جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گرمیشان

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گرمیشان

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١٠
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٢٧

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرمیشان (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای گرمیشان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گرمیشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرمیشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرمیشان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرمیشان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرمیشان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گرمیشان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرمیشان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرمیشان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:١٣١٣:١٨:٥٢١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٣٦:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٨:٣٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٣٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٨:٢٣١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٣٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٨:٠٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٧:٥٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٣٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٤:١٧١٣:١٧:٤٣١٩:٥١:٤٠٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٣٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٧:٣٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٧:١٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:١٩٠٠:٣٣:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٧:٠٦١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٠٥٠٠:٣٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٦:٥٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٣٣:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٦:٤٤١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣٢:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٦:٣٣١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:٣٢:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٦:٢٣١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:١١٠٠:٣٢:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٦:١٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣١:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٦:٠٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣١:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٥:٥٧١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٣١٠٠:٣١:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٥:٤٩١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٣١:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:٢٣١٣:١٥:٤١٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٠:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٥:٣٤٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٥:٢٨٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٠:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:٣٢١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٥:١٣٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٥:٥١١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٩:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٣:٢١١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢١:٤٧١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرمیشان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گرمیشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گرمیشان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گرمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گرمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرمیشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرمیشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای گرمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرمیشان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گرمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرمیشان روستای گرمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گرمیشان روستای گرمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گرمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرمیشان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرمیشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرمیشان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢٥:٠٦٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٧:٥٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٦:٢٣١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:٠٢١٣:٢٥:٠٩٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٨:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢٥:٠٩٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤١:٣١٠٠:٣٨:٢٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢٥:٠٩٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٨:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٩:٠٣١٣:٢٥:٠٨٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٣٨:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٨:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢٥:٠٥٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٨:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٩:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٣٩:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٢:٢٦١٣:٢٤:٥٦٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٩:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٤:٥١٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٩:١٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٤:٤٦٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٩:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٤:٤١٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٩:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٥:١٠١٣:٢٤:٣٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٩:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٥:٥٢١٣:٢٤:٢٨٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٩:٢٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢٤:٢٠٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٩:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٤:١٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٩:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٩:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٩:٣٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:١٦٠٠:٣٩:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٤٠٦:٣٩:٥٩١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣٩:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٠:٤٠١٣:٢٣:٢٤٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٩:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٤١:٢١١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٩:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٢:٠١١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٩:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٩:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣٩:٠٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٤:٤٤١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:١٦٠٠:٣٨:٥٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:٢٥١٣:٢١:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٠٥٠٠:٣٨:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢١:٤٠١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٤:٥٣٠٠:٣٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گرمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرمیشان روستای گرمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گرمیشان روستای گرمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرمیشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرمیشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرمیشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرمیشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرمیشان

روستای گرمیشان بر روی نقشه

روستای گرمیشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرمیشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرمیشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرمیشان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گرمیشان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای گرمیشان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گرمیشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرمیشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گرمیشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرمیشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرمیشان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گرمیشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گرمیشان
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرمیشان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرمیشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گرمیشان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرمیشان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گرمیشان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرمیشان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرمیشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو