جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلستانک

محمدآباد | کرج | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز گلستانک


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٤
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:١٢
اذان مغرب: ١٨:١٢:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٤٦

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلستانک (شهرستان کرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای گلستانک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گلستانک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستانک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بزرگ‌ترین توانگری، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلستانک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلستانک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستانک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلستانک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلستانک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلستانک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٨:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٤:١٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٤:٠١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٧:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٦:١٧١٣:٠٣:٤٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٥:١١١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٥٥٠٠:١٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٦:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٥٩١٣:٠٣:١٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٥:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٣:١١١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٥:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٥:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٣:٠١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٥٠٠:١٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٤:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٩:٠١٠٠:١٤:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١٤:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٣:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٣:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠١:٠١١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٢:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٣:٠٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٢:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٣:١٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلستانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلستانک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گلستانک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلستانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گلستانک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٥٠٠٧:١٠:٤٠١٢:١٩:٠١١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٧:٠٥٢٣:٣٥:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:١٠:٠٢١٢:١٩:١٣١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٨:٠٦٢٣:٣٥:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٩:٢٣١٢:١٩:٢٤١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٠٦٢٣:٣٦:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٨:٤١١٢:١٩:٣٥١٧:٣٠:٥١١٧:٥٠:٠٦٢٣:٣٦:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٧:٥٨١٢:١٩:٤٥١٧:٣١:٥٤١٧:٥١:٠٧٢٣:٣٦:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٧:١٤١٢:١٩:٥٤١٧:٣٢:٥٧١٧:٥٢:٠٧٢٣:٣٦:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٦:٢٧١٢:٢٠:٠٢١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٣:٠٧٢٣:٣٦:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٥:٣٩١٢:٢٠:٠٩١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٤:٠٨٢٣:٣٧:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٤:٥٠١٢:٢٠:١٥١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٧:١٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٣:٥٩١٢:٢٠:٢١١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٦:٠٧٢٣:٣٧:٢٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٣:٠٧١٢:٢٠:٢٥١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٧:٠٧٢٣:٣٧:٣٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٢:١٣١٢:٢٠:٢٩١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٠٧٢٣:٣٧:٣٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠١:١٨١٢:٢٠:٣٢١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٠٦٢٣:٣٧:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٠:٣٥١٧:٤١:١٥١٨:٠٠:٠٦٢٣:٣٧:٥١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٩:٢٣١٢:٢٠:٣٦١٧:٤٢:١٦١٨:٠١:٠٥٢٣:٣٧:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٨:٢٤١٢:٢٠:٣٧١٧:٤٣:١٧١٨:٠٢:٠٣٢٣:٣٧:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٧:٢٣١٢:٢٠:٣٧١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:٠٢٢٣:٣٨:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٦:٢١١٢:٢٠:٣٦١٧:٤٥:١٩١٨:٠٤:٠١٢٣:٣٨:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:١٨١٢:٢٠:٣٥١٧:٤٦:١٩١٨:٠٤:٥٩٢٣:٣٨:٠٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٤:١٤١٢:٢٠:٣٢١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٥٧٢٣:٣٨:٠٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٣:٠٩١٢:٢٠:٢٩١٧:٤٨:١٩١٨:٠٦:٥٥٢٣:٣٨:٠٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٠٢١٢:٢٠:٢٦١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٥٢٢٣:٣٨:٠٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٠:٥٤١٢:٢٠:٢٢١٧:٥٠:١٨١٨:٠٨:٥٠٢٣:٣٨:٠٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٩:٤٦١٢:٢٠:١٧١٧:٥١:١٧١٨:٠٩:٤٧٢٣:٣٨:٠٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٨:٣٦١٢:٢٠:١١١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٤٣٢٣:٣٧:٥٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٧:٢٦١٢:٢٠:٠٥١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٤٠٢٣:٣٧:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:١٤١٢:١٩:٥٨١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٣٦٢٣:٣٧:٤٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٥:٠١١٢:١٩:٥٠١٧:٥٥:٠٩١٨:١٣:٣٢٢٣:٣٧:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٣:٤٨١٢:١٩:٤٢١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٢٨٢٣:٣٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلستانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گلستانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گلستانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلستانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستانک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلستانک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلستانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلستانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلستانک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٨:٣٦١٢:٢٠:١١١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٤٣٢٣:٣٧:٥٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٧:٢٦١٢:٢٠:٠٥١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٤٠٢٣:٣٧:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:١٤١٢:١٩:٥٨١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٣٦٢٣:٣٧:٤٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٥:٠١١٢:١٩:٥٠١٧:٥٥:٠٩١٨:١٣:٣٢٢٣:٣٧:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٣:٤٨١٢:١٩:٤٢١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٢٨٢٣:٣٧:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٢:٣٤١٢:١٩:٣٣١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٢٣٢٣:٣٧:٢٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤١:١٩١٢:١٩:٢٤١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:١٩٢٣:٣٧:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٠:٠٣١٢:١٩:١٤١٧:٥٨:٥٦١٨:١٧:١٤٢٣:٣٧:٠٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٨:٤٦١٢:١٩:٠٣١٧:٥٩:٥٢١٨:١٨:٠٨٢٣:٣٧:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٧:٢٨١٢:١٨:٥٢١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:٠٣٢٣:٣٦:٤٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٦:١٠١٢:١٨:٤١١٨:٠١:٤٣١٨:١٩:٥٧٢٣:٣٦:٣٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٤:٥١١٢:١٨:٢٩١٨:٠٢:٣٨١٨:٢٠:٥١٢٣:٣٦:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٣:٣١١٢:١٨:١٦١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٤٤٢٣:٣٦:١٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٢:١١١٢:١٨:٠٣١٨:٠٤:٢٧١٨:٢٢:٣٧٢٣:٣٦:٠١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٠:٥٠١٢:١٧:٤٩١٨:٠٥:٢١١٨:٢٣:٣٠٢٣:٣٥:٤٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٩:٢٩١٢:١٧:٣٥١٨:٠٦:١٤١٨:٢٤:٢٣٢٣:٣٥:٣٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٨:٠٧١٢:١٧:٢١١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:١٦٢٣:٣٥:١٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:١٧:٠٦١٨:٠٨:٠١١٨:٢٦:٠٨٢٣:٣٥:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٥:٢٢١٢:١٦:٥١١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٧:٠١٢٣:٣٤:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:١٦:٣٦١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٤:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٢:٣٥١٢:١٦:٢٠١٨:١٠:٣٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٣٤:١٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:١١١٢:١٦:٠٤١٨:١١:٣٠١٨:٢٩:٣٦٢٣:٣٣:٥٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٩:٤٦١٢:١٥:٤٧١٨:١٢:٢٢١٨:٣٠:٢٨٢٣:٣٣:٣٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٨:٢١١٢:١٥:٣١١٨:١٣:١٤١٨:٣١:١٩٢٣:٣٣:٢١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٢:١٥:١٤١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:١١٢٣:٣٣:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:٣١١٢:١٤:٥٧١٨:١٤:٥٧١٨:٣٣:٠٢٢٣:٣٢:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:٠٦١٢:١٤:٤٠١٨:١٥:٤٨١٨:٣٣:٥٣٢٣:٣٢:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٤٠١٢:١٤:٢٢١٨:١٦:٣٩١٨:٣٤:٤٤٢٣:٣٢:٠٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١١:١٤١٢:١٤:٠٥١٨:١٧:٢٩١٨:٣٥:٣٥٢٣:٣١:٤٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلستانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلستانک روستای گلستانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلستانک روستای گلستانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلستانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلستانک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلستانک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلستانک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلستانک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلستانک

روستای گلستانک بر روی نقشه

روستای گلستانک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلستانک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گلستانک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گلستانک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلستانک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلستانک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلستانک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلستانک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلستانک
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گلستانک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلستانک
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلستانک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلستانک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلستانک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلستانک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو