جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گشکی

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز گشکی

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١٣:٢٩
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:١٧

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گشکی (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر گشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

گای فینلی
ترسیدن از اینكه ممكن است دیگران را آزرده كنید، به هیچ وجه خوشایند نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گشکی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گشکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گشکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گشکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥١:١١١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٢:٤٤١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٨:٣٩١٣:٢٢:٣١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٨:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٧:٢٤١٣:٢٢:١٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٢:٠٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٤:٥٦١٣:٢١:٥٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٤٣١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٢:٣١١٣:٢١:٢٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٨٠٦:٤١:١٩١٣:٢١:١٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٦:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٠٠٦:٤٠:٠٩١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٥:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٠:٤٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٥:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٠:١٨٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٠:١٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٣:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣١:٢٠١٣:١٩:٥٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٣:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣٠:١٨١٣:١٩:٤٩٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٣:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٩:١٨١٣:١٩:٤٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٢:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٨:١٩١٣:١٩:٣٨٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٢:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٧:٢١١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٩:٣٠٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٩:٢٧٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣١:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٩:٢٤٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣١:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٩:٢٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣١:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٢:٥١١٣:١٩:٢٠٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣١:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٢:٠١١٣:١٩:١٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣١:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢١:١٢١٣:١٩:١٨٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گشکی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گشکی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گشکی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گشکی شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گشکی شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گشکی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١١:٠٥١٢:١٥:٣٣١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٢١٢٣:٣٤:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١١:٤٩١٢:١٥:١٢١٨:١٨:٠٢١٨:٣٥:٥٤٢٣:٣٣:٥١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٢:٣٤١٢:١٤:٥١١٨:١٦:٣٦١٨:٣٤:٢٨٢٣:٣٣:٣٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:١٨١٢:١٤:٣٠١٨:١٥:١٠١٨:٣٣:٠٢٢٣:٣٣:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٠٣١٢:١٤:١٠١٨:١٣:٤٥١٨:٣١:٣٧٢٣:٣٢:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٤:٤٧١٢:١٣:٤٩١٨:١٢:١٩١٨:٣٠:١١٢٣:٣٢:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٥:٣٢١٢:١٣:٢٩١٨:١٠:٥٤١٨:٢٨:٤٦٢٣:٣٢:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٦:١٧١٢:١٣:٠٩١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٧:٢١٢٣:٣١:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٧:٠٢١٢:١٢:٤٩١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣١:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٤٨١٢:١٢:٣٠١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٣٣٢٣:٣١:٢٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٣٤١٢:١٢:١١١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٠٩٢٣:٣١:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٩:٢٠١٢:١١:٥٢١٨:٠٣:٥٢١٨:٢١:٤٦٢٣:٣٠:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٠٦١٢:١١:٣٣١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٢٤٢٣:٣٠:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٠:٥٣١٢:١١:١٥١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:٠٢٢٣:٣٠:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢١:٣٩١٢:١٠:٥٨١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٤٠٢٣:٢٩:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٢:٢٧١٢:١٠:٤٠١٧:٥٨:٢٣١٨:١٦:١٩٢٣:٢٩:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:١٤١٢:١٠:٢٣١٧:٥٧:٠٢١٨:١٤:٥٩٢٣:٢٩:١٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٤:٠٢١٢:١٠:٠٧١٧:٥٥:٤١١٨:١٣:٣٩٢٣:٢٩:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٤:٥٠١٢:٠٩:٥١١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٢١٢٣:٢٨:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:٣٩١٢:٠٩:٣٥١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٠٢٢٣:٢٨:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٦:٢٧١٢:٠٩:٢١١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٤٥٢٣:٢٨:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:١٧١٢:٠٩:٠٦١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٨:٢٨٢٣:٢٧:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٠٦١٢:٠٨:٥٢١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:١٢٢٣:٢٧:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٨:٥٦١٢:٠٨:٣٩١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٧:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٩:٤٦١٢:٠٨:٢٦١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٤:٤٣٢٣:٢٧:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٠:٣٧١٢:٠٨:١٤١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٣٠٢٣:٢٧:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣١:٢٨١٢:٠٨:٠٢١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:١٧٢٣:٢٦:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٢:٢٠١٢:٠٧:٥٢١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:٠٦٢٣:٢٦:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٣:١١١٢:٠٧:٤١١٧:٤١:٤٢١٧:٥٩:٥٥٢٣:٢٦:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٤:٠٣١٢:٠٧:٣٢١٧:٤٠:٣١١٧:٥٨:٤٦٢٣:٢٦:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گشکی شهر گشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گشکی شهر گشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گشکی

گشکی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران در استان کردستان ایران است

شهر گشکی در ویکیپدیا

شهر گشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گشکی بر روی نقشه

شهر گشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گشکی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گشکی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گشکی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گشکی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گشکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گشکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گشکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو