جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گزدان

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گزدان


اذان صبح: ٠٥:٠١:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گزدان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای گزدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گزدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

لئو نیكولایویچ تولستوی
بشریت به ظاهر نیست، به باطن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گزدان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گزدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گزدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٥:٥٧١٢:٤٨:٣٧١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٠١٠٠:٠٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٠٣١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٤:١٠١٢:٤٨:١٨١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٣:١٨١٢:٤٨:٠٩١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٢:٢٦١٢:٤٨:٠١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١١:٣٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٦:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٧:٤٦١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٤٢٠٠:٠٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:١٩٠٠:٠٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:١٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:١١٠٠:٠٥:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٧:١٨١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٧:١٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٧:١٠١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٤:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٧:٠٧١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٤:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٧:٠٣١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٧:٠٢١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٧:٠٢١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٧:٠٢١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٣:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠١:٠٣١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٣:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٣:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٣:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٧:١١١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٧:١٥١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٣:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٧:١٩١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٣:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٧:١٥١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزدان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گزدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گزدان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گزدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گزدان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٧:١٠١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٣:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٧:١٢١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٣:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٧:١٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٣:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٧:١٣١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٣:٥٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٧:١٣١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٤:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٧:١٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:١٦٠٠:١٤:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١١:٢٥١٢:٥٧:١١١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٤:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٥٨١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٤:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:٣١١٢:٥٧:٠٦١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١٨٠٠:١٤:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٤:٢٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٤:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٤:١٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٤:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٤:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٥:١٥١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٤:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٤:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٦:٣١١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٠١٠٠:١٤:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١١٠٠:١٤:٣٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٦:١٦١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢١٠٠:١٤:٣٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٢٩٠٠:١٤:٣٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٤:٣١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٤:٢٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٣١:٢٠١٩:٤٨:٤٨٠٠:١٤:٢٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٤:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٥:١٥١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٤:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٥:٥٨٠٠:١٤:٠٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٤:٥١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٤:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠١٠٠:١٣:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠١٠٠:١٣:٤٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٤:١٠١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٣:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:٣٩١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٣:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٢:٤٧١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٣:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گزدان روستای گزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گزدان روستای گزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گزدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گزدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گزدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گزدان

روستای گزدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گزدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گزدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گزدان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گزدان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گزدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گزدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گزدان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گزدان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گزدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزدان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گزدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گزدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گزدان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گزدان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزدان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گزدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو