جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرگ اب

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگ اب


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٥
اذان ظهر: ١١:٤٧:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٢١

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگ اب (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای گرگ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گرگ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگ اب

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرگ اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٢:٠٩١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:١٧٢٣:٤٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٩:١٨١٢:٣١:٥٨١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٦:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣١:٤٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٠١١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٥:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:١٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣١:٠٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤١:٣٥١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٤:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٤٧١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٣:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٣٣١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٣:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٧:٣٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٢:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٢:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:١١٢٣:٤٢:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٢:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٢:١١١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤١:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤١:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤١:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٩:٤٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٣١:٢٨١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:٠٣١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٢:١٥١٩:٥٢:١٥٢٣:٤١:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٣:٠٤٢٣:٤١:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤١:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢٦:٥٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٤٢٢٣:٤٠:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٠٢٣:٤٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٠:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٩٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤٠:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٤:٣١١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای گرگ اب

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای گرگ اب

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٩:٤٥١١:٤٧:١٢١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٣:٢٢٢٣:٠٥:٢١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٨:٣١١١:٤٧:٠٢١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:١٦٢٣:٠٥:١٣
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:١٦١١:٤٦:٥٢١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٠٩٢٣:٠٥:٠٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٠١١١:٤٦:٤٢١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٠٣٢٣:٠٤:٥٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٤:٤٤١١:٤٦:٣١١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٦:٥٦٢٣:٠٤:٤٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٣:٢٧١١:٤٦:١٩١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٧:٤٩٢٣:٠٤:٣٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٢:١٠١١:٤٦:٠٧١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٨:٤١٢٣:٠٤:٢٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٠:٥١١١:٤٥:٥٤١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٤:٠٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٩:٣٢١١:٤٥:٤١١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٢٦٢٣:٠٣:٥٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٨:١٣١١:٤٥:٢٨١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:١٨٢٣:٠٣:٤٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٦:٥٣١١:٤٥:١٤١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٢:٠٩٢٣:٠٣:٢٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٥:٣٢١١:٤٥:٠٠١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:٠١٢٣:٠٣:١٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٤:١١١١:٤٤:٤٥١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:٥٢٢٣:٠٢:٥٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٢:٤٩١١:٤٤:٣٠١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٤:٤٣٢٣:٠٢:٤٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥١:٢٧١١:٤٤:١٤١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٥:٣٣٢٣:٠٢:٢٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٠:٠٥١١:٤٣:٥٨١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٢٤٢٣:٠٢:١٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٨:٤٢١١:٤٣:٤٢١٧:٣٩:١٥١٧:٥٧:١٤٢٣:٠١:٥٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٧:١٩١١:٤٣:٢٦١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٨:٠٥٢٣:٠١:٣٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٥:٥٥١١:٤٣:٠٩١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٨:٥٥٢٣:٠١:١٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٤:٣٢١١:٤٢:٥٢١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:٤٥٢٣:٠٠:٥٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٣:٠٨١١:٤٢:٣٥١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٣٥٢٣:٠٠:٣٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٨:٤١٠٥:٤١:٤٣١١:٤٢:١٨١٧:٤٣:٢٦١٨:٠١:٢٥٢٣:٠٠:١٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٠:١٩١١:٤٢:٠١١٧:٤٤:١٦١٨:٠٢:١٥٢٣:٠٠:٠٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٣٨:٥٥١١:٤١:٤٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٠٥٢٢:٥٩:٤٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٧:٣٠١١:٤١:٢٦١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٣:٥٤٢٣:٢٩:٢٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٦:٠٥١٢:٤١:٠٨١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٤:٤٤٢٣:٥٨:٥٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١١:١٣٠٦:٣٤:٤٠١٢:٤٠:٥٠١٨:٤٧:٣٤١٩:٠٥:٣٤٢٣:٥٨:٣٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٠:٣٢١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٦:٢٣٢٣:٥٨:١٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٨:١١٠٦:٣١:٥١١٢:٤٠:١٤١٨:٤٩:١٢١٩:٠٧:١٣٢٣:٥٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٥:٤١١١:٤٧:٤٩١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٨:٤٨٢٣:٠٥:٥١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٣٢١١:٤٧:٤٣١٧:٢١:٢٤١٧:٣٩:٤٣٢٣:٠٥:٤٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٢١١١:٤٧:٣٦١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٣٨٢٣:٠٥:٤١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٢:١٠١١:٤٧:٢٩١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٣٣٢٣:٠٥:٣٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٠:٥٨١١:٤٧:٢٠١٧:٢٤:١٣١٧:٤٢:٢٨٢٣:٠٥:٢٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٩:٤٥١١:٤٧:١٢١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٣:٢٢٢٣:٠٥:٢١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٨:٣١١١:٤٧:٠٢١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:١٦٢٣:٠٥:١٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:١٦١١:٤٦:٥٢١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٠٩٢٣:٠٥:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٠١١١:٤٦:٤٢١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٠٣٢٣:٠٤:٥٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٤:٤٤١١:٤٦:٣١١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٦:٥٦٢٣:٠٤:٤٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٣:٢٧١١:٤٦:١٩١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٧:٤٩٢٣:٠٤:٣٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٢:١٠١١:٤٦:٠٧١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٨:٤١٢٣:٠٤:٢٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٠:٥١١١:٤٥:٥٤١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٤:٠٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٩:٣٢١١:٤٥:٤١١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٢٦٢٣:٠٣:٥٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٨:١٣١١:٤٥:٢٨١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:١٨٢٣:٠٣:٤٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٦:٥٣١١:٤٥:١٤١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٢:٠٩٢٣:٠٣:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٥:٣٢١١:٤٥:٠٠١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:٠١٢٣:٠٣:١٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٤:١١١١:٤٤:٤٥١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:٥٢٢٣:٠٢:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٢:٤٩١١:٤٤:٣٠١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٤:٤٣٢٣:٠٢:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥١:٢٧١١:٤٤:١٤١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٥:٣٣٢٣:٠٢:٢٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٠:٠٥١١:٤٣:٥٨١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٢٤٢٣:٠٢:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٨:٤٢١١:٤٣:٤٢١٧:٣٩:١٥١٧:٥٧:١٤٢٣:٠١:٥٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٧:١٩١١:٤٣:٢٦١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٨:٠٥٢٣:٠١:٣٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٥:٥٥١١:٤٣:٠٩١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٨:٥٥٢٣:٠١:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٤:٣٢١١:٤٢:٥٢١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:٤٥٢٣:٠٠:٥٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٣:٠٨١١:٤٢:٣٥١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٣٥٢٣:٠٠:٣٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٥:٤١:٤٣١١:٤٢:١٨١٧:٤٣:٢٦١٨:٠١:٢٥٢٣:٠٠:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٠:١٩١١:٤٢:٠١١٧:٤٤:١٦١٨:٠٢:١٥٢٣:٠٠:٠٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٣٨:٥٥١١:٤١:٤٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٠٥٢٢:٥٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرگ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگ اب

روستای گرگ اب بر روی نقشه

روستای گرگ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگ اب
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگ اب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گرگ اب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرگ اب
افق شرعی امروز فردا گرگ اب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرگ اب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرگ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو