جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گروانلی

دستوران | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گروانلی

اذان صبح: ٠٣:٤٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:١٠

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گروانلی (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای گروانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گروانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گروانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه به زیاد خوردن و زیاد نوشیدن عادت كند، قلبش سخت می-شود. (هم نسبت به دیگران بی‌اعتنا می¬شود و هم توفیقات خود را از دست می¬دهد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گروانلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گروانلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گروانلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گروانلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گروانلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گروانلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:٤٢:٢٤١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٢٧٢٣:٥٧:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٢:٠٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٦:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤١:٥٥١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:١٦٢٣:٥٦:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤١:٤١١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:١١٢٣:٥٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤١:٢٨١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤١:١٤١٩:١٩:٥٧١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠١:٥٠١٢:٤١:٠٢١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٥:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٠:٥٠١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٠:٣٨١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٤:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٣:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٠:١٥١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٣٧٢٣:٥٣:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٣:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٢:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٢:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٥١:٥٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٧:١٨٢٣:٥٢:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٢:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥١:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٩:١٣١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥١:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٩:٠٦١٩:٣١:١٩١٩:٥١:٠٠٢٣:٥١:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٥٦٢٣:٥٠:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٠:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٠:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٣:١٢١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥٠:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤٩:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤١:١٣١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:٣٢٢٣:٤٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٧:٢٧٢٣:٤٩:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٩:١٩١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٢٢٢٣:٤٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٩:١٧٢٣:٤٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:١١٢٣:٤٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گروانلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گروانلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گروانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گروانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گروانلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گروانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گروانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گروانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گروانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گروانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گروانلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گروانلی روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گروانلی روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گروانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گروانلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گروانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گروانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گروانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گروانلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣١٠٥:٢٣:٥٢١٢:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٥:٤٢٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٥٠٥:٢٤:٠٧١٢:٤٤:١٣٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٥:٥٣٢٣:٤٩:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٢٠٥:٢٤:٢٢١٢:٤٤:٢٦٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٦:٠٢٢٣:٤٩:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٢٠٥:٢٤:٣٩١٢:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٦:٠٩٢٣:٥٠:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٤٠٥:٢٤:٥٨١٢:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٦:١٥٢٣:٥٠:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢٥:١٨١٢:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٦:١٨٢٣:٥٠:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٥٠٥:٢٥:٣٩١٢:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٦:٢٠٢٣:٥٠:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٥٠٥:٢٦:٠٢١٢:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٦:٢٠٢٣:٥١:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٢٦:٢٦١٢:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٦:١٨٢٣:٥١:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٠٠٥:٢٦:٥١١٢:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٦:١٤٢٣:٥١:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٧:١٨١٢:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٦:٠٩٢٣:٥٢:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٤٠٥:٢٧:٤٥١٢:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٦:٠١٢٣:٥٢:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢٨:١٤١٢:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٥:٥٢٢٣:٥٢:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٦٠٥:٢٨:٤٤١٢:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٥:٤٠٢٣:٥٢:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٠٠٥:٢٩:١٥١٢:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٥:٢٧٢٣:٥٣:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٥٠٥:٢٩:٤٨١٢:٤٦:٥٧٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٥:١٢٢٣:٥٣:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٣٠:٢١١٢:٤٧:٠٧٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٤:٥٥٢٣:٥٣:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٣٠:٥٥١٢:٤٧:١٦٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٤:٣٦٢٣:٥٤:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٣١:٣١١٢:٤٧:٢٥٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٤:١٥٢٣:٥٤:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٧٠٥:٣٢:٠٧١٢:٤٧:٣٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٣:٥٢٢٣:٥٤:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٣٢:٤٤١٢:٤٧:٤١٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٣:٢٨٢٣:٥٤:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣٣:٢٢١٢:٤٧:٤٩٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٣:٠٢٢٣:٥٥:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣٤:٠١١٢:٤٧:٥٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٢:٣٣٢٣:٥٥:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٣٤:٤١١٢:٤٨:٠٢٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٢:٠٣٢٣:٥٥:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٣٥:٢٢١٢:٤٨:٠٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢١:٣٢٢٣:٥٥:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٤٠٥:٣٦:٠٣١٢:٤٨:١٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢٠:٥٨٢٣:٥٦:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤٨:١٩١٩:٥٩:٣١٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٦:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٤٨:٢٤١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٩:٤٦٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٨:١١١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٩:٠٧٢٣:٥٧:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٨:٥٥١٢:٤٨:٣١١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٧:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:٤٥٢٣:٥٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گروانلی روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گروانلی روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گروانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گروانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گروانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گروانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گروانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گروانلی

روستای گروانلی بر روی نقشه

روستای گروانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گروانلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گروانلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گروانلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گروانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گروانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گروانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گروانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گروانلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گروانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گروانلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گروانلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق گروانلی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گروانلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گروانلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گروانلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو