جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گردنه خرسی

ابوالوردی | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گردنه خرسی


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٠٨
اذان ظهر: ١٢:١١:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٠٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای گردنه خرسی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گردنه خرسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گردنه خرسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعدی
اندیشه كردن كه چه بگویم، به از اینكه بگویی چرا گفتم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گردنه خرسی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گردنه خرسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردنه خرسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گردنه خرسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردنه خرسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گردنه خرسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٥:٥٩١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٥:٤٩١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٩:١١١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:١٤١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٠٥٠٠:١٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٧:١٧١٢:٥٥:٢١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٧٠٠:١٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٧٠٦:١٦:٢١١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٢٨٠٠:١٢:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٠٠٠:١٢:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥١٠٠:١١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣٣٠٠:١١:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٥٠٠:١١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١١:٥٧١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٥٦٠٠:١١:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١١:٠٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٠:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٠:١٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٠:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٤:٢٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٤:١٨١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٠:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٤:١٦١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٩:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٤:١٥١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٤:١٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٩:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٤:١٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٩:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٤:١٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٠٩:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٤:١٦١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٩:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٤:١٨١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٤:٢١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٩:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢١٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٤:٣١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٨:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٤:٤١١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گردنه خرسی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گردنه خرسی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گردنه خرسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه خرسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گردنه خرسی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥١:٣٧١٢:١٠:٣٠١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٧:٤٤٢٣:٢٩:٤٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥١:٠٩١٢:١٠:٤٢١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٨:٣٥٢٣:٣٠:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٠:٤٠١٢:١٠:٥٣١٧:٣١:٢٦١٧:٤٩:٢٦٢٣:٣٠:١٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٠:٠٩١٢:١١:٠٤١٧:٣٢:١٨١٧:٥٠:١٦٢٣:٣٠:٢٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٩:٣٦١٢:١١:١٤١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٠٦٢٣:٣٠:٤١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٨:١٢٠٦:٤٩:٠٢١٢:١١:٢٣١٧:٣٤:٠٢١٧:٥١:٥٦٢٣:٣٠:٥٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٨:٢٧١٢:١١:٣١١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٢:٤٦٢٣:٣١:٠٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٧:٥٠١٢:١١:٣٨١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٣٦٢٣:٣١:١٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٧:١٢١٢:١١:٤٤١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٤:٢٥٢٣:٣١:٢٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٦:٣٢١٢:١١:٥٠١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٥:١٤٢٣:٣١:٣٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٥:٥١١٢:١١:٥٤١٧:٣٨:١٩١٧:٥٦:٠٣٢٣:٣١:٤٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٥:٠٨١٢:١١:٥٨١٧:٣٩:١٠١٧:٥٦:٥٢٢٣:٣١:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٤:٢٤١٢:١٢:٠١١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٧:٤٠٢٣:٣١:٥٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٣:٣٩١٢:١٢:٠٤١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٨:٢٨٢٣:٣١:٥٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٢:٥٣١٢:١٢:٠٥١٧:٤١:٤٠١٧:٥٩:١٦٢٣:٣٢:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٢:٠٦١٢:١٢:٠٦١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣٢:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤١:١٧١٢:١٢:٠٦١٧:٤٣:١٨١٨:٠٠:٥٠٢٣:٣٢:٠٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٠:٢٧١٢:١٢:٠٥١٧:٤٤:٠٦١٨:٠١:٣٧٢٣:٣٢:١٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٩:٣٦١٢:١٢:٠٤١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٢٣٢٣:٣٢:١١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٩:٢٧٠٦:٣٨:٤٤١٢:١٢:٠٢١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٣:١٠٢٣:٣٢:١١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٧:٥١١٢:١١:٥٩١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٣:٥٦٢٣:٣٢:١١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٣٦:٥٦١٢:١١:٥٥١٧:٤٧:١٧١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٢:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٦:٠١١٢:١١:٥١١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٥:٢٦٢٣:٣٢:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٥:٠٥١٢:١١:٤٦١٧:٤٨:٥١١٨:٠٦:١١٢٣:٣٢:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٤:٠٨١٢:١١:٤٠١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٢:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٣:٠٩١٢:١١:٣٤١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٧:٤٠٢٣:٣١:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٢:١٠١٢:١١:٢٧١٧:٥١:٠٨١٨:٠٨:٢٤٢٣:٣١:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣١:١٠١٢:١١:١٩١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٠٨٢٣:٣١:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٠:٠٩١٢:١١:١١١٧:٥٢:٣٨١٨:٠٩:٥١٢٣:٣١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گردنه خرسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه خرسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گردنه خرسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه خرسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه خرسی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٤:٠٨١٢:١١:٤٠١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٢:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٣:٠٩١٢:١١:٣٤١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٧:٤٠٢٣:٣١:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٢:١٠١٢:١١:٢٧١٧:٥١:٠٨١٨:٠٨:٢٤٢٣:٣١:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣١:١٠١٢:١١:١٩١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٠٨٢٣:٣١:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٠:٠٩١٢:١١:١١١٧:٥٢:٣٨١٨:٠٩:٥١٢٣:٣١:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٢٩:٠٨١٢:١١:٠٢١٧:٥٣:٢٢١٨:١٠:٣٤٢٣:٣١:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٨:٠٥١٢:١٠:٥٣١٧:٥٤:٠٦١٨:١١:١٧٢٣:٣١:٢٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٧:٠٢١٢:١٠:٤٣١٧:٥٤:٥٠١٨:١١:٥٩٢٣:٣١:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٥:٥٨١٢:١٠:٣٢١٧:٥٥:٣٣١٨:١٢:٤١٢٣:٣١:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:١٠:٢١١٧:٥٦:١٥١٨:١٣:٢٣٢٣:٣٠:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٣:٤٨١٢:١٠:١٠١٧:٥٦:٥٨١٨:١٤:٠٤٢٣:٣٠:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٢:٤٢١٢:٠٩:٥٨١٧:٥٧:٤٠١٨:١٤:٤٦٢٣:٣٠:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢١:٣٥١٢:٠٩:٤٥١٧:٥٨:٢٢١٨:١٥:٢٦٢٣:٣٠:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٠:٢٨١٢:٠٩:٣٢١٧:٥٩:٠٣١٨:١٦:٠٧٢٣:٣٠:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:١٩:٢٠١٢:٠٩:١٩١٧:٥٩:٤٤١٨:١٦:٤٧٢٣:٢٩:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٨:١١١٢:٠٩:٠٥١٨:٠٠:٢٥١٨:١٧:٢٧٢٣:٢٩:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٧:٠٢١٢:٠٨:٥٠١٨:٠١:٠٥١٨:١٨:٠٧٢٣:٢٩:٢٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٥:٥٣١٢:٠٨:٣٥١٨:٠١:٤٥١٨:١٨:٤٦٢٣:٢٩:١٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٤:٤٣١٢:٠٨:٢٠١٨:٠٢:٢٥١٨:١٩:٢٦٢٣:٢٨:٥٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٣:٣٢١٢:٠٨:٠٥١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:٠٥٢٣:٢٨:٣٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٢:٢٢١٢:٠٧:٤٩١٨:٠٣:٤٤١٨:٢٠:٤٤٢٣:٢٨:٢٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١١:١٠١٢:٠٧:٣٣١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٢٢٢٣:٢٨:٠٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:٠٧:١٦١٨:٠٥:٠١١٨:٢٢:٠١٢٣:٢٧:٤٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٠٧:٠٠١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٢:٣٩٢٣:٢٧:٣٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٦:١٨١٨:٢٣:١٨٢٣:٢٧:١٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٦:٢٣١٢:٠٦:٢٦١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٣:٥٦٢٣:٢٦:٥٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٥:١١١٢:٠٦:٠٩١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٤:٣٤٢٣:٢٦:٣٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٣:٥٨١٢:٠٥:٥١١٨:٠٨:١٣١٨:٢٥:١٢٢٣:٢٦:١٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٢:٤٥١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٥:٥٠٢٣:٢٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه خرسی روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گردنه خرسی روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گردنه خرسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گردنه خرسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گردنه خرسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گردنه خرسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گردنه خرسی

روستای گردنه خرسی بر روی نقشه

روستای گردنه خرسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گردنه خرسی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گردنه خرسی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گردنه خرسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گردنه خرسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گردنه خرسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گردنه خرسی
زمان پخش اذان آنلاین به افق گردنه خرسی
زمان پخش اذان زنده به افق گردنه خرسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گردنه خرسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گردنه خرسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گردنه خرسی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گردنه خرسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گردنه خرسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو