جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گرماب

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گرماب

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:١٢:١٧
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرماب (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر گرماب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گرماب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرماب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل یوحنا
در زندگی، سعادت در این است كه به آنچه می‌دانید، عمل كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرماب

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرماب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرماب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گرماب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرماب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرماب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٧:١٣١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٦:٥٩١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤١:٤٦١٣:١٦:٤٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٥٠٠:٣١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٣٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٦:٣٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٣١:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:١٢١٣:١٦:١٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥١٠٠:٣١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٦:٠٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٦:٤١١٣:١٥:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٥:٤٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٤:١٣١٣:١٥:٣١١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٩:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٠١١٣:١٥:٢٠١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٤٩١٣:١٥:٠٩١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٩:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٤:٥٩١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٨:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:١٢١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٧:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٤:١٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٤:١٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٦:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٢:٥١١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:٤٩١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٦:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٩:٤٨١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٨:٥٠١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٥٢١٣:١٣:٤١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:٥٦١٣:١٣:٣٨٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٦:٠٢١٣:١٣:٣٦٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:٠٨١٣:١٣:٣٤٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:١٦١٣:١٣:٣٣٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:٢٦١٣:١٣:٣٣٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرماب

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گرماب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گرماب

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گرماب شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٩:٤٨١٨:١٣:٤٦١٨:٣١:٥١٢٣:٢٧:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٦:٠٢١٢:٠٩:٢٧١٨:١٢:١٧١٨:٣٠:٢٢٢٣:٢٧:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٦:٤٨١٢:٠٩:٠٦١٨:١٠:٤٩١٨:٢٨:٥٤٢٣:٢٧:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٨:٤٥١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٢٥٢٣:٢٦:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٠٨:٢٤١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٥:٥٧٢٣:٢٦:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٠٩١٢:٠٨:٠٤١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٤:٣٠٢٣:٢٦:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٠٧:٤٤١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٠٢٢٣:٢٦:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٠٧:٢٤١٨:٠٣:٣٠١٨:٢١:٣٥٢٣:٢٥:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١١:٣١١٢:٠٧:٠٤١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:٠٨٢٣:٢٥:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٢:١٩١٢:٠٦:٤٤١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:٤٢٢٣:٢٥:٠٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٠٧١٢:٠٦:٢٥١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:١٦٢٣:٢٤:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٠٦:٠٦١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٥١٢٣:٢٤:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٤٤١٢:٠٥:٤٨١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٢٦٢٣:٢٤:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٣٣١٢:٠٥:٣٠١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:٠٢٢٣:٢٣:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٦:٢٢١٢:٠٥:١٢١٧:٥٣:٢٩١٨:١١:٣٨٢٣:٢٣:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٧:١٢١٢:٠٤:٥٥١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:١٥٢٣:٢٣:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٨:٠٢١٢:٠٤:٣٨١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٨:٥٢٢٣:٢٣:٠٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:٥٢١٢:٠٤:٢١١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٣٠٢٣:٢٢:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٩:٤٢١٢:٠٤:٠٥١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٦:٠٩٢٣:٢٢:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٠:٣٣١٢:٠٣:٥٠١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٤:٤٩٢٣:٢٢:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢١:٢٤١٢:٠٣:٣٥١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٢٩٢٣:٢١:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٢:١٦١٢:٠٣:٢١١٧:٤٣:٥٤١٨:٠٢:١٠٢٣:٢١:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٣:٠٨١٢:٠٣:٠٧١٧:٤٢:٣٥١٨:٠٠:٥٢٢٣:٢١:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٤:٠٠١٢:٠٢:٥٣١٧:٤١:١٦١٧:٥٩:٣٤٢٣:٢١:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١١٠٦:٢٤:٥٢١٢:٠٢:٤١١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:١٨٢٣:٢٠:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٥:٤٥١٢:٠٢:٢٨١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٠٢٢٣:٢٠:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٦:٣٩١٢:٠٢:١٧١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٤٨٢٣:٢٠:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٧:٣٢١٢:٠٢:٠٦١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٣٤٢٣:٢٠:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٨:٢٦١٢:٠١:٥٦١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٣:٢١٢٣:٢٠:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٩:٢١١٢:٠١:٤٦١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:١٠٢٣:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گرماب شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرماب

گرماب یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش افشار شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال۱۳۹۵، برابر با۳٫۸۷۵ نفر بوده است

شهر گرماب در ویکیپدیا

شهر گرماب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرماب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرماب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرماب بر روی نقشه

شهر گرماب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرماب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرماب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرماب
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گرماب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرماب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرماب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرماب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گرماب
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گرماب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرماب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرماب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرماب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گرماب
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرماب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرماب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو