جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرگان

گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گرگان


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٥١:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرگان (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر گرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هاینریش هاینه
مردم پاریس، آزادی را به جهان ارزانی داشتند، بی آنكه پاداشی بخواهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرگان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرگان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٧:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٢:١٦١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٦:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٣٨١٢:٥١:٤٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٤:١٨١٢:٥١:٣٤١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٢:٥٩١٢:٥١:٢١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٥:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١١:٤١١٢:٥١:٠٩١٩:٣١:١٢١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٤:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:١٨٠٠:٠٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٤:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٣:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٠٥٠٠:٠٣:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٠:١٢١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٣:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٢:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٢:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٢:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠١:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠١:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٩:١٩١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠١:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٧:١١١٢:٤٩:١٣١٩:٤١:٤٨٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠١:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠٠:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٠:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٨:٥١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٥:١٦٢٣:٥٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٦:١٢٢٣:٥٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٥٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٨:٤١١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٥٩:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٣١٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٥٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:٥٣٢٣:٥٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:٤٧٢٣:٥٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گرگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گرگان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرگان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٠:٠٣١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٧:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٩:٢٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:٤٣٢٣:٥٧:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٨:٤٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:٣٢٢٣:٥٦:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٨:١٣١٢:٤٩:٠٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢١:٢١٢٣:٥٦:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٧:٤٠١٢:٤٩:١٣٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٢:٠٩٢٣:٥٦:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٣٧:٠٨١٢:٤٩:٢٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٥٦٢٣:٥٦:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤٩:٢٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٤٢٢٣:٥٦:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣٦:٠٩١٢:٤٩:٣٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٤:٢٧٢٣:٥٦:٤٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٣٥:٤٣١٢:٤٩:٤٢٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٥:١٢٢٣:٥٦:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٣٥:١٨١٢:٤٩:٥١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٥:٥٥٢٣:٥٦:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٤:٥٥١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٦:٣٨٢٣:٥٦:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٣٤:٣٣١٢:٥٠:٠٩٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٧:١٩٢٣:٥٦:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٥٠٥:٣٤:١٣١٢:٥٠:١٨٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٧:٥٩٢٣:٥٦:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٣٣:٥٥١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٨:٣٨٢٣:٥٦:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٧٠٥:٣٣:٣٩١٢:٥٠:٣٨٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٩:١٦٢٣:٥٦:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٧٠٥:٣٣:٢٤١٢:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٩:٥٣٢٣:٥٦:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٩٠٥:٣٣:١١١٢:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٠١٢٠:٣٠:٢٨٢٣:٥٦:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٣٣:٠٠١٢:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٣١:٠٢٢٣:٥٦:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:٣٢:٥١١٢:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣١:٣٥٢٣:٥٧:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٣٢:٤٣١٢:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٢:٠٧٢٣:٥٧:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٣٢:٣٧١٢:٥١:٤٦٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٢:٣٧٢٣:٥٧:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٣٢:٣٣١٢:٥١:٥٨٢٠:١١:٣١٢٠:٣٣:٠٦٢٣:٥٧:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:٣٢:٣١١٢:٥٢:١٠٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٣:٣٣٢٣:٥٧:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٣٢:٣٠١٢:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٣:٥٩٢٣:٥٧:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:٣٢:٣١١٢:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٤:٢٣٢٣:٥٧:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٣٢:٣٤١٢:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٤:٤٦٢٣:٥٨:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٣:٠١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٥:٠٧٢٣:٥٨:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٣٢:٤٥١٢:٥٣:١٤٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٥:٢٦٢٣:٥٨:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:٣٢:٥٢١٢:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:٤٤٢٣:٥٨:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٣٣:٠٢١٢:٥٣:٤٠٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٦:٠٠٢٣:٥٨:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:٣٣:١٣١٢:٥٣:٥٤٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٦:١٥٢٣:٥٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرگان شهر گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرگان شهر گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرگان

شهر گُرگان تلفظ مرکز شهرستان گرگان و استان گلستان در جانب شرقی شمال کشور ایران است. گرگان کنونی تا سال ۱۳۱۶ «اَستَرآباد» یا «استرآباد» نام داشت

شهر گرگان در ویکیپدیا

شهر گرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرگان بر روی نقشه

شهر گرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرگان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گرگان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر گرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گرگان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرگان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرگان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو