جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرمه

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز گرمه

اذان صبح: ٠٣:٤٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٠٠

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرمه (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر گرمه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گرمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
شاید عشق و شور راستین این باشد كه با چشم‌پوشی از اینكه چه رویدادی در زندگی‌تان رخ دهد، بی‌درنگ، كنترل شرایط و امور را در دست گیرید و به خود امكان دهید سراپا، با آنچه پیش آمده، درآمیزید و با آن، یكی شوید و با همه‌ی وجود، آن را احساس كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرمه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرمه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرمه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرمه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٢:٠٨١٢:٤٥:٠٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٣٨٢٣:٥٩:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٤:٥٢١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٩:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٨:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٤:٢٤١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٤:١٠١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٢١٢٣:٥٨:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٣:٥٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٧:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٣:٣٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٣:٢١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٣:٠٩١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٦:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٢:٥٨١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥٦:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٥:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٥:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٥:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٢:١٩١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥٤:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٢:١١١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٤:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٣٥٢٣:٥٤:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٤١:٤٩١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٣:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤١:٤٢١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٢٤٢٣:٥٣:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٧:٢١١٢:٤١:٣٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٦:١٧١٢:٤١:٣١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٥:١٥١٢:٤١:٢٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٤١:٢٣١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٣:١٤١٢:٤١:١٩١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٥١:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٢:١٦١٢:٤١:١٧١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥١:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤١:١٩١٢:٤١:١٤١٩:٤١:٤٢٢٠:٠١:٥٦٢٣:٥١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:١١٠٥:٤٠:٢٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٥١٢٣:٥١:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤١:١٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٥١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرمه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گرمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گرمه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٣٠٥:٢٥:٣٥١٢:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٩:٣٤٢٣:٥١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٨٠٥:٢٥:٤٩١٢:٤٦:٥٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٩:٤٤٢٣:٥١:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٥٠٥:٢٦:٠٤١٢:٤٧:٠٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٩:٥٤٢٣:٥٢:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٥٠٥:٢٦:٢٢١٢:٤٧:٢٢٢٠:٠٨:١٩٢٠:٣٠:٠١٢٣:٥٢:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٧٠٥:٢٦:٤٠١٢:٤٧:٣٥٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٣٠:٠٦٢٣:٥٢:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢٧:٠٠١٢:٤٧:٤٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٣٠:١٠٢٣:٥٢:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٩٠٥:٢٧:٢٢١٢:٤٨:٠٠٢٠:٠٨:٣١٢٠:٣٠:١٢٢٣:٥٣:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٤٨:١٢٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٣٠:١١٢٣:٥٣:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٠٠٥:٢٨:٠٩١٢:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٣١٢٠:٣٠:٠٩٢٣:٥٣:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٤٠٥:٢٨:٣٤١٢:٤٨:٣٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٣٠:٠٥٢٣:٥٤:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٩:٠١١٢:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٩:٥٩٢٣:٥٤:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢٩:٢٩١٢:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٩:٥١٢٣:٥٤:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٢٩:٥٨١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٩:٤١٢٣:٥٤:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٣٠٥:٣٠:٢٨١٢:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٩:٣٠٢٣:٥٥:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٧٠٥:٣١:٠٠١٢:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٩:١٦٢٣:٥٥:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:٣١:٣٣١٢:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٩:٠١٢٣:٥٥:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٣٢:٠٦١٢:٤٩:٥٠٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٨:٤٣٢٣:٥٦:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٣٠٥:٣٢:٤١١٢:٤٩:٥٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٨:٢٤٢٣:٥٦:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٣٣:١٧١٢:٥٠:٠٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٨:٠٣٢٣:٥٦:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٣٣:٥٣١٢:٥٠:١٦٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٧:٣٩٢٣:٥٦:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٣٤:٣١١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٧:١٥٢٣:٥٧:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٣٥:١٠١٢:٥٠:٣٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٦:٤٨٢٣:٥٧:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٩٠٥:٣٥:٤٩١٢:٥٠:٣٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٦:١٩٢٣:٥٧:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٨٠٥:٣٦:٢٩١٢:٥٠:٤٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:٤٩٢٣:٥٨:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٩٠٥:٣٧:١٠١٢:٥٠:٥١٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٥:١٦٢٣:٥٨:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢١٠٥:٣٧:٥٢١٢:٥٠:٥٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:٤٢٢٣:٥٨:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٣٨:٣٥١٢:٥١:٠٢٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٤:٠٧٢٣:٥٨:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣٩:١٨١٢:٥١:٠٧٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٣:٢٩٢٣:٥٩:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٤٠:٠٢١٢:٥١:١١٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٢:٥٠٢٣:٥٩:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤١٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥١:١٤٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٢:٠٨٢٣:٥٩:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٤١:٣١١٢:٥١:١٧٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢١:٢٦٢٣:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرمه

گرمه، مرکز شهرستان گرمه در استان خراسان شمالی واقع است که ۱۹۶۵۲ نفر جمعیت دارد. این شهر در ۱۷۳ کیلومتری شهر بجنورد و ۱۷۵ کیلومتری شاهرود قرار گرفته‌است

شهر گرمه در ویکیپدیا

شهر گرمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرمه بر روی نقشه

شهر گرمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرمه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرمه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گرمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرمه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرمه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرمه
زمان پخش اذان زنده به افق گرمه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گرمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرمه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گرمه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گرمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو