جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرگر

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گرگر


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٣
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٣١
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٦

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرگر (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر گرگر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر گرگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

جان ماكسول
تیم شما تنها در صورتی به توانایی خود دست می یابد كه شما به توانایی شخصی خود دست یابید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرگر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٢:٠٥١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:١١:٥٥١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٣:٤٦١٣:١١:٤٦١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٢:٤٨١٣:١١:٣٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١١٠٦:٣١:٥١١٣:١١:٢٩١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٠:٥٥١٣:١١:٢١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٨:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٠٠١٣:١١:١٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٩:٠٧١٣:١١:٠٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٧:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٨:١٤١٣:١١:٠١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٠:٥٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٣١١٣:١٠:٥١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٠:٤٦١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٦:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٠:٤٢١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٦:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٠:٣٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٦:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٠:٣٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢١:٥١١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٠٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٥:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٣٠٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٥:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٣٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٥:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٧:٥٦١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:٤٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٥:٤٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:١٧١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر گرگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر گرگر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٢:٣٩١٢:٠٦:٣٩١٨:١٠:١١١٨:٢٧:١٤٢٣:٢٧:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٣:١٤١٢:٠٦:١٨١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٥:٥٧٢٣:٢٦:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٣:٤٩١٢:٠٥:٥٧١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٤:٤١٢٣:٢٦:٣٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٠٥:٣٦١٨:٠٦:٢١١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢٦:١٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٥٩١٢:٠٥:١٦١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٢:٠٩٢٣:٢٥:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٣:٥٠١٨:٢٠:٥٣٢٣:٢٥:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٦:١٠١٢:٠٤:٣٦١٨:٠٢:٣٤١٨:١٩:٣٨٢٣:٢٥:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٦:٤٥١٢:٠٤:١٦١٨:٠١:١٩١٨:١٨:٢٣٢٣:٢٤:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٧:٢١١٢:٠٣:٥٦١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٠٨٢٣:٢٤:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٧:٥٧١٢:٠٣:٣٧١٧:٥٨:٤٩١٨:١٥:٥٤٢٣:٢٤:٢١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٠٨:٣٤١٢:٠٣:١٨١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٤:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:٠٩:١١١٢:٠٢:٥٩١٧:٥٦:٢١١٨:١٣:٢٧٢٣:٢٣:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:٠٩:٤٧١٢:٠٢:٤١١٧:٥٥:٠٨١٨:١٢:١٤٢٣:٢٣:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٢٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٠١٢٣:٢٣:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٠٢١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٢:٤٢١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٢:٥١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١١:٤٠١٢:٠١:٤٨١٧:٥١:٣٠١٨:٠٨:٣٨٢٣:٢٢:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٢:١٨١٢:٠١:٣٢١٧:٥٠:١٩١٨:٠٧:٢٧٢٣:٢٢:١٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٢:٥٦١٢:٠١:١٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:١٧٢٣:٢١:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٣:٣٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٥:٠٨٢٣:٢١:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٤:١٤١٢:٠٠:٤٤١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٣:٥٩٢٣:٢١:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٤:٥٣١٢:٠٠:٢٩١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٢:٥١٢٣:٢١:١١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٥:٣٣١٢:٠٠:١٤١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٤٣٢٣:٢٠:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٦:١٣١٢:٠٠:٠٠١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٣٧٢٣:٢٠:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٦:٥٣١١:٥٩:٤٧١٧:٤٢:١٥١٧:٥٩:٣١٢٣:٢٠:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٧:٣٤١١:٥٩:٣٤١٧:٤١:٠٩١٧:٥٨:٢٦٢٣:٢٠:١١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٨:١٦١١:٥٩:٢٢١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٧:٢٢٢٣:١٩:٥٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٨:٥٧١١:٥٩:١١١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٦:١٨٢٣:١٩:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٩:٣٩١١:٥٩:٠٠١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٥:١٦٢٣:١٩:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٠:٢٢١١:٥٨:٥٠١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:١٥٢٣:١٩:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢١:٠٥١١:٥٨:٤٠١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:١٤٢٣:١٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرگر

گرگر (بندر ماهشهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر در استان خوزستان ایران است

شهر گرگر در ویکیپدیا

شهر گرگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرگر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرگر
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرگر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ گرگر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگر
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ گرگر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گرگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گرگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو