جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گردوچهارشنبه

اذان صبح: ٠٤:١٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٥٢

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای گردوچهارشنبه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گردوچهارشنبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گردوچهارشنبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
سخن گفتن یك نوع نیاز است، ولی گوش دادن هنر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گردوچهارشنبه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردوچهارشنبه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گردوچهارشنبه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردوچهارشنبه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گردوچهارشنبه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٣:١٣١٢:٣٧:٥٤١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:١٠٢٣:٥٧:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٢:٠٩١٢:٣٧:٤٠١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٤٦٢٣:٥٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١١:٠٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٢٢٢٣:٥٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٠:٠٤١٢:٣٧:١٢١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:٥٩٢٣:٥٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٣٦:٥٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥٦:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٦:٤٥١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:١٢٢٣:٥٥:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٧:٠٠١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٤٩٢٣:٥٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٦:٢٠١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥٥:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٥:٠٢١٢:٣٦:٠٨١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٠٣٢٣:٥٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٤:٠٣١٢:٣٥:٥٧١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٤١٢٣:٥٤:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:١٨٢٣:٥٤:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣٥:٣٥١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٦:٥٦٢٣:٥٤:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠١:١٣١٢:٣٥:٢٥١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٣٤٢٣:٥٣:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٥:١٦١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:١١٢٣:٥٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٠٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣٥:٠٧١٩:١١:١٤١٩:٢٨:٥٠٢٣:٥٣:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٨:٣١١٢:٣٤:٥٨١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥٢:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٤:٥١١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٠٦٢٣:٥٢:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣٤:٤٣١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٤٥٢٣:٥٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٤:٣٦١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٢٣٢٣:٥٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٤:٣٠١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٢:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٤:٢٤١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٤١٢٣:٥١:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٤:١٩١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥١:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٤:١٥١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥١:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٤:١١١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥١:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥١:١٨١٢:٣٤:٠٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:١٧٢٣:٥١:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٤:٠٤١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٠:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٤:٠٢١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:٣٥٢٣:٥٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١٤٢٣:٥٠:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٣:٥٩١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گردوچهارشنبه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گردوچهارشنبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گردوچهارشنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردوچهارشنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گردوچهارشنبه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گردوچهارشنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گردوچهارشنبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گردوچهارشنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردوچهارشنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گردوچهارشنبه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گردوچهارشنبه روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گردوچهارشنبه روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گردوچهارشنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گردوچهارشنبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردوچهارشنبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردوچهارشنبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گردوچهارشنبه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٣:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٣:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:١١٢٣:٥٣:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٣:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤١:١٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٢٨٢٣:٥٤:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤١:٣٤١٢:٤٠:٣٥١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٤:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤١:٥٣١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٣٩٢٣:٥٤:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٢:١٣١٢:٤١:٠٠١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥٤:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤١:١٢١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٤٤٢٣:٥٥:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤١:٢٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٥:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٣:١٧١٢:٤١:٣٥١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٤٤٢٣:٥٥:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٤١:٤٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥٥:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤١:٥٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٦:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٣٢٣:٥٦:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٤٢:١٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٦:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:١٩٢٣:٥٦:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٧:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٥٨٢٣:٥٧:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٧:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٧:١١١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٧:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٣:١٢١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٦٢٣:٥٨:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٣:١٩١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٨:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٨:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٨:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٣:٣٩١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٨:٥٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٩:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:٤٤١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٩:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥١:١٦١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٩:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٩:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٩:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گردوچهارشنبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گردوچهارشنبه روستای گردوچهارشنبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گردوچهارشنبه روستای گردوچهارشنبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گردوچهارشنبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گردوچهارشنبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گردوچهارشنبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گردوچهارشنبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گردوچهارشنبه

روستای گردوچهارشنبه بر روی نقشه

روستای گردوچهارشنبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گردوچهارشنبه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گردوچهارشنبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گردوچهارشنبه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گردوچهارشنبه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گردوچهارشنبه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گردوچهارشنبه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گردوچهارشنبه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گردوچهارشنبه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گردوچهارشنبه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گردوچهارشنبه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گردوچهارشنبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو