جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرگ اب

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگ اب


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٥
غروب آفتاب: ١٨:٣٣:١٠
اذان مغرب: ١٨:٥١:٠٧
نیمه شب: ٢٣:١٥:٣٥

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگ اب (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ روستای گرگ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گرگ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
به وسیله‌ی كتمان و پنهان‌كاری، بر انجام كارهای خود، كمك بگیرید، زیرا هر كسی كه دارای نعمتی (از طرف خدا)‌ باشد،‌ مورد حسادت قرار می‌گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگ اب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرگ اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣١:٤٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٠١١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:١٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٤:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣١:٠٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤١:٣٥١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٤٧١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٣:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٣٣١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٣:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٧:٣٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٣:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٢:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:١١٢٣:٤٢:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٢:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٢:١١١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤١:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤١:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤١:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٩:٤٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٣١:٢٨١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:٠٣١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٢:١٥١٩:٥٢:١٥٢٣:٤١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٣:٠٤٢٣:٤١:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤١:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢٦:٥٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٤٢٢٣:٤٠:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٠٢٣:٤٠:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٠:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٩٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٤:٣١١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٣:٣٣٠٥:٢٣:٥٨١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٣٨٢٣:٤٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگ اب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گرگ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گرگ اب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٦:٤٧١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٢:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٠:٠٢١٢:٣٦:٣١١٩:١٢:٢٦١٩:٣١:٠٤٢٣:٥٢:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٠:٤٧١٢:٣٦:١٥١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٢:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٥:٥٨١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٢٣٢٣:٥٢:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٥:٤١١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:٠٢٢٣:٥١:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٥:٢٤١٩:٠٧:١١١٩:٢٥:٤٠٢٣:٥١:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٣:٤٨١٢:٣٥:٠٦١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:١٧٢٣:٥١:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٤:٤٨١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٥٤٢٣:٥١:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٥:١٧١٢:٣٤:٣٠١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:٣١٢٣:٥١:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٦:٠٢١٢:٣٤:١١١٩:٠١:٤٦١٩:٢٠:٠٧٢٣:٥٠:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٦:٤٦١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٠:٢٣١٩:١٨:٤٢٢٣:٥٠:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٣٣:٣٣١٨:٥٩:٠٠١٩:١٧:١٧٢٣:٥٠:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٣:١٣١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٠:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٩:٠٠١٢:٣٢:٥٣١٨:٥٦:١٢١٩:١٤:٢٦٢٣:٥٠:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٣٢:٣٣١٨:٥٤:٤٧١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٩:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٠:٢٨١٢:٣٢:١٣١٨:٥٣:٢٣١٩:١١:٣٤٢٣:٤٩:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١١:١٢١٢:٣١:٥٢١٨:٥١:٥٧١٩:١٠:٠٧٢٣:٤٩:١٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:٥٦١٢:٣١:٣١١٨:٥٠:٣٢١٩:٠٨:٤٠٢٣:٤٩:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٢:٤١١٢:٣١:١٠١٨:٤٩:٠٦١٩:٠٧:١٣٢٣:٤٨:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٣:٢٥١٢:٣٠:٤٩١٨:٤٧:٤٠١٩:٠٥:٤٥٢٣:٤٨:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٤:٠٩١٢:٣٠:٢٨١٨:٤٦:١٣١٩:٠٤:١٨٢٣:٤٨:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٥٣١٢:٣٠:٠٧١٨:٤٤:٤٦١٩:٠٢:٥٠٢٣:٤٧:٥٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٥:٣٧١٢:٢٩:٤٥١٨:٤٣:٢٠١٩:٠١:٢٢٢٣:٤٧:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٢١١٢:٢٩:٢٤١٨:٤١:٥٣١٨:٥٩:٥٥٢٣:٤٧:٢٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٧:٠٥١٢:٢٩:٠٢١٨:٤٠:٢٦١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٧:٠٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٨:٤١١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٦:٥٩٢٣:٤٦:٤٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٨:٣٣١٢:٢٨:١٩١٨:٣٧:٣١١٨:٥٥:٣١٢٣:٤٦:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٩:١٨١٢:٢٧:٥٨١٨:٣٦:٠٤١٨:٥٤:٠٣٢٣:٤٦:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٠:٠٢١٢:٢٧:٣٦١٨:٣٤:٣٧١٨:٥٢:٣٥٢٣:٤٥:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٠:٤٧١٢:٢٧:١٥١٨:٣٣:١٠١٨:٥١:٠٧٢٣:١٥:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٢١:٣٢١١:٢٦:٥٤١٧:٣١:٤٢١٧:٤٩:٤٠٢٢:٤٥:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ اب روستای گرگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرگ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگ اب

روستای گرگ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگ اب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گرگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گرگ اب
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گرگ اب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گرگ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگ اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگ اب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گرگ اب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو