جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرگر

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گرگر


اذان صبح: ٠٤:٥١:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرگر (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر گرگر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر گرگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مثل آفریقائی
رفتار خوب تو، همسایه خوب به وجود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرگر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٢:٠٥١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:١١:٥٥١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٣:٤٦١٣:١١:٤٦١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٢:٤٨١٣:١١:٣٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١١٠٦:٣١:٥١١٣:١١:٢٩١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٠:٥٥١٣:١١:٢١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٨:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٠٠١٣:١١:١٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٩:٠٧١٣:١١:٠٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٧:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٨:١٤١٣:١١:٠١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٠:٥٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٣١١٣:١٠:٥١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٠:٤٦١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٦:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٠:٤٢١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٦:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٠:٣٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٦:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٠:٣٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢١:٥١١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٠٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٥:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٣٠٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٥:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٣٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٥:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٧:٥٦١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:٤٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٥:٤٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:١٧١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر گرگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر گرگر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١١:٤٩١٣:١٦:٠٥٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٢٨:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٢:٠٣١٣:١٦:١٨٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٨:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٢:١٨١٣:١٦:٣١٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:١٨٠٠:٢٨:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٢٨:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٢:٥٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٩:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٣:١٠١٣:١٧:٠٩٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٢٩:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٣:٣٠١٣:١٧:٢٢٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٩:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:٥١١٣:١٧:٣٤٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٩:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٤:١٣١٣:١٧:٤٦٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٠:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٤:٣٥١٣:١٧:٥٨٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٠:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٥٩١٣:١٨:٠٩٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٣٠:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٥:٢٤١٣:١٨:٢١٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٠:٥١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٥:٤٩١٣:١٨:٣٢٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣١:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٦:١٦١٣:١٨:٤٣٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٣١:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣١:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:١١١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣١:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٧:٣٩١٣:١٩:١٢٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٣٢:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٨:٠٩١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٢:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٨:٣٨١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣٢:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٩:٠٩١٣:١٩:٣٩٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٢:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٩:٤٠١٣:١٩:٤٦٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٣٣:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٠:١٢١٣:١٩:٥٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٣:١٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٠١٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:١٤٠٠:٣٣:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢١:١٧١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٧:٥١٠٠:٣٣:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٠:١٣٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٣:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٢٤١٣:٢٠:١٨٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٤:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٤:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٤:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٠:٣١٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٤:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٤:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گرگر شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر گرگر

گرگر (بندر ماهشهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر در استان خوزستان ایران است

شهر گرگر در ویکیپدیا

شهر گرگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرگر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرگر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرگر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرگر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گرگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگر
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو