جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گرم آباد

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گرم آباد

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٢٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٢١

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرم آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای گرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرم آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گرم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٨:٤٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣٦:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٨:٥٣١٣:١٨:٣٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٥:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٧:٤١١٣:١٨:٢٠١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٣٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٦:٣٠١٣:١٨:٠٦١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٥:١٩١٣:١٧:٥٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٣٤:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٤:٠٩١٣:١٧:٤٠١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٣:٠٠١٣:١٧:٢٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:٥٢١٣:١٧:١٥١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٢٢٠٠:٣٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٧:٠٣١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٠٨٠٠:٣٣:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٦:٥٢١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٢:٥٥٠٠:٣٣:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٨:٣١١٣:١٦:٤١١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٢:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١١٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٦:٣٠١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٢:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٦:٢١١٣:١٦:٢٠١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٥:١٨١٣:١٦:١١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٠١٠٠:٣١:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٤:١٥١٣:١٦:٠٢١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣١:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٣:١٤١٣:١٥:٥٤١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣١:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:١٣١٣:١٥:٤٦١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣١:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:١٤١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٠٩٠٠:٣٠:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٠:١٦١٣:١٥:٣١٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٩:١٨١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٠:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٥:١٩٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٥:١٤٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٥:١٠٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٥:٤١١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٩:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٩:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٣:١٠١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٨:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرم آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گرم آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای گرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرم آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرم آباد روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرم آباد روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرم آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٧:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٦:١١١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٧:٥٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٥:٠٦٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣٨:٠٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٣١١٣:٢٥:٠٦٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٨:١٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٨:١١١٣:٢٥:٠٦٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٨:٣٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢٠:١٢٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٥:٠٢٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٨:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٨:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١١٠٦:٣١:٣٤١٣:٢٤:٥٦٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٩:٠١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٩:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٩:١١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢٤:٤٣٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٩:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٤:١٩١٣:٢٤:٣٨٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣٩:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٤:٣١٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٩:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٤:٢٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٩:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٦:٢٣١٣:٢٤:١٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٩:٢٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٤:٠٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣٩:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٧:٤٥١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٩:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٩:٢٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٩:٢٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:١٦٠٠:٣٩:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٠:٣٠١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٩:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤١:١١١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٩:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤١:٥٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٩:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٢:٣٣١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣٩:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٤٠٠٠:٣٩:٠٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٥٥١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٨:٥٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٤:٣٦١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٨:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:١٦١٣:٢١:٥٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٨:٤٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢١:٣٧١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرم آباد روستای گرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرم آباد روستای گرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرم آباد

روستای گرم آباد بر روی نقشه

روستای گرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرم آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای گرم آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گرم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرم آباد
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گرم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق گرم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو