جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرماب

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گرماب

اذان صبح: ٠٤:١٨:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٢١:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٨:٢٨

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرماب (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر گرماب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گرماب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرماب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

جان ماكسول
بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرماب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرماب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرماب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرماب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرماب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرماب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٥:٤٣١٣:١٧:٢٨١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٧:١٣١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٦:٥٩١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤١:٤٦١٣:١٦:٤٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٥٠٠:٣١:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٣٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٦:٣٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٣١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:١٢١٣:١٦:١٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥١٠٠:٣١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٦:٠٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٠:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٦:٤١١٣:١٥:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٠:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٥:٤٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣٠:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٤:١٣١٣:١٥:٣١١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٩:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٠١١٣:١٥:٢٠١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٩:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٤٩١٣:١٥:٠٩١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٩:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٤:٥٩١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٨:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٨:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٨:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:١٢١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٧:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٤:١٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٧:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٤:١٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٢:٥١١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:٤٩١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٩:٤٨١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٨:٥٠١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٥٢١٣:١٣:٤١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:٥٦١٣:١٣:٣٨٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٥:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٦:٠٢١٣:١٣:٣٦٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:٠٨١٣:١٣:٣٤٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:١٦١٣:١٣:٣٣٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرماب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گرماب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گرماب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٦:٠١:١٦١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٦:٥٣٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٢٥:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٦:٠١:٣٠١٣:١٩:١٨٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٥:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٦:٠١:٤٥١٣:١٩:٣١٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٢٦:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٢:٠٢١٣:١٩:٤٤٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٨:٣٧٠٠:٢٦:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٩٠٦:٠٢:٢١١٣:١٩:٥٦٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٢٦:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٦:٠٢:٤٠١٣:٢٠:٠٩٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٢٦:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٢٧:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٧٠٦:٠٣:٢٤١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٧:٣٧٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٢٧:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٣:٤٨١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٢٧:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٤:١٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٢٧:٥٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٤:٣٩١٣:٢١:٠٩٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٨:٣٩٠٠:٢٨:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٦١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٣٢٠٠:٢٨:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٥:٣٤١٣:٢١:٣١٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٢٨:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٦:٠٦:٠٤١٣:٢١:٤٢٢٠:٣٧:٠٨٢٠:٥٨:١٢٠٠:٢٩:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠٦:٣٤١٣:٢١:٥٢٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٢٩:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٢٩:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٢٩:٥١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٨:١٢١٣:٢٢:٢١٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٠:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٥١٠٠:٣٠:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٩:٢٢١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٣٠:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٢:٤٦٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٣٠:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:١٠:٣٥١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٥:٤١٠٠:٣١:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:١١:١٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣١:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:١١:٥٢١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٣١:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١٢:٣٢١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣٢:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٣:١٢١٣:٢٣:١٩٢٠:٣٣:٠٤٢٠:٥٣:٤٢٠٠:٣٢:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٣:٥٣١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٣٢:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٢:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٥:١٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣٢:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٥:٥٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:١٦٠٠:٣٣:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣٠:١١٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرماب

گرماب یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش افشار شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال۱۳۹۵، برابر با۳٫۸۷۵ نفر بوده است

شهر گرماب در ویکیپدیا

شهر گرماب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرماب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرماب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرماب بر روی نقشه

شهر گرماب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرماب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرماب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرماب
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گرماب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرماب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرماب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرماب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گرماب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گرماب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرماب
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گرماب دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گرماب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرماب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرماب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرماب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو