جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گشکی

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز گشکی


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٠
اذان ظهر: ١٢:١٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گشکی (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر گشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام مهدی (عج)
ما در رعايت حال شما كوتاهى نمى‌كنيم و ياد شما را از خاطر نبرده ‌يم، كه اگر جز اين بود گرفتارى‌ها به شما روى مى‌آورد و دشمنان، شما را ريشه كن مى‌كردند. از خدا بترسيد و ما را پشتيبانى كنيد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گشکی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گشکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گشکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٤:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٤:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٤:١٦١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٤:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٣:١١١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٢:٠٨١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣١:٠٦١٣:١٩:٥٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٩:٤٩٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٣:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٩:٤٤٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٢:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٩:٣٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٢:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٢:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٦:١٢١٣:١٩:٣٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٣٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٥:١٧١٣:١٩:٢٧٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣١:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٩:٢٤٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣١:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٣:٣١١٣:١٩:٢٢٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٩:٢٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١١٠٦:٢١:٤٩١٣:١٩:١٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣١:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢١:٠١١٣:١٩:١٨٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:١٤١٣:١٩:١٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٣٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٩:٢٨١٣:١٩:١٩٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٠:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٨:٤٤١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٠:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٨:٠١١٣:١٩:٢٢٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٠٥٠٠:٣٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٧:٢٠١٣:١٩:٢٥٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٦:٤٠١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٠:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٦:٠٢١٣:١٩:٣١٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٥:٢٥١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:١٦٠٠:٢٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٤:٥٠١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٤:١٧١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٣:٤٤١٣:١٩:٥١٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گشکی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گشکی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٨:٤١١٣:٢٥:٤١٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٤١:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢٥:٢٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤١:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥٠:١٠١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٠٥٠٠:٤١:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٥٠:٥٤١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:٤١:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥١:٣٩١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٠:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٢:٢٣١٣:٢٤:١٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٠:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٣:٠٧١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٢٠٠:٤٠:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٥١١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:١٩٠٠:٤٠:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٤:٣٥١٣:٢٣:٢٤١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٤٠:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٥:١٩١٣:٢٣:٠٥١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٤٠:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٦:٠٢١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٣٩:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:٤٦١٣:٢٢:٢٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٩:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٧:٣٠١٣:٢٢:٠٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢١٠٠:٣٩:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:١٣١٣:٢١:٤٧١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٣٩:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٨:٥٦١٣:٢١:٢٧١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٣٨:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٩:٤٠١٣:٢١:٠٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٣٨:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٢٣١٣:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٠٠٠:٣٨:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:٠٦١٣:٢٠:٢٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٤٠٠:٣٨:١٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠١:٥٠١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:٣٧:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٢:٣٣١٣:١٩:٤٣١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٧:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٣:١٦١٣:١٩:٢٢١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٤٠٠:٣٧:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٣:٥٩١٣:١٩:٠١١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٢٨٠٠:٣٧:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٤:٤٢١٣:١٨:٣٩١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٠١٠٠:٣٦:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٥:٢٥١٣:١٨:١٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٣٤٠٠:٣٦:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٧:٥٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٠٧٠٠:٣٦:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٦:٥٢١٣:١٧:٣٥١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:٣٥:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٧:٣٥١٣:١٧:١٣١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:١٣٠٠:٣٥:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:٠٨:١٩١٣:١٦:٥٢١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٤٦٠٠:٣٥:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٩:٠٣١٣:١٦:٣٠١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:١٩٠٠:٣٤:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:٠٩:٤٦١٣:١٦:٠٩١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٥٢٠٠:٠٤:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٠:٣٠١٢:١٥:٤٨١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٨:٢٥٢٣:٣٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گشکی شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گشکی

گشکی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران در استان کردستان ایران است

شهر گشکی در ویکیپدیا

شهر گشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گشکی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گشکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گشکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گشکی
زمان پخش اذان زنده به افق گشکی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گشکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو