جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گلدره

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گلدره


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٥
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلدره (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گلدره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
‌خوبی دنیا و آخرت با علم، و بدی دنیا و آخرت با نادانی،‌ همراه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلدره

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلدره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلدره ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گلدره (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلدره ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلدره ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠٤:١٢١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٤٥٠٠:٢٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٢٧٠٠:٢١:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١٠٠٠:٢١:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٢٠٠:٢١:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٣:١٦١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٥٠٠:٢٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٨٠٠:٢٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٠:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٤٠٠:١٩:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٢:١٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:١١٠٠:١٩:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٩:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:٥٣١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٨:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٤٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢١٠٠:١٨:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٧:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠١:١٦١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:١٧:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:٠٨١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:١٧٠٠:١٧:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٨:٤٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٧:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٥:١٠١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:١١:٥٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٥:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:٠٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٥:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٠:١٧١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلدره

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلدره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلدره

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلدره

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٣:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٣:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٣٥١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٣:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:١٢١٣:٠١:٠٩٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٣:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٠:٥١١٣:٠١:١٦٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٣:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٣١١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٣:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٣:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠١:٤١٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٤:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٤:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٤:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٤:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٤:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٤:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٤:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٤:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٤:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٥:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٥:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٥:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٥:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:١٧٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٥:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٥:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٦:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٤:٥٦٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٦:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:٠٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٢٠٠:١٦:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢٢٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٦:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلدره روستای گلدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلدره روستای گلدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلدره

روستای گلدره بر روی نقشه

روستای گلدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلدره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلدره
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلدره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گلدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلدره رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلدره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلدره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلدره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلدره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلدره
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلدره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلدره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گلدره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو