جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گزان لاگز

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گزان لاگز

اذان صبح: ٠٤:١٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٣٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گزان لاگز (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای گزان لاگز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گزان لاگز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گزان لاگز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
‌بر شما لازم است كه راست بگویید زیرا راستی، دری از درهای بهشت است و از دروغ دوری كنید زیرا دری از درهای جهنّم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گزان لاگز

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گزان لاگز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزان لاگز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گزان لاگز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گزان لاگز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گزان لاگز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٤:١٨١٢:٣٧:١٣١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:٢٠٢٣:٥٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٣:١٨١٢:٣٦:٥٨١٩:٠١:٠٢١٩:١٧:٥٢٢٣:٥٧:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٢:١٩١٢:٣٦:٤٤١٩:٠١:٣٣١٩:١٨:٢٤٢٣:٥٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٢١١٢:٣٦:٣٠١٩:٠٢:٠٤١٩:١٨:٥٧٢٣:٥٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٠:٢٣١٢:٣٦:١٧١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٢٩٢٣:٥٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٠٩:٢٦١٢:٣٦:٠٤١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٨:٢٩١٢:٣٥:٥١١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٣٥٢٣:٥٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٠٨٢٣:٥٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٦:٣٨١٢:٣٥:٢٧١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:٤١٢٣:٥٥:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٥:١٦١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:١٤٢٣:٥٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٤:٥٠١٢:٣٥:٠٥١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٢:٤٨٢٣:٥٤:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣٤:٥٤١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٢٢٢٣:٥٤:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٣:٠٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٣:٥٦٢٣:٥٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٤:٣٥١٩:٠٧:١٨١٩:٢٤:٣٠٢٣:٥٣:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠١:٢٤١٢:٣٤:٢٦١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٠٤٢٣:٥٣:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٤:١٧١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٣٨٢٣:٥٣:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٤٠٥:٥٩:٤٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:١٣٢٣:٥٣:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٤:٠٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٢:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٨:١١١٢:٣٣:٥٥١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٢٣٢٣:٥٢:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٧:٢٥١٢:٣٣:٤٩١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٥٨٢٣:٥٢:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٣:٤٣١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٢:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٣:٣٨١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٠٨٢٣:٥٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٥:١٤١٢:٣٣:٣٣١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥١:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٣:٢٩١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٩٢٣:٥١:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٣:٢٦١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥١:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٣:٢٣١٩:١٣:٥٤١٩:٣١:٣٠٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٢:٣٤١٢:٣٣:٢١١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥١:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٣:١٩١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥١:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥١:٢١١٢:٣٣:١٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:١٨٢٣:٥٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گزان لاگز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گزان لاگز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گزان لاگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزان لاگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گزان لاگز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گزان لاگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزان لاگز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گزان لاگز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گزان لاگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزان لاگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گزان لاگز

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گزان لاگز روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گزان لاگز روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گزان لاگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزان لاگز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گزان لاگز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گزان لاگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گزان لاگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گزان لاگز

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٤:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٤:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣٩:١٥١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٤:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٤:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٩:٤١١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٤:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٤٨٢٣:٥٥:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٥:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٠:١٨١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٥:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٦:٢٨١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٥:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٠:٤٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٦:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٠:٥٤١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٦:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤١:٠٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٦:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤١:١٦١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٥٩٢٣:٥٦:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٤١:٢٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٧:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤١:٣٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٠٢٣:٥٧:١٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤١:٤٧١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٧:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤١:٥٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٧:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٢:٠٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٨:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٢:١٤١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٨:١٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٨:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥١:١٨١٢:٤٢:٣١١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٨:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥١:٤٦١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٨:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٢:٤٥١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٢٠٢٣:٥٩:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٩:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٣:١١١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٩:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٣:٤١١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٢٣٢٣:٥٩:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٣:٠٩١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٠٢٢٣:٥٩:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٣:١٣١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٩:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٣:١٧١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٠:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٠:١٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:١١١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گزان لاگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گزان لاگز روستای گزان لاگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گزان لاگز روستای گزان لاگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گزان لاگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گزان لاگز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گزان لاگز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گزان لاگز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گزان لاگز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گزان لاگز

روستای گزان لاگز بر روی نقشه

روستای گزان لاگز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گزان لاگز
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گزان لاگز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گزان لاگز + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گزان لاگز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گزان لاگز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گزان لاگز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گزان لاگز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گزان لاگز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گزان لاگز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گزان لاگز
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گزان لاگز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گزان لاگز
زمان پخش اذان آنلاین به افق گزان لاگز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گزان لاگز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گزان لاگز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گزان لاگز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو