جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گزنک

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گزنک

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:١٣
اذان مغرب: ١٨:١٤:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٢٩

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گزنک (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر گزنک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گزنک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گزنک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام آلن هوایت
من از فردای خود نمی ترسم، دیروز سپری شده، امروزم را دوست دارم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گزنک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گزنک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزنک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گزنک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزنک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گزنک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:١٦١٣:٠١:٠٨١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:١٨٠٠:١٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:١١٠٠:١٦:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٥:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٠:١٤١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٠:٠١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٤:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:١٩١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٩:٢٦١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٩:١٥١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:١٧٠٠:١٣:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٢:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٢:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٨:٤٥١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٢:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:١١١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٠٣١٢:٥٨:٢٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١١:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٨:٢٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١١:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٨:١٢١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١١:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٠:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:١٤٠٠:١٠:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:٠١٠٠:٠٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٩:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٤١٠٠:٠٩:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٧:٣١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٨:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٨:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٠٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزنک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گزنک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گزنک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گزنک شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گزنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٩:١٠١١:٥٣:٤٣١٧:٥٧:٤٢١٨:١٥:٤٨٢٣:١١:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٩:٥٦١١:٥٣:٢٢١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:١٩٢٣:١١:٢٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٠:٤٣١١:٥٣:٠١١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٥٠٢٣:١١:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥١:٣٠١١:٥٢:٤٠١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٢٢٢٣:١٠:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٢:١٧١١:٥٢:٢٠١٧:٥١:٤٩١٨:٠٩:٥٤٢٣:١٠:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٣:٠٤١١:٥١:٥٩١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٢٦٢٣:١٠:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٣:٥٢١١:٥١:٣٩١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٦:٥٩٢٣:٠٩:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٤:٣٩١١:٥١:١٩١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:٣١٢٣:٠٩:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٥:٢٧١١:٥٠:٥٩١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٠٤٢٣:٠٩:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:١٥١١:٥٠:٤٠١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٢:٣٨٢٣:٠٩:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٧:٠٣١١:٥٠:٢١١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:١٢٢٣:٠٨:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٧:٥١١١:٥٠:٠٢١٧:٤١:٣٩١٧:٥٩:٤٧٢٣:٠٨:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٨:٤٠١١:٤٩:٤٣١٧:٤٠:١٤١٧:٥٨:٢٢٢٣:٠٨:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٢٩١١:٤٩:٢٥١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٥٧٢٣:٠٧:٤٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٠:١٨١١:٤٩:٠٧١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٥:٣٣٢٣:٠٧:٣١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠١:٠٨١١:٤٨:٥٠١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٧:١٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:٥٨١١:٤٨:٣٣١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٢:٤٧٢٣:٠٦:٥٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٢:٤٨١١:٤٨:١٧١٧:٣٣:١٣١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٦:٤٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٣:٣٩١١:٤٨:٠١١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:٠٤٢٣:٠٦:٢٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٤:٣٠١١:٤٧:٤٥١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٤٣٢٣:٠٦:٠٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٥:٢١١١:٤٧:٣٠١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٢٣٢٣:٠٥:٥٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:١٣١١:٤٧:١٦١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٦:٠٤٢٣:٠٥:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٧:٠٥١١:٤٧:٠٢١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٤:٤٦٢٣:٠٥:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٧:٥٧١١:٤٦:٤٩١٧:٢٥:١٠١٧:٤٣:٢٩٢٣:٠٥:٠٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٨:٥٠١١:٤٦:٣٦١٧:٢٣:٥٢١٧:٤٢:١٢٢٣:٠٤:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٩:٤٣١١:٤٦:٢٤١٧:٢٢:٣٤١٧:٤٠:٥٦٢٣:٠٤:٣٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٠:٣٦١١:٤٦:١٢١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٤١٢٣:٠٤:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٣٠١١:٤٦:٠١١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٨:٢٨٢٣:٠٤:١٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٢٤١١:٤٥:٥١١٧:١٨:٤٨١٧:٣٧:١٥٢٣:٠٤:٠١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٣:١٩١١:٤٥:٤١١٧:١٧:٣٥١٧:٣٦:٠٣٢٣:٠٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گزنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک شهر گزنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گزنک شهر گزنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گزنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزنک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گزنک

گَزَنَک یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش لاریجان شهرستان آمل است

شهر گزنک در ویکیپدیا

شهر گزنک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گزنک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گزنک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گزنک بر روی نقشه

شهر گزنک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گزنک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گزنک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گزنک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گزنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گزنک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گزنک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گزنک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گزنک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گزنک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گزنک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گزنک
زمان پخش اذان زنده به افق گزنک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گزنک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گزنک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گزنک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گزنک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو