جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرگ آباد

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگ آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٧
اذان ظهر: ١١:٢٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٠:٥٧
اذان مغرب: ١٦:٤١:٠٣
نیمه شب: ٢٢:٤١:٥٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگ آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای گرگ آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گرگ آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین شعری كه عرب‌ها به آن تكلّم كرده‌اند، سخن لبید است (كه آن عبارت است از این كه) آگاه باشید! كه همه چیز به غیر از خدا، باطل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگ آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگ آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرگ آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگ آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٠٨١٢:٣٠:٤٨١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٥:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣٠:٣٨١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٤:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٠:٢٩١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٠:٢٠١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٤:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٠:١٢١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:٢٩٢٣:٤٣:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٠:٠٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤١:٢٨١٢:٢٩:٥٧١٩:١٨:٥٩١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٣:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٩:٥٠١٩:١٩:٤٨١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٣:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٨٢٣:٤٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٩:٣٩١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٢:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٢:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٢:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٥:٢٧١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤١:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٤:٣١١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١٨٢٣:٤١:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٩:١٩١٩:٢٥:٣١١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤١:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٩:١٦١٩:٢٦:١٩١٩:٤٦:٠١٢٣:٤١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٣١:٥١١٢:٢٩:١٥١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٠:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٠١١٢:٢٩:١٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٠:١١١٢:٢٩:١٣١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٢٩:٢٤١٢:٢٩:١٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٠:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٩:١٤١٩:٣٠:١٨١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٠:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٠٠٥:٢٧:٥٢١٢:٢٩:١٥١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٠٥٢٣:٤٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٢٧:٠٩١٢:٢٩:١٧١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٤٢٣:٣٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٩:١٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٤٣٢٣:٣٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٣٢٢٣:٣٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٤:٢٠٢٣:٣٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٤:٣٠١٢:٢٩:٣٠١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٥:٠٨٢٣:٣٩:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٣:٥٤١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:٥٥٢٣:٣٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:١٤٠٥:٢٣:٢٠١٢:٢٩:٤٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٦:٤٢٢٣:٣٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگ آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گرگ آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گرگ آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٤:٠٥١١:١٨:٥١١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:٤٨٢٢:٣٥:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٥:٠٣١١:١٩:٠٧١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٢:٢٥٢٢:٣٥:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٦:٠١١١:١٩:٢٤١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٥:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٦:٥٨١١:١٩:٤١١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٦:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٥٥١١:٢٠:٠٠١٦:٢١:٤٨١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٦:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٨:٥٢١١:٢٠:١٩١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:١١٢٢:٣٦:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٩:٤٨١١:٢٠:٣٩١٦:٢١:١٥١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٦:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٤٤١١:٢٠:٥٩١٦:٢١:٠١١٦:٤٠:٤٦٢٢:٣٧:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٣٩١١:٢١:٢١١٦:٢٠:٤٩١٦:٤٠:٣٦٢٢:٣٧:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣٣١١:٢١:٤٣١٦:٢٠:٣٩١٦:٤٠:٢٨٢٢:٣٧:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٣:٢٧١١:٢٢:٠٥١٦:٢٠:٣١١٦:٤٠:٢٢٢٢:٣٨:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:٢٠١١:٢٢:٢٨١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٨:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:١٢١١:٢٢:٥٢١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:١٥٢٢:٣٨:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٦:٠٤١١:٢٣:١٦١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٩:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٦:٥٤١١:٢٣:٤١١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:١٦٢٢:٣٩:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٤١١:٢٤:٠٧١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٩:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٨:٣٣١١:٢٤:٣٣١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:٢٤٢٢:٤٠:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٩:٢١١١:٢٤:٥٩١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٣١٢٢:٤٠:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٠٧١١:٢٥:٢٦١٦:٢٠:٣٦١٦:٤٠:٤٠٢٢:٤١:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٠:٥٣١١:٢٥:٥٣١٦:٢٠:٤٦١٦:٤٠:٥٠٢٢:٤١:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:٣٧١١:٢٦:٢٠١٦:٢٠:٥٧١٦:٤١:٠٣٢٢:٤١:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٢:٢٠١١:٢٦:٤٨١٦:٢١:١١١٦:٤١:١٧٢٢:٤٢:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٣:٠٣١١:٢٧:١٧١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٢:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٣:٤٣١١:٢٧:٤٥١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٥١٢٢:٤٣:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢٣١١:٢٨:١٤١٦:٢٢:٠٢١٦:٤٢:١١٢٢:٤٣:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٥:٠١١١:٢٨:٤٣١٦:٢٢:٢٣١٦:٤٢:٣٢٢٢:٤٤:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٥:٣٨١١:٢٩:١٣١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٥٥٢٢:٤٤:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٦:١٣١١:٢٩:٤٢١٦:٢٣:١٠١٦:٤٣:٢٠٢٢:٤٥:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٦:٤٧١١:٣٠:١٢١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:٤٦٢٢:٤٥:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٧:١٩١١:٣٠:٤٢١٦:٢٤:٠٤١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٦:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ آباد روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگ آباد روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرگ آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگ آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگ آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگ آباد

روستای گرگ آباد بر روی نقشه

روستای گرگ آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگ آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گرگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گرگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگ آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگ آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گرگ آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگ آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگ آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگ آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گرگ آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرگ آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو