جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گرانک

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گرانک

اذان صبح: ٠٤:١٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:١٢
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٥٠
اذان مغرب: ١٩:٥١:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:١٦

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرانک (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای گرانک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گرانک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرانک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

بودا
نادان كه داند نادان است، دستِ‌كم تا همین اندازه بخرد است. ولی نادانی كه خود را دانا انگارد، به راستی، نادان خوانده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرانک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرانک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرانک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گرانک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرانک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گرانک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٠:٣٤١٢:٣٤:٤٧١٨:٥٩:٢٦١٩:١٦:٢٩٢٣:٥٤:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٩:٣٢١٢:٣٤:٣٣١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٠٤٢٣:٥٤:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٨:٣٠١٢:٣٤:١٩١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٣٩٢٣:٥٣:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٧:٢٨١٢:٣٤:٠٥١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١٤٢٣:٥٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٣:٥١١٩:٠١:٤٠١٩:١٨:٥٠٢٣:٥٣:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٥:٢٨١٢:٣٣:٣٨١٩:٠٢:١٤١٩:١٩:٢٦٢٣:٥٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٣:٢٦١٩:٠٢:٤٨١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٣٣:١٣١٩:٠٣:٢٢١٩:٢٠:٣٨٢٣:٥٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٣:٠٢١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:١٤٢٣:٥٢:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٤:٣١١٩:٢١:٥٠٢٣:٥١:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٠:٣٨١٢:٣٢:٣٩١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٢:٢٦٢٣:٥١:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٢:٢٩١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٠٣٢٣:٥١:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٢:١٩١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٤٠٢٣:٥٠:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٢:٠٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:١٧٢٣:٥٠:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٢:٠٠١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٤:٥٤٢٣:٥٠:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣١:٥٢١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:٣١٢٣:٥٠:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:١٧١٢:٣١:٤٤١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤٩:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣١:٣٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٩:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣١:٣٠١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣١:٢٣١٩:١٠:٢١١٩:٢٨:٠١٢٣:٤٩:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٢:٠١١٢:٣١:١٨١٩:١٠:٥٧١٩:٢٨:٣٩٢٣:٤٩:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥١:١٥١٢:٣١:١٢١٩:١١:٣٢١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣١:٠٨١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٥٥٢٣:٤٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣١:٠٤١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:٣٣٢٣:٤٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٣١:٠٠١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:١١٢٣:٤٨:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٠:٥٨١٩:١٣:٥٦١٩:٣١:٥٠٢٣:٤٨:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٠:٥٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٠٦٢٣:٤٧:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٦:٢٢١٢:٣٠:٥٣١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٤٤٢٣:٤٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرانک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گرانک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گرانک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرانک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرانک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گرانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرانک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرانک روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گرانک روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گرانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرانک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرانک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرانک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٣٨:٢٢١٢:٣٦:٢٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٠:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٦:٣٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣٣٢٣:٥٠:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥١:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٩:٠٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥١:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٧:١٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥١:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥١:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٧:٤١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١١٢٣:٥١:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٧:٥٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:١٥٢٣:٥٢:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٨:٠٥١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٢:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤١:٠١١٢:٣٨:١٧١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٢:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٢:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:١٦٢٣:٥٣:١١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٣:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٩:٠١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٣:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٩:١١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٠١٢٣:٥٣:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٩:٢١١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٤:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٩:٣١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٤٥٢٣:٥٤:٢٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٤:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٤:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٥:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٥:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٦:١١١٢:٤٠:١٣١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٣٨٢٣:٥٥:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٢٠٢٣:٥٥:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٥:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٤١٢٣:٥٦:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٨:١٢١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:١٩٢٣:٥٦:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٠:٤٣١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٦:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٦:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٠:٥٢١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٦:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٠:١٨١٢:٤٠:٥٥١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٦:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرانک روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گرانک روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرانک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرانک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرانک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرانک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرانک

روستای گرانک بر روی نقشه

روستای گرانک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرانک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرانک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرانک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گرانک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گرانک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گرانک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گرانک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گرانک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرانک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرانک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گرانک
افق شرعی امروز فردا گرانک دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گرانک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گرانک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گرانک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرانک
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرانک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرانک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرانک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو