جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گروانلی

دستوران | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گروانلی


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٧
اذان ظهر: ١١:٢٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٩
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٤٤:١١

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گروانلی (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای گروانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گروانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گروانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سامول جانسون
كمابیش همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی كه ندارند، هدر می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گروانلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گروانلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گروانلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گروانلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گروانلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گروانلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:٣٧٢٣:٥٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥٢:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٩:١٩١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥١:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٩:١٢١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥١:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٧:١١١٢:٣٩:٠٦١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:١٥٢٣:٥١:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٢:١١٢٣:٥٠:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٣:١٨١٩:٥٣:٠٦٢٣:٥٠:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٤:١٠١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٠:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤٩:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٥٢٢٣:٤٩:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٩:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:١٣٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٩:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٩:٠٦١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٨:٣٦٢٣:٤٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٩:٣٠٢٣:٤٨:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٧:١٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٤٠:٠٩٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٤٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٨:٢٨١٩:٤١:٠٠٢٠:٠١:١٨٢٣:٤٨:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٨:٢٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٢:١١٢٣:٤٨:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٤٨:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٣:٥٩١٢:٣٨:٣٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٥٧٢٣:٤٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٣:١٣١٢:٣٨:٣٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٤٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:١١٠٥:٣٢:٢٩١٢:٣٨:٣٤١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٤١٢٣:٤٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٣١:٤٦١٢:٣٨:٣٧١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٦:٣٢٢٣:٤٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٠١٠٥:٣١:٠٥١٢:٣٨:٤١١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٤٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٣٠:٢٥١٢:٣٨:٤٥١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٨:١٣٢٣:٤٧:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٩:٠٣٢٣:٤٧:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٩:١١١٢:٣٨:٥٥١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٤٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٨:٣٦١٢:٣٩:٠٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:١٠:٤٠٢٣:٤٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گروانلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گروانلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گروانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گروانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گروانلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گروانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گروانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گروانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گروانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گروانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گروانلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٦:٢٦١١:٢٨:٠٦١٦:٢٩:٢٧١٦:٤٩:٢٠٢٢:٤٣:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٧:٢٧١١:٢٨:٢٢١٦:٢٨:٥٩١٦:٤٨:٥٥٢٢:٤٤:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٧١١:٢٨:٣٩١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:٣٢٢٢:٤٤:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:٢٦١١:٢٨:٥٦١٦:٢٨:٠٩١٦:٤٨:١٠٢٢:٤٤:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٠:٢٦١١:٢٩:١٥١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٧:٥١٢٢:٤٤:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣١:٢٤١١:٢٩:٣٤١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٧:٣٣٢٢:٤٥:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٢:٢٣١١:٢٩:٥٤١٦:٢٧:١٠١٦:٤٧:١٧٢٢:٤٥:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٣:٢٠١١:٣٠:١٥١٦:٢٦:٥٤١٦:٤٧:٠٤٢٢:٤٥:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٤:١٧١١:٣٠:٣٦١٦:٢٦:٤٠١٦:٤٦:٥٢٢٢:٤٥:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٥:١٤١١:٣٠:٥٨١٦:٢٦:٢٨١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٦:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٦:٠٩١١:٣١:٢٠١٦:٢٦:١٨١٦:٤٦:٣٤٢٢:٤٦:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٧:٠٤١١:٣١:٤٣١٦:٢٦:١٠١٦:٤٦:٢٩٢٢:٤٦:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٧:٥٨١١:٣٢:٠٧١٦:٢٦:٠٥١٦:٤٦:٢٥٢٢:٤٧:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:٥١١١:٣٢:٣٢١٦:٢٦:٠١١٦:٤٦:٢٣٢٢:٤٧:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٩:٤٣١١:٣٢:٥٦١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٦:٢٣٢٢:٤٧:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٠:٣٤١١:٣٣:٢٢١٦:٢٦:٠٠١٦:٤٦:٢٥٢٢:٤٨:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤١:٢٤١١:٣٣:٤٨١٦:٢٦:٠٢١٦:٤٦:٢٩٢٢:٤٨:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٢:١٣١١:٣٤:١٤١٦:٢٦:٠٦١٦:٤٦:٣٤٢٢:٤٩:٠٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٣:٠١١١:٣٤:٤١١٦:٢٦:١٣١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٩:٣٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٣:٤٨١١:٣٥:٠٨١٦:٢٦:٢١١٦:٤٦:٥٢٢٢:٤٩:٥٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٤:٣٣١١:٣٥:٣٦١٦:٢٦:٣٢١٦:٤٧:٠٣٢٢:٥٠:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٥:١٧١١:٣٦:٠٤١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٧:١٧٢٢:٥٠:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤٦:٠٠١١:٣٦:٣٢١٦:٢٦:٥٩١٦:٤٧:٣٢٢٢:٥١:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٦:٤١١١:٣٧:٠١١٦:٢٧:١٥١٦:٤٧:٥٠٢٢:٥١:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٧:٢١١١:٣٧:٢٩١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٨:٠٩٢٢:٥٢:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٨:٠٠١١:٣٧:٥٩١٦:٢٧:٥٤١٦:٤٨:٣٠٢٢:٥٢:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٨:٣٧١١:٣٨:٢٨١٦:٢٨:١٦١٦:٤٨:٥٢٢٢:٥٣:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٩:١٣١١:٣٨:٥٧١٦:٢٨:٤٠١٦:٤٩:١٧٢٢:٥٣:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٩:٤٧١١:٣٩:٢٧١٦:٢٩:٠٦١٦:٤٩:٤٣٢٢:٥٤:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٥٠:١٩١١:٣٩:٥٧١٦:٢٩:٣٤١٦:٥٠:١١٢٢:٥٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گروانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گروانلی روستای گروانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گروانلی روستای گروانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گروانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گروانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گروانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گروانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گروانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گروانلی

روستای گروانلی بر روی نقشه

روستای گروانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گروانلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گروانلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای گروانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گروانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گروانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گروانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گروانلی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گروانلی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گروانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گروانلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گروانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گروانلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گروانلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گروانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو