جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گزبرخوار

شاهین شهر و میمه | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گزبرخوار


اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٢:٢٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گزبرخوار (شهرستان شاهین شهر و میمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر گزبرخوار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گزبرخوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گزبرخوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

نیچه
هر كه كوهها را جا به جا كند دره ها و پستی ها را نیز جا به جا می كند. (اگر توانستید از مسائل بزرگ بر بیایید ، حتما از مسائل دیگر نیز موفق بیرون خواهید آمد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر گزبرخوار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گزبرخوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزبرخوار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گزبرخوار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گزبرخوار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزبرخوار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢١:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٣:١٠١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٢٠:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥٩٠٠:١٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٩:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٢:١٧١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:١٦٠٠:١٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٨:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠١:٥٣١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٨:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٤٢١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٧:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٧:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٧:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٢١١٣:٠١:١٠١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٧:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٠:١٨١٣:٠١:٠١١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٦:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٦:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:١٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٥:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٥:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:١٥١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٥:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٣٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٤:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٤:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٠١٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٣٥٠٠:١٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٢١٠٠:١٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گزبرخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گزبرخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گزبرخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزبرخوار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گزبرخوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گزبرخوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزبرخوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گزبرخوار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر گزبرخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گزبرخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گزبرخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گزبرخوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزبرخوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گزبرخوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گزبرخوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گزبرخوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گزبرخوار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٠:٠١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٧٠٠:١٢:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٠:٠٥٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٢:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٠:١١٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٢:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٠:١٦٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٢:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٢:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٨:١١١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٢:١٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٢:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٢:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٢:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٢:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٢:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٠٧١٣:٠١:١٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١٢:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٥:٥١١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:١٣٠٠:١٢:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٢:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٢:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٥:١٤١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٢:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٥:٠٥١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٢:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٤:٥٧١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٢:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٤:٥١١٣:٠٢:٣١٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٣:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٤:٤٦١٣:٠٢:٤٣٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٣:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٤:٤٣١٣:٠٢:٥٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٢١٠٠:١٣:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٤:٤٢١٣:٠٣:٠٧٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٣:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٥٤:٤١١٣:٠٣:١٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٣:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٤:٤٣١٣:٠٣:٣٢٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٣:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٤:٤٦١٣:٠٣:٤٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٥٩٠٠:١٣:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٣:٥٧٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٤:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٤:٥٦١٣:٠٤:١٠٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٤:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٥:٠٣١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٤:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٥:١٢١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٤:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٥:٢٢١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٤:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٥:٣٣١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گزبرخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گزبرخوار شهر گزبرخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گزبرخوار شهر گزبرخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گزبرخوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گزبرخوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گزبرخوار

گزِ بُرخوار شهری است در بخش مرکزی شهرستان شاهین‌شهر و میمه استان اصفهان ایران

شهر گزبرخوار در ویکیپدیا

شهر گزبرخوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گزبرخوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گزبرخوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گزبرخوار بر روی نقشه

شهر گزبرخوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گزبرخوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گزبرخوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گزبرخوار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گزبرخوار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر گزبرخوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گزبرخوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گزبرخوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گزبرخوار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گزبرخوار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گزبرخوار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گزبرخوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گزبرخوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گزبرخوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گزبرخوار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گزبرخوار
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گزبرخوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گزبرخوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو