جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرگان

گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گرگان


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٠٦

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرگان (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر گرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرگان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٣:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:١٠١٩:٣٥:٥١١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٣:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:١١٠٠:٠٢:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٩:٥١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٢:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٢:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠١:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٩:١١١٢:٤٩:٢٦١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٩:١٩١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٩:١٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠١:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٥:٥١١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٠:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٠:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٨:٥١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٣١٢٣:٥٩:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٥٩:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٩:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٨:٤١١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٨:١٧٢٣:٥٩:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:١١٢٣:٥٨:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٩:٥١٢٠:١٠:٠٦٢٣:٥٨:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٠٠٢٣:٥٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٨:٣٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٥٥٢٣:٥٨:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٤٨٢٣:٥٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:٤٢٢٣:٥٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٣٥٢٣:٥٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٧:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤٨:٤١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٢٠٢٣:٥٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:١٨٠٥:٤١:٢٥١٢:٤٨:٤٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:١١٢٣:٥٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٧:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٠:٠٣١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٩:٢٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:٤٣٢٣:٥٧:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٨:٤٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:٣٢٢٣:٥٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر گرگان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر گرگان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠٤:٥١١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٠١٢٣:٢٠:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٨:٠٣١٢:٠٥:٠٣١٧:١٢:٢٥١٧:٣٢:٠٣٢٣:٢١:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٧:٢١١٢:٠٥:١٤١٧:١٣:٣٠١٧:٣٣:٠٦٢٣:٢١:١٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٦:٣٨١٢:٠٥:٢٥١٧:١٤:٣٥١٧:٣٤:٠٨٢٣:٢١:٣٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٥:٥٣١٢:٠٥:٣٤١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:١٠٢٣:٢١:٤٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٥:٠٦١٢:٠٥:٤٣١٧:١٦:٤٥١٧:٣٦:١٣٢٣:٢١:٥٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٤:١٧١٢:٠٥:٥١١٧:١٧:٥٠١٧:٣٧:١٥٢٣:٢٢:٠٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٣:٢٧١٢:٠٥:٥٩١٧:١٨:٥٥١٧:٣٨:١٨٢٣:٢٢:١٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٢:٣٥١٢:٠٦:٠٥١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٩:٢٠٢٣:٢٢:٢٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥١:٤٢١٢:٠٦:١٠١٧:٢١:٠٥١٧:٤٠:٢٢٢٣:٢٢:٣٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٠:٤٧١٢:٠٦:١٥١٧:٢٢:١٠١٧:٤١:٢٤٢٣:٢٢:٤٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٥١١٢:٠٦:١٩١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٢٦٢٣:٢٢:٥٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٨:٥٣١٢:٠٦:٢٢١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٢٨٢٣:٢٢:٥٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٧:٥٤١٢:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٣٠٢٣:٢٣:٠٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٥٤١٢:٠٦:٢٦١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٣١٢٣:٢٣:١٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٥٢١٢:٠٦:٢٧١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٣٢٢٣:٢٣:١٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٤:٤٩١٢:٠٦:٢٧١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٧:٣٤٢٣:٢٣:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:٤٥١٢:٠٦:٢٦١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٨:٣٤٢٣:٢٣:١٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٢:٣٩١٢:٠٦:٢٤١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٩:٣٥٢٣:٢٣:٢٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٦:٠١٠٦:٤١:٣٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٣٦٢٣:٢٣:٢٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٠:٢٤١٢:٠٦:١٩١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٣٦٢٣:٢٣:٢٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٩:١٥١٢:٠٦:١٦١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٣٦٢٣:٢٣:١٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٨:٠٥١٢:٠٦:١١١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٣:٣٦٢٣:٢٣:١٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٦:٥٤١٢:٠٦:٠٦١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:٣٥٢٣:٢٣:١٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:٤٢١٢:٠٦:٠١١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢٣:١١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٤:٢٨١٢:٠٥:٥٥١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٦:٣٤٢٣:٢٣:٠٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٥:٤٨١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٣٣٢٣:٢٣:٠١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣١:٥٩١٢:٠٥:٤٠١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٣١٢٣:٢٢:٥٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:٠٥:٣٢١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٣٠٢٣:٢٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:٤٢١٢:٠٦:٠١١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢٣:١١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٤:٢٨١٢:٠٥:٥٥١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٦:٣٤٢٣:٢٣:٠٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٥:٤٨١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٣٣٢٣:٢٣:٠١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣١:٥٩١٢:٠٥:٤٠١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٣١٢٣:٢٢:٥٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:٠٥:٣٢١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٣٠٢٣:٢٢:٤٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٩:٢٦١٢:٠٥:٢٣١٧:٤١:٥٢١٨:٠٠:٢٨٢٣:٢٢:٤١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٨:٠٨١٢:٠٥:١٤١٧:٤٢:٥٢١٨:٠١:٢٦٢٣:٢٢:٣٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٦:٤٩١٢:٠٥:٠٤١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٢٣٢٣:٢٢:٢٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٥:٣٠١٢:٠٤:٥٣١٧:٤٤:٤٩١٨:٠٣:٢٠٢٣:٢٢:١٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٤:١٠١٢:٠٤:٤٢١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:١٧٢٣:٢٢:٠٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٢:٤٩١٢:٠٤:٣١١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٥:١٤٢٣:٢١:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢١:٢٧١٢:٠٤:١٩١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٦:١١٢٣:٢١:٤١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٠:٠٥١٢:٠٤:٠٦١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٧:٠٧٢٣:٢١:٢٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٨:٤٢١٢:٠٣:٥٣١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٨:٠٣٢٣:٢١:١٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٧:١٩١٢:٠٣:٣٩١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:٥٩٢٣:٢١:٠٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٥٤١٢:٠٣:٢٥١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢٠:٤٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٠٣:١١١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:٥٠٢٣:٢٠:٣٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٤٥٢٣:٢٠:١٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٣٩١٢:٠٢:٤١١٧:٥٤:١٧١٨:١٢:٤٠٢٣:٢٠:٠٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٠:١٣١٢:٠٢:٢٦١٧:٥٥:١٣١٨:١٣:٣٤٢٣:١٩:٤٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٤٧١٢:٠٢:١٠١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٢٩٢٣:١٩:٢٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٧:٢٠١٢:٠١:٥٤١٧:٥٧:٠٢١٨:١٥:٢٣٢٣:١٩:١١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٥:٥٣١٢:٠١:٣٧١٧:٥٧:٥٧١٨:١٦:١٨٢٣:١٨:٥٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٤:٢٥١٢:٠١:٢١١٧:٥٨:٥١١٨:١٧:١٢٢٣:١٨:٣٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٠١:٠٤١٧:٥٩:٤٦١٨:١٨:٠٦٢٣:١٨:١٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:٢٩١٢:٠٠:٤٧١٨:٠٠:٤٠١٨:١٩:٠٠٢٣:١٧:٥٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٠:٠١١٢:٠٠:٣٠١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:٥٤٢٣:١٧:٣٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٠٠:١٢١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٤٨٢٣:١٧:١٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٧:٠٤١١:٥٩:٥٥١٨:٠٣:٢١١٨:٢١:٤٢٢٣:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گرگان شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرگان

شهر گُرگان تلفظ مرکز شهرستان گرگان و استان گلستان در جانب شرقی شمال کشور ایران است. گرگان کنونی تا سال ۱۳۱۶ «اَستَرآباد» یا «استرآباد» نام داشت

شهر گرگان در ویکیپدیا

شهر گرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرگان بر روی نقشه

شهر گرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرگان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گرگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر گرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرگان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گرگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرگان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو