جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گرگ اب

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگ اب

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٠٢
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٣٨

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگ اب (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای گرگ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای گرگ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرگ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگ اب

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگ اب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گرگ اب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٣:١٤١٢:٣٤:١٩١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥٠:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٠:٣٨١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:١١٢٣:٤٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٩:١٥١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤٨:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٣:١٠١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٤٦٢٣:٤٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٢:٥٧١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٧٢٣:٤٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٢:٤٥١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٤٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٢:٣٣١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٢٠٢٣:٤٧:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٢:٢٢١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٦:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٢:١١١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٦:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٦٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٢:٠٠١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٦:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣١:٥٠١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٦:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١١٠٥:٤٧:١٧١٢:٣١:٤١١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٤٠٢٣:٤٥:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣١:٣٢١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٣٢٢٣:٤٥:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣١:٢٣١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٥:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣١:١٥١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٤:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٢:٥٣١٢:٣١:٠٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤١:٤٩١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠١٢٣:٤٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٣:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:١٥٢٣:٤٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٤:٠٦١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٣:١٤١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٢:٢٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٤١٢٣:٤١:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای گرگ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای گرگ اب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ اب

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ اب روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ اب روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ اب

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٥:٠٣١١:١٩:٥٩١٦:٢٤:٣٦١٦:٤٤:٠٦٢٢:٣٦:٤٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٦:٠١١١:٢٠:١٤١٦:٢٤:١١١٦:٤٣:٤٢٢٢:٣٦:٥٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٦:٥٨١١:٢٠:٣١١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٢٠٢٢:٣٧:٠٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٧:٥٦١١:٢٠:٤٨١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٣:٠٠٢٢:٣٧:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٨:٥٣١١:٢١:٠٦١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٢:٤٢٢٢:٣٧:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٤٩١١:٢١:٢٥١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:٢٦٢٢:٣٧:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:٤٥١١:٢١:٤٥١٦:٢٢:٢٩١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٨:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢١:٤١١١:٢٢:٠٥١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٥٩٢٢:٣٨:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٢:٣٦١١:٢٢:٢٦١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٤٩٢٢:٣٨:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:٣٠١١:٢٢:٤٨١٦:٢١:٥١١٦:٤١:٤٠٢٢:٣٨:٥٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٤:٢٤١١:٢٣:١٠١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٩:١٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٥:١٧١١:٢٣:٣٣١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٩:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٦:١٠١١:٢٣:٥٦١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٢٦٢٢:٣٩:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٧:٠١١١:٢٤:٢٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٢٤٢٢:٤٠:١٧
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٥٢١١:٢٤:٤٥١٦:٢١:٢٨١٦:٤١:٢٥٢٢:٤٠:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٨:٤٢١١:٢٥:١٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٢٨٢٢:٤١:٠١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٣١١١:٢٥:٣٦١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٣٣٢٢:٤١:٢٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:١٩١١:٢٦:٠٢١٦:٢١:٣٧١٦:٤١:٣٩٢٢:٤١:٤٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣١:٠٦١١:٢٦:٢٩١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٤٨٢٢:٤٢:١٣
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣١:٥٢١١:٢٦:٥٦١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٥٨٢٢:٤٢:٣٨
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٢:٣٧١١:٢٧:٢٤١٦:٢٢:٠٥١٦:٤٢:١٠٢٢:٤٣:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٣:٢٠١١:٢٧:٥٢١٦:٢٢:١٨١٦:٤٢:٢٤٢٢:٤٣:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٤:٠٣١١:٢٨:٢٠١٦:٢٢:٣٣١٦:٤٢:٤٠٢٢:٤٣:٥٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٤:٤٤١١:٢٨:٤٩١٦:٢٢:٥٠١٦:٤٢:٥٨٢٢:٤٤:٢٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٢٤١١:٢٩:١٨١٦:٢٣:٠٨١٦:٤٣:١٧٢٢:٤٤:٥١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٦:٠٣١١:٢٩:٤٧١٦:٢٣:٢٩١٦:٤٣:٣٨٢٢:٤٥:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:٤٠١١:٣٠:١٧١٦:٢٣:٥١١٦:٤٤:٠١٢٢:٤٥:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٧:١٦١١:٣٠:٤٦١٦:٢٤:١٥١٦:٤٤:٢٥٢٢:٤٦:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٧:٥٠١١:٣١:١٦١٦:٢٤:٤١١٦:٤٤:٥٢٢٢:٤٦:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٨:٢٣١١:٣١:٤٦١٦:٢٥:٠٩١٦:٤٥:١٩٢٢:٤٧:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرگ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگ اب

روستای گرگ اب بر روی نقشه

روستای گرگ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگ اب
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گرگ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگ اب
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرگ اب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگ اب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ گرگ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگ اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگ اب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگ اب
زمان پخش اذان زنده به افق گرگ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو