جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گردوچهارشنبه


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٤٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای گردوچهارشنبه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گردوچهارشنبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گردوچهارشنبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

لابرویر
اصیل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه ای باشد كه نیاز به پرسش از اصل ما نباشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گردوچهارشنبه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردوچهارشنبه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گردوچهارشنبه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردوچهارشنبه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گردوچهارشنبه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٥:٣٤١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:٠٦٢٣:٥٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠١:٠١١٢:٣٥:٢٤١٩:١٠:١٢١٩:٢٧:٤٤٢٣:٥٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٥:١٥١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٢٢٣:٥٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٩:١٢١٢:٣٥:٠٦١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٣:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٨:١٩١٢:٣٤:٥٨١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٧:٢٧١٢:٣٤:٥٠١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٦:٣٦١٢:٣٤:٤٣١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٥٦٢٣:٥٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٤:٣٦١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٣٤٢٣:٥٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٤:٣٠١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣٤:٢٤١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥١:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٤:١٩١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٣١٢٣:٥١:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:١٥١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٤:١١١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٤٨٢٣:٥١:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٤:٠٧١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥١:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:٠٤١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٠:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٤:٠٢١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٤٥٢٣:٥٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٤:٠٠١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥٠:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٣:٥٩١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٠٣٢٣:٥٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٣:٥٩١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥٠:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٤:٠٠١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٤:٠١١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:١٦٢٣:٤٩:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٤:١١١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٤٧٢٣:٤٩:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٢٤٢٣:٤٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گردوچهارشنبه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گردوچهارشنبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گردوچهارشنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردوچهارشنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گردوچهارشنبه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گردوچهارشنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گردوچهارشنبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گردوچهارشنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردوچهارشنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گردوچهارشنبه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٠:٢٢١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٦:٥٠٢٣:٥٩:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١١:١٦١٢:٤٠:٠٦١٩:٠٨:٣١١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٩:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١١:٤٧١٢:٣٩:٥٠١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٤٠٢٣:٥٩:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٢:١٨١٢:٣٩:٣٣١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٣٣٢٣:٥٩:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٢:٤٩١٢:٣٩:١٦١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٢٧٢٣:٥٩:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٣:٢٠١٢:٣٨:٥٩١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:١٩٢٣:٥٨:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٣:٥١١٢:٣٨:٤١١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٨:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٤:٢١١٢:٣٨:٢٣١٩:٠١:٥٩١٩:١٩:٠٣٢٣:٥٨:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٤:٥٢١٢:٣٨:٠٥١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٥٥٢٣:٥٨:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٥:٢٢١٢:٣٧:٤٦١٨:٥٩:٤٤١٩:١٦:٤٥٢٣:٥٧:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٥:٥٢١٢:٣٧:٢٧١٨:٥٨:٣٦١٩:١٥:٣٦٢٣:٥٧:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٦:٢٢١٢:٣٧:٠٨١٨:٥٧:٢٧١٩:١٤:٢٥٢٣:٥٧:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٦:٥٢١٢:٣٦:٤٨١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:١٥٢٣:٥٧:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٧:٢٢١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٠٤٢٣:٥٦:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٧:٥١١٢:٣٦:٠٨١٨:٥٣:٥٩١٩:١٠:٥٣٢٣:٥٦:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٨:٢١١٢:٣٥:٤٨١٨:٥٢:٤٨١٩:٠٩:٤٢٢٣:٥٦:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٨:٥١١٢:٣٥:٢٧١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٣٠٢٣:٥٦:٠٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:١٩:٢٠١٢:٣٥:٠٦١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:١٨٢٣:٥٥:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:١٩:٤٩١٢:٣٤:٤٥١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥٥:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٣٤:٢٤١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٥٣٢٣:٥٥:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٠:٤٨١٢:٣٤:٠٣١٨:٤٦:٥٢١٩:٠٣:٤١٢٣:٥٤:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢١:١٧١٢:٣٣:٤٢١٨:٤٥:٤٠١٩:٠٢:٢٨٢٣:٥٤:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢١:٤٦١٢:٣٣:٢٠١٨:٤٤:٢٨١٩:٠١:١٥٢٣:٥٤:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٢:١٦١٢:٣٢:٥٩١٨:٤٣:١٦١٩:٠٠:٠٢٢٣:٥٤:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٢:٤٥١٢:٣٢:٣٧١٨:٤٢:٠٤١٨:٥٨:٤٩٢٣:٥٣:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٣:١٤١٢:٣٢:١٦١٨:٤٠:٥١١٨:٥٧:٣٦٢٣:٥٣:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٣:٤٤١٢:٣١:٥٤١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٦:٢٣٢٣:٥٣:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٤:١٣١٢:٣١:٣٣١٨:٣٨:٢٧١٨:٥٥:١١٢٣:٥٢:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٤:٤٣١٢:٣١:١٢١٨:٣٧:١٤١٨:٥٣:٥٨٢٣:٥٢:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٥:١٣١٢:٣٠:٥٠١٨:٣٦:٠٢١٨:٥٢:٤٥٢٣:٢٢:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٧٠٥:٢٥:٤٣١١:٣٠:٢٩١٧:٣٤:٥٠١٧:٥١:٣٣٢٢:٥١:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گردوچهارشنبه روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گردوچهارشنبه روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گردوچهارشنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گردوچهارشنبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گردوچهارشنبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گردوچهارشنبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گردوچهارشنبه

روستای گردوچهارشنبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گردوچهارشنبه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گردوچهارشنبه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گردوچهارشنبه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گردوچهارشنبه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گردوچهارشنبه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گردوچهارشنبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گردوچهارشنبه
زمان پخش اذان آنلاین به افق گردوچهارشنبه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گردوچهارشنبه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو