جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گلاوند

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز گلاوند

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٢٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلاوند (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر گلاوند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گلاوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گلاوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر كه پیوسته به مسجد رود به یكى از این هشت فایده مى‌رسد: 1ـ نشانه‌اى استوار (فهم آیات الهى) 2ـ دوستى قابل استفاده 3ـ دانشى تازه 4ـ رحمتى مورد انتظار 5ـ سخنى كه به راه راستش كشد 6ـ یا سخنى كه او را از پستى برهاند 7ـ و ترك گناهان به خاطر شرم از خدا 8ـ یا تر

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلاوند

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلاوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلاوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گلاوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلاوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گلاوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٤٢١٣:١٣:٥٢١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٣٠:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤١:٢٦١٣:١٣:٣٧١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٠:١٢١٣:١٣:٢٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٩:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٣:١٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٢:٥٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٨:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٢:٤٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٥:٢١١٣:١٢:٣٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٤:١٠١٣:١٢:٢٠١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٢:٠٩١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٧:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣١:٥١١٣:١١:٥٨١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:١٨٠٠:٢٧:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٠:٤٢١٣:١١:٤٨١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٦:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٥١٣:١١:٣٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٦:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:١١:٢٨١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:٢٣١٣:١١:١٩١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٥:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٦:١٩١٣:١١:١١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٥:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٥:١٥١٣:١١:٠٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٥:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:١٣١٣:١٠:٥٥١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٥:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٣:١٢١٣:١٠:٤٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٤:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٢:١١١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٤:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٤:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٠:١٤١٣:١٠:٣١٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٤:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٩:١٨١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٧:٢٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٦:٣٥١٣:١٠:١٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٥:٤٤١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٤:٥٣١٣:١٠:١٣٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٢:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٤:٠٤١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٣:١٧١٣:١٠:١١٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلاوند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گلاوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گلاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گلاوند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گلاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گلاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گلاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلاوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلاوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گلاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلاوند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گلاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلاوند شهر گلاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلاوند شهر گلاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گلاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلاوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلاوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلاوند

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٠٦:٢٦١٨:١٠:٢٠١٨:٢٨:٠٥٢٣:٢٥:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠٦:٠٥١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٦:٤٠٢٣:٢٥:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٣:٢٦١٢:٠٥:٤٤١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:١٥٢٣:٢٤:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٤:٠٩١٢:٠٥:٢٣١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٤:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٤:٥٢١٢:٠٥:٠٣١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٢٦٢٣:٢٤:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٥:٣٥١٢:٠٤:٤٢١٨:٠٣:١٨١٨:٢١:٠٢٢٣:٢٣:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٠٤:٢٢١٨:٠١:٥٤١٨:١٩:٣٩٢٣:٢٣:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٧:٠٢١٢:٠٤:٠٢١٨:٠٠:٣٠١٨:١٨:١٥٢٣:٢٣:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٧:٤٦١٢:٠٣:٤٢١٧:٥٩:٠٧١٨:١٦:٥٢٢٣:٢٢:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٠٣:٢٣١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٣٠٢٣:٢٢:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٩:١٥١٢:٠٣:٠٤١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٠٧٢٣:٢٢:١٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٩:٥٩١٢:٠٢:٤٥١٧:٥٤:٥٩١٨:١٢:٤٦٢٣:٢١:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٠:٤٤١٢:٠٢:٢٦١٧:٥٣:٣٧١٨:١١:٢٥٢٣:٢١:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١١:٣٠١٢:٠٢:٠٨١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:٠٤٢٣:٢١:١٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٢:١٥١٢:٠١:٥٠١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٨:٤٤٢٣:٢١:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٣:٠١١٢:٠١:٣٣١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٢٤٢٣:٢٠:٤٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:٤٧١٢:٠١:١٦١٧:٤٨:١٥١٨:٠٦:٠٥٢٣:٢٠:٢٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:٣٣١٢:٠١:٠٠١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٤:٤٧٢٣:٢٠:١٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٥:٢٠١٢:٠٠:٤٤١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٢٩٢٣:١٩:٥٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٠٧١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٢:١٣٢٣:١٩:٣٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٦:٥٥١٢:٠٠:١٣١٧:٤٣:٠٢١٨:٠٠:٥٦٢٣:١٩:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٤٣١١:٥٩:٥٩١٧:٤١:٤٦١٧:٥٩:٤١٢٣:١٩:٠٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٣١١١:٥٩:٤٥١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٨:٥٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٩:١٩١١:٥٩:٣٢١٧:٣٩:١٥١٧:٥٧:١٣٢٣:١٨:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٩:١٩١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:٠٠٢٣:١٨:٢٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٠:٥٨١١:٥٩:٠٧١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٤٨٢٣:١٨:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢١:٤٧١١:٥٨:٥٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٣:٣٧٢٣:١٧:٥٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٢:٣٧١١:٥٨:٤٤١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٢٦٢٣:١٧:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٣:٢٨١١:٥٨:٣٤١٧:٣٣:١٢١٧:٥١:١٧٢٣:١٧:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٤:١٩١١:٥٨:٢٤١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٠:٠٩٢٣:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گلاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلاوند شهر گلاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلاوند شهر گلاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلاوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلاوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلاوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلاوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلاوند

شهر گلاوند بر روی نقشه

شهر گلاوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلاوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلاوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلاوند
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گلاوند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گلاوند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گلاوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گلاوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گلاوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلاوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلاوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گلاوند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلاوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلاوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلاوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گلاوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلاوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلاوند دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گلاوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلاوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو