جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گزنک

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گزنک

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:١٩

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گزنک (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر گزنک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گزنک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گزنک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

آلبرت انیشتین
در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گزنک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گزنک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزنک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گزنک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزنک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گزنک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠١:٢٣١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:١٦١٣:٠١:٠٨١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:١٨٠٠:١٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:١١٠٠:١٦:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٥:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٠:١٤١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٠:٠١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٤:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:١٩١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٩:٢٦١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٣:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٩:١٥١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:١٧٠٠:١٣:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٢:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٢:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٨:٤٥١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:١١١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٠٣١٢:٥٨:٢٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١١:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٨:٢٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١١:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٨:١٢١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٠:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:١٤٠٠:١٠:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٩:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:٠١٠٠:٠٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٩:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٤١٠٠:٠٩:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٧:٣١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزنک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گزنک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گزنک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٤٥:٠٢١٣:٠٣:٠٠٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٢:١٤٠٠:٠٩:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٤٥:١٦١٣:٠٣:١٣٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٠٩:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٣:٠٣:٢٦٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٠٩:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٤٥:٤٩١٣:٠٣:٣٩٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٠:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٤٦:٠٧١٣:٠٣:٥٢٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٠:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٤٦:٢٧١٣:٠٤:٠٤٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٠:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٤٦:٤٨١٣:٠٤:١٧٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١٠:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٧:١٠١٣:٠٤:٢٩٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١١:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤٧:٣٤١٣:٠٤:٤١٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١١:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٤٧:٥٩١٣:٠٤:٥٣٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١١:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٨:٢٥١٣:٠٥:٠٤٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤٢:٤٤٠٠:١٢:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤٨:٥٢١٣:٠٥:١٥٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٢:٣٧٠٠:١٢:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٩:٢١١٣:٠٥:٢٦٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٢:٢٨٠٠:١٢:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٩:٥٠١٣:٠٥:٣٧٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٢:١٧٠٠:١٢:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٥٠:٢١١٣:٠٥:٤٧٢٠:٢١:٠١٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٣:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٥٠:٥٢١٣:٠٥:٥٧٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤١:٥٠٠٠:١٣:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٥١:٢٥١٣:٠٦:٠٧٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤١:٣٤٠٠:١٣:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٥١:٥٩١٣:٠٦:١٦٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤١:١٦٠٠:١٣:٥٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥٢:٣٣١٣:٠٦:٢٥٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٥٦٠٠:١٤:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٥٣:٠٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٣٤٠٠:١٤:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٦:٤١٢٠:١٩:١٩٢٠:٤٠:١١٠٠:١٤:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٥٤:٢٢١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٤٥٠٠:١٥:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٥:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٤٩٠٠:١٥:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٦:١٩١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:١٩٠٠:١٥:٥٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٧:١٤٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٦:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٧:١٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٦:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٣٧٠٠:١٦:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٦:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٧:٣١٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٢٠٠٠:١٧:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٧:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گزنک

گَزَنَک یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش لاریجان شهرستان آمل است

شهر گزنک در ویکیپدیا

شهر گزنک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گزنک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گزنک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گزنک بر روی نقشه

شهر گزنک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گزنک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گزنک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گزنک
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گزنک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گزنک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گزنک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزنک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گزنک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گزنک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گزنک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گزنک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گزنک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گزنک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گزنک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گزنک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو