جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گلستان

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلستان

اذان صبح: ٠٤:١٥:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:٥٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلستان (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای گلستان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گلستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

افلاطون
در یك شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شك وجود خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلستان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گلستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گلستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٨:٥٥١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٣٤٠٠:٠٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢١:٠٨١٢:٤٨:٤٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:١٤٠٠:٠٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٠:٠١١٢:٤٨:٢٦١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٥٥٠٠:٠٦:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٥٤١٢:٤٨:١٢١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٣٦٠٠:٠٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٧:٤٨١٢:٤٧:٥٩١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:١٧٠٠:٠٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٦:٤٢١٢:٤٧:٤٦١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٥٩٠٠:٠٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٣٨١٢:٤٧:٣٣١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٤٠٠٠:٠٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٤:٣٤١٢:٤٧:٢١١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٢١٠٠:٠٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٣:٣٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٠٣٠٠:٠٤:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:٢٨١٢:٤٦:٥٨١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٤:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٠١٠٦:١١:٢٦١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٢٧٠٠:٠٤:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٠٩٠٠:٠٣:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٥١٠٠:٠٣:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٨:٢٦١٢:٤٦:١٧١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٣:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٣:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٢:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٥:٥١١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٢:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٢:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٢:٥٢١٢:٤٥:٣١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠١:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٣١٠٠:٠١:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٨:١٤٠٠:٠١:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠١:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٥:١١١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٤٥:٠٨١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٠:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٧:١١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٥:٠١١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٠:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلستان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گلستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گلستان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گلستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گلستان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گلستان روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گلستان روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گلستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گلستان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٠:٣١١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٢:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٦:٢٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٢:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٣:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥١:١٠١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٣:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٧:١١١٢:٥١:٢٣١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٠٧٠٠:٠٣:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥١:٣٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٣:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٤٧:٤٩١٢:٥١:٤٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:١٧٠٠:٠٣:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٨:٠٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠٤:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٨:٣١١٢:٥٢:١٣١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٤:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٤:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٢:٣٦١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٤:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٩:٤١١٢:٥٢:٤٧١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:١٥٠٠:٠٥:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٠:٠٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:١٠٠٠:٠٥:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٠٣٠٠:٠٥:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٠:٥٩١٢:٥٣:١٩١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٥٥٠٠:٠٥:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠٦:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥١:٥٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٣٤٠٠:٠٦:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٣:٤٨١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٦:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٦:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٧:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٤:١٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٧:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:١٤٠٠:٠٧:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠٧:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٨:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٨:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٥١١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٦٠٠:٠٨:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠٨:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٩:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٩:١٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گلستان روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گلستان روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلستان

روستای گلستان بر روی نقشه

روستای گلستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلستان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گلستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلستان
افق شرعی امروز فردا گلستان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گلستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گلستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو