جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلستانک

محمدآباد | کرج | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز گلستانک


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥٤:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلستانک (شهرستان کرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای گلستانک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گلستانک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستانک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

هرو دت
زن پهلوانی است كه دلیرترین مردان را در سخت ترین اوقات خشم، آرام می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلستانک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلستانک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستانک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلستانک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستانک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلستانک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٤:١٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٤:٠١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٧:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٦:١٧١٣:٠٣:٤٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٥:١١١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٥٥٠٠:١٦:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٥٩١٣:٠٣:١٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٣:١١١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٥:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٥:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٣:٠١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٥٠٠:١٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٤:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٩:٠١٠٠:١٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠١:٠١١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٣:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٢:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٣:٠٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٣:١٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلستانک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گلستانک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گلستانک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠١:١٢١٣:١١:٥٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٣٢٠٠:٢٩:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٩:٤٦١٣:١١:٤١١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٢٢٠٠:٢٨:٥٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٨:٢٠١٣:١١:٢٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:١٣٠٠:٢٨:٣١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٥٤١٣:١١:٠٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٠٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٠:٤٧١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٥٠٠:٢٧:٤٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٠:٢٩١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٦٠٠:٢٧:٢٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:٣٨١٣:١٠:١٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٣٧٠٠:٢٧:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:١٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٦:٣٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٤٨١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:١٩٠٠:٢٦:١٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٩:١٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:١٠٠٠:٢٥:٥١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٦:٥٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٢٥:٢٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٥:٠٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٨:٢٨١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٤٣٠٠:٢٤:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٨:١١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٣٥٠٠:٢٤:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٣:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٧:٣٨١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٣:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١١:١٨٠٦:٣٨:٤٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٣:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٧:٠٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٢:٤٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٢:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢١:١٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٠:٥٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٥:٤١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٠:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٠:١٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٥:١٦١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٩:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٩:٣٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٤:٥٢١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٩:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٤:٤١١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٨:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلستانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گلستانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گلستانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلستانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستانک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گلستانک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گلستانک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٩:٤٨١٢:١٣:٤٧١٨:١٨:٢٠١٨:٣٦:٢٦٠٠:٠١:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٧٠٧:٠٨:٢٢١٣:١٣:٢٩١٩:١٩:١١١٩:٣٧:١٧٠٠:٣١:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٣:١١١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٠٨٠٠:٣٠:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٥:٣٠١٣:١٢:٥٣١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٥٩٠٠:٣٠:٢١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٤:٠٤١٣:١٢:٣٥١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٥٠٠٠:٢٩:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٢:٣٨١٣:١٢:١٧١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٤١٠٠:٢٩:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠١:١٢١٣:١١:٥٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٣٢٠٠:٢٩:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٩:٤٦١٣:١١:٤١١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٢٢٠٠:٢٨:٥٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٨:٢٠١٣:١١:٢٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:١٣٠٠:٢٨:٣١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٥٤١٣:١١:٠٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٠٤٠٠:٢٨:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٠:٤٧١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٥٠٠:٢٧:٤٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٠:٢٩١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٦٠٠:٢٧:٢٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:٣٨١٣:١٠:١٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٣٧٠٠:٢٧:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:١٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٦:٣٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٤٨١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:١٩٠٠:٢٦:١٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٩:١٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:١٠٠٠:٢٥:٥١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٦:٥٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٢٥:٢٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٥:٠٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٨:٢٨١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٤٣٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٨:١١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٣٥٠٠:٢٤:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٣:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٧:٣٨١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٣:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٣٨:٤٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٣:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٧:٠٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٢:٤٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٢:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢١:١٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٠:٥٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٥:٤١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٠:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٠:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلستانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گلستانک روستای گلستانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گلستانک روستای گلستانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلستانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستانک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلستانک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلستانک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلستانک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلستانک

روستای گلستانک بر روی نقشه

روستای گلستانک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلستانک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گلستانک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گلستانک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستانک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلستانک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گلستانک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلستانک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلستانک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلستانک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلستانک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلستانک
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گلستانک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلستانک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو