جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرگاب

اشتین | باخرز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگاب


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٣٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگاب (شهرستان باخرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای گرگاب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گرگاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ارنست سی. ویلسون
مردان خردمند امروز، بدون ترس و نگرانی، با فردا روبرو می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگاب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرگاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٧:١٠١٩:١٠:١١١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٧:٠٠١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٥٨٢٣:٤١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٦:٥١١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٥٠٢٣:٤٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٤١:١٩١٢:٢٦:٤٢١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٦:٣٤١٩:١٣:٢٨١٩:٣٢:٣٤٢٣:٤٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٦:١٩١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٦:١٢١٩:١٥:٥٥١٩:٣٥:١١٢٣:٣٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٠٦١٩:١٦:٤٤١٩:٣٦:٠٢٢٣:٣٩:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٦:٠١١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٥٤٢٣:٣٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٥:٥٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٤٦٢٣:٣٨:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٣:٠٢١٢:٢٥:٥١١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:٣٨٢٣:٣٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٥:٤٧١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:٢٩٢٣:٣٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٥:٤٣١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٢١٢٣:٣٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٠:١٥١٢:٢٥:٤١١٩:٢١:٣٦١٩:٤١:١٢٢٣:٣٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٩:٢٢١٢:٢٥:٣٨١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٢:٠٣٢٣:٣٧:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٢٨:٣٠١٢:٢٥:٣٧١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٥٤٢٣:٣٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٥:٣٦١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٤٥٢٣:٣٧:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٣٦٢٣:٣٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٦:٠٣١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٥:٢٦٢٣:٣٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٥:٣٦١٩:٢٦:٢١١٩:٤٦:١٦٢٣:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٣٧١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٧:٠٦٢٣:٣٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٢٣:٤٩١٢:٢٥:٣٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٥٥٢٣:٣٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٥:٤١١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٢:٢٧١٢:٢٥:٤٤١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٣:٣٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٢١:٤٩١٢:٢٥:٤٨١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:٢٠٢٣:٣٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٠٢٠٥:٢١:١١١٢:٢٥:٥٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٥١:٠٨٢٣:٣٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٠:٣٦١٢:٢٥:٥٦١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٣٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٣٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٦:٠١١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٢:٤١٢٣:٣٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگاب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گرگاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گرگاب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گرگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گرگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گرگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرگاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٦٠٥:١٥:٢٤١٢:٣١:١٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٣٨:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢١٠٥:١٥:٣٨١٢:٣١:٢٣١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٨:٠٥٢٣:٣٨:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٨٠٥:١٥:٥٤١٢:٣١:٣٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:١٤٢٣:٣٩:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٨٠٥:١٦:١١١٢:٣١:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٨:٢١٢٣:٣٩:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٩٠٥:١٦:٢٩١٢:٣٢:٠١١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٣٩:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤٣٠٥:١٦:٤٩١٢:٣٢:١٤١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٨:٣١٢٣:٣٩:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٠٠٥:١٧:١٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٤٠:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٨٠٥:١٧:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٤٠:٢٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٨٠٥:١٧:٥٦١٢:٣٢:٥٠١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٤٠:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤١٠٥:١٨:٢١١٢:٣٣:٠٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٤٠:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٥٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٣:١٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٤١:١٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٢٠٥:١٩:١٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٨:١٧٢٣:٤١:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٠٠٥:١٩:٤٢١٢:٣٣:٣٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٨:٠٩٢٣:٤١:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٠٠٥:٢٠:١٢١٢:٣٣:٤٧١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٤٢:٠١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٣:٥٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٧:٤٦٢٣:٤٢:١٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٥٠٥:٢١:١٣١٢:٣٤:٠٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٤٢:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٠٠٥:٢١:٤٦١٢:٣٤:١٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٢:٥١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٠٧٠٥:٢٢:١٩١٢:٣٤:٢٦١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٥٩٢٣:٤٣:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٥٥٠٥:٢٢:٥٣١٢:٣٤:٣٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٤٣:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٥٠٥:٢٣:٢٨١٢:٣٤:٤٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٦:١٩٢٣:٤٣:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٦٠٥:٢٤:٠٤١٢:٣٤:٥١١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٤٣:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٤:٥٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٣١٢٣:٤٤:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٥:١٧١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٥:٠٤٢٣:٤٤:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٥:١٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٤٤:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٦:٣٤١٢:٣٥:١٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٤٤:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٧:١٣١٢:٣٥:٢٣١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٥:١٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٥:٢٨١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٣:٠١٢٣:٤٥:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٨:٣٣١٢:٣٥:٣٢١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٤٥:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٢٩:١٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٥:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٥:٣٩١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:١١٢٣:٤٦:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٨٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٥:٤١١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٦:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب روستای گرگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب روستای گرگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گرگاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگاب

روستای گرگاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگاب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گرگاب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گرگاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گرگاب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگاب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرگاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گرگاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرگاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرگاب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرگاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو