جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گره چقا

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گره چقا


اذان صبح: ٠٦:٠٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٥:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٣٠
اذان مغرب: ١٨:١١:١٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٢٣

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گره چقا (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای گره چقا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گره چقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گره چقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گره چقا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گره چقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گره چقا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گره چقا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گره چقا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گره چقا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٣٨١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٣٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٢:٢٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٣٨:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٣:٢٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٣٨:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٨:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٩:١٦١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٢:٥٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣٧:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٦:١٥١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٧:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٥:١٧١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٣٧:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢٢:٣٤٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:١٣٠٠:٣٦:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٠١٠٠:٣٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣١:٤٩٠٠:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٦:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٢:١٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٣٥:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٩:٥١١٣:٢٢:١٤٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:١٤٠٠:٣٥:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٩:٠١١٣:٢٢:١٢٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٠١٠٠:٣٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٢:١٠٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٣٥:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٣٥:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٦:٣٩١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٤:٣٠١٣:٢٢:١١٢٠:٢٠:١٦٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٣٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٢:١٢٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٢:١٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:١٧٠٠:٣٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٢:١٨٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٣٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٢:٢١٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٣٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣٤:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گره چقا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گره چقا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گره چقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گره چقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گره چقا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٥:٣٧١٢:٣٨:٢٤١٧:٥١:٣١١٨:١٠:١٩٢٣:٥٦:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٤٤٠٧:٢٥:٠٤١٢:٣٨:٣٦١٧:٥٢:٣٠١٨:١١:١٥٢٣:٥٦:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:١٧٠٧:٢٤:٢٨١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٣:٢٨١٨:١٢:١٢٢٣:٥٦:٣٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٤٨٠٧:٢٣:٥١١٢:٣٨:٥٨١٧:٥٤:٢٧١٨:١٣:٠٨٢٣:٥٦:٥٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢٣:١٣١٢:٣٩:٠٨١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٠٤٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٢٢:٣٢١٢:٣٩:١٧١٧:٥٦:٢٣١٨:١٥:٠٠٢٣:٥٧:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:١١٠٧:٢١:٥١١٢:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:٥٦٢٣:٥٧:٢٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢١:٠٧١٢:٣٩:٣٢١٧:٥٨:١٩١٨:١٦:٥١٢٣:٥٧:٣٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢٠:٢٣١٢:٣٩:٣٨١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٤٧٢٣:٥٧:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٢٠٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٩:٤٤١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٤٢٢٣:٥٧:٥٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٤٠٠٧:١٨:٤٩١٢:٣٩:٤٩١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٣٧٢٣:٥٨:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٨:٠٠١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:٣٢٢٣:٥٨:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٧:٠٩١٢:٣٩:٥٦١٨:٠٣:٠٦١٨:٢١:٢٧٢٣:٥٨:١٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:٣١٠٧:١٦:١٧١٢:٣٩:٥٨١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥٨:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٥:٢٤١٢:٣٩:٥٩١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٣:١٦٢٣:٥٨:٢٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٤:٣٠١٢:٤٠:٠٠١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:١٠٢٣:٥٨:٣٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٣:٣٤١٢:٤٠:٠٠١٨:٠٦:٥١١٨:٢٥:٠٤٢٣:٥٨:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٢:٣٨١٢:٣٩:٥٩١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٧٢٣:٥٨:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١١:٤٠١٢:٣٩:٥٨١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٥١٢٣:٥٨:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٠:٤٠١٢:٣٩:٥٦١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٧:٤٤٢٣:٥٨:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٣٨٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣٩:٥٣١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٣٧٢٣:٥٨:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:٠٨:٣٩١٢:٣٩:٤٩١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٢٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٧:٣٦١٢:٣٩:٤٥١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٢١٢٣:٥٨:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٦:٣٣١٢:٣٩:٤٠١٨:١٣:١٤١٨:٣١:١٣٢٣:٥٨:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٥:٢٨١٢:٣٩:٣٤١٨:١٤:٠٧١٨:٣٢:٠٥٢٣:٥٨:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٢٣١٢:٣٩:٢٨١٨:١٥:٠٠١٨:٣٢:٥٦٢٣:٥٨:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٣:١٧١٢:٣٩:٢١١٨:١٥:٥٣١٨:٣٣:٤٧٢٣:٥٨:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٢:٠٩١٢:٣٩:١٣١٨:١٦:٤٥١٨:٣٤:٣٨٢٣:٥٨:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠١:٠١١٢:٣٩:٠٥١٨:١٧:٣٧١٨:٣٥:٢٩٢٣:٥٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گره چقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گره چقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گره چقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گره چقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گره چقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گره چقا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٢٨:٢٥١٢:٣٦:٥٤١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٤:٤٣٢٣:٥٤:١٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٣٠٧:٢٨:٠١١٢:٣٧:١١١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٥:٣٩٢٣:٥٤:٣٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٢٧:٣٦١٢:٣٧:٢٨١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٦:٣٥٢٣:٥٤:٥٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٧٠٧:٢٧:٠٩١٢:٣٧:٤٣١٧:٤٨:٣٦١٨:٠٧:٣١٢٣:٥٥:١٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٦٠٧:٢٦:٤٠١٢:٣٧:٥٨١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٨:٢٧٢٣:٥٥:٣٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٤٠٧:٢٦:١٠١٢:٣٨:١١١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:٢٣٢٣:٥٥:٥١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٥:٣٧١٢:٣٨:٢٤١٧:٥١:٣١١٨:١٠:١٩٢٣:٥٦:٠٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٤٠٧:٢٥:٠٤١٢:٣٨:٣٦١٧:٥٢:٣٠١٨:١١:١٥٢٣:٥٦:٢٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٧٠٧:٢٤:٢٨١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٣:٢٨١٨:١٢:١٢٢٣:٥٦:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٨٠٧:٢٣:٥١١٢:٣٨:٥٨١٧:٥٤:٢٧١٨:١٣:٠٨٢٣:٥٦:٥٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢٣:١٣١٢:٣٩:٠٨١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٠٤٢٣:٥٧:٠٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٢٢:٣٢١٢:٣٩:١٧١٧:٥٦:٢٣١٨:١٥:٠٠٢٣:٥٧:١٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١١٠٧:٢١:٥١١٢:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:٥٦٢٣:٥٧:٢٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢١:٠٧١٢:٣٩:٣٢١٧:٥٨:١٩١٨:١٦:٥١٢٣:٥٧:٣٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢٠:٢٣١٢:٣٩:٣٨١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٤٧٢٣:٥٧:٤٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٠٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٩:٤٤١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٤٢٢٣:٥٧:٥٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٠٠٧:١٨:٤٩١٢:٣٩:٤٩١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٣٧٢٣:٥٨:٠٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٨:٠٠١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:٣٢٢٣:٥٨:١٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٧:٠٩١٢:٣٩:٥٦١٨:٠٣:٠٦١٨:٢١:٢٧٢٣:٥٨:١٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣١٠٧:١٦:١٧١٢:٣٩:٥٨١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥٨:٢٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٥:٢٤١٢:٣٩:٥٩١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٣:١٦٢٣:٥٨:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٤:٣٠١٢:٤٠:٠٠١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:١٠٢٣:٥٨:٣٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٣:٣٤١٢:٤٠:٠٠١٨:٠٦:٥١١٨:٢٥:٠٤٢٣:٥٨:٣٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٢:٣٨١٢:٣٩:٥٩١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٧٢٣:٥٨:٣٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١١:٤٠١٢:٣٩:٥٨١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٥١٢٣:٥٨:٣٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٠:٤٠١٢:٣٩:٥٦١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٧:٤٤٢٣:٥٨:٣٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣٩:٥٣١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٣٧٢٣:٥٨:٣٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:٠٨:٣٩١٢:٣٩:٤٩١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٢٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٧:٣٦١٢:٣٩:٤٥١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٢١٢٣:٥٨:٣٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٦:٣٣١٢:٣٩:٤٠١٨:١٣:١٤١٨:٣١:١٣٢٣:٥٨:٣١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گره چقا روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گره چقا روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گره چقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گره چقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گره چقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گره چقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گره چقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گره چقا

روستای گره چقا بر روی نقشه

روستای گره چقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گره چقا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گره چقا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گره چقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گره چقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گره چقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گره چقا
زمان پخش اذان مستقیم به افق گره چقا
جدول اوقات شرعی امروز فردا گره چقا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گره چقا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گره چقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گره چقا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گره چقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گره چقا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو