جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلابی سفلی

فلارد | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گلابی سفلی


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٢٣
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٤
نیمه شب: ٢٣:١٤:١٥

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلابی سفلی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای گلابی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گلابی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلابی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

بزرگمهر
خودرایی و خودبینی، همه كام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن، راه اهرمن و دل به نیكی سپردن، راه یزدان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلابی سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلابی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلابی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلابی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلابی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلابی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٢:٥١١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٥٠٠:١٩:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٢:١٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٨:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٨:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:١٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٨:١٩١٣:٠١:٥٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٧:٢٧١٣:٠١:٥١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٧:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٦:٣٥١٣:٠١:٤٦١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٧:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٥:٤٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٠١:٣٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٤:٠٧١٣:٠١:٣٤١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٦:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٣:٢٠١٣:٠١:٣١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٦:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٣٤١٣:٠١:٢٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٦:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤٩١٣:٠١:٢٧١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٠٠٠:١٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٤٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٦:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:٢٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠١:٢٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٥:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠١:٢٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠١:٣٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٧:١٣١٣:٠١:٣٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٠٠٠:١٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠١:٣٩١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٥:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠١:٤٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:١٥٠٠:١٥:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠١:٥٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٥:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٤:١٠١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:١٦٠٠:١٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلابی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلابی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلابی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلابی سفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گلابی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلابی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلابی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گلابی سفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلابی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گلابی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گلابی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلابی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلابی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلابی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلابی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابی سفلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:٠٠١١:٥١:٠٤١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٢:٢٣٢٣:٠٩:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٥١١١:٥١:٢٠١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٠٦٢٣:٠٩:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٩:٤٣١١:٥١:٣٧١٧:٠٣:١٥١٧:٢١:٥٠٢٣:١٠:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٠:٣٥١١:٥١:٥٤١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:٣٦٢٣:١٠:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٢٦١١:٥٢:١٣١٧:٠٢:٤٦١٧:٢١:٢٤٢٣:١٠:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٢:١٧١١:٥٢:٣٢١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:١٤٢٣:١٠:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٢:٥٢١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٠٥٢٣:١١:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٣:٥٨١١:٥٣:١٢١٧:٠٢:١٤١٧:٢٠:٥٨٢٣:١١:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٤:٤٨١١:٥٣:٣٤١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:٥٣٢٣:١١:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٣٨١١:٥٣:٥٦١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٢:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٦:٢٧١١:٥٤:١٨١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٢:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:١٥١١:٥٤:٤١١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٢:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٥:٠٥١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٣:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٨:٥١١١:٥٥:٣٠١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٣:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٩:٣٧١١:٥٥:٥٤١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٠:٥٨٢٣:١٣:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٠:٢٣١١:٥٦:٢٠١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:٠٤٢٣:١٤:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥١:٠٩١١:٥٦:٤٦١٧:٠٢:١٥١٧:٢١:١٣٢٣:١٤:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥١:٥٣١١:٥٧:١٢١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٢٣٢٣:١٥:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٢:٣٧١١:٥٧:٣٩١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٣٤٢٣:١٥:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٣:١٩١١:٥٨:٠٦١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٤٧٢٣:١٥:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:٠١١١:٥٨:٣٤١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٦:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٤٢١١:٥٩:٠٢١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:١٩٢٣:١٦:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٩:٣٠١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٧:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٦:٠١١١:٥٩:٥٩١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٧:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٠:٢٧١٧:٠٤:١٣١٧:٢٣:١٧٢٣:١٨:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:١٦١٢:٠٠:٥٧١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٣:٤٠٢٣:١٨:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٧:٥١١٢:٠١:٢٦١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٩:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠١:٥٦١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٤:٢٩٢٣:١٩:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٨:٥٩١٢:٠٢:٢٥١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٥٦٢٣:٢٠:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٩:٣١١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلابی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابی سفلی روستای گلابی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابی سفلی روستای گلابی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلابی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلابی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلابی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلابی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلابی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلابی سفلی

روستای گلابی سفلی بر روی نقشه

روستای گلابی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلابی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلابی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلابی سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گلابی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گلابی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلابی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلابی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلابی سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گلابی سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلابی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گلابی سفلی
افق شرعی امروز فردا گلابی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلابی سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلابی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلابی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلابی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلابی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو