جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرمسار

گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز گرمسار


اذان صبح: ٠٤:٠١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:١٩
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢٨

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرمسار (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر گرمسار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گرمسار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرمسار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌محبّت خداوند لازم است بر كسی كه خشمگین شده و سپس بردباری (و صبر)‌ كند. (و خشم خود را فرو نشاند.)‌

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرمسار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرمسار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمسار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرمسار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمسار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرمسار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:٠٢٠٠:١٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٣٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٥٣٠٠:١٦:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٦:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٠:١٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٥:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:١٨٠٠:١٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:١٠٠٠:١٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٠١٠٠:١٤:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٣:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٣:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٣:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:١٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٢:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٢:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٨:١٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٢:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٨:٠٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٢:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٤١١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١١:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٧:٥١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١١:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٤١٠٠:١١:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٠:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٧:٣٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٠:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٧:١٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٧:١٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٧:١١١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:٠٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٤٥٠٠:٠٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:٠٩:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٧:٠١١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:٢٠٠٠:٠٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:١١٠٠:٠٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گرمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گرمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گرمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرمسار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گرمسار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرمسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گرمسار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گرمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گرمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرمسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمسار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرمسار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرمسار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٧:١٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٠٧:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٠٧:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥١:١٢١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٢١٠٠:٠٧:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٥٧:٣١٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٠٧:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٥٠:٠٨١٢:٥٧:٣٧٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٠٧:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٧:٤٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٠٧:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٩:١١١٢:٥٧:٥١٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٧:٢١٠٠:٠٧:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥٧:٥٩٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٠٧:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٥٨:٠٧٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٠٧:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥٨:١٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٠٧:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٧:٣٦١٢:٥٨:٢٤٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٠٧:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٧:١٧١٢:٥٨:٣٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٠٧:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٦:٥٩١٢:٥٨:٤٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٢٤٠٠:٠٧:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥٨:٥٢٢٠:١١:١٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٠٧:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٦:٢٨١٢:٥٩:٠٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٠٧:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٤٦:١٥١٢:٥٩:١٣٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:٠٧:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥٩:٢٤٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٠٧:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٩:٣٥٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:١٩٠٠:٠٧:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٥:٤٦١٢:٥٩:٤٦٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٥١٠٠:٠٧:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٥:٣٩١٢:٥٩:٥٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:٠٧:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٤٥:٣٥١٣:٠٠:١٠٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٠٧:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٤٥:٣٢١٣:٠٠:٢٢٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:١٧٠٠:٠٧:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٥:٣٠١٣:٠٠:٣٤٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٠٨:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٤٥:٣٠١٣:٠٠:٤٧٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٠٨:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٤٥:٣٢١٣:٠٠:٥٩٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٠٨:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٤٥:٣٦١٣:٠١:١٢٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٠٨:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٤٥:٤١١٣:٠١:٢٥٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٨:١٥٠٠:٠٨:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٤٥:٤٧١٣:٠١:٣٨٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٠٩:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٤٥:٥٥١٣:٠١:٥١٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٨:٥١٠٠:٠٩:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٦:٠٥١٣:٠٢:٠٤٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٠٩:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٢:١٨٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٠٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرمسار شهر گرمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گرمسار شهر گرمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرمسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمسار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرمسار

گَرمسار یکی از شهرهای استان سمنان و مرکز شهرستان گرمسار است. در قدیم به آن خوار می‌گفتند که یکی از ایالات ملک ری بوده‌است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۹٬۵۲۳ نفر بوده‌است. مردم شهر گرمسار فارسی‌زبان هستند

شهر گرمسار در ویکیپدیا

شهر گرمسار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرمسار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرمسار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرمسار بر روی نقشه

شهر گرمسار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرمسار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گرمسار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر گرمسار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرمسار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرمسار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرمسار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرمسار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرمسار دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گرمسار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرمسار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گرمسار
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گرمسار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرمسار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو