جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گشت

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گشت


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٥٦:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٤٩

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گشت (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر گشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

یان اسكاسل
شاعران شعر را نمی آفرینند، شعر جایی در آن پس و پشت ها است، از دیر زمان در آنجا است. شاعر كاری نمی كند مگر كشف آن!

اوقات شرعی ماه جاری شهر گشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٠:٠٨١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:١٨٢٣:٣٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٤٦:٤٧١٢:١٩:٥٨١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٥٤٢٣:٣٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:١٩:٤٩١٨:٥٤:٠٧١٩:١١:٣٠٢٣:٣٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٥:٠٢١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٤٢١٩:١٢:٠٧٢٣:٣٨:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٤:١١١٢:١٩:٣٢١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:٤٤٢٣:٣٨:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٣:٢١١٢:١٩:٢٤١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:٢٠٢٣:٣٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٢:٣١١٢:١٩:١٧١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٥٧٢٣:٣٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤١:٤٣١٢:١٩:١٠١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٣٤٢٣:٣٧:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:١٩:٠٤١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:١١٢٣:٣٧:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٠:٠٩١٢:١٨:٥٨١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٣٨٠٥:٣٩:٢٤١٢:١٨:٥٣١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٦:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٨:٣٩١٢:١٨:٤٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٧:٥٦١٢:١٨:٤٥١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٤٠٢٣:٣٦:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٧:١٤١٢:١٨:٤١١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:١٧٢٣:٣٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٥٢٠٥:٣٦:٣٣١٢:١٨:٣٨١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٦:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٥:٥٣١٢:١٨:٣٦١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٥:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٥:١٤١٢:١٨:٣٤١٩:٠٢:١٥١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٥:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٤:٣٧١٢:١٨:٣٣١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٤:٠٠١٢:١٨:٣٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٥:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:١٨:٣٣١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:٠١٢٣:٣٥:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٢:٥١١٢:١٨:٣٣١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٣٢:١٨١٢:١٨:٣٥١٩:٠٥:١٠١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٥:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣١:٤٧١٢:١٨:٣٧١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣١:١٧١٢:١٨:٣٩١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٢٩٢٣:٣٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٨:٤٢١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٥:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٠:٢٠١٢:١٨:٤٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٤١٢٣:٣٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٢٩:٥٤١٢:١٨:٤٩١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٢٩:٢٩١٢:١٨:٥٤١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٦:٥٣٢٣:٣٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:١٤٠٥:٢٩:٠٥١٢:١٨:٥٩١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٢٩٢٣:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٢:١٣٠٦:١٩:١١١٢:٢٧:٤٧١٨:٣٦:٤٩١٨:٥٣:٢٧٢٣:٤٨:٥٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٨:٠٣١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٧:٢١١٨:٥٤:٠٠٢٣:٤٨:٣٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٦:٥٥١٢:٢٧:١١١٨:٣٧:٥٣١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٨:١٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٥:٤٨١٢:٢٦:٥٣١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٥:٠٤٢٣:٤٧:٥٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٤:٤٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٣٨:٥٦١٨:٥٥:٣٦٢٣:٤٧:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٣:٣٣١٢:٢٦:١٧١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٦:٠٩٢٣:٤٧:١٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٢:٢٦١٢:٢٦:٠٠١٨:٣٩:٥٩١٨:٥٦:٤١٢٣:٤٦:٤٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١١:١٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٧:١٤٢٣:٤٦:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٠:١٢١٢:٢٥:٢٤١٨:٤١:٠٢١٨:٥٧:٤٦٢٣:٤٦:٠٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥١:١١٠٦:٠٩:٠٦١٢:٢٥:٠٧١٨:٤١:٣٣١٨:٥٨:١٩٢٣:٤٥:٤٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٢٤:٥٠١٨:٤٢:٠٥١٨:٥٨:٥١٢٣:٤٥:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٦:٥٤١٢:٢٤:٣٢١٨:٤٢:٣٦١٨:٥٩:٢٤٢٣:٤٥:٠٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٥:٤٨١٢:٢٤:١٥١٨:٤٣:٠٨١٨:٥٩:٥٧٢٣:٤٤:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٤:٤٣١٢:٢٣:٥٩١٨:٤٣:٤٠١٩:٠٠:٣٠٢٣:٤٤:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٣:٣٩١٢:٢٣:٤٢١٨:٤٤:١٢١٩:٠١:٠٣٢٣:٤٤:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٢:٣٤١٢:٢٣:٢٦١٨:٤٤:٤٤١٩:٠١:٣٦٢٣:٤٣:٣٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠١:٣١١٢:٢٣:١٠١٨:٤٥:١٦١٩:٠٢:١٠٢٣:٤٣:١٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٢٢:٥٥١٨:٤٥:٤٨١٩:٠٢:٤٤٢٣:٤٢:٥٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٩:٢٤١٢:٢٢:٤٠١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٢:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٥٧٠٥:٥٨:٢٢١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٦:٥٢١٩:٠٣:٥١٢٣:٤٢:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٧:٢٠١٢:٢٢:١٠١٨:٤٧:٢٥١٩:٠٤:٢٦٢٣:٤١:٥٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٢١:٥٦١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٥:٠٠٢٣:٤١:٤٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٥:١٩١٢:٢١:٤٢١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٣٥٢٣:٤١:٢١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٤:١٩١٢:٢١:٢٩١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٦:٠٩٢٣:٤١:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢١:١٦١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٦:٤٤٢٣:٤٠:٤٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٢١:٠٣١٨:٥٠:١٠١٩:٠٧:١٩٢٣:٤٠:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥١:٢٤١٢:٢٠:٥١١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:٥٥٢٣:٤٠:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢٠:٤٠١٨:٥١:١٧١٩:٠٨:٣٠٢٣:٣٩:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٩:٣١١٢:٢٠:٢٩١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٠٦٢٣:٣٩:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:١٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٠:١٨١٨:٥٢:٢٥١٩:٠٩:٤٢٢٣:٣٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٢٥:٥٧١١:٢٩:٣٥١٧:٣٣:٣٨١٧:٥٠:١٣٢٣:٢٠:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٤:٥٠١٢:٢٩:١٧١٨:٣٤:١٠١٨:٥٠:٤٦٢٣:٥٠:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٣:٤٢١٢:٢٨:٥٩١٨:٣٤:٤٢١٨:٥١:١٨٢٣:٥٠:١٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٢:٣٤١٢:٢٨:٤١١٨:٣٥:١٤١٨:٥١:٥٠٢٣:٤٩:٥٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢١:٢٦١٢:٢٨:٢٣١٨:٣٥:٤٦١٨:٥٢:٢٣٢٣:٤٩:٣٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٠:١٨١٢:٢٨:٠٥١٨:٣٦:١٨١٨:٥٢:٥٥٢٣:٤٩:١٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:١٩:١١١٢:٢٧:٤٧١٨:٣٦:٤٩١٨:٥٣:٢٧٢٣:٤٨:٥٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٨:٠٣١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٧:٢١١٨:٥٤:٠٠٢٣:٤٨:٣٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٦:٥٥١٢:٢٧:١١١٨:٣٧:٥٣١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٨:١٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٥:٤٨١٢:٢٦:٥٣١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٥:٠٤٢٣:٤٧:٥٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٤:٤٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٣٨:٥٦١٨:٥٥:٣٦٢٣:٤٧:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٣:٣٣١٢:٢٦:١٧١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٦:٠٩٢٣:٤٧:١٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٢:٢٦١٢:٢٦:٠٠١٨:٣٩:٥٩١٨:٥٦:٤١٢٣:٤٦:٤٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١١:١٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٧:١٤٢٣:٤٦:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٠:١٢١٢:٢٥:٢٤١٨:٤١:٠٢١٨:٥٧:٤٦٢٣:٤٦:٠٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:٠٩:٠٦١٢:٢٥:٠٧١٨:٤١:٣٣١٨:٥٨:١٩٢٣:٤٥:٤٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٢٤:٥٠١٨:٤٢:٠٥١٨:٥٨:٥١٢٣:٤٥:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٦:٥٤١٢:٢٤:٣٢١٨:٤٢:٣٦١٨:٥٩:٢٤٢٣:٤٥:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٥:٤٨١٢:٢٤:١٥١٨:٤٣:٠٨١٨:٥٩:٥٧٢٣:٤٤:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٤:٤٣١٢:٢٣:٥٩١٨:٤٣:٤٠١٩:٠٠:٣٠٢٣:٤٤:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٣:٣٩١٢:٢٣:٤٢١٨:٤٤:١٢١٩:٠١:٠٣٢٣:٤٤:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٢:٣٤١٢:٢٣:٢٦١٨:٤٤:٤٤١٩:٠١:٣٦٢٣:٤٣:٣٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠١:٣١١٢:٢٣:١٠١٨:٤٥:١٦١٩:٠٢:١٠٢٣:٤٣:١٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٢٢:٥٥١٨:٤٥:٤٨١٩:٠٢:٤٤٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٩:٢٤١٢:٢٢:٤٠١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٢:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٥:٥٨:٢٢١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٦:٥٢١٩:٠٣:٥١٢٣:٤٢:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٧:٢٠١٢:٢٢:١٠١٨:٤٧:٢٥١٩:٠٤:٢٦٢٣:٤١:٥٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٢١:٥٦١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٥:٠٠٢٣:٤١:٤٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٥:١٩١٢:٢١:٤٢١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٣٥٢٣:٤١:٢١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٤:١٩١٢:٢١:٢٩١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٦:٠٩٢٣:٤١:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢١:١٦١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٦:٤٤٢٣:٤٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گشت شهر گشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گشت شهر گشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گشت

گُشت، شهری در بخش مرکزی شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر گشت در ویکیپدیا

شهر گشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گشت بر روی نقشه

شهر گشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گشت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گشت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گشت دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو