جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گرگ آباد

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگ آباد

اذان صبح: ٠٣:٤٨:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٣٥

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگ آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای گرگ آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گرگ آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرگ آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

امام علی (ع)
دنیا جایگاهی است كه فنا بر آن مقدّر و خروج از آن به اهلش اجباری شده است. این دنیا بر مذاق فرزندانش شیرین و بر خیره‌شوندگانش سبز و با طراوت است. این دنیا برای جوینده‌اش شتابان است، و بر دلِ نظاره‌كننده‌اش مخلوط كننده و فریبا.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگ آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگ آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گرگ آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگ آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرگ آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٣:٠٩١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٤:١٠٢٣:٤٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٨:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٨:١١١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٢:١٣١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣١:٥٩١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣١:٤٧١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:١١١٢:٣١:٣٥١٩:١٠:٣٢١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥١:٥٨١٢:٣١:٢٣١٩:١١:٢١١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٦:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣١:١١١٩:١٢:١٠١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٥:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣١:٠٠١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٥٤٢٣:٤٥:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٠:٥٠١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٤٦٢٣:٤٥:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٠:٤٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٠:٣٠١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤٤:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٠:٢١١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٢٢٢٣:٤٤:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٠:١٣١٩:١٧:٠٦١٩:٣٦:١٥٢٣:٤٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٠:٠٥١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤٣:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٩:٥٨١٩:١٨:٤٥١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٩:٥١١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٢:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٩:٣٩١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٢:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٢:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٥:٤٠١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:١٢٢٣:٤١:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤١:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٣٣:٤٩١٢:٢٩:١٩١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٥٦٢٣:٤١:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٩:١٦١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤١:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٩:١٥١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣١:١٢١٢:٢٩:١٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٣١٢٣:٤٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگ آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گرگ آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گرگ آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گرگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ آباد روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرگ آباد روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گرگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٧٠٥:١٨:٣٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:١١:٥٦٢٣:٤٢:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٢٠٥:١٨:٤٩١٢:٣٤:٥٨١٩:٥١:٠٥٢٠:١٢:٠٨٢٣:٤٢:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٨٠٥:١٩:٠٥١٢:٣٥:١١١٩:٥١:١٥٢٠:١٢:١٧٢٣:٤٢:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٧٠٥:١٩:٢٢١٢:٣٥:٢٤١٩:٥١:٢٣٢٠:١٢:٢٥٢٣:٤٢:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٩٠٥:١٩:٤٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٥١:٢٩٢٠:١٢:٣١٢٣:٤٣:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٢٠٥:١٩:٥٩١٢:٣٥:٤٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٢:٣٥٢٣:٤٣:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٨٠٥:٢٠:٢٠١٢:٣٦:٠٢١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٣:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٦:١٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٢:٣٨٢٣:٤٣:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٦٠٥:٢١:٠٦١٢:٣٦:٢٦١٩:٥١:٣٩٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٨٠٥:٢١:٣٠١٢:٣٦:٣٨١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٣٤٢٣:٤٤:١٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٦:٤٩١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٢٩٢٣:٤٤:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٨٠٥:٢٢:٢٣١٢:٣٧:٠١١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:٢٣٢٣:٤٤:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٢:٥١١٢:٣٧:١١١٩:٥١:٢١٢٠:١٢:١٤٢٣:٤٥:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٥٠٥:٢٣:٢٠١٢:٣٧:٢٢١٩:٥١:١٣٢٠:١٢:٠٤٢٣:٤٥:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٣:٥٠١٢:٣٧:٣٢١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:٥٢٢٣:٤٥:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٠٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٧:٤٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:١١:٣٨٢٣:٤٥:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٥٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٧:٥٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:١١:٢٣٢٣:٤٦:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٥١٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٨:٠١١٩:٥٠:٢١٢٠:١١:٠٥٢٣:٤٦:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٨:١٠١٩:٥٠:٠٤٢٠:١٠:٤٦٢٣:٤٦:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٢٦:٣٥١٢:٣٨:١٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:١٠:٢٥٢٣:٤٧:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٣٨:٢٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:١٠:٠٣٢٣:٤٧:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٢٠٥:٢٧:٤٧١٢:٣٨:٣٤١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٤٧:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٨:٢٤١٢:٣٨:٤١١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٩:١٢٢٣:٤٧:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٩:٠٢١٢:٣٨:٤٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٨:٤٤٢٣:٤٨:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٧٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٨:٥٣١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:١٥٢٣:٤٨:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣٨:٥٩١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٤٨:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٣١:٠٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٧:١٠٢٣:٤٨:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٣١:٤١١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٣٥٢٣:٤٩:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٣٢:٢٢١٢:٣٩:١٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٥٩٢٣:٤٩:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٣:٠٤١٢:٣٩:١٦١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٥:٢١٢٣:٤٩:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٣:٤٦١٢:٣٩:١٩١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٤١٢٣:٤٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گرگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ آباد روستای گرگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرگ آباد روستای گرگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگ آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرگ آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگ آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگ آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگ آباد

روستای گرگ آباد بر روی نقشه

روستای گرگ آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگ آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گرگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گرگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گرگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گرگ آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگ آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گرگ آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگ آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گرگ آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگ آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرگ آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرگ آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگ آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گرگ آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگ آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو