جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرم آباد

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گرم آباد


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٥١
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٣٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرم آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای گرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای گرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

روتر فورد
درمان غم و اندوه، سرگرم ساختن مغز به اندیشه های نشاط آور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرم آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:١٥١٣:١٦:٣٩١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٣٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٧:١٠١٣:١٦:٢٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٦:١٩١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٢٧٠٠:٣٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٦:١٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:١٤٠٠:٣١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٤:٠١١٣:١٦:٠١١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠١٠٠:٣١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٥:٥٣١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٨٠٠:٣١:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٥:٤٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:٠١١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٥:٣١٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٠:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٠:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٨:١٠١٣:١٥:١٩٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٤٣٠٠:٣٠:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٧:١٥١٣:١٥:١٤٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٩:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٦:٢١١٣:١٥:١٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٩:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٩:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٨:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٨:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:١١١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٨:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢١:٢٥١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٩:٥٧١٣:١٤:٥٤٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:١٤١٣:١٤:٥٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٨:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٨:٣٤١٣:١٤:٥٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٧:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٧:٥٤١٣:١٤:٥٨٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:١٦١٣:١٥:٠٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٧:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٦:٤٠١٣:١٥:٠٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٧:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٦:٠٥١٣:١٥:٠٧٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٥:٣١١٣:١٥:١١٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٤:٥٩١٣:١٥:١٦٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٧:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٤:٢٨١٣:١٥:٢١٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرم آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گرم آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گرم آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٠:٠٢١٢:١٩:٥٣١٧:١٩:٤٧١٧:٣٩:١٦٢٣:٣٦:٤١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٠:٢٢١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٩:٥٥٢٣:٣٧:١١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٠:٤٠١٢:٢٠:٥١١٧:٢١:٠٧١٧:٤٠:٣٥٢٣:٣٧:٤١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٠:٥٧١٢:٢١:٢٠١٧:٢١:٤٩١٧:٤١:١٦٢٣:٣٨:١١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:١١١٢:٢١:٤٩١٧:٢٢:٣٢١٧:٤١:٥٨٢٣:٣٨:٤١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢١:٢٥١٢:٢٢:١٧١٧:٢٣:١٦١٧:٤٢:٤١٢٣:٣٩:١١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٢:٤٥١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٢٥٢٣:٣٩:٤٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٣:١٣١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٤:١٠٢٣:٤٠:١٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٣٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٤:٠٧١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٥:٤٣٢٣:٤١:٠٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٤:٣٣١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٣١٢٣:٤١:٣٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٤:٥٩١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٧:١٩٢٣:٤٢:٠٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٥:٢٤١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٢:٣١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:٥٨٢٣:٤٢:٥٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٠٢١٢:٢٦:١٣١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٩:٤٨٢٣:٤٣:٢٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٦:٣٦١٧:٣١:٢٨١٧:٥٠:٣٩٢٣:٤٣:٥١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٦:٥٩١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٤:١٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢١:٤٢١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٣:١٥١٧:٥٢:٢٢٢٣:٤٤:٤٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢١:٣١١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٤:١٠١٧:٥٣:١٤٢٣:٤٥:٠٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢١:١٩١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٤:٠٧٢٣:٤٥:٣١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٥:٥٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٨:٤٥١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٥:٥٤٢٣:٤٦:١٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٩:٠٤١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:٤٨٢٣:٤٦:٣٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٠:١٤١٢:٢٩:٢٢١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٧:٠١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:١٤٠٧:١٩:٥٣١٢:٢٩:٤٠١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٨:٣٧٢٣:٤٧:٢٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٥٩٠٧:١٩:٣٠١٢:٢٩:٥٧١٧:٤٠:٤١١٧:٥٩:٣١٢٣:٤٧:٤٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٤٣٠٧:١٩:٠٦١٢:٣٠:١٣١٧:٤١:٣٨١٨:٠٠:٢٦٢٣:٤٨:٠١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٢٥٠٧:١٨:٤٠١٢:٣٠:٢٨١٧:٤٢:٣٥١٨:٠١:٢١٢٣:٤٨:٢٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٠٥٠٧:١٨:١٢١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٣:٣٢١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٨:٣٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٤٣١٢:٣٠:٥٧١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٣:١١٢٣:٤٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گرم آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٣٠٧:١٧:٢٩١٢:١٦:٥٣١٧:١٦:١٨١٧:٣٥:٤٨٢٣:٣٣:٤٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٧:٥٩١٢:١٧:٢٣١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:١٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٨:٢٦١٢:١٧:٥٣١٧:١٧:٢٢١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٤:٤٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٨:٥٣١٢:١٨:٢٣١٧:١٧:٥٦١٧:٣٧:٢٦٢٣:٣٥:١٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٤٠٧:١٩:١٧١٢:١٨:٥٣١٧:١٨:٣٢١٧:٣٨:٠١٢٣:٣٥:٤٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٩:٤١١٢:١٩:٢٣١٧:١٩:٠٩١٧:٣٨:٣٨٢٣:٣٦:١٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٠:٠٢١٢:١٩:٥٣١٧:١٩:٤٧١٧:٣٩:١٦٢٣:٣٦:٤١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٠:٢٢١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٩:٥٥٢٣:٣٧:١١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٠:٤٠١٢:٢٠:٥١١٧:٢١:٠٧١٧:٤٠:٣٥٢٣:٣٧:٤١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٠:٥٧١٢:٢١:٢٠١٧:٢١:٤٩١٧:٤١:١٦٢٣:٣٨:١١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:١١١٢:٢١:٤٩١٧:٢٢:٣٢١٧:٤١:٥٨٢٣:٣٨:٤١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢١:٢٥١٢:٢٢:١٧١٧:٢٣:١٦١٧:٤٢:٤١٢٣:٣٩:١١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٢:٤٥١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٢٥٢٣:٣٩:٤٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٣:١٣١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٤:١٠٢٣:٤٠:١٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٣٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٤:٠٧١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٥:٤٣٢٣:٤١:٠٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٤:٣٣١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٣١٢٣:٤١:٣٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٤:٥٩١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٧:١٩٢٣:٤٢:٠٣
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٥:٢٤١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٢:٣١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:٥٨٢٣:٤٢:٥٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٠٢١٢:٢٦:١٣١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٩:٤٨٢٣:٤٣:٢٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٦:٣٦١٧:٣١:٢٨١٧:٥٠:٣٩٢٣:٤٣:٥١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٦:٥٩١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٤:١٧
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢١:٤٢١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٣:١٥١٧:٥٢:٢٢٢٣:٤٤:٤٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢١:٣١١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٤:١٠١٧:٥٣:١٤٢٣:٤٥:٠٧
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢١:١٩١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٤:٠٧٢٣:٤٥:٣١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٥:٥٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٨:٤٥١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٥:٥٤٢٣:٤٦:١٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٩:٠٤١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:٤٨٢٣:٤٦:٣٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٠:١٤١٢:٢٩:٢٢١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٧:٠١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گرم آباد روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گرم آباد روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرم آباد

روستای گرم آباد بر روی نقشه

روستای گرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرم آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای گرم آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای گرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گرم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گرم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو