جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلستان

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلستان


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٤٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلستان (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای گلستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گلستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
بزرگ‌ترین توانگری، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٠:١١١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:١٩٠٠:٠٣:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٩:١٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠٣:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٦:١٥١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٣:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٥:٥١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٣:٣٣١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٥:٣١١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠١:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٥:١١١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:١٧٠٠:٠٠:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٥:٠١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٠:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٥٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٩:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٣٦٢٣:٥٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥١:١٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:١٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٠:٤٢١٢:٤٥:١٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٥٨٢٣:٥٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٠:١١١٢:٤٥:١٦١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٣٩٢٣:٥٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٤٥:٢١١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٥٩٢٣:٥٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلستان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گلستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گلستان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٩:٢٢١٢:٥١:٢٣١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠٩:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٩:٥٧١٢:٥١:٠٧١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٢٦٠٠:٠٩:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٠:٥١١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:١٦٠٠:٠٩:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٠:٣٤١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٠٦٠٠:٠٩:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٠:١٧١٩:١٨:٢٢١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٩:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٠:٠٠١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٤٣٠٠:٠٨:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٢:٥٤١٢:٤٩:٤٢١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٣١٠٠:٠٨:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٣:٢٩١٢:٤٩:٢٤١٩:١٤:٥١١٩:٣٢:١٨٠٠:٠٨:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٤:٠٣١٢:٤٩:٠٥١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٠٤٠٠:٠٨:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:٤٨:٤٧١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٥١٠٠:٠٨:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٥:١٣١٢:٤٨:٢٨١٩:١١:١٤١٩:٢٨:٣٧٠٠:٠٧:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٥:٤٧١٢:٤٨:٠٨١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٢٢٠٠:٠٧:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٦:٢١١٢:٤٧:٤٩١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٦:٠٧٠٠:٠٧:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٥٦١٢:٤٧:٢٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٤:٥٢٠٠:٠٧:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٧:٣٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٣٦٠٠:٠٦:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٠٤١٢:٤٦:٤٨١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٢٠٠٠:٠٦:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:٣٨١٢:٤٦:٢٨١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٠٣٠٠:٠٦:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٩:١٢١٢:٤٦:٠٧١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:٤٧٠٠:٠٥:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٩:٤٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٠١:١٨١٩:١٨:٣٠٠٠:٠٥:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٠:١٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:١٣٠٠:٠٥:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٠:٥٣١٢:٤٥:٠٤١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٥٦٠٠:٠٥:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣١:٢٧١٢:٤٤:٤٢١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:٣٩٠٠:٠٤:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٢:٠١١٢:٤٤:٢١١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:٢١٠٠:٠٤:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:٣٥١٢:٤٤:٠٠١٨:٥٤:٥٦١٩:١٢:٠٤٠٠:٠٤:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٣:٠٨١٢:٤٣:٣٨١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٤٦٠٠:٠٣:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٣:٤٢١٢:٤٣:١٧١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٢٩٠٠:٠٣:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٤:١٦١٢:٤٢:٥٥١٨:٥١:٠٦١٩:٠٨:١١٠٠:٠٣:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٤:٥٠١٢:٤٢:٣٤١٨:٤٩:٤٩١٩:٠٦:٥٤٠٠:٠٢:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٥:٢٤١٢:٤٢:١٢١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٥:٣٧٠٠:٠٢:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٣٥:٥٩١٢:٤١:٥١١٨:٤٧:١٥١٩:٠٤:١٩٢٣:٣٢:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٦:٣٣١١:٤١:٣٠١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٣:٠٢٢٣:٠٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلستان

روستای گلستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلستان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلستان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گلستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو