جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلان

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گلان


اذان صبح: ٠٥:٥٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٣
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٣٦

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلان (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای گلان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانتس كافكا
هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیكبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤٢:٥٢١٣:٢٢:٥٢٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤١:٤٧١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٨:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٤٣١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٣٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٨:٣٧١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٣٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣٦:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٢:٤٦١٣:٢١:٣٨٢٠:١٠:٥٨٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٥:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣١:٥١١٣:٢١:٣٣٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٥:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢١:٢٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢١:٢٦٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٩:١٥١٣:٢١:٢٣٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٤:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢١:٢١٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢١:١٩٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٤:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢١:١٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢١:١٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٤:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٥:١٩١٣:٢١:١٨٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٤:٣٦١٣:٢١:١٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢١:٢٠٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٣:١٥١٣:٢١:٢٢٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٣:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٢:٣٦١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:٥٩١٣:٢١:٢٧٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢١:٢٣١٣:٢١:٣١٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢٠:٤٨١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٠:١٦١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٣:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٩:٤٤١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گلان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گلان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:١٢٠٧:٢٤:٣٢١٢:٣٧:٣٣١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٤١٢٣:٥٥:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٩:٤٦٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٧:٤٦١٧:٥١:٥٣١٨:١٠:٣٧٢٣:٥٥:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:١٩٠٧:٢٣:٢٤١٢:٣٧:٥٧١٧:٥٢:٥١١٨:١١:٣٣٢٣:٥٥:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٨:٥١٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣٨:٠٨١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٢٩٢٣:٥٦:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٨:١٧١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:٢٥٢٣:٥٦:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٧:٤٨٠٧:٢١:٢٨١٢:٣٨:٢٦١٧:٥٥:٤٦١٨:١٤:٢٠٢٣:٥٦:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٠:٤٧١٢:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٤٣١٨:١٥:١٦٢٣:٥٦:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣٨:٤١١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:١١٢٣:٥٦:٥٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٠٣٠٧:١٩:١٩١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٠٧٢٣:٥٧:٠٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٢٤٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٨:٥٣١٧:٥٩:٣٦١٨:١٨:٠٢٢٣:٥٧:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٤:٤٤٠٧:١٧:٤٦١٢:٣٨:٥٨١٨:٠٠:٣٣١٨:١٨:٥٧٢٣:٥٧:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:١٦:٥٧١٢:٣٩:٠٢١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٥٢٢٣:٥٧:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٢٠٠٧:١٦:٠٧١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٤٦٢٣:٥٧:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٣٦٠٧:١٥:١٦١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٣:٢٣١٨:٢١:٤٠٢٣:٥٧:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٢٣١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٤:١٩١٨:٢٢:٣٤٢٣:٥٧:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٣:٢٩١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٧:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٢:٣٣١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٦:١١١٨:٢٤:٢٢٢٣:٥٧:٤٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١١:٣٧١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٥:١٥٢٣:٥٧:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٠:٣٩١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٨:٠١١٨:٢٦:٠٨٢٣:٥٧:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٣٩٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٧:٠١٢٣:٥٧:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٤٥٠٧:٠٨:٤٠١٢:٣٩:٠٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٥٣٢٣:٥٧:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٧:٣٩١٢:٣٨:٥٨١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٤٥٢٣:٥٧:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٥٣٠٧:٠٦:٣٧١٢:٣٨:٥٤١٨:١١:٣٨١٨:٢٩:٣٧٢٣:٥٧:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٥:٣٤١٢:٣٨:٤٩١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٢٩٢٣:٥٧:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٤:٣٠١٢:٣٨:٤٣١٨:١٣:٢٤١٨:٣١:٢١٢٣:٥٧:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٣:٢٤١٢:٣٨:٣٧١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:١٢٢٣:٥٧:٣٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٢:١٨١٢:٣٨:٣٠١٨:١٥:١٠١٨:٣٣:٠٣٢٣:٥٧:٣٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠١:١١١٢:٣٨:٢٢١٨:١٦:٠٢١٨:٣٣:٥٣٢٣:٥٧:٢٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٠:٠٤١٢:٣٨:١٤١٨:١٦:٥٣١٨:٣٤:٤٣٢٣:٥٧:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گلان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٠٠٧:٢٧:١٨١٢:٣٦:٠٤١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٤:٠٦٢٣:٥٣:٣٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٤٠٧:٢٦:٥٥١٢:٣٦:٢١١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٥:٠٢٢٣:٥٣:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٧٠٧:٢٦:٣٠١٢:٣٦:٣٧١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٥:٥٧٢٣:٥٤:١٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٨٠٧:٢٦:٠٣١٢:٣٦:٥٢١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:٥٣٢٣:٥٤:٢٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٨٠٧:٢٥:٣٤١٢:٣٧:٠٧١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٤٩٢٣:٥٤:٤٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٥:٠٤١٢:٣٧:٢١١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:٥٥:٠٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٢٠٧:٢٤:٣٢١٢:٣٧:٣٣١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٤١٢٣:٥٥:٢٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٦٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٧:٤٦١٧:٥١:٥٣١٨:١٠:٣٧٢٣:٥٥:٣٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٩٠٧:٢٣:٢٤١٢:٣٧:٥٧١٧:٥٢:٥١١٨:١١:٣٣٢٣:٥٥:٥١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥١٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣٨:٠٨١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٢٩٢٣:٥٦:٠٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٨:١٧١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:٢٥٢٣:٥٦:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٨٠٧:٢١:٢٨١٢:٣٨:٢٦١٧:٥٥:٤٦١٨:١٤:٢٠٢٣:٥٦:٣٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٠:٤٧١٢:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٤٣١٨:١٥:١٦٢٣:٥٦:٤١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣٨:٤١١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:١١٢٣:٥٦:٥٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:١٩:١٩١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٠٧٢٣:٥٧:٠٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٨:٥٣١٧:٥٩:٣٦١٨:١٨:٠٢٢٣:٥٧:١٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٤٠٧:١٧:٤٦١٢:٣٨:٥٨١٨:٠٠:٣٣١٨:١٨:٥٧٢٣:٥٧:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:١٦:٥٧١٢:٣٩:٠٢١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٥٢٢٣:٥٧:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٠٠٧:١٦:٠٧١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٤٦٢٣:٥٧:٣١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:١٥:١٦١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٣:٢٣١٨:٢١:٤٠٢٣:٥٧:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٢٣١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٤:١٩١٨:٢٢:٣٤٢٣:٥٧:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٣:٢٩١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٧:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٢:٣٣١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٦:١١١٨:٢٤:٢٢٢٣:٥٧:٤٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١١:٣٧١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٥:١٥٢٣:٥٧:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٠:٣٩١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٨:٠١١٨:٢٦:٠٨٢٣:٥٧:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٩٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٧:٠١٢٣:٥٧:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٥٠٧:٠٨:٤٠١٢:٣٩:٠٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٥٣٢٣:٥٧:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٧:٣٩١٢:٣٨:٥٨١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٤٥٢٣:٥٧:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:٠٦:٣٧١٢:٣٨:٥٤١٨:١١:٣٨١٨:٢٩:٣٧٢٣:٥٧:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٥:٣٤١٢:٣٨:٤٩١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٢٩٢٣:٥٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گلان روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گلان روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلان

روستای گلان بر روی نقشه

روستای گلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گلان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلان
افق شرعی امروز فردا گلان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو