جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلار

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گلار


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلار (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای گلار)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گلار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

پائولو كوئیلو
هرگز نباید سست شد، حتی اگر راه زیادی را پیموده باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلار

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٥٥٠٠:١١:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣١٠٠:١١:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:١٣١٢:٥٢:١٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:٢١١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٥١:٥٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٢١٠٠:١٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:٣٩١٢:٥١:٥٢١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٨٠٠:١٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٥٠١٢:٥١:٤٤١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٤:٠١١٢:٥١:٣٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:١٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٩:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٢:٢٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٩:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥١:٢١١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٩:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٠:٥٧١٢:٥١:١٦١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٠:١٤١٢:٥١:١٢١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٩:٣١١٢:٥١:٠٩١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥١:٠٦١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٨:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٨:١٠١٢:٥١:٠٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:١١٠٠:٠٨:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣١١٢:٥١:٠٢١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٨:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥١:٠١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٨:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:١٧١٢:٥١:٠١١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥١:٠١١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥١:٠١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥١:٠٣١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥١:٠٤١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٧:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥١:٠٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥١:١٠١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٧:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥١:١٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٥١:١٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٥١:٢٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠١:٢١١٢:٥١:٢٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٧:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گلار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گلار

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلار

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:١٥١٣:٠١:٠٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٧:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٢:٤٨١٣:٠١:١١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٧:٤٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٣:٢٠١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٧:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٧:٥٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٤:٢٥١٣:٠١:١٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٨:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:١١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٨:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٨:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٦:٠٣١٣:٠١:٠٨١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٨:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٦:٣٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٨:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٨:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٧:٤١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٨:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٠١٠٠:١٨:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٨:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٨:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٨:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٠:١٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١٤٠٠:١٨:٣٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٨:٣٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٢:٣٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٨:٣١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٨:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٥:١٤١٩:٥٢:٤١٠٠:١٨:٢٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٤٥٠٠:١٨:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:٥٩:١٤١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٨:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٢:٣١١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٨:٠٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٨:٤٩١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٨:٠٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٧:٥٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٧:٤٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٧:١١١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٧:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٧:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٨:١١١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٣:٥١٠٠:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلار روستای گلار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلار روستای گلار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلار

روستای گلار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلار
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گلار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گلار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلار دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گلار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گلار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلار
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گلار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو