جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گللوز

عسلویه | عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز گللوز

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٥٩

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گللوز (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای گللوز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گللوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گللوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

حضرت محمد (ص)
روزه، سپر (در مقابل عذاب الهی) است،‌ تا زمانی كه با دروغ یا غیبت دریده نشود. (یعنی پراكنده و بی‌تأثیر نشود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گللوز

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گللوز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گللوز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گللوز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گللوز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گللوز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٥:٣٩١٢:٥٩:١٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:١٠٠٠:١٩:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٩:٠٠١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٠:٤٤٠٠:١٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:١٧٠٠:١٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٤:٥١١٩:٤١:٥١٠٠:١٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٨:١٨١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٨:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٠٠٠٠:١٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٧:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٨:٤٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٠٩٠٠:١٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٦:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٧:١٧١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:١٨٠٠:١٦:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٦:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٥:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٥:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:١٥٠٠:١٥:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٦:١٩١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥١٠٠:١٤:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٦:١١١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٤:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٤:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:١٦٠٠:١٤:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٥:٤٥١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٥٢٠٠:١٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٥:٢١١٢:٥٥:٣١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٣:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٩٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٣:١٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٢:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٢:٤١١٢:٥٥:٢١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٠٠٠:١٢:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گللوز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گللوز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گللوز

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گللوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گللوز

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گللوز روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گللوز روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گللوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گللوز

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:١٥١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٣١٠٠:٢٢:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٠١٠٠:٢٢:١٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٨:١٩١٣:٠٥:٣١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٢:٢٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:٥١١٣:٠٥:٣١١٩:٥١:٥٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٢:٣٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٥:٣١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٢:٣٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:٤٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٢:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٢:٥٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢١:٣١١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٢:٥٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:٠١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٥:١٨١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٣:٠٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٥:١٣١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٣:٠٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٣:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٣:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٣:١٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٣:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٣:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٣:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:١١٠٠:٢٣:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٤:١٧١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٣:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٢:٥٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٣٣٠٠:٢٢:٥٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٢:٥١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٢:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٦:٣١١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٢:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٣:١١١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٢:٣٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٤:٤٠١٩:٥١:٥٢٠٠:٢٢:٢٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٢:٣١١٩:٣٢:٤٦١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢٢:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٢:١٧١٩:٣١:٤٧١٩:٤٨:٥٤٠٠:٢٢:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٧:٥٣٠٠:٢١:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گللوز روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گللوز روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گللوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گللوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گللوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گللوز

روستای گللوز بر روی نقشه

روستای گللوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گللوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گللوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گللوز
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گللوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گللوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گللوز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گللوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گللوز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گللوز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گللوز
زمان پخش اذان زنده به افق گللوز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گللوز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گللوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گللوز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گللوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو