جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلبهار

چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گلبهار


اذان صبح: ٠٤:١٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٣٨
اذان ظهر: ١١:١٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٠
اذان مغرب: ١٧:١٤:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٣٧

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلبهار (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر گلبهار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر گلبهار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلبهار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

بودا
چشم گریان دیگران را به نگاههای سرور آمیز تبدیل كردن، لذت بخش ترین خوشبختی ها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلبهار

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلبهار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلبهار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلبهار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلبهار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلبهار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٤:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٠:٤٧١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:٢٦٢٣:٤٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٠:٣٨١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٠:٢٩١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٢١١٩:١٩:٤١١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٠:١٣١٩:٢٠:٣٣١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٠:٠٦١٩:٢١:٢٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٢:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٨:١٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٣:١٠١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤١:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤١:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٠:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٠:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٩:٣١١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٣٠:١١١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥١٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٠:٠٢١٩:٥٠:١١٢٣:٣٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٨:٢٣١٢:٢٩:٢٣١٩:٣٠:٥٢١٩:٥١:٠٥٢٣:٣٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٢٧:٣٢١٢:٢٩:٢٢١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٥٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٢:٥١٢٣:٣٩:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٩:٢٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٤٤٢٣:٣٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٣٧٢٣:٣٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٤:١٩١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:٢٩٢٣:٣٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٣:٣٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٦:٢١٢٣:٣٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢٣٠٥:٢٢:٥٢١٢:٢٩:٣١١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٧:١٢٢٣:٣٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٢:١١١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٨:٠٢٢٣:٣٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٧٠٥:٢١:٣٢١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٥٢٢٣:٣٨:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٧٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:٤٢٢٣:٣٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:١٩٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:٣١٢٣:٣٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلبهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلبهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلبهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلبهار

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر گلبهار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گلبهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلبهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر گلبهار

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر گلبهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر گلبهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر گلبهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلبهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلبهار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلبهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلبهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٢١:١٠١١:٢٥:٣١١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٣٢٢٢:٤٣:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٠٠٥:٢١:٥٩١١:٢٥:١٠١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٦:٠٢٢٢:٤٢:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٢٢:٤٧١١:٢٤:٤٩١٧:٢٦:١٧١٧:٤٤:٣٢٢٢:٤٢:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٢٣:٣٦١١:٢٤:٢٩١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٣:٠٢٢٢:٤٢:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٢٤:٢٥١١:٢٤:٠٨١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٣٢٢٢:٤٢:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٢٥:١٤١١:٢٣:٤٨١٧:٢١:٤٨١٧:٤٠:٠٣٢٢:٤١:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٦٠٥:٢٦:٠٣١١:٢٣:٢٨١٧:٢٠:١٩١٧:٣٨:٣٤٢٢:٤١:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٢٦:٥٢١١:٢٣:٠٨١٧:١٨:٥٠١٧:٣٧:٠٥٢٢:٤١:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٢٧:٤٢١١:٢٢:٤٩١٧:١٧:٢٢١٧:٣٥:٣٧٢٢:٤٠:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٣٠٥:٢٨:٣٢١١:٢٢:٣٠١٧:١٥:٥٣١٧:٣٤:٠٩٢٢:٤٠:٢٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٢٩:٢٢١١:٢٢:١١١٧:١٤:٢٥١٧:٣٢:٤٢٢٢:٤٠:١١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٠:١٢١١:٢١:٥٢١٧:١٢:٥٨١٧:٣١:١٥٢٢:٣٩:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣١:٠٣١١:٢١:٣٤١٧:١١:٣١١٧:٢٩:٤٨٢٢:٣٩:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٣١:٥٤١١:٢١:١٦١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٢٢٢٢:٣٩:١٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٢:٤٥١١:٢٠:٥٨١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٦:٥٧٢٢:٣٩:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٣:٣٦١١:٢٠:٤١١٧:٠٧:١٢١٧:٢٥:٣٢٢٢:٣٨:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٤:٢٨١١:٢٠:٢٤١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٠٨٢٢:٣٨:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٥:١٩١١:٢٠:٠٧١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٢:٤٤٢٢:٣٨:١٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٦:١٢١١:١٩:٥٢١٧:٠٢:٥٩١٧:٢١:٢١٢٢:٣٧:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٨٠٥:٣٧:٠٤١١:١٩:٣٦١٧:٠١:٣٦١٧:١٩:٥٩٢٢:٣٧:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٧:٥٧١١:١٩:٢١١٧:٠٠:١٣١٧:١٨:٣٨٢٢:٣٧:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣٨:٥٠١١:١٩:٠٧١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:١٧٢٢:٣٧:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢١٠٥:٣٩:٤٤١١:١٨:٥٣١٦:٥٧:٣٠١٧:١٥:٥٧٢٢:٣٦:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٠:٣٨١١:١٨:٣٩١٦:٥٦:١٠١٧:١٤:٣٨٢٢:٣٦:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤١:٣٢١١:١٨:٢٧١٦:٥٤:٥٠١٧:١٣:٢٠٢٢:٣٦:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٢:٢٦١١:١٨:١٤١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:٠٣٢٢:٣٦:٠٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٣:٢١١١:١٨:٠٣١٦:٥٢:١٤١٧:١٠:٤٧٢٢:٣٥:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:١٧١١:١٧:٥٢١٦:٥٠:٥٧١٧:٠٩:٣٢٢٢:٣٥:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٥:١٢١١:١٧:٤٢١٦:٤٩:٤١١٧:٠٨:١٧٢٢:٣٥:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٦:٠٩١١:١٧:٣٢١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٧:٠٤٢٢:٣٥:١٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گلبهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار شهر گلبهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلبهار شهر گلبهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلبهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلبهار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلبهار

شهر جدید گلبهار یکی از شهرهای جدید ایران و استان خراسان رضوی و در فاصله ۳۵ کیلومتری شمالغربی کلانشهر مشهد قرار دارد

شهر گلبهار در ویکیپدیا

شهر گلبهار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلبهار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلبهار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلبهار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلبهار
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر گلبهار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر گلبهار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلبهار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلبهار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گلبهار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلبهار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلبهار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلبهار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلبهار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ گلبهار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلبهار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلبهار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلبهار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو