جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلستان

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلستان


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:١٣:١٨
نیمه شب: ٠٠:٠١:٣٣

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلستان (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای گلستان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای گلستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم، به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلستان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٠:١١١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:١٩٠٠:٠٣:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٩:١٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠٣:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٦:١٥١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٣:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٥:٥١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٣:٣٣١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٥:٣١١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠١:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٥:١١١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:١٧٠٠:٠٠:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٥:٠١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٠:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٥٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٩:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٣٦٢٣:٥٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥١:١٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:١٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٠:٤٢١٢:٤٥:١٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٥٨٢٣:٥٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٠:١١١٢:٤٥:١٦١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٣٩٢٣:٥٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٤٥:٢١١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٥٩٢٣:٥٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلستان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلستان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٠:٠٤١٢:٤٥:١٧١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٤٨٢٣:٥٩:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٥:٢٢١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٢٨٢٣:٥٩:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤٥:٢٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٩:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٥:٣٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٤٧٢٣:٥٩:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٥٩:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:٠٣٢٣:٥٩:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٤١٢٣:٥٩:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٦:٠٠١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٩:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤٦:٠٨١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٥٩:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٦:٣٦١٢:٤٦:١٧١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٥٩:١٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٦:٢٠١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥٩:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٦:٠٦١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٥٩:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:١٢٢٣:٥٩:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٦:٥٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٩:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٧:٠٦١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:١٦٢٣:٥٩:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٧:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٥٩:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:١٥١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:١٧٢٣:٥٩:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٠:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٠:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٥:٠٢١٢:٤٨:٠٢١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٤١٠٠:٠٠:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٨:١٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٠:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٨:٢٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٠:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٥:٠٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٠:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٨:٥١١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٠:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٩:٠٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠١:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٩:١٧١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:٠١:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:١٨٠٠:٠١:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:٠١:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠١:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٥:٤٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٢:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٠:٢١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان روستای گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلستان روستای گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گلستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلستان

روستای گلستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلستان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گلستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلستان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گلستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو