جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گره چقا

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گره چقا

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٢٢

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گره چقا (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای گره چقا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گره چقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گره چقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حكیم هندی
هر كسی گمان می‌كند فقط ساعت خودش، زمان درست را نشان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گره چقا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گره چقا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گره چقا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گره چقا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گره چقا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گره چقا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٥:٢٩١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٤:٤٩٠٠:٤٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:١٥١٣:٢٥:٣٥١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٣٦٠٠:٤٢:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:٠٢١٣:٢٥:٢١١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٢٤٠٠:٤١:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٥٠١٣:٢٥:٠٧١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:١١٠٠:٤١:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٩:٤١٢٠:١٧:٥٨٠٠:٤١:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٩:٢٨١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٨:٤٦٠٠:٤٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٨:١٩١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٣٣٠٠:٤٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٧:٠٩١٣:٢٤:١٨٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢١٠٠:٤٠:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٦:٠١١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٥٤١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٩:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٣:٤٧١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٩:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٣٨:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٢١٠٠:٣٨:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٤٠:٣٣١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٣٨:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٣٠١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٣٨:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٨:٢٨١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٣٧:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٧:٢٨١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣٧:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٢٨١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٤:٣٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:١١:٠٤٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣٦:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢٢:٢٩٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٦:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٦:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣١:٤٧١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢٢:١٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:١٣٠٠:٣٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢٢:١٤٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٩:١٣١٣:٢٢:١٢٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٢:١٠٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٥:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:١٣٠٠:٣٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گره چقا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گره چقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گره چقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گره چقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گره چقا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گره چقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گره چقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گره چقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گره چقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گره چقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گره چقا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گره چقا روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گره چقا روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گره چقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گره چقا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گره چقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گره چقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گره چقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گره چقا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٠١١٢:١٨:٢٣١٨:٢٢:١٤١٨:٣٩:٥٠٢٣:٣٧:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٤:٤٢١٢:١٨:٠٢١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٨:٢٧٢٣:٣٧:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٥:٢٣١٢:١٧:٤١١٨:١٩:٢٩١٨:٣٧:٠٤٢٣:٣٧:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:٠٤١٢:١٧:٢١١٨:١٨:٠٦١٨:٣٥:٤١٢٣:٣٦:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٦:٤٥١٢:١٧:٠٠١٨:١٦:٤٤١٨:٣٤:١٩٢٣:٣٦:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٢:١٦:٤٠١٨:١٥:٢٢١٨:٣٢:٥٧٢٣:٣٦:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٨:٠٨١٢:١٦:١٩١٨:١٤:٠٠١٨:٣١:٣٥٢٣:٣٥:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٨:٥٠١٢:١٥:٥٩١٨:١٢:٣٨١٨:٣٠:١٣٢٣:٣٥:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٩:٣٢١٢:١٥:٤٠١٨:١١:١٦١٨:٢٨:٥٢٢٣:٣٥:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:١٤١٢:١٥:٢٠١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٧:٣١٢٣:٣٤:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٠:٥٧١٢:١٥:٠١١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:١١٢٣:٣٤:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢١:٤٠١٢:١٤:٤٢١٨:٠٧:١٤١٨:٢٤:٥١٢٣:٣٤:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٢:٢٣١٢:١٤:٢٤١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٣٣:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٣:٠٦١٢:١٤:٠٥١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:١٣٢٣:٣٣:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٣:٥٠١٢:١٣:٤٨١٨:٠٣:١٦١٨:٢٠:٥٥٢٣:٣٣:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:١٣:٣٠١٨:٠١:٥٨١٨:١٩:٣٧٢٣:٣٣:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٥:١٨١٢:١٣:١٤١٨:٠٠:٤٠١٨:١٨:٢٠٢٣:٣٢:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٦:٠٢١٢:١٢:٥٧١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٠٣٢٣:٣٢:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٦:٤٧١٢:١٢:٤١١٧:٥٨:٠٦١٨:١٥:٤٨٢٣:٣٢:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٣٣١٢:١٢:٢٦١٧:٥٦:٥٠١٨:١٤:٣٣٢٣:٣١:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٨:١٨١٢:١٢:١١١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:١٨٢٣:٣١:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٩:٠٤١٢:١١:٥٦١٧:٥٤:٢٠١٨:١٢:٠٥٢٣:٣١:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٩:٥١١٢:١١:٤٢١٧:٥٣:٠٦١٨:١٠:٥٢٢٣:٣١:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٠:٣٨١٢:١١:٢٩١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٠:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠١٠٦:٣١:٢٥١٢:١١:١٦١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٨:٢٩٢٣:٣٠:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٢:١٢١٢:١١:٠٤١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٧:١٩٢٣:٣٠:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٣:٠٠١٢:١٠:٥٣١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:٠٩٢٣:٣٠:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٣:٤٨١٢:١٠:٤٢١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٠١٢٣:٣٠:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٤:٣٧١٢:١٠:٣١١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٣:٥٣٢٣:٢٩:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٥:٢٦١٢:١٠:٢٢١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٢:٤٧٢٣:٢٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گره چقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گره چقا روستای گره چقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گره چقا روستای گره چقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گره چقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گره چقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گره چقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گره چقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گره چقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گره چقا

روستای گره چقا بر روی نقشه

روستای گره چقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گره چقا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گره چقا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گره چقا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گره چقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گره چقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گره چقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گره چقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گره چقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گره چقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گره چقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا گره چقا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گره چقا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گره چقا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گره چقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گره چقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گره چقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو