤٨١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٢:٢٦٢٣:٠٩:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٥:٥٠١١:٥٠:١٣١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٢:٣٦٢٣:٠٩:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:٣٣١١:٥٠:٣٩١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٠:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٧:١٤١١:٥١:٠٥١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٢:٥٩٢٣:١٠:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٧:٥٥١١:٥١:٣٢١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:١٣٢٣:١٠:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٨:٣٦١١:٥١:٥٩١٧:٠٥:١٧١٧:٢٣:٢٩٢٣:١١:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٩:١٦١١:٥٢:٢٧١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٣:٤٥٢٣:١١:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٩:٥٤١١:٥٢:٥٥١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٢:١٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٣:٢٣١٧:٠٦:١٠١٧:٢٤:٢٣٢٣:١٢:٤٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤١:١٠١١:٥٣:٥٢١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٣:١١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤١:٤٦١١:٥٤:٢١١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٣:٣٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٤:٥٠١٧:٠٧:١٥١٧:٢٥:٣٠٢٣:١٤:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٢:٥٧١١:٥٥:١٩١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٥:٥٥٢٣:١٤:٣٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٥:٤٩١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٢١٢٣:١٥:٠٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٦:١٨١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٦:٤٩٢٣:١٥:٣٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٤:٣٤١١:٥٦:٤٨١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:١٧٢٣:١٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گللوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گللوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گللوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گللوز

روستای گللوز بر روی نقشه

روستای گللوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گللوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گللوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گللوز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گللوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گللوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گللوز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گللوز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گللوز
افق شرعی امروز فردا گللوز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گللوز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گللوز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گللوز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گللوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گللوز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گللوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو