جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گللوز

عسلویه | عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز گللوز


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٠:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٠٨

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گللوز (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای گللوز)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گللوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گللوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آزمندی، ریشه ی همه ی بدیها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گللوز

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گللوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گللوز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گللوز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گللوز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گللوز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٣٠٠:١٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٦:١٨١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠١٠٠:١٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٦:١٠١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٣٠٠:١٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٤:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٢٦٠٠:١٤:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٣:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٦:٣٩١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٣:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:١٦٠٠:١٣:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:١٢١٢:٥٥:٣١١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٣:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٣:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٢:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٢:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٥:٢١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٢٠٠٠:١٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١١:٥٥١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٢:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:١٩١٢:٥٥:١٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٢:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٥:١٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٠٠٠:١٢:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٠:١١١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٢:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٥:٢١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٢:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:١٢٠٠:١١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:١١:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٥:٤١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١١:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١١:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گللوز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گللوز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گللوز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٧:٤٣١٢:٠٠:١٧١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٠٨٢٣:١٩:٣٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٨:٠٥١٢:٠٠:٤٧١٧:١٣:٣٢١٧:٣١:٤٥٢٣:٢٠:٠٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٨:٢٦١٢:٠١:١٦١٧:١٤:١٠١٧:٣٢:٢٣٢٣:٢٠:٣٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٨:٤٥١٢:٠١:٤٥١٧:١٤:٤٩١٧:٣٣:٠٢٢٣:٢١:٠٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٧:١٨٠٦:٤٩:٠٣١٢:٠٢:١٣١٧:١٥:٢٩١٧:٣٣:٤١٢٣:٢١:٣٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٩:١٩١٢:٠٢:٤٢١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٢١٢٣:٢٢:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٤٩:٣٤١٢:٠٣:١٠١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:٠٢٢٣:٢٢:٣٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:٤٧١٢:٠٣:٣٧١٧:١٧:٣٤١٧:٣٥:٤٣٢٣:٢٣:٠٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٩:٥٩١٢:٠٤:٠٥١٧:١٨:١٧١٧:٣٦:٢٥٢٣:٢٣:٣٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٠:٠٩١٢:٠٤:٣١١٧:١٩:٠١١٧:٣٧:٠٧٢٣:٢٣:٥٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٠:١٨١٢:٠٤:٥٨١٧:١٩:٤٥١٧:٣٧:٥١٢٣:٢٤:٢٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٠:٢٦١٢:٠٥:٢٣١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٨:٣٤٢٣:٢٤:٥٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٠:٣١١٢:٠٥:٤٩١٧:٢١:١٥١٧:٣٩:١٨٢٣:٢٥:٢٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٠:٣٦١٢:٠٦:١٣١٧:٢٢:٠١١٧:٤٠:٠٢٢٣:٢٥:٤٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٠:٣٨١٢:٠٦:٣٨١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٠:٤٧٢٣:٢٦:١٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٠:٣٩١٢:٠٧:٠١١٧:٢٣:٣٣١٧:٤١:٣٢٢٣:٢٦:٤١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٠:٣٩١٢:٠٧:٢٤١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٢:١٨٢٣:٢٧:٠٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٠:٣٧١٢:٠٧:٤٧١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٣:٠٣٢٣:٢٧:٣١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠٨:٠٨١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٣:٤٩٢٣:٢٧:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٠:٢٨١٢:٠٨:٢٩١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٤:٣٥٢٣:٢٨:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٠:٢١١٢:٠٨:٥٠١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٢٢٢٣:٢٨:٤٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٠:١٣١٢:٠٩:١٠١٧:٢٨:١٩١٧:٤٦:٠٨٢٣:٢٩:٠٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٠:٠٣١٢:٠٩:٢٩١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٦:٥٥٢٣:٢٩:٢٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٤٩:٥٢١٢:٠٩:٤٧١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٢٩:٤٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٠:٠٥١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٠:٠٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٤٩:٢٥١٢:١٠:٢٢١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:١٥٢٣:٣٠:٢٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٩:٠٩١٢:١٠:٣٨١٧:٣٢:٢١١٧:٥٠:٠٢٢٣:٣٠:٤٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٩:١٣٠٦:٤٨:٥١١٢:١٠:٥٣١٧:٣٣:١٠١٧:٥٠:٤٨٢٣:٣١:٠٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٨:٣٣١٢:١١:٠٨١٧:٣٣:٥٨١٧:٥١:٣٥٢٣:٣١:٢٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٤٨:١٢١٢:١١:٢٢١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٢٢٢٣:٣١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گللوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گللوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٠:٠٥١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٠:٠٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٤٩:٢٥١٢:١٠:٢٢١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:١٥٢٣:٣٠:٢٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٩:٠٩١٢:١٠:٣٨١٧:٣٢:٢١١٧:٥٠:٠٢٢٣:٣٠:٤٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٤٨:٥١١٢:١٠:٥٣١٧:٣٣:١٠١٧:٥٠:٤٨٢٣:٣١:٠٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٨:٣٣١٢:١١:٠٨١٧:٣٣:٥٨١٧:٥١:٣٥٢٣:٣١:٢٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٤٨:١٢١٢:١١:٢٢١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٢٢٢٣:٣١:٤٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٤٧:٥٠١٢:١١:٣٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٣:٠٨٢٣:٣١:٥٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٤٧:٢٧١٢:١١:٤٧١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٣:٥٤٢٣:٣٢:١١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٤٧:٠٢١٢:١١:٥٨١٧:٣٧:١١١٧:٥٤:٤٠٢٣:٣٢:٢٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٤٦:٣٦١٢:١٢:٠٩١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٥:٢٦٢٣:٣٢:٣٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٦:٠٨١٢:١٢:١٨١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٦:١١٢٣:٣٢:٥٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٤٥:٣٩١٢:١٢:٢٧١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٦:٥٧٢٣:٣٣:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٤٥:٠٨١٢:١٢:٣٥١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٤٢٢٣:٣٣:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٤:٣٦١٢:١٢:٤٣١٧:٤١:٠٧١٧:٥٨:٢٧٢٣:٣٣:٢٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٤:٠٣١٢:١٢:٤٩١٧:٤١:٥٤١٧:٥٩:١١٢٣:٣٣:٣٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٣:٢٨١٢:١٢:٥٥١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:٥٥٢٣:٣٣:٤٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٢:٥٢١٢:١٢:٥٩١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٣٩٢٣:٣٣:٥٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٢:١٥١٢:١٣:٠٣١٧:٤٤:١٠١٨:٠١:٢٢٢٣:٣٣:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤١:٣٦١٢:١٣:٠٦١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٠٦٢٣:٣٤:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٠:٥٧١٢:١٣:٠٩١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٢:٤٨٢٣:٣٤:٠٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٠:١٦١٢:١٣:١٠١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٣١٢٣:٣٤:١١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٣٩:٣٤١٢:١٣:١١١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٤:١٣٢٣:٣٤:١٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٣٨:٥٠١٢:١٣:١١١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٤:٥٥٢٣:٣٤:١٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٨:٠٦١٢:١٣:١٠١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٥:٣٦٢٣:٣٤:١٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٣٧:٢٠١٢:١٣:٠٨١٧:٤٩:١٧١٨:٠٦:١٧٢٣:٣٤:٢٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٦:٣٤١٢:١٣:٠٦١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٦:٥٨٢٣:٣٤:٢٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٣٥:٤٦١٢:١٣:٠٣١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٧:٣٨٢٣:٣٤:١٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٣٤:٥٧١٢:١٣:٠٠١٧:٥١:٢٣١٨:٠٨:١٨٢٣:٣٤:١٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٣٤:٠٨١٢:١٢:٥٥١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٨:٥٨٢٣:٣٤:١٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٣:١٧١٢:١٢:٥٠١٧:٥٢:٤٥١٨:٠٩:٣٨٢٣:٣٤:١٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گللوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز روستای گللوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گللوز روستای گللوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گللوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گللوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گللوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گللوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گللوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گللوز

روستای گللوز بر روی نقشه

روستای گللوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گللوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گللوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گللوز
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای گللوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گللوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گللوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گللوز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گللوز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گللوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گللوز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گللوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گللوز
افق شرعی امروز فردا گللوز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گللوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گللوز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گللوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو