جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلدره

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گلدره


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٩

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلدره (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای گلدره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیوید ویسكوت
تنها كسانی مزه ی شكست را می چشند كه دست از تلاش و كوشش می كشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلدره

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلدره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلدره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلدره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلدره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلدره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠١:٥١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٤٩٠٠:١٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠١:٤٢١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠١:٣٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٧٠٠:١٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٢٦١٣:٠١:٢٤١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٣٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٧:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٣٣١٣:٠١:٠١١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١١٠٠:١٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:١٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٥:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٦٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٥:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٣٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:١٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٠:١٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤٧٠٠:١٤:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلدره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گلدره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گلدره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلدره

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٧:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٧:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٦:١٧٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٧:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٧:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٨:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٨:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:١٧١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٨:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٨:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٩:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٩:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٩:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٩:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٨:١٨٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:١٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٠:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٠:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢١:١٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢١:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٩:١٧٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٢١:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٩:٢٥٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢١:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٩:٣٣٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٢:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٢:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٢:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٣:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٠:٢٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٣:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٠:٥٨١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٣:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١١:٣٤١٣:١٠:١٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٣:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:١٠١٣:١٠:١٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٣:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٢١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٣:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٣١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٤:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلدره روستای گلدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلدره روستای گلدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گلدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلدره

روستای گلدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلدره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلدره
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلدره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گلدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلدره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلدره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلدره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلدره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلدره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلدره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلدره
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلدره دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلدره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو