جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرماب

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گرماب


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:١٧
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٩:١٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرماب (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر گرماب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گرماب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرماب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ثعالبی شیرازی
پایان نگر كسی است كه آنچه را در دست دارد، نگاه داشته و كار امروز را به فردا نسپارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرماب

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرماب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرماب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرماب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرماب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرماب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٩:١٢١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٤:٤٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٤:٣١٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٤:١٧٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٤:١٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢١:٣٥١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٦:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٩:٣٥١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٥:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٨:٣٦١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٥:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٧:٣٩١٣:١٣:٤١٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٥:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٤٤١٣:١٣:٣٨٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٥:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٥:٤٩١٣:١٣:٣٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٤:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٤:٥٦١٣:١٣:٣٤٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:٠٤١٣:١٣:٣٣٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٤:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٣:١٤١٣:١٣:٣٣٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٢:٢٥١٣:١٣:٣٣٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١١:٣٨١٣:١٣:٣٤٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٩٠٦:١٠:٥٢١٣:١٣:٣٥٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٠:٠٧١٣:١٣:٣٧٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٣:٣٩٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٣:٤٢٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٣:٤٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٣:٥٠٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٣:٥٤٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٦:١٣١٣:١٣:٥٩٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٣:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٤:٠٥٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرماب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گرماب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گرماب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرماب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرماب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرماب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرماب

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٠:٢٧١٢:٠١:٣٣١٧:٣٢:١١١٧:٥٠:٤١٢٣:١٩:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣١:٢٢١٢:٠١:٢٥١٧:٣١:٠٠١٧:٤٩:٣٢٢٣:١٩:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٢:١٧١٢:٠١:١٨١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٨:٢٣٢٣:١٩:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٣:١٣١٢:٠١:١١١٧:٢٨:٤١١٧:٤٧:١٦٢٣:١٩:١١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٤:١٠١٢:٠١:٠٥١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٦:١٠٢٣:١٩:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٥:٠٦١٢:٠١:٠٠١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٠٦٢٣:١٨:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٦:٠٣١٢:٠٠:٥٥١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٤:٠٢٢٣:١٨:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٧:٠٠١٢:٠٠:٥٢١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٠٠٢٣:١٨:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٧:٥٨١٢:٠٠:٤٩١٧:٢٣:١٣١٧:٤١:٥٩٢٣:١٨:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٨:٥٦١٢:٠٠:٤٧١٧:٢٢:١١١٧:٤٠:٥٩٢٣:١٨:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٩:٥٤١٢:٠٠:٤٥١٧:٢١:١٠١٧:٤٠:٠١٢٣:١٨:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٠:٥٢١٢:٠٠:٤٥١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٠٤٢٣:١٨:١٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤١:٥١١٢:٠٠:٤٥١٧:١٩:١٣١٧:٣٨:٠٨٢٣:١٨:١٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٢:٥٠١٢:٠٠:٤٦١٧:١٨:١٧١٧:٣٧:١٤٢٣:١٨:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٣:٤٩١٢:٠٠:٤٨١٧:١٧:٢٢١٧:٣٦:٢٢٢٣:١٨:١٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٤:٤٨١٢:٠٠:٥٠١٧:١٦:٢٨١٧:٣٥:٣٠٢٣:١٨:١١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٤٧١٢:٠٠:٥٤١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:٤١٢٣:١٨:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٦:٤٧١٢:٠٠:٥٨١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٥٣٢٣:١٨:١١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٧:٤٦١٢:٠١:٠٣١٧:١٣:٥٦١٧:٣٣:٠٦٢٣:١٨:١٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٤٦١٢:٠١:٠٩١٧:١٣:٠٩١٧:٣٢:٢١٢٣:١٨:١٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:٤٦١٢:٠١:١٦١٧:١٢:٢٣١٧:٣١:٣٨٢٣:١٨:١٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٠:٤٦١٢:٠١:٢٣١٧:١١:٣٨١٧:٣٠:٥٦٢٣:١٨:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥١:٤٦١٢:٠١:٣٢١٧:١٠:٥٦١٧:٣٠:١٦٢٣:١٨:٢٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٢:٤٦١٢:٠١:٤١١٧:١٠:١٥١٧:٢٩:٣٧٢٣:١٨:٣٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٣:٤٦١٢:٠١:٥٢١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٩:٠١٢٣:١٨:٣٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٤:٤٦١٢:٠٢:٠٣١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٨:٢٦٢٣:١٨:٤٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٥:٤٦١٢:٠٢:١٥١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٧:٥٣٢٣:١٨:٥١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٦:٤٦١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٧:٢٢٢٣:١٩:٠٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٧:٤٥١٢:٠٢:٤١١٧:٠٧:١٧١٧:٢٦:٥٢٢٣:١٩:١٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٦:٢٤٢٣:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرماب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرماب شهر گرماب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرماب شهر گرماب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرماب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرماب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرماب

گرماب یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش افشار شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال۱۳۹۵، برابر با۳٫۸۷۵ نفر بوده است

شهر گرماب در ویکیپدیا

شهر گرماب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرماب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرماب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرماب بر روی نقشه

شهر گرماب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرماب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرماب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرماب
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گرماب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرماب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرماب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرماب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرماب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرماب
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرماب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرماب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گرماب
زمان پخش اذان زنده به افق گرماب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرماب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گرماب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرماب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو