جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرگ اب

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگ اب


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٦

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگ اب (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای گرگ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گرگ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانتس كافكا
هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیكبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگ اب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرگ اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٩:١٨١٢:٣١:٥٨١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٦:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣١:٤٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٠١١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٥:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٥:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:١٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣١:٠٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤١:٣٥١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٤:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٤٧١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٣:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٣٣١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٣:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٧:٣٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٣:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٢:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٢:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:١١٢٣:٤٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٢:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٢:١١١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤١:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤١:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤١:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٩:٤٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٣١:٢٨١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:٠٣١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٢:١٥١٩:٥٢:١٥٢٣:٤١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٣:٠٤٢٣:٤١:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤١:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢٦:٥٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٤٢٢٣:٤٠:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٠٢٣:٤٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٠:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٩٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٤:٣١١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گرگ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گرگ اب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٢٠٥:١٩:٤٩١٢:٣٥:٥٨١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٣:٠٩٢٣:٤٣:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٧٠٥:٢٠:٠٤١٢:٣٦:١١١٩:٥٢:١٧٢٠:١٣:١٩٢٣:٤٣:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٤٠٥:٢٠:١٩١٢:٣٦:٢٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٣:٢٨٢٣:٤٣:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٠٣٠٥:٢٠:٣٦١٢:٣٦:٣٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٣:٣٦٢٣:٤٣:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٢٠:٥٥١٢:٣٦:٤٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٤١٢٣:٤٤:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٤٩٠٥:٢١:١٥١٢:٣٧:٠٢١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٤٥٢٣:٤٤:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٥٠٥:٢١:٣٦١٢:٣٧:١٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٤٠٥:٢١:٥٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٥:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:١٤٠٥:٢٢:٢٢١٢:٣٧:٣٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٤٦٢٣:٤٥:١٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٧٠٥:٢٢:٤٧١٢:٣٧:٥١١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤٥:٣٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٢٠٥:٢٣:١٣١٢:٣٨:٠٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٣٧٢٣:٤٥:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٨٠٥:٢٣:٤٠١٢:٣٨:١٤١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٣١٢٣:٤٦:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٨:٢٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٢٢٣:٤٦:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١٧٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:١٢٢٣:٤٦:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٩٠٥:٢٥:٠٩١٢:٣٨:٤٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٥٩٢٣:٤٦:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣٨:٥٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٤٥٢٣:٤٧:١٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٩:٠٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٢٩٢٣:٤٧:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٥٠٥:٢٦:٤٦١٢:٣٩:١٥١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:١٢٢٣:٤٧:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٧:٢٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٥١:١١٢٠:١١:٥٢٢٣:٤٨:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٧:٥٥١٢:٣٩:٣٢١٩:٥٠:٥١٢٠:١١:٣١٢٣:٤٨:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٨:٣١١٢:٣٩:٣٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٨:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٨٠٥:٢٩:٠٨١٢:٣٩:٤٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:١٠:٤٣٢٣:٤٨:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٩:٥٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:١٠:١٦٢٣:٤٩:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٧٠٥:٣٠:٢٣١٢:٤٠:٠٠١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٤٩:٢٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٣١:٠٢١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:١٧٢٣:٤٩:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٣١:٤١١٢:٤٠:١١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٨:٤٦٢٣:٤٩:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٩٠٥:٣٢:٢١١٢:٤٠:١٦١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٨:١٢٢٣:٥٠:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٣:٠٢١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٥٠:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٣:٤٣١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:٠٠٢٣:٥٠:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٤:٢٥١٢:٤٠:٢٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٦:٢١٢٣:٥٠:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢١٠٥:٣٥:٠٧١٢:٤٠:٣٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٥:٤١٢٣:٥٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گرگ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگ اب

روستای گرگ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگ اب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگ اب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگ اب
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرگ اب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرگ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرگ اب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گرگ اب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو