جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گشکی

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز گشکی


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٧

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گشکی (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر گشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر گشکی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گشکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گشکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٥:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٤:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٤:١٦١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٤:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٣:١١١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٢:٠٨١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٣:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣١:٠٦١٣:١٩:٥٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣٣:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٩:٤٩٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٩:٤٤٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٩:٣٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٢:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٢:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٦:١٢١٣:١٩:٣٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٣٢:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٥:١٧١٣:١٩:٢٧٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣١:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٩:٢٤٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣١:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٣:٣١١٣:١٩:٢٢٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣١:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٩:٢٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١١٠٦:٢١:٤٩١٣:١٩:١٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣١:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢١:٠١١٣:١٩:١٨٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:١٤١٣:١٩:١٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٣٠:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٩:٢٨١٣:١٩:١٩٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٨:٤٤١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٠:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٨:٠١١٣:١٩:٢٢٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٠٥٠٠:٣٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٧:٢٠١٣:١٩:٢٥٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٠:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٦:٤٠١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٠:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٦:٠٢١٣:١٩:٣١٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٥:٢٥١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:١٦٠٠:٢٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٤:٥٠١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢٩:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٤:١٧١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گشکی

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گشکی

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گشکی

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٨:١٧١٢:٣٦:٠٦١٨:١٤:٢٥١٨:٣٢:٣٣٢٣:٥٤:٢٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٧:٠٤١٢:٣٥:٥٧١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:٢٦٢٣:٥٤:١٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٥:٥٠١٢:٣٥:٤٧١٨:١٦:١٤١٨:٣٤:١٩٢٣:٥٤:١٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٤:٣٥١٢:٣٥:٣٦١٨:١٧:٠٨١٨:٣٥:١٢٢٣:٥٤:٠٠
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٣:٢٠١٢:٣٥:٢٥١٨:١٨:٠١١٨:٣٦:٠٤٢٣:٥٣:٥٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٢:٠٤١٢:٣٥:١٤١٨:١٨:٥٤١٨:٣٦:٥٦٢٣:٥٣:٣٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٠:٤٧١٢:٣٥:٠١١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٤٨٢٣:٥٣:٢٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٩:٢٩١٢:٣٤:٤٩١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٨:٣٩٢٣:٥٣:١٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٨:١١١٢:٣٤:٣٦١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٣٠٢٣:٥٣:٠٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٦:٥٣١٢:٣٤:٢٢١٨:٢٢:٢٣١٨:٤٠:٢١٢٣:٥٢:٤٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٥:٣٣١٢:٣٤:٠٨١٨:٢٣:١٥١٨:٤١:١٢٢٣:٥٢:٣٤
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٤:١٤١٢:٣٣:٥٤١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:٠٢٢٣:٥٢:٢٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٢:٥٣١٢:٣٣:٣٩١٨:٢٤:٥٧١٨:٤٢:٥٣٢٣:٥٢:٠٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤١:٣٣١٢:٣٣:٢٤١٨:٢٥:٤٧١٨:٤٣:٤٣٢٣:٥١:٤٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٠:١١١٢:٣٣:٠٨١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٤:٣٣٢٣:٥١:٣٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٨:٥٠١٢:٣٢:٥٣١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:٢٢٢٣:٥١:١٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٧:٢٨١٢:٣٢:٣٦١٨:٢٨:١٨١٨:٤٦:١٢٢٣:٥٠:٥٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٦:٠٦١٢:٣٢:٢٠١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٧:٠١٢٣:٥٠:٤٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٤:٤٣١٢:٣٢:٠٣١٨:٢٩:٥٧١٨:٤٧:٥١٢٣:٥٠:٢٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٣:٢٠١٢:٣١:٤٧١٨:٣٠:٤٦١٨:٤٨:٤٠٢٣:٥٠:٠٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣١:٥٧١٢:٣١:٣٠١٨:٣١:٣٥١٨:٤٩:٢٩٢٣:٤٩:٤٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٠:٣٤١٢:٣١:١٢١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:١٨٢٣:٤٩:٢٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٩:١٠١٢:٣٠:٥٥١٨:٣٣:١٣١٨:٥١:٠٧٢٣:٤٩:٠٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٧:٤٧١٢:٣٠:٣٧١٨:٣٤:٠٢١٨:٥١:٥٦٢٣:٤٨:٤٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٦:٢٣١٢:٣٠:٢٠١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٢:٤٥٠٠:١٨:٢٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠٢:٠١٠٧:٢٤:٥٩١٣:٣٠:٠٢١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٣٠٠:٤٨:٠٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٠:٣١٠٧:٢٣:٣٥١٣:٢٩:٤٤١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٢٠٠:٤٧:٤٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٩:٠١٠٧:٢٢:١١١٣:٢٩:٢٦١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:١١٠٠:٤٧:٢٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٠:٤٧١٣:٢٩:٠٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥٩٠٠:٤٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٤:٠٩١٢:٣٦:٤٤١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٨:٠٤٢٣:٥٤:٥٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٣:٠٠١٢:٣٦:٣٨١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٥٨٢٣:٥٤:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠١:٥١١٢:٣٦:٣١١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٥٢٢٣:٥٤:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٠:٤٠١٢:٣٦:٢٣١٨:١٢:٣٥١٨:٣٠:٤٦٢٣:٥٤:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٦:٥٩:٢٩١٢:٣٦:١٥١٨:١٣:٣١١٨:٣١:٤٠٢٣:٥٤:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٨:١٧١٢:٣٦:٠٦١٨:١٤:٢٥١٨:٣٢:٣٣٢٣:٥٤:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٧:٠٤١٢:٣٥:٥٧١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:٢٦٢٣:٥٤:١٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٥:٥٠١٢:٣٥:٤٧١٨:١٦:١٤١٨:٣٤:١٩٢٣:٥٤:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٤:٣٥١٢:٣٥:٣٦١٨:١٧:٠٨١٨:٣٥:١٢٢٣:٥٤:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٣:٢٠١٢:٣٥:٢٥١٨:١٨:٠١١٨:٣٦:٠٤٢٣:٥٣:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٢:٠٤١٢:٣٥:١٤١٨:١٨:٥٤١٨:٣٦:٥٦٢٣:٥٣:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٠:٤٧١٢:٣٥:٠١١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٤٨٢٣:٥٣:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٩:٢٩١٢:٣٤:٤٩١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٨:٣٩٢٣:٥٣:١٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٨:١١١٢:٣٤:٣٦١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٣٠٢٣:٥٣:٠٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٦:٥٣١٢:٣٤:٢٢١٨:٢٢:٢٣١٨:٤٠:٢١٢٣:٥٢:٤٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٥:٣٣١٢:٣٤:٠٨١٨:٢٣:١٥١٨:٤١:١٢٢٣:٥٢:٣٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٤:١٤١٢:٣٣:٥٤١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:٠٢٢٣:٥٢:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٢:٥٣١٢:٣٣:٣٩١٨:٢٤:٥٧١٨:٤٢:٥٣٢٣:٥٢:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤١:٣٣١٢:٣٣:٢٤١٨:٢٥:٤٧١٨:٤٣:٤٣٢٣:٥١:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٠:١١١٢:٣٣:٠٨١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٤:٣٣٢٣:٥١:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٨:٥٠١٢:٣٢:٥٣١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:٢٢٢٣:٥١:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٧:٢٨١٢:٣٢:٣٦١٨:٢٨:١٨١٨:٤٦:١٢٢٣:٥٠:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٦:٠٦١٢:٣٢:٢٠١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٧:٠١٢٣:٥٠:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٤:٤٣١٢:٣٢:٠٣١٨:٢٩:٥٧١٨:٤٧:٥١٢٣:٥٠:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٣:٢٠١٢:٣١:٤٧١٨:٣٠:٤٦١٨:٤٨:٤٠٢٣:٥٠:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣١:٥٧١٢:٣١:٣٠١٨:٣١:٣٥١٨:٤٩:٢٩٢٣:٤٩:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٠:٣٤١٢:٣١:١٢١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:١٨٢٣:٤٩:٢٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٩:١٠١٢:٣٠:٥٥١٨:٣٣:١٣١٨:٥١:٠٧٢٣:٤٩:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٧:٤٧١٢:٣٠:٣٧١٨:٣٤:٠٢١٨:٥١:٥٦٢٣:٤٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گشکی

گشکی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران در استان کردستان ایران است

شهر گشکی در ویکیپدیا

شهر گشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گشکی بر روی نقشه

شهر گشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گشکی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گشکی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گشکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گشکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا گشکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گشکی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گشکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گشکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو