جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلسر

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گلسر


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلسر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر گلسر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گلسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلسر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٠:٤٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٠:٣٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٣:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٠:٢٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٢:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٢:١٠١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٠:٠٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٩:٤٧١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢١:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢١:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢١:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٥:١٣١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٠:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٠:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:٠١١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٩:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٩:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٩:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٩:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٨:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٨:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٦:١١١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٣٩٠٠:١٧:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:٢٧٠٠:١٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٢٠٦:٠١:١٣١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٧:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٣٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٩:١١٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:١٣٠٠:١٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٩:١٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٩:١٨٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:٥٧٠٠:١٦:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٩:٢٣٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٦:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٨٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٣٨٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلسر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گلسر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گلسر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٢٤١٢:٢٥:٤٩١٨:٠١:٤٧١٨:٢٠:٣١٢٣:٤٢:٤٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٩:٠٥١٢:٢٥:٤٠١٨:٠٢:٤٨١٨:٢١:٣٠٢٣:٤٢:٤٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٧:٤٥١٢:٢٥:٣٠١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:٢٩٢٣:٤٢:٣١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٥:٢٠١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٣:٢٨٢٣:٤٢:٢١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٥:٠٢١٢:٢٥:٠٨١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٢:١١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٣:٤٠١٢:٢٤:٥٧١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٥:٢٥٢٣:٤٢:٠٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٢:١٧١٢:٢٤:٤٥١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٦:٢٣٢٣:٤١:٤٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٠:٥٣١٢:٢٤:٣٢١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٢٠٢٣:٤١:٣٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٩:٢٩١٢:٢٤:١٩١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٨:١٨٢٣:٤١:٢٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٨:٠٤١٢:٢٤:٠٦١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:١٥٢٣:٤١:٠٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٦:٣٨١٢:٢٣:٥٢١٨:١١:٣٩١٨:٣٠:١٢٢٣:٤٠:٥٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:١٢١٢:٢٣:٣٧١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٠٩٢٣:٤٠:٤٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٣:٤٦١٢:٢٣:٢٢١٨:١٣:٣٤١٨:٣٢:٠٥٢٣:٤٠:٢٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:١٨١٢:٢٣:٠٧١٨:١٤:٣١١٨:٣٣:٠١٢٣:٤٠:٠٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٠:٥١١٢:٢٢:٥٢١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٥٨٢٣:٣٩:٥٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٩:٢٣١٢:٢٢:٣٦١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٥٤٢٣:٣٩:٣٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:٢٢:٢٠١٨:١٧:٢٠١٨:٣٥:٥٠٢٣:٣٩:١٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٢٦١٢:٢٢:٠٣١٨:١٨:١٦١٨:٣٦:٤٥٢٣:٣٨:٥٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٤:٥٧١٢:٢١:٤٧١٨:١٩:١٢١٨:٣٧:٤١٢٣:٣٨:٤١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٣:٢٨١٢:٢١:٣٠١٨:٢٠:٠٨١٨:٣٨:٣٧٢٣:٣٨:٢٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢١:٥٩١٢:٢١:١٣١٨:٢١:٠٣١٨:٣٩:٣٢٢٣:٣٨:٠٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٠:٢٩١٢:٢٠:٥٦١٨:٢١:٥٩١٨:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٤٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٥٩١٢:٢٠:٣٨١٨:٢٢:٥٤١٨:٤١:٢٣٢٣:٣٧:٢٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٧:٢٩١٢:٢٠:٢١١٨:٢٣:٤٩١٨:٤٢:١٨٢٣:٣٧:٠٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٥:٥٩١٢:٢٠:٠٣١٨:٢٤:٤٤١٨:٤٣:١٣٠٠:٠٦:٤٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٤:٢٩١٣:١٩:٤٥١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٠٨٠٠:٣٦:٢١
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٢:٥٩١٣:١٩:٢٧١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٠٤٠٠:٣٦:٠٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١١:٢٨١٣:١٩:١٠١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٥٩٠٠:٣٥:٣٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٩:٥٨١٣:١٨:٥٢١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥٤٠٠:٣٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر گلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گلسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گلسر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:٤٧١٢:٢٦:٢٧١٧:٥٦:٣٩١٨:١٥:٣١٢٣:٤٣:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٣٢١٢:٢٦:٢١١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:٣٢٢٣:٤٣:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:١٧١٢:٢٦:١٤١٧:٥٨:٤٣١٨:١٧:٣٢٢٣:٤٣:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:٠٠١٢:٢٦:٠٦١٧:٥٩:٤٥١٨:١٨:٣٢٢٣:٤٣:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٤٣١٢:٢٥:٥٨١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٣٢٢٣:٤٢:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٢٤١٢:٢٥:٤٩١٨:٠١:٤٧١٨:٢٠:٣١٢٣:٤٢:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٩:٠٥١٢:٢٥:٤٠١٨:٠٢:٤٨١٨:٢١:٣٠٢٣:٤٢:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٧:٤٥١٢:٢٥:٣٠١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:٢٩٢٣:٤٢:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٥:٢٠١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٣:٢٨٢٣:٤٢:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٥:٠٢١٢:٢٥:٠٨١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٢:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٣:٤٠١٢:٢٤:٥٧١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٥:٢٥٢٣:٤٢:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٢:١٧١٢:٢٤:٤٥١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٦:٢٣٢٣:٤١:٤٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٠:٥٣١٢:٢٤:٣٢١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٢٠٢٣:٤١:٣٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٩:٢٩١٢:٢٤:١٩١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٨:١٨٢٣:٤١:٢٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٨:٠٤١٢:٢٤:٠٦١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:١٥٢٣:٤١:٠٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٦:٣٨١٢:٢٣:٥٢١٨:١١:٣٩١٨:٣٠:١٢٢٣:٤٠:٥٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:١٢١٢:٢٣:٣٧١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٠٩٢٣:٤٠:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٣:٤٦١٢:٢٣:٢٢١٨:١٣:٣٤١٨:٣٢:٠٥٢٣:٤٠:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:١٨١٢:٢٣:٠٧١٨:١٤:٣١١٨:٣٣:٠١٢٣:٤٠:٠٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٠:٥١١٢:٢٢:٥٢١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٥٨٢٣:٣٩:٥٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٩:٢٣١٢:٢٢:٣٦١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٥٤٢٣:٣٩:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:٢٢:٢٠١٨:١٧:٢٠١٨:٣٥:٥٠٢٣:٣٩:١٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٢٦١٢:٢٢:٠٣١٨:١٨:١٦١٨:٣٦:٤٥٢٣:٣٨:٥٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٤:٥٧١٢:٢١:٤٧١٨:١٩:١٢١٨:٣٧:٤١٢٣:٣٨:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٣:٢٨١٢:٢١:٣٠١٨:٢٠:٠٨١٨:٣٨:٣٧٢٣:٣٨:٢٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢١:٥٩١٢:٢١:١٣١٨:٢١:٠٣١٨:٣٩:٣٢٢٣:٣٨:٠٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٠:٢٩١٢:٢٠:٥٦١٨:٢١:٥٩١٨:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٤٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٥٩١٢:٢٠:٣٨١٨:٢٢:٥٤١٨:٤١:٢٣٢٣:٣٧:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٧:٢٩١٢:٢٠:٢١١٨:٢٣:٤٩١٨:٤٢:١٨٢٣:٣٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گلسر شهر گلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گلسر شهر گلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلسر

کلسر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان ایران است

شهر گلسر در ویکیپدیا

شهر گلسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلسر بر روی نقشه

شهر گلسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلسر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گلسر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر گلسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلسر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلسر
زمان پخش اذان زنده به افق گلسر
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلسر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلسر
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلسر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلسر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلسر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو