جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گلان

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گلان

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥١
اذان ظهر: ١٢:١٧:١١
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٠١
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلان (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای گلان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
از امور جزیی درس بگیرید تا برای اداره ی امور بزرگ آماده شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گلان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گلان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢٤:٥٨١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٣:٤٩٠٠:٤١:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٣٦٠٠:٤١:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٤:٣٠١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٢٢٠٠:٤١:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥١:٠٨١٣:٢٤:١٧١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٠٩٠٠:٤٠:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٦:٥٧٠٠:٤٠:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢٣:٥١١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:٤٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٦:٢٨١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:١٨٠٠:٣٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٣:١٥٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٩:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣٨:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٨:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٨:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٥٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٧:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٣٧:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٥١١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٧:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٧:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٦:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٦:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٦:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢١:٣٨٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٢:٠٤١٣:٢١:٣٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣١:١٠١٣:٢١:٢٩٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٣٠:١٨١٣:٢١:٢٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢١:٢٣٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣٥:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢١:٢١٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢١:١٩٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٢١:١٨٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٦:١٥١٣:٢١:١٨٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گلان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گلان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گلان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گلان روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گلان روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گلان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:١٠١٢:١٧:٣٢١٨:٢١:٢٣١٨:٣٨:٥٧٢٣:٣٦:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٣:٥١١٢:١٧:١١١٨:٢٠:٠١١٨:٣٧:٣٤٢٣:٣٦:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٤:٣٢١٢:١٦:٥١١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:١٢٢٣:٣٦:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٥:١٣١٢:١٦:٣٠١٨:١٧:١٦١٨:٣٤:٤٩٢٣:٣٥:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٥:٥٤١٢:١٦:٠٩١٨:١٥:٥٤١٨:٣٣:٢٧٢٣:٣٥:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٦:٣٥١٢:١٥:٤٩١٨:١٤:٣٢١٨:٣٢:٠٥٢٣:٣٥:١٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:١٦١٢:١٥:٢٩١٨:١٣:١٠١٨:٣٠:٤٤٢٣:٣٥:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٧:٥٨١٢:١٥:٠٩١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:٢٣٢٣:٣٤:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٨:٣٩١٢:١٤:٤٩١٨:١٠:٢٨١٨:٢٨:٠٢٢٣:٣٤:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٩:٢١١٢:١٤:٢٩١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٦:٤١٢٣:٣٤:٠٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٠:٠٤١٢:١٤:١٠١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٥:٢١٢٣:٣٣:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٠:٤٦١٢:١٣:٥١١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٤:٠٢٢٣:٣٣:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢١:٢٩١٢:١٣:٣٣١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٢:٤٣٢٣:٣٣:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٢:١٢١٢:١٣:١٥١٨:٠٣:٤٨١٨:٢١:٢٤٢٣:٣٢:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٢:٥٥١٢:١٢:٥٧١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٠٦٢٣:٣٢:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٣:٣٩١٢:١٢:٤٠١٨:٠١:١١١٨:١٨:٤٩٢٣:٣٢:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:٢٣١٢:١٢:٢٣١٧:٥٩:٥٣١٨:١٧:٣٢٢٣:٣١:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٥:٠٧١٢:١٢:٠٦١٧:٥٨:٣٦١٨:١٦:١٦٢٣:٣١:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٢:١١:٥٠١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٠٠٢٣:٣١:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٦:٣٧١٢:١١:٣٥١٧:٥٦:٠٤١٨:١٣:٤٥٢٣:٣١:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٧:٢٢١٢:١١:٢٠١٧:٥٤:٤٩١٨:١٢:٣١٢٣:٣٠:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٨:٠٨١٢:١١:٠٥١٧:٥٣:٣٥١٨:١١:١٨٢٣:٣٠:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٨:٥٤١٢:١٠:٥٢١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٠٦٢٣:٣٠:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٩:٤٠١٢:١٠:٣٨١٧:٥١:٠٨١٨:٠٨:٥٤٢٣:٣٠:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٠:٢٧١٢:١٠:٢٦١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٧:٤٣٢٣:٢٩:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣١:١٥١٢:١٠:١٣١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٦:٣٣٢٣:٢٩:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٢:٠٢١٢:١٠:٠٢١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٥:٢٤٢٣:٢٩:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٢:٥٠١٢:٠٩:٥١١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٤:١٦٢٣:٢٩:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٣:٣٨١٢:٠٩:٤١١٧:٤٥:١٦١٨:٠٣:٠٩٢٣:٢٩:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٤:٢٧١٢:٠٩:٣١١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٠٣٢٣:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گلان روستای گلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گلان روستای گلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلان

روستای گلان بر روی نقشه

روستای گلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گلان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گلان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گلان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو