جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گردنه گاوگنو


اذان صبح: ٠٥:٠١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای گردنه گاوگنو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گردنه گاوگنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گردنه گاوگنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
دو جا وجود دارد كه خداوند عقاب آن دو جا را به سرعت در همین دنیا می¬دهد: طغیانگری (تجاوز بیش از حدّ به حقوق دیگران) و عاقّ پدر و مادر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گردنه گاوگنو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردنه گاوگنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گردنه گاوگنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردنه گاوگنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گردنه گاوگنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٥:٥٢١٢:٤٧:٥٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٤:٥٩١٢:٤٧:٤٩١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٢١٠٠:٠٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٤:٠٦١٢:٤٧:٤٠١٩:٢١:٣٧١٩:٣٨:٥٧٠٠:٠٦:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٣:١٥١٢:٤٧:٣١١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٣٣٠٠:٠٦:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٧:٢٣١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٤٠٦:١١:٣٥١٢:٤٧:١٥١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٤٥٠٠:٠٥:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٧:٠٨١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٢١٠٠:٠٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٧:٠١١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٥٨٠٠:٠٥:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٩:١١١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٥:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:١١٠٠:٠٤:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٤:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٦:٤٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٤:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:١٤١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٤:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٦:٣٠١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٦:٢٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٣:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٣:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٣:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٦:٢٤١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠١:١٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤٦:٢٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٩:١١١٢:٤٦:٣٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٨:٤٤١٢:٤٦:٣٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٦:٤١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه گاوگنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه گاوگنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه گاوگنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گردنه گاوگنو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گردنه گاوگنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گردنه گاوگنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه گاوگنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گردنه گاوگنو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گردنه گاوگنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گردنه گاوگنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گردنه گاوگنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گردنه گاوگنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه گاوگنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گردنه گاوگنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه گاوگنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه گاوگنو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٣:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٣:٢٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٣:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٣:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٣:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١١:٠٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٣:٤٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١١:٣٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٠٨٠٠:١٣:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٦:٣١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٣:٥٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:١٤:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٣:١١١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٤:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٤:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٤:١٦١٢:٥٦:١٧١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٤:١١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٦:١٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:١٤:١٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:١٢٠٠:١٤:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٥١١٢:٥٦:٠٠١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٤:١٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٤:١٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٤٩٠٠:١٤:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٤:١١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٤:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:١٦٠٠:١٤:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٥:١٠١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٤:٠٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٣١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٣:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٣:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٣:٤٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٣:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٤:١٣١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٣:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٣:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٢:٣٢١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٤:٣٧١٩:٤١:٤٧٠٠:١٣:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٣:١٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٣:١٧١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٣:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٣:٠٢١٩:٢١:٤١١٩:٣٨:٤٦٠٠:١٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گردنه گاوگنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه گاوگنو روستای گردنه گاوگنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه گاوگنو روستای گردنه گاوگنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گردنه گاوگنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گردنه گاوگنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گردنه گاوگنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گردنه گاوگنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گردنه گاوگنو

روستای گردنه گاوگنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گردنه گاوگنو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گردنه گاوگنو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گردنه گاوگنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گردنه گاوگنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گردنه گاوگنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گردنه گاوگنو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گردنه گاوگنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گردنه گاوگنو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گردنه گاوگنو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گردنه گاوگنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گردنه گاوگنو
زمان پخش اذان آنلاین به افق گردنه گاوگنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گردنه گاوگنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو