جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرگان

گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گرگان


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٥١:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٠٩:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٥٣

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرگان (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر گرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ناپلئون هیل
چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:١١٠٠:٠٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٩:٥١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٢:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠١:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٩:١١١٢:٤٩:٢٦١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠١:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٩:١٩١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٩:١٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٥:٥١١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٠:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٠:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٨:٥١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٣١٢٣:٥٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٥٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٩:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٨:٤١١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٨:١٧٢٣:٥٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:١١٢٣:٥٨:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٩:٥١٢٠:١٠:٠٦٢٣:٥٨:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٠٠٢٣:٥٨:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٨:٣٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٥٥٢٣:٥٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٤٨٢٣:٥٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:٤٢٢٣:٥٧:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٣٥٢٣:٥٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤٨:٤١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٢٠٢٣:٥٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:١٨٠٥:٤١:٢٥١٢:٤٨:٤٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:١١٢٣:٥٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٧:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٠:٠٣١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٩:٢٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:٤٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٨:٤٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:٣٢٢٣:٥٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٨:١٣١٢:٤٩:٠٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢١:٢١٢٣:٥٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گرگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گرگان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٩:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:١٢١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٩:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٧:٠١١٢:٥٤:٢٦١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٩:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٤:١٠١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٩:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٨:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٨:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٣:١٧١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٨:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٨:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٢:٤١١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٨:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٨:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٢:٠٣١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٤٢٠٠:٠٧:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:١٩١٢:٥١:٤٤١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:١٣٠٠:٠٧:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥١:٢٤١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٤٤٠٠:٠٧:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥١:٠٤١٩:١٥:٣٧١٩:٣٤:١٤٠٠:٠٧:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٠:٤٤١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٤٤٠٠:٠٧:٠٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥٠:٢٤١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:١٤٠٠:٠٦:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٢٠١٢:٥٠:٠٣١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٤٣٠٠:٠٦:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٩:٠٨١٢:٤٩:٤٣١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:١٢٠٠:٠٦:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٩:٥٦١٢:٤٩:٢٢١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤١٠٠:٠٦:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٠:٤٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٩٠٠:٠٥:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣١:٣٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٣٨٠٠:٠٥:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:٢٠١٢:٤٨:١٨١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٢:٠٦٠٠:٠٥:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:٠٨١٢:٤٧:٥٧١٩:٠٢:٠٩١٩:٢٠:٣٤٠٠:٠٤:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٣:٥٦١٢:٤٧:٣٥١٩:٠٠:٣٨١٩:١٩:٠٣٠٠:٠٤:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٤:٤٤١٢:٤٧:١٤١٨:٥٩:٠٨١٩:١٧:٣١٠٠:٠٤:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٥:٣٢١٢:٤٦:٥٢١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٥٩٠٠:٠٤:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٦:٢٠١٢:٤٦:٣١١٨:٥٦:٠٥١٩:١٤:٢٧٠٠:٠٣:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٧:٠٨١٢:٤٦:٠٩١٨:٥٤:٣٤١٩:١٢:٥٥٠٠:٠٣:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٧:٥٧١٢:٤٥:٤٨١٨:٥٣:٠٣١٩:١١:٢٣٠٠:٠٣:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٤٥١٢:٤٥:٢٦١٨:٥١:٣٢١٩:٠٩:٥٢٢٣:٣٢:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٣٩:٣٤١١:٤٥:٠٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٢٠٢٣:٠٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرگان

شهر گُرگان تلفظ مرکز شهرستان گرگان و استان گلستان در جانب شرقی شمال کشور ایران است. گرگان کنونی تا سال ۱۳۱۶ «اَستَرآباد» یا «استرآباد» نام داشت

شهر گرگان در ویکیپدیا

شهر گرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گرگان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر گرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرگان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گرگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گرگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو