جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرمه

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز گرمه

اذان صبح: ٠٤:١١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٠٦
اذان ظهر: ١١:٣٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٤٠

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرمه (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر گرمه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گرمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

لئو نیكولایویچ تولستوی
فرق انسان و سگ در آن است كه اگر به سگی غذا بدهی، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرمه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرمه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرمه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرمه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٤:٥٢١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٩:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٨:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٤:٢٤١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٤:١٠١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٢١٢٣:٥٨:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٣:٥٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٣:٣٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٣:٢١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٣:٠٩١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٦:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٢:٥٨١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥٦:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٥:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٥:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٥:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٢:١٩١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥٤:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٢:١١١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٤:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٣٥٢٣:٥٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٤١:٤٩١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٣:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤١:٤٢١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٢٤٢٣:٥٣:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٧:٢١١٢:٤١:٣٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٢:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٦:١٧١٢:٤١:٣١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٢:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٥:١٥١٢:٤١:٢٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٤١:٢٣١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٣:١٤١٢:٤١:١٩١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٥١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٢:١٦١٢:٤١:١٧١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥١:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤١:١٩١٢:٤١:١٤١٩:٤١:٤٢٢٠:٠١:٥٦٢٣:٥١:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:١١٠٥:٤٠:٢٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٥١٢٣:٥١:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤١:١٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٥١:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٨:٣٦١٢:٤١:١١١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:٤١٢٣:٥٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرمه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گرمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گرمه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرمه شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٣٢:٤٨١١:٣٧:٢٦١٧:٤١:٣٠١٧:٥٩:٥١٢٢:٥٤:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٣٣:٣٧١١:٣٧:٠٥١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:١٩٢٢:٥٤:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٤:٢٧١١:٣٦:٤٥١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٦:٤٨٢٢:٥٤:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٥:١٦١١:٣٦:٢٤١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٥:١٧٢٢:٥٣:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٣٦:٠٦١١:٣٦:٠٣١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٣:٤٦٢٢:٥٣:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٣٦:٥٦١١:٣٥:٤٣١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٢:١٥٢٢:٥٣:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٧:٤٦١١:٣٥:٢٢١٧:٣٢:٢٤١٧:٥٠:٤٥٢٢:٥٣:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٨:٣٦١١:٣٥:٠٢١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٩:١٥٢٢:٥٢:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٤:٤٣١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٧:٤٥٢٢:٥٢:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٠:١٧١١:٣٤:٢٣١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٦:١٦٢٢:٥٢:٠٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤١:٠٨١١:٣٤:٠٤١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٤:٤٨٢٢:٥١:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٢:٠٠١١:٣٣:٤٥١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٣:١٩٢٢:٥١:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٢:٥١١١:٣٣:٢٧١٧:٢٣:٢٨١٧:٤١:٥٢٢٢:٥١:١٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٣:٤٣١١:٣٣:٠٩١٧:٢٢:٠١١٧:٤٠:٢٤٢٢:٥٠:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٣٥١١:٣٢:٥١١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٨:٥٨٢٢:٥٠:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٥:٢٧١١:٣٢:٣٤١٧:١٩:٠٦١٧:٣٧:٣٢٢٢:٥٠:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٦:٢٠١١:٣٢:١٧١٧:١٧:٤٠١٧:٣٦:٠٦٢٢:٥٠:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٧:١٣١١:٣٢:٠٠١٧:١٦:١٤١٧:٣٤:٤٢٢٢:٤٩:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٨:٠٦١١:٣١:٤٤١٧:١٤:٤٩١٧:٣٣:١٨٢٢:٤٩:٣٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤٩:٠٠١١:٣١:٢٩١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:٥٤٢٢:٤٩:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٩:٥٤١١:٣١:١٤١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٣٢٢٢:٤٩:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٠:٤٨١١:٣٠:٥٩١٧:١٠:٣٨١٧:٢٩:١٠٢٢:٤٨:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥١:٤٣١١:٣٠:٤٥١٧:٠٩:١٦١٧:٢٧:٤٩٢٢:٤٨:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٢:٣٨١١:٣٠:٣٢١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٢٩٢٢:٤٨:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٣:٣٣١١:٣٠:١٩١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٥:١٠٢٢:٤٨:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٤:٢٩١١:٣٠:٠٧١٧:٠٥:١٤١٧:٢٣:٥١٢٢:٤٧:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٥:٢٥١١:٢٩:٥٦١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٣٤٢٢:٤٧:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٦:٢٢١١:٢٩:٤٥١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:١٨٢٢:٤٧:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٧:١٨١١:٢٩:٣٤١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٠٢٢٢:٤٧:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٨:١٥١١:٢٩:٢٥١٧:٠٠:٠٣١٧:١٨:٤٨٢٢:٤٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرمه شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرمه

گرمه، مرکز شهرستان گرمه در استان خراسان شمالی واقع است که ۱۹۶۵۲ نفر جمعیت دارد. این شهر در ۱۷۳ کیلومتری شهر بجنورد و ۱۷۵ کیلومتری شاهرود قرار گرفته‌است

شهر گرمه در ویکیپدیا

شهر گرمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرمه بر روی نقشه

شهر گرمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرمه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرمه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گرمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرمه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گرمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گرمه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرمه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرمه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرمه
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گرمه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو