جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد

کوهستان | رودبار جنوب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گزفتح آباد گزآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٧
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٥٧:١٤
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد (شهرستان رودبار جنوب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای گزفتح آباد گزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گزفتح آباد گزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزفتح آباد گزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
شما بزرگتر می شوید، ولی ناگزیر، خردمندتر نمی شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گزفتح آباد گزآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزفتح آباد گزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گزفتح آباد گزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزفتح آباد گزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزفتح آباد گزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٥:٣٠٢٣:٥٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٣:٥٤١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٠٧٢٣:٥٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٨:٤٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥٢:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٣:٣٧١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥١:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٣:٣٠١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٣:٢٣١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥١:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٥:١٩١٢:٣٣:١٦١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:١٤٢٣:٥١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٣:١٠١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥٢٢٣:٥١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٣:٠٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥٠:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٢:٥٩١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٠:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٢:٥٤١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٥٠:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٢:٥٠١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٢:٤٧١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٠١٢٣:٥٠:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٠:٠٥١٢:٣٢:٤٤١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٢:٤٢١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:١٦٢٣:٤٩:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٢:٤٠١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٩:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٢:٣٩١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٢:٣٩١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٢:٣٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٩:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٢:٣٩١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٢:٤١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٤٠٢٣:٤٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٢:٤٥١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٨:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٢:٤٨١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٨:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٢:٥١١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٨:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٨:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٣:١١١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزفتح آباد گزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزفتح آباد گزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزفتح آباد گزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزفتح آباد گزآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گزفتح آباد گزآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گزفتح آباد گزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزفتح آباد گزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گزفتح آباد گزآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گزفتح آباد گزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گزفتح آباد گزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گزفتح آباد گزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گزفتح آباد گزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزفتح آباد گزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گزفتح آباد گزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزفتح آباد گزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزفتح آباد گزآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٠:٠٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٤٥٢٣:٥٨:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٨:٤٦١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٤١٢٣:٥٨:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١١:٠٣١٢:٣٨:٣٠١٩:٠٥:٣١١٩:٢٢:٣٧٢٣:٥٨:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١١:٣٣١٢:٣٨:١٣١٩:٠٤:٢٨١٩:٢١:٣٢٢٣:٥٨:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٢:٠٣١٢:٣٧:٥٦١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٢٧٢٣:٥٧:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٢:٢٠١٩:١٩:٢١٢٣:٥٧:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٣:٠٢١٢:٣٧:٢١١٩:٠١:١٥١٩:١٨:١٤٢٣:٥٧:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٣:٣٢١٢:٣٧:٠٣١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:٠٧٢٣:٥٧:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٤:٠١١٢:٣٦:٤٥١٨:٥٩:٠٣١٩:١٥:٥٩٢٣:٥٧:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٤:٣٠١٢:٣٦:٢٦١٨:٥٧:٥٦١٩:١٤:٥١٢٣:٥٦:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٤:٥٩١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٦:٤٩١٩:١٣:٤٣٢٣:٥٦:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٥:٢٨١٢:٣٥:٤٧١٨:٥٥:٤٢١٩:١٢:٣٤٢٣:٥٦:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٥:٥٧١٢:٣٥:٢٨١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٢٥٢٣:٥٦:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٦:٢٥١٢:٣٥:٠٨١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:١٥٢٣:٥٥:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٦:٥٤١٢:٣٤:٤٨١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:٠٥٢٣:٥٥:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٧:٢٢١٢:٣٤:٢٧١٨:٥١:٠٧١٩:٠٧:٥٥٢٣:٥٥:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٧:٥٠١٢:٣٤:٠٧١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٤٤٢٣:٥٥:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٨:١٨١٢:٣٣:٤٦١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٣٤٢٣:٥٤:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:١٨:٤٧١٢:٣٣:٢٥١٨:٤٧:٣٨١٩:٠٤:٢٣٢٣:٥٤:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:١٩:١٥١٢:٣٣:٠٤١٨:٤٦:٢٨١٩:٠٣:١٢٢٣:٥٤:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:١٩:٤٣١٢:٣٢:٤٣١٨:٤٥:١٧١٩:٠٢:٠٠٢٣:٥٣:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٠:١١١٢:٣٢:٢٢١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:٤٩٢٣:٥٣:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٠:٣٩١٢:٣٢:٠٠١٨:٤٢:٥٦١٨:٥٩:٣٧٢٣:٥٣:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢١:٠٧١٢:٣١:٣٩١٨:٤١:٤٥١٨:٥٨:٢٦٢٣:٥٢:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢١:٣٥١٢:٣١:١٧١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٧:١٤٢٣:٥٢:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٢:٠٣١٢:٣٠:٥٦١٨:٣٩:٢٣١٨:٥٦:٠٢٢٣:٥٢:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٢:٣١١٢:٣٠:٣٤١٨:٣٨:١٢١٨:٥٤:٥٠٢٣:٥٢:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٣:٠٠١٢:٣٠:١٣١٨:٣٧:٠٠١٨:٥٣:٣٩٢٣:٥١:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٣:٢٨١٢:٢٩:٥١١٨:٣٥:٤٩١٨:٥٢:٢٧٢٣:٥١:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٣:٥٦١٢:٢٩:٣٠١٨:٣٤:٣٨١٨:٥١:١٦٢٣:٢١:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٢٤:٢٥١١:٢٩:٠٩١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٠:٠٥٢٢:٥٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گزفتح آباد گزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزفتح آباد گزآباد روستای گزفتح آباد گزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزفتح آباد گزآباد روستای گزفتح آباد گزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گزفتح آباد گزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گزفتح آباد گزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گزفتح آباد گزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گزفتح آباد گزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گزفتح آباد گزآباد

روستای گزفتح آباد گزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گزفتح آباد گزآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گزفتح آباد گزآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گزفتح آباد گزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزفتح آباد گزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گزفتح آباد گزآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گزفتح آباد گزآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گزفتح آباد گزآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گزفتح آباد گزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزفتح آباد گزآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گزفتح آباد گزآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزفتح آباد گزآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گزفتح آباد گزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گزفتح آباد گزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو