جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرگر

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گرگر

اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٤٥:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرگر (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر گرگر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گرگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خوش به حال كسی كه برای (رسیدن به) اسلام هدایت شده است و معیشت او به اندازه‌ی كفاف (زندگی او ) باشد و (در زندگی) قناعت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرگر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرگر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرگر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرگر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٧:٤٨١٣:١٤:٢٥١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٠٣٠٠:٣٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٤:١١١٩:٤٢:١٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٢:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٥:٣٣١٣:١٣:٥٧١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٣٢:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٤:٢٦١٣:١٣:٤٣١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٠٥٠٠:٣١:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٣:٢٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠١:٤٦٠٠:٣١:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٢:١٥١٣:١٣:١٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣١:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤١:١٠١٣:١٣:٠٤١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣٠:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٢:٥١١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٣٠:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٢:٤٠١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٣١٠٠:٣٠:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٨:٠٠١٣:١٢:٢٨١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٠:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٢:١٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٩:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:٥٨١٣:١٢:٠٧١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٩:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٥٨١٣:١١:٥٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٩:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٣:٥٩١٣:١١:٤٧١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٨:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٣:٠١١٣:١١:٣٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٨:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٢:٠٤١٣:١١:٣٠١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٨:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣١:٠٨١٣:١١:٢٢١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٨:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٠:١٣١٣:١١:١٤١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٧:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:١٨١٣:١١:٠٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:١١:٠١١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٧:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٠:٥٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٠:٥١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٠:٤٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٦:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٠:٤٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٦:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٤:١٧١٣:١٠:٣٩١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٠:٣٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٦:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٦:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٠١١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گرگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گرگر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرگر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرگر شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرگر شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گرگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گرگر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢١:٣٩١١:٥٨:٣٥١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٢:٣٠٢٣:١٩:٠١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٢:٢٣١١:٥٨:٢٦١٧:٣٤:٠٥١٧:٥١:٣٢٢٣:١٨:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٣:٠٧١١:٥٨:١٩١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٠:٣٤٢٣:١٨:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٣:٥١١١:٥٨:١٢١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٩:٣٨٢٣:١٨:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٤:٣٦١١:٥٨:٠٥١٧:٣١:١١١٧:٤٨:٤٢٢٣:١٨:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٥:٢١١١:٥٨:٠٠١٧:٣٠:١٥١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٨:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٧:٥٥١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٦:٥٥٢٣:١٨:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٧:٥١١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٦:٠٣٢٣:١٨:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٧:٣٩١١:٥٧:٤٨١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٥:١٢٢٣:١٧:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٨:٢٦١١:٥٧:٤٥١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٤:٢٢٢٣:١٧:٤٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٩:١٣١١:٥٧:٤٣١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٣:٣٤٢٣:١٧:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٠:٠٠١١:٥٧:٤٢١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٢:٤٧٢٣:١٧:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٠:٤٨١١:٥٧:٤٢١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٠١٢٣:١٧:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:٣٦١١:٥٧:٤٣١٧:٢٣:٢٨١٧:٤١:١٧٢٣:١٧:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤١٠٦:٣٢:٢٥١١:٥٧:٤٥١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٠:٣٤٢٣:١٧:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٣:١٣١١:٥٧:٤٧١٧:٢٢:٠٠١٧:٣٩:٥٢٢٣:١٧:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٤:٠٣١١:٥٧:٥٠١٧:٢١:١٧١٧:٣٩:١٢٢٣:١٧:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٤:٥٢١١:٥٧:٥٤١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٨:٣٣٢٣:١٧:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٥:٤٢١١:٥٧:٥٩١٧:١٩:٥٧١٧:٣٧:٥٦٢٣:١٧:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٦:٣٢١١:٥٨:٠٥١٧:١٩:١٩١٧:٣٧:٢٠٢٣:١٧:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٧:٢٢١١:٥٨:١٢١٧:١٨:٤٣١٧:٣٦:٤٥٢٣:١٧:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٨:١٢١١:٥٨:١٩١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:١٣٢٣:١٧:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٩:٠٣١١:٥٨:٢٨١٧:١٧:٣٤١٧:٣٥:٤١٢٣:١٧:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٤١١:٥٨:٣٧١٧:١٧:٠٢١٧:٣٥:١٢٢٣:١٧:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٠:٤٥١١:٥٨:٤٧١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٤٣٢٣:١٨:٠٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤١:٣٦١١:٥٨:٥٨١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:١٧٢٣:١٨:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٢:٢٧١١:٥٩:١٠١٧:١٥:٣٦١٧:٣٣:٥٢٢٣:١٨:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٣:١٨١١:٥٩:٢٣١٧:١٥:١١١٧:٣٣:٢٨٢٣:١٨:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٩:٣٦١٧:١٤:٤٧١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٨:٣٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٥:٠١١١:٥٩:٥١١٧:١٤:٢٥١٧:٣٢:٤٦٢٣:١٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گرگر شهر گرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گرگر شهر گرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرگر

شهر گرگر بر روی نقشه

شهر گرگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرگر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرگر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گرگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرگر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گرگر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگر
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرگر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرگر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرگر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گرگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو