جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گری خوزی

خوزی | مهر | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گری خوزی


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٢
نیمه شب: ٠٠:١١:٤٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گری خوزی (شهرستان مهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گری خوزی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گری خوزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گری خوزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
احدی را نیست كه سخنی را كه صاحبش پنهان دارد او نقل كند مگر آنكه علمی باشد كه اظهار آن لازم یا ذكر نیكی‌های آن شخص باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گری خوزی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گری خوزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گری خوزی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گری خوزی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گری خوزی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گری خوزی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٣:٥٩١٢:٥٨:١٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٨:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٥٩١٢:٥٨:٠٤١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٣٣٠٠:١٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٠٦٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣١:٠٠١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤١:٤٠٠٠:١٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٠:٠١١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:١٤٠٠:١٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٩:٠٣١٢:٥٧:١١١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٥:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥٦:١٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٥:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:١٨٠٠:١٥:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٤:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٤:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٥:٢٩١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤١٠٠:١٤:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:١٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:١٧٠٠:١٣:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٥:١٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٥٣٠٠:١٣:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:٤٢١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٣:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٠٦٠٠:١٣:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٦:١١١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤٢٠٠:١٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٩٠٠:١٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٤:٤١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٢:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٢٨١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٠٠٠٠:١١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گری خوزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گری خوزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گری خوزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گری خوزی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گری خوزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گری خوزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گری خوزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گری خوزی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گری خوزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گری خوزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گری خوزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گری خوزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گری خوزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گری خوزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گری خوزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گری خوزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گری خوزی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:١١:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:١١٠٠:١١:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١١:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٥:١٠١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١١:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٥:١١١٢:٥٥:١٦١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١١:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١١:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١١:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١١:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١١:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١١:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١١٠٠:١١:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٦:١١١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١١:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٦:٢١١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٢٠٠:١١:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٦:٣١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١١:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٦:٤١١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:١٠٠٠:١١:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٦:٥١١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٢:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٧:٠٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٢:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٧:١٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٢:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٢:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٢:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٧:٤٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٨٠٠:١٢:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١١٠٠:١٢:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٨:١٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٣:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٣:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٥٠٠:١٣:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٩:١٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٤:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٤:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گری خوزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گری خوزی روستای گری خوزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گری خوزی روستای گری خوزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گری خوزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گری خوزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گری خوزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گری خوزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گری خوزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گری خوزی

روستای گری خوزی بر روی نقشه

روستای گری خوزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گری خوزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گری خوزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گری خوزی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گری خوزی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گری خوزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گری خوزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گری خوزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گری خوزی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گری خوزی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گری خوزی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گری خوزی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گری خوزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گری خوزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گری خوزی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گری خوزی
زمان پخش اذان زنده به افق گری خوزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گری خوزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو