جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گشت

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گشت


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٣٩
اذان ظهر: ١١:٠٦:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٠٥
نیمه شب: ٢٢:٢٦:٥٣

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گشت (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر گشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
یكی از موجبات پیدایش زیبایی این است كه در خمیره ی مأنوس و فهمیدنی، اندك مایه ای از نامأنوس و نافهمیدنی افزوده شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گشت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٤٦:٤٧١٢:١٩:٥٨١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٥٤٢٣:٣٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:١٩:٤٩١٨:٥٤:٠٧١٩:١١:٣٠٢٣:٣٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٥:٠٢١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٤٢١٩:١٢:٠٧٢٣:٣٨:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٤:١١١٢:١٩:٣٢١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:٤٤٢٣:٣٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٣:٢١١٢:١٩:٢٤١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:٢٠٢٣:٣٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٢:٣١١٢:١٩:١٧١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٥٧٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤١:٤٣١٢:١٩:١٠١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٣٤٢٣:٣٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:١٩:٠٤١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:١١٢٣:٣٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٠:٠٩١٢:١٨:٥٨١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٣٨٠٥:٣٩:٢٤١٢:١٨:٥٣١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٨:٣٩١٢:١٨:٤٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٦:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٧:٥٦١٢:١٨:٤٥١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٤٠٢٣:٣٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٧:١٤١٢:١٨:٤١١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:١٧٢٣:٣٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٥٢٠٥:٣٦:٣٣١٢:١٨:٣٨١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٦:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٥:٥٣١٢:١٨:٣٦١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٥:١٤١٢:١٨:٣٤١٩:٠٢:١٥١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٤:٣٧١٢:١٨:٣٣١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٥:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٤:٠٠١٢:١٨:٣٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٥:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:١٨:٣٣١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:٠١٢٣:٣٥:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٢:٥١١٢:١٨:٣٣١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٣٢:١٨١٢:١٨:٣٥١٩:٠٥:١٠١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣١:٤٧١٢:١٨:٣٧١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٥:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣١:١٧١٢:١٨:٣٩١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٢٩٢٣:٣٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٨:٤٢١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٥:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٠:٢٠١٢:١٨:٤٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٤١٢٣:٣٤:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٢٩:٥٤١٢:١٨:٤٩١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٢٩:٢٩١٢:١٨:٥٤١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٦:٥٣٢٣:٣٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:١٤٠٥:٢٩:٠٥١٢:١٨:٥٩١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٢٩٢٣:٣٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٢٨:٤٢١٢:١٩:٠٥١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گشت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گشت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گشت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٢٦:٤٧١١:٠٦:٣٤١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٢:٥٣٢٢:٢٨:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:١٥٠٥:٢٧:٢٥١١:٠٦:٢٦١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٢:٠١٢٢:٢٧:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٢٨:٠٣١١:٠٦:١٨١٦:٤٤:١٢١٧:٠١:٠٩٢٢:٢٧:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٢٨:٤٢١١:٠٦:١١١٦:٤٣:٢٠١٧:٠٠:١٩٢٢:٢٧:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٢٩:٢١١١:٠٦:٠٥١٦:٤٢:٢٩١٦:٥٩:٣٠٢٢:٢٧:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٠:٠٠١١:٠٦:٠٠١٦:٤١:٣٩١٦:٥٨:٤٢٢٢:٢٧:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٠:٤٠١١:٠٥:٥٦١٦:٤٠:٥١١٦:٥٧:٥٥٢٢:٢٧:١٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣١:٢٠١١:٠٥:٥٢١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٧:٠٩٢٢:٢٧:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٣٢:٠١١١:٠٥:٤٩١٦:٣٩:١٧١٦:٥٦:٢٤٢٢:٢٧:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٢:٤٢١١:٠٥:٤٧١٦:٣٨:٣١١٦:٥٥:٤٠٢٢:٢٦:٥٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٣:٢٤١١:٠٥:٤٥١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٤:٥٨٢٢:٢٦:٥٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٤:٠٦١١:٠٥:٤٥١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:١٧٢٢:٢٦:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٦٠٥:٣٤:٤٨١١:٠٥:٤٥١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٣:٣٧٢٢:٢٦:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٥:٣١١١:٠٥:٤٦١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٢:٥٨٢٢:٢٦:٤٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٣٦:١٤١١:٠٥:٤٨١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٢:٢١٢٢:٢٦:٤٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٥٠٥:٣٦:٥٧١١:٠٥:٥٠١٦:٣٤:٢٥١٦:٥١:٤٥٢٢:٢٦:٤٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٢٠٥:٣٧:٤١١١:٠٥:٥٤١٦:٣٣:٤٨١٦:٥١:١٠٢٢:٢٦:٤٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٣٨:٢٥١١:٠٥:٥٨١٦:٣٣:١٣١٦:٥٠:٣٧٢٢:٢٦:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٣٩:٠٩١١:٠٦:٠٣١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٠:٠٥٢٢:٢٦:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٣٩:٥٤١١:٠٦:٠٩١٦:٣٢:٠٦١٦:٤٩:٣٤٢٢:٢٦:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٠:٣٩١١:٠٦:١٦١٦:٣١:٣٥١٦:٤٩:٠٥٢٢:٢٦:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤١:٢٤١١:٠٦:٢٣١٦:٣١:٠٦١٦:٤٨:٣٧٢٢:٢٦:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٢:٠٩١١:٠٦:٣٢١٦:٣٠:٣٧١٦:٤٨:١١٢٢:٢٧:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٢:٥٥١١:٠٦:٤١١٦:٣٠:١١١٦:٤٧:٤٦٢٢:٢٧:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٣:٤١١١:٠٦:٥١١٦:٢٩:٤٦١٦:٤٧:٢٣٢٢:٢٧:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٤:٢٧١١:٠٧:٠٢١٦:٢٩:٢٢١٦:٤٧:٠١٢٢:٢٧:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٥:١٣١١:٠٧:١٤١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٦:٤٠٢٢:٢٧:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٦:٠٠١١:٠٧:٢٧١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٦:٢٢٢٢:٢٧:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٦:٤٦١١:٠٧:٤٠١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٦:٠٤٢٢:٢٧:٥٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٤٧:٣٣١١:٠٧:٥٥١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٥:٤٩٢٢:٢٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گشت شهر گشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گشت شهر گشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گشت

گُشت، شهری در بخش مرکزی شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر گشت در ویکیپدیا

شهر گشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گشت بر روی نقشه

شهر گشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گشت
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گشت رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ گشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا گشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو