جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گزبرمکان

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گزبرمکان


اذان صبح: ٠٥:١٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٧:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٣١:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٦

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گزبرمکان (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای گزبرمکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای گزبرمکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزبرمکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
در مزد گرفتن برای نوشتن قرآن باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گزبرمکان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گزبرمکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزبرمکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گزبرمکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزبرمکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزبرمکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٤٨١٣:١٠:٠٠١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٦:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٩:٥١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٩:٢٦١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٥:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٩:١٢١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٠٠٠:٢٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٩:٠١١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٤:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٨:٥١١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٤:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢١:٤١١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٣:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٨:٤١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٣:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٩:١٩١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٣:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٣:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٣:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٢:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٢:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١٥٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٢:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:١٧١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١١:٤٧١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٢:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١١:١٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٢:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٠:٥١١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزبرمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزبرمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزبرمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزبرمکان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گزبرمکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گزبرمکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزبرمکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گزبرمکان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گزبرمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گزبرمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گزبرمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گزبرمکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزبرمکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گزبرمکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای گزبرمکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزبرمکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گزبرمکان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٠:٣٩١١:٥٦:٣٦١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٩:٤١٢٣:١٦:٤٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢١:٢٥١١:٥٦:٢٨١٧:٣١:٠٦١٧:٤٨:٤١٢٣:١٦:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٢:١٠١١:٥٦:٢٠١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٧:٤٣٢٣:١٦:٢٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٢:٥٧١١:٥٦:١٤١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٦:٤٥٢٣:١٦:١٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٣:٤٣١١:٥٦:٠٨١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٥:٤٨٢٣:١٦:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٤:٣٠١١:٥٦:٠٢١٧:٢٧:١١١٧:٤٤:٥٣٢٣:١٥:٥٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:١٨١١:٥٥:٥٨١٧:٢٦:١٥١٧:٤٣:٥٩٢٣:١٥:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٦:٠٥١١:٥٥:٥٤١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٣:٠٦٢٣:١٥:٤٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٥:٥١١٧:٢٤:٢٦١٧:٤٢:١٤٢٣:١٥:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٧:٤٢١١:٥٥:٤٩١٧:٢٣:٣٣١٧:٤١:٢٣٢٣:١٥:٣٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٨:٣١١١:٥٥:٤٨١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٠:٣٤٢٣:١٥:٣٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٩:٢٠١١:٥٥:٤٧١٧:٢١:٥٢١٧:٣٩:٤٦٢٣:١٥:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٠:٠٩١١:٥٥:٤٧١٧:٢١:٠٣١٧:٣٨:٥٩٢٣:١٥:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٠:٥٩١١:٥٥:٤٨١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:١٤٢٣:١٥:٢١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣١:٤٩١١:٥٥:٥٠١٧:١٩:٣٠١٧:٣٧:٢٩٢٣:١٥:١٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٢:٣٩١١:٥٥:٥٣١٧:١٨:٤٥١٧:٣٦:٤٧٢٣:١٥:١٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٣:٣٠١١:٥٥:٥٦١٧:١٨:٠٢١٧:٣٦:٠٦٢٣:١٥:١٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٤:٢١١١:٥٦:٠٠١٧:١٧:٢٠١٧:٣٥:٢٦٢٣:١٥:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٥:١٢١١:٥٦:٠٦١٧:١٦:٣٩١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٥:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٦:٠٣١١:٥٦:١١١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:١٠٢٣:١٥:٢٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٦:٥٤١١:٥٦:١٨١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٣٥٢٣:١٥:٢٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٧:٤٦١١:٥٦:٢٦١٧:١٤:٤٧١٧:٣٣:٠١٢٣:١٥:٣١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٨:٣٨١١:٥٦:٣٤١٧:١٤:١٢١٧:٣٢:٢٩٢٣:١٥:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٩:٣٠١١:٥٦:٤٤١٧:١٣:٣٩١٧:٣١:٥٨٢٣:١٥:٤٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٢٢١١:٥٦:٥٤١٧:١٣:٠٨١٧:٣١:٢٩٢٣:١٥:٤٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤١:١٤١١:٥٧:٠٥١٧:١٢:٣٨١٧:٣١:٠٢٢٣:١٥:٥٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٢:٠٦١١:٥٧:١٧١٧:١٢:١٠١٧:٣٠:٣٦٢٣:١٦:٠٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٢:٥٨١١:٥٧:٣٠١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:١١٢٣:١٦:١٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٣:٥١١١:٥٧:٤٣١٧:١١:١٩١٧:٢٩:٤٩٢٣:١٦:٢٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٤:٤٣١١:٥٧:٥٨١٧:١٠:٥٦١٧:٢٩:٢٨٢٣:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گزبرمکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گزبرمکان روستای گزبرمکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گزبرمکان روستای گزبرمکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گزبرمکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزبرمکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گزبرمکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گزبرمکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گزبرمکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گزبرمکان

روستای گزبرمکان بر روی نقشه

روستای گزبرمکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گزبرمکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گزبرمکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گزبرمکان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای گزبرمکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای گزبرمکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزبرمکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گزبرمکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گزبرمکان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گزبرمکان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزبرمکان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزبرمکان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گزبرمکان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گزبرمکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گزبرمکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گزبرمکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزبرمکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گزبرمکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو