جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گزان لاگز

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گزان لاگز


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٥٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گزان لاگز (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای گزان لاگز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گزان لاگز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزان لاگز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

فرناندو پسوا
ما مطلق پرست هستیم، چون به آن دسترسی پیدا نمی كنیم، اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است، چرا كه انسان ناقص است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گزان لاگز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گزان لاگز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزان لاگز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گزان لاگز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزان لاگز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گزان لاگز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٤:٥٣١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٣١٢٣:٥٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٠٥٢٣:٥٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٣٩٢٣:٥٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠١:١٣١٢:٣٤:٢٥١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٠:٢٣١٢:٣٤:١٧١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٣:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠١٠٥:٥٩:٣٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٦:٢٣٢٣:٥٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٤:٠٢١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٦:٥٨٢٣:٥٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٣:٥٥١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٣٣٢٣:٥٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٣:٤٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٠٨٢٣:٥٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٦:٣١١٢:٣٣:٤٣١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٤٣٢٣:٥٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٣:٣٨١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٢:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٥:٠٥١٢:٣٣:٣٣١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥١:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٣:٢٩١٩:١٢:٥٦١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥١:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٣:٢٦١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٠٤٢٣:٥١:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٣:٢٣١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٤٠٢٣:٥١:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٣:٢١١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:١٥٢٣:٥١:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٣:١٩١٩:١٥:٠٩١٩:٣٢:٥١٢٣:٥١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥١:١٣١٢:٣٣:١٨١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٢٦٢٣:٥٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٣:١٨١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٠:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٠:٠٥١٢:٣٣:١٨١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٠:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٣:١٨١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٣٢٣:٥٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٣:٢٠١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٠:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٣:٢١١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥٠:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٣:٢٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٣:٢٧١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٣٤٢٣:٥٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٤٣٢٣:٥٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:١٨٢٣:٥٠:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٣:٤٤١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٥٢٢٣:٥٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزان لاگز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گزان لاگز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گزان لاگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزان لاگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گزان لاگز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گزان لاگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزان لاگز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزان لاگز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گزان لاگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزان لاگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزان لاگز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٢:١٤١٢:٣٩:٤١١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٣:٤٠٢٣:٥٩:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٢:٤٢١٢:٣٩:٢٥١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٢:٣٩٢٣:٥٩:٤٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:٣٧٢٣:٥٩:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٨:٥٢١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٣٥٢٣:٥٩:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٢:٤٤١٩:١٩:٣٣٢٣:٥٩:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٤:٣٠١٢:٣٨:١٨١٩:٠١:٤٢١٩:١٨:٢٩٢٣:٥٩:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٤:٥٧١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٠:٤٠١٩:١٧:٢٦٢٣:٥٨:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٥:٢٣١٢:٣٧:٤٢١٨:٥٩:٣٧١٩:١٦:٢١٢٣:٥٨:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٥:٥٠١٢:٣٧:٢٤١٨:٥٨:٣٤١٩:١٥:١٧٢٣:٥٨:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٦:١٦١٢:٣٧:٠٥١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:١٢٢٣:٥٨:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٦:٤٦١٨:٥٦:٢٦١٩:١٣:٠٦٢٣:٥٧:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٧:٠٨١٢:٣٦:٢٧١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٠٠٢٣:٥٧:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٧:٣٤١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٤:١٦١٩:١٠:٥٤٢٣:٥٧:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:١٨:٠٠١٢:٣٥:٤٧١٨:٥٣:١٠١٩:٠٩:٤٧٢٣:٥٧:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٨:٢٦١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٢:٠٤١٩:٠٨:٤٠٢٣:٥٦:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:١٨:٥١١٢:٣٥:٠٧١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٣٢٢٣:٥٦:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:١٩:١٦١٢:٣٤:٤٦١٨:٤٩:٥٢١٩:٠٦:٢٥٢٣:٥٦:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:١٩:٤٢١٢:٣٤:٢٥١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:١٧٢٣:٥٥:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٠:٠٧١٢:٣٤:٠٤١٨:٤٧:٣٨١٩:٠٤:٠٩٢٣:٥٥:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣٣:٤٣١٨:٤٦:٣٠١٩:٠٣:٠١٢٣:٥٥:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٣:٢٢١٨:٤٥:٢٣١٩:٠١:٥٢٢٣:٥٥:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢١:٢٣١٢:٣٣:٠١١٨:٤٤:١٥١٩:٠٠:٤٤٢٣:٥٤:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢١:٤٨١٢:٣٢:٣٩١٨:٤٣:٠٧١٨:٥٩:٣٥٢٣:٥٤:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٢:١٣١٢:٣٢:١٨١٨:٤١:٥٩١٨:٥٨:٢٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٢:٣٨١٢:٣١:٥٦١٨:٤٠:٥١١٨:٥٧:١٨٢٣:٥٣:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٣:٠٣١٢:٣١:٣٥١٨:٣٩:٤٢١٨:٥٦:٠٩٢٣:٥٣:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٣:٢٩١٢:٣١:١٣١٨:٣٨:٣٤١٨:٥٥:٠٠٢٣:٥٣:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٣:٥٤١٢:٣٠:٥٢١٨:٣٧:٢٦١٨:٥٣:٥١٢٣:٥٢:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٤:١٩١٢:٣٠:٣٠١٨:٣٦:١٨١٨:٥٢:٤٣٢٣:٥٢:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٠٩١٨:٣٥:٠٩١٨:٥١:٣٤٢٣:٢٢:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٤٠٥:٢٥:١١١١:٢٩:٤٨١٧:٣٤:٠١١٧:٥٠:٢٦٢٢:٥١:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزان لاگز روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گزان لاگز روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گزان لاگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزان لاگز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گزان لاگز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گزان لاگز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گزان لاگز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گزان لاگز

روستای گزان لاگز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گزان لاگز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گزان لاگز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گزان لاگز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گزان لاگز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گزان لاگز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گزان لاگز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گزان لاگز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گزان لاگز
افق شرعی امروز فردا گزان لاگز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزان لاگز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گزان لاگز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گزان لاگز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گزان لاگز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو