جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلبهار

چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گلبهار


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٦
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٤٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلبهار (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر گلبهار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر گلبهار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلبهار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

فردریك كینگ
خوشبختی، در به دست آوردن آنچه نداریم نیست، بلكه در یافتن چیزهایی‌ست كه داریم و از وجود آنها خرسندیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلبهار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلبهار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلبهار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلبهار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلبهار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلبهار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٤:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٠:٤٧١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:٢٦٢٣:٤٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٠:٣٨١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٠:٢٩١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٢١١٩:١٩:٤١١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٠:١٣١٩:٢٠:٣٣١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٠:٠٦١٩:٢١:٢٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٢:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٨:١٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٣:١٠١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤١:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤١:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٠:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٠:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٩:٣١١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٣٠:١١١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥١٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٠:٠٢١٩:٥٠:١١٢٣:٣٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٨:٢٣١٢:٢٩:٢٣١٩:٣٠:٥٢١٩:٥١:٠٥٢٣:٣٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٢٧:٣٢١٢:٢٩:٢٢١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٥٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٢:٥١٢٣:٣٩:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٩:٢٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٤٤٢٣:٣٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٣٧٢٣:٣٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٤:١٩١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:٢٩٢٣:٣٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٣:٣٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٦:٢١٢٣:٣٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢٣٠٥:٢٢:٥٢١٢:٢٩:٣١١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٧:١٢٢٣:٣٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٢:١١١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٨:٠٢٢٣:٣٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٧٠٥:٢١:٣٢١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٥٢٢٣:٣٨:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٧٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:٤٢٢٣:٣٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:١٩٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:٣١٢٣:٣٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلبهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلبهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلبهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلبهار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر گلبهار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گلبهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلبهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر گلبهار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گلبهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر گلبهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر گلبهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلبهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلبهار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلبهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلبهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٥٧٠٥:١٥:٠٤١٢:٣٤:٥٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٦:٢١٢٣:٤٠:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:١٢٠٥:١٥:١٩١٢:٣٥:١٠١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٦:٣٢٢٣:٤٠:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٣٠٠٥:١٥:٣٥١٢:٣٥:٢٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٦:٤٠٢٣:٤٠:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٥٠٠٥:١٥:٥٢١٢:٣٥:٣٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٦:٤٧٢٣:٤١:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:١٢٠٥:١٦:١١١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٦:٥٢٢٣:٤١:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٣٧٠٥:١٦:٣١١٢:٣٦:٠١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٦:٥٦٢٣:٤١:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٠٥٠٥:١٦:٥٢١٢:٣٦:١٣١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٦:٥٧٢٣:٤٢:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٣٤٠٥:١٧:١٥١٢:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٦:٥٧٢٣:٤٢:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٦٠٥:١٧:٤٠١٢:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٦:٥٥٢٣:٤٢:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٠٠٥:١٨:٠٥١٢:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٦:٥٠٢٣:٤٢:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٧٠٥:١٨:٣٢١٢:٣٧:٠١١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٦:٤٤٢٣:٤٣:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٥٠٥:١٩:٠١١٢:٣٧:١٢١٩:٥٥:١٣٢٠:١٦:٣٧٢٣:٤٣:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٦٠٥:١٩:٣٠١٢:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٦:٢٧٢٣:٤٣:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٨٠٥:٢٠:٠٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٦:١٥٢٣:٤٣:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٣٠٥:٢٠:٣٢١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٦:٠٢٢٣:٤٤:١٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٩٠٥:٢١:٠٥١٢:٣٧:٥٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٥:٤٦٢٣:٤٤:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٧٠٥:٢١:٣٨١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٤:١٥٢٠:١٥:٢٩٢٣:٤٤:٥١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٧٠٥:٢٢:١٣١٢:٣٨:١٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٥:١٠٢٣:٤٥:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٩٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣٨:٢٢١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٤:٤٩٢٣:٤٥:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:١٢٠٥:٢٣:٢٥١٢:٣٨:٣٠١٩:٥٣:١٨٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٥:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٠٦٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣٨:٣٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٤:٠١٢٣:٤٥:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٠٢٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٨:٤٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٣٤٢٣:٤٦:١٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٥٩٠٥:٢٥:١٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٣:٠٦٢٣:٤٦:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٨٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٨:٥٩١٩:٥١:٣٨٢٠:١٢:٣٥٢٣:٤٦:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٥١:٠٨٢٠:١٢:٠٣٢٣:٤٧:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٢٧:٢١١٢:٣٩:١٠١٩:٥٠:٣٧٢٠:١١:٢٩٢٣:٤٧:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٩:١٥١٩:٥٠:٠٤٢٠:١٠:٥٤٢٣:٤٧:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٩:١٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:١٠:١٦٢٣:٤٧:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٨٠٥:٢٩:٢٨١٢:٣٩:٢٣١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٩:٣٧٢٣:٤٨:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٣٠٥:٣٠:١٢١٢:٣٩:٢٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٨:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٩٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٩:٢٩١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٨:١٤٢٣:٤٨:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گلبهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار شهر گلبهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار شهر گلبهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلبهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلبهار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر گلبهار

شهر جدید گلبهار یکی از شهرهای جدید ایران و استان خراسان رضوی و در فاصله ۳۵ کیلومتری شمالغربی کلانشهر مشهد قرار دارد

شهر گلبهار در ویکیپدیا

شهر گلبهار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلبهار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلبهار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلبهار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلبهار
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر گلبهار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر گلبهار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلبهار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلبهار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلبهار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلبهار
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلبهار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلبهار
زمان پخش اذان زنده به افق گلبهار
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلبهار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلبهار
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلبهار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو