جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گزنک

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گزنک


اذان صبح: ٠٥:١٤:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٦:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٠٦
اذان مغرب: ١٧:١٠:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٠٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گزنک (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر گزنک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گزنک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گزنک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
لازم است بدانید كه نخستین گام، بسیار مهم است و گام دیگر، ساختن یك دورنمای مثبت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گزنک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گزنک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزنک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گزنک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزنک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزنک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٤:١٣١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١١:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٨:٢٧١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١١:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٨:١٩١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٨:١٢١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١١:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٠:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٠:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٢٢٠٠:٠٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٩:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٩:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٠٩:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٨:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٧:٣١١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٨:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٤٠٠٠:٠٨:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٧:٣٢٠٠:٠٨:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١١٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٨:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٥٠٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٠٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٤:٤١١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٠٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٧:٣٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٧:٣٤٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٠٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥٧:٣٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٠٧:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٢٦٠٥:٥١:٥٢١٢:٥٧:٤١٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٤:١٩٠٠:٠٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥١:١٣١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٠٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٧:٤٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٠٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٠:٠١١٢:٥٧:٥٤٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٠٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٣١٠٠:٠٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزنک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گزنک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گزنک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گزنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گزنک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٢٥١١:٤٥:٢٩١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٣٤٢٣:٠٣:٣٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٥:٢٠١١:٤٥:٢١١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٢٥٢٣:٠٣:٢٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٦:١٦١١:٤٥:١٣١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:١٦٢٣:٠٣:١٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:١٢١١:٤٥:٠٦١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٠٩٢٣:٠٣:٠٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٨:٠٨١١:٤٥:٠٠١٧:١١:٢٥١٧:٣٠:٠٣٢٣:٠٢:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٩:٠٥١١:٤٤:٥٥١٧:١٠:١٨١٧:٢٨:٥٨٢٣:٠٢:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:٠٢١١:٤٤:٥١١٧:٠٩:١٢١٧:٢٧:٥٥٢٣:٠٢:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٠:٥٩١١:٤٤:٤٧١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٦:٥٢٢٣:٠٢:٣٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:٥٧١١:٤٤:٤٤١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٥١٢٣:٠٢:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٢:٥٥١١:٤٤:٤٢١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٥١٢٣:٠٢:٢٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٣:٥٣١١:٤٤:٤٠١٧:٠٥:٠١١٧:٢٣:٥٣٢٣:٠٢:١٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٤:٥٢١١:٤٤:٤٠١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٥٦٢٣:٠٢:١٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٥:٥٠١١:٤٤:٤٠١٧:٠٣:٠٤١٧:٢٢:٠٠٢٣:٠٢:١٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٦:٤٩١١:٤٤:٤١١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:٠٦٢٣:٠٢:٠٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٧:٤٨١١:٤٤:٤٣١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:١٣٢٣:٠٢:٠٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٨:٤٨١١:٤٤:٤٥١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٢٢٢٣:٠٢:٠٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٩:٤٧١١:٤٤:٤٩١٦:٥٩:٢٦١٧:١٨:٣٢٢٣:٠٢:٠٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٠:٤٧١١:٤٤:٥٣١٦:٥٨:٣٥١٧:١٧:٤٤٢٣:٠٢:٠٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣١:٤٧١١:٤٤:٥٨١٦:٥٧:٤٦١٧:١٦:٥٧٢٣:٠٢:٠٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٢:٤٦١١:٤٥:٠٤١٦:٥٦:٥٩١٧:١٦:١٢٢٣:٠٢:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٣:٤٦١١:٤٥:١١١٦:٥٦:١٣١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٢:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٤:٤٧١١:٤٥:١٩١٦:٥٥:٢٨١٧:١٤:٤٦٢٣:٠٢:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٥:٤٧١١:٤٥:٢٧١٦:٥٤:٤٦١٧:١٤:٠٦٢٣:٠٢:١٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٦:٤٧١١:٤٥:٣٦١٦:٥٤:٠٥١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٢:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:٤٧١١:٤٥:٤٧١٦:٥٣:٢٥١٧:١٢:٥١٢٣:٠٢:٣٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٨:٤٧١١:٤٥:٥٨١٦:٥٢:٤٨١٧:١٢:١٦٢٣:٠٢:٣٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٩:٤٧١١:٤٦:١٠١٦:٥٢:١٢١٧:١١:٤٣٢٣:٠٢:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٤٧١١:٤٦:٢٢١٦:٥١:٣٨١٧:١١:١١٢٣:٠٢:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤١:٤٧١١:٤٦:٣٦١٦:٥١:٠٦١٧:١٠:٤٢٢٣:٠٣:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٦:٥٠١٦:٥٠:٣٦١٧:١٠:١٤٢٣:٠٣:١٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گزنک شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گزنک شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گزنک

گَزَنَک یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش لاریجان شهرستان آمل است

شهر گزنک در ویکیپدیا

شهر گزنک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گزنک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گزنک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گزنک بر روی نقشه

شهر گزنک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گزنک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گزنک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گزنک
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گزنک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گزنک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گزنک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گزنک
زمان پخش اذان مستقیم به افق گزنک
زمان پخش اذان آنلاین به افق گزنک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گزنک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گزنک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گزنک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزنک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزنک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گزنک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو