جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلابدان

گوغر | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلابدان


اذان صبح: ٠٤:١٢:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:١٤
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٠٠:١٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلابدان (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای گلابدان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلابدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلابدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
كسب دانش وظیفه اساسی هر انسانی است. در [ راه انجام ] این وظیفه، دانشجو می تواند و حق دارد كه از آموزگار خود هم پیشی بگیرد و زودتر به مقصد برسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلابدان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلابدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلابدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلابدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلابدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلابدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٢٢١٢:٤١:٥٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٦:٢٥١٢:٤١:٤٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٩:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤١:٣٩١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤١:٣٠١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤١:٢٢١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤١:١٤١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٨:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠١:٥٣١٢:٤١:٠٧١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠١:٠٢١٢:٤١:٠٠١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٠:١١١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٨:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٧:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٠:٤٣١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:١٧٢٣:٥٧:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٠:٣٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٧:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٧:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٦:١٥١٢:٤٠:٣١١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٥:٣١١٢:٤٠:٢٨١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٦:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٣٩٢٣:٥٦:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٦:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٥٩٢٣:٥٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٦:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥١:٣٤١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥٦:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٠:٢٩١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٩:٢١١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٣٦٢٣:٥٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:١٥٢٣:٥٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٤٢٣:٥٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٠:٤٩١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلابدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلابدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلابدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلابدان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلابدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلابدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلابدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلابدان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلابدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلابدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلابدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلابدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلابدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلابدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلابدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابدان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٤:٥٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:١٦٢٣:٥٩:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٦:١١١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥٩:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٣٧٢٣:٥٩:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٥:٣٩١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٥٩:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٠:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٧:٠٢١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٠:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٧:١٤١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٠:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٠:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٧:١٥١٢:٤٧:٣٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠١:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠١:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٨:٠٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠١:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٨:١٣١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠١:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٢:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٩:١٥١٢:٤٨:٣٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٢:١٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٢:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٢:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٣:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٤٩:١٤١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٣:١٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٥١:٣٢١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٣:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٢:٠٢١٢:٤٩:٣١١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٣:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٢:٣١١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٣:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٤:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٩:٥٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٤:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٤:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٠٤:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥٠:١١١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٤:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٠:١٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٥:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٥:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٥:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٥:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلابدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابدان روستای گلابدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلابدان روستای گلابدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلابدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلابدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گلابدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلابدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلابدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلابدان

روستای گلابدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلابدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلابدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلابدان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلابدان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گلابدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلابدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلابدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلابدان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گلابدان
افق شرعی امروز فردا گلابدان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلابدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلابدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلابدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلابدان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلابدان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلابدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلابدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو