جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گزدونک

روداب غربی | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گزدونک


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٠٩:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٠١:٣١

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گزدونک (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای گزدونک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گزدونک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزدونک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گزدونک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گزدونک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزدونک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گزدونک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزدونک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزدونک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٤:٠٨١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٣٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:١٣٢٣:٥٢:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٥١٢٣:٥٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٢٩٢٣:٥١:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٣:٣٢١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٣:٢٤١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٤٦٢٣:٥١:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:١٦١٢:٣٣:١٧١٩:١١:٤٢١٩:٢٩:٢٤٢٣:٥١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٣:١٠١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٠٣٢٣:٥٠:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٣:٠٤١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٤١٢٣:٥٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٢:٥٩١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٢٠٢٣:٥٠:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٢:٥٤١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٥٩٢٣:٥٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥١:١٦١٢:٣٢:٤٩١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٠:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٢:٤٥١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:١٦٢٣:٤٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣٢:٤٢١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤٩:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٢:٣٩١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٣٤٢٣:٤٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٢:٣٦١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:١٣٢٣:٤٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٢:٣٥١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٢:٣٤١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٩:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٢:٣٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٢:٣٣١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٨:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٢:٣٤١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٨:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣٢:٣٥١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٨:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٢:٣٧١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٤٣٢٣:٤٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٥٨٢٣:٤٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٣٦٢٣:٤٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٢:١١١٢:٣٢:٥٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٧٢٣:٤٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزدونک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گزدونک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزدونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گزدونک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٢:٥٨١٢:٤١:٤٨١٨:٥١:٠٤١٩:٠٧:٥٠٠٠:٠٢:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣١:٤٨١٢:٤١:٣٠١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٢٤٠٠:٠٢:١٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٠:٣٩١٢:٤١:١٢١٨:٥٢:١١١٩:٠٨:٥٨٠٠:٠١:٥٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١١:٣٤٠٦:٢٩:٢٩١٢:٤٠:٥٤١٨:٥٢:٤٤١٩:٠٩:٣٢٠٠:٠١:٣١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٠:١٨٠٦:٢٨:٢٠١٢:٤٠:٣٦١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٠٧٠٠:٠١:١٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٧:١١١٢:٤٠:١٨١٨:٥٣:٥١١٩:١٠:٤١٠٠:٠٠:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٦:٠٢١٢:٤٠:٠٠١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:١٥٠٠:٠٠:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٤:٥٣١٢:٣٩:٤٢١٨:٥٤:٥٨١٩:١١:٤٩٠٠:٠٠:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٣:٤٥١٢:٣٩:٢٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٢٤٢٣:٥٩:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٢:٣٧١٢:٣٩:٠٧١٨:٥٦:٠٤١٩:١٢:٥٨٢٣:٥٩:٢٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢١:٢٩١٢:٣٨:٥٠١٨:٥٦:٣٨١٩:١٣:٣٣٢٣:٥٩:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٢١١٢:٣٨:٣٣١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٠٧٢٣:٥٨:٤١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٠:١١٠٦:١٩:١٤١٢:٣٨:١٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٨:٢٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٨:٠٧١٢:٣٧:٥٩١٨:٥٨:١٨١٩:١٥:١٧٢٣:٥٧:٥٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٣٧:٤٣١٨:٥٨:٥١١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٧:٣٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٣٧:٢٧١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٧:١٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٤:٤٩١٢:٣٧:١١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٥٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٣:٤٤١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٣٨٢٣:٥٦:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٦:٤٠١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١٣٢٣:٥٦:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:١١:٣٥١٢:٣٦:٢٥١٩:٠١:٤١١٩:١٨:٤٩٢٣:٥٥:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٠:٣٢١٢:٣٦:١٠١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٥:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٥:٥٦١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٠١٢٣:٥٥:١٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٧١٢:٣٥:٤٣١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٣٨٢٣:٥٤:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٧:٢٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:١٤٢٣:٥٤:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٦:٢٤١٢:٣٥:١٦١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٥١٢٣:٥٤:١٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٥:٢٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:٢٨٢٣:٥٤:٠١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٤:٢٥١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٠٥٢٣:٥٣:٤٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٤٢٢٣:٥٣:٢٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٢٠٢٣:٥٣:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠١:٣١١٢:٣٤:١٨١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٥٧٢٣:٥٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گزدونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گزدونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گزدونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گزدونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزدونک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گزدونک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزدونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گزدونک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٣٩:٥٥١١:٤٣:٣٥١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:٢٥٢٣:٣٤:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٠٠٦:٣٨:٤٦١٢:٤٣:١٧١٨:٤٨:١٥١٩:٠٤:٥٩٠٠:٠٤:١٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٣٧:٣٦١٢:٤٣:٠٠١٨:٤٨:٤٩١٩:٠٥:٣٣٠٠:٠٣:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٣٠٦:٣٦:٢٧١٢:٤٢:٤٢١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٦:٠٨٠٠:٠٣:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٣٥:١٧١٢:٤٢:٢٤١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٦:٤٢٠٠:٠٣:١٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٤:٠٧١٢:٤٢:٠٦١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٧:١٦٠٠:٠٢:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٢:٥٨١٢:٤١:٤٨١٨:٥١:٠٤١٩:٠٧:٥٠٠٠:٠٢:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣١:٤٨١٢:٤١:٣٠١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٢٤٠٠:٠٢:١٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٠:٣٩١٢:٤١:١٢١٨:٥٢:١١١٩:٠٨:٥٨٠٠:٠١:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٢٩:٢٩١٢:٤٠:٥٤١٨:٥٢:٤٤١٩:٠٩:٣٢٠٠:٠١:٣١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٢٨:٢٠١٢:٤٠:٣٦١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٠٧٠٠:٠١:١٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٧:١١١٢:٤٠:١٨١٨:٥٣:٥١١٩:١٠:٤١٠٠:٠٠:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٦:٠٢١٢:٤٠:٠٠١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:١٥٠٠:٠٠:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٤:٥٣١٢:٣٩:٤٢١٨:٥٤:٥٨١٩:١١:٤٩٠٠:٠٠:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٣:٤٥١٢:٣٩:٢٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٢٤٢٣:٥٩:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٢:٣٧١٢:٣٩:٠٧١٨:٥٦:٠٤١٩:١٢:٥٨٢٣:٥٩:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢١:٢٩١٢:٣٨:٥٠١٨:٥٦:٣٨١٩:١٣:٣٣٢٣:٥٩:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٢١١٢:٣٨:٣٣١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٠٧٢٣:٥٨:٤١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١١٠٦:١٩:١٤١٢:٣٨:١٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٨:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٨:٠٧١٢:٣٧:٥٩١٨:٥٨:١٨١٩:١٥:١٧٢٣:٥٧:٥٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٣٧:٤٣١٨:٥٨:٥١١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٧:٣٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٣٧:٢٧١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٧:١٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٤:٤٩١٢:٣٧:١١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٥٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٣:٤٤١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٣٨٢٣:٥٦:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٦:٤٠١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١٣٢٣:٥٦:١٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١١:٣٥١٢:٣٦:٢٥١٩:٠١:٤١١٩:١٨:٤٩٢٣:٥٥:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٠:٣٢١٢:٣٦:١٠١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٥:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٥:٥٦١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٠١٢٣:٥٥:١٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٧١٢:٣٥:٤٣١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٣٨٢٣:٥٤:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٧:٢٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:١٤٢٣:٥٤:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٦:٢٤١٢:٣٥:١٦١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٥١٢٣:٥٤:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گزدونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گزدونک روستای گزدونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گزدونک روستای گزدونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گزدونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزدونک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گزدونک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گزدونک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گزدونک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گزدونک

روستای گزدونک بر روی نقشه

روستای گزدونک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گزدونک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گزدونک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گزدونک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گزدونک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گزدونک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزدونک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گزدونک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گزدونک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گزدونک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزدونک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گزدونک
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گزدونک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزدونک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گزدونک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گزدونک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گزدونک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گزدونک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو