جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرمسار

گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز گرمسار


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرمسار (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ شهر گرمسار)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر گرمسار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرمسار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

نیچه
كشتی ای را كه به خشكی بچسبد و به آغوشِ آن پناه برد، [ برای بستن اش ] تار تارتَنَكی [= عنكبوتی ] از خشكی بس! اكنون به ریسمانی سخت تر ازین نیازی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرمسار

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرمسار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمسار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرمسار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمسار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرمسار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٢:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٨:١٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٢:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٨:٠٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:١١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١١:٢٦١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:١١٠٠:١١:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:٢١١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١١:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٧:٣٠١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٠:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٠:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٧:١٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٠:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٧:١٥١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٩:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٧:١١١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٩:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٩:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٨:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٧:٠١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٨:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٢٤٠٠:٠٨:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٠٥٠٠:٠٨:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:١١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٧:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٧:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٥٥:٠٠١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٧:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٠٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥٧:٠٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:١٢٠٠:٠٧:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٨٠٥:٥٢:٥٩١٢:٥٧:١٢٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٧:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٧:١٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٠٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٠٧:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١١٠٥:٥١:١٢١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٢١٠٠:٠٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرمسار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گرمسار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرمسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گرمسار

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گرمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گرمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گرمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرمسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمسار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گرمسار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرمسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گرمسار

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٧:٠٨٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٧:٤٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٧:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٨:١٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٧:١١٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٨:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٨:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٨:٤٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٨:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٨:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٩:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٩:١٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٩:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٤١١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٩:٢٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٦:١١:٢٧١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:١٠٠٠:١٩:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٢:١٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٩:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٩:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٩:٤١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٤:٣١١٣:٠٦:٢١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٠١٠٠:١٩:٤٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٥:١٧١٣:٠٦:١٣١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٩:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٩:٤٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٤١٠٠:١٩:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٩:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٨:٢١١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٥:٢٤١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:١٢٠٠:١٩:٤٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٩:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٩:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٩:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٩:٣٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٤:٢١١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٩:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٩:٢٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٩:١٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:١١١٣:٠٣:٣٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گرمسار شهر گرمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گرمسار شهر گرمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرمسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمسار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرمسار

گَرمسار یکی از شهرهای استان سمنان و مرکز شهرستان گرمسار است. در قدیم به آن خوار می‌گفتند که یکی از ایالات ملک ری بوده‌است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۹٬۵۲۳ نفر بوده‌است. مردم شهر گرمسار فارسی‌زبان هستند

شهر گرمسار در ویکیپدیا

شهر گرمسار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرمسار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرمسار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرمسار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرمسار
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر گرمسار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر گرمسار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرمسار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرمسار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرمسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرمسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرمسار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرمسار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرمسار
زمان پخش اذان زنده به افق گرمسار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرمسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرمسار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرمسار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو