جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گراش

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گراش


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٠

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گراش (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ شهر گراش)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر گراش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گراش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

امام حسن عسکری(ع)
از جمله گنـاهانی كـه آمرزیده نشود این است كه [آدمی ] بگوید: ای كاش مرا به غیر از این گناه مؤاخذه نكنند. سپس فرمود: شرك در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهانتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گراش

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گراش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گراش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گراش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گراش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گراش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٢٤٠٠:١٠:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:٠٩١٢:٥١:١٢١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٧:١٦١٢:٥١:٠٣١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٣٦٠٠:٠٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٥:٣٣١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٠:٣١١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:١٩١٢:٥٠:١٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١١:٣٣١٢:٥٠:١٣١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٢٠١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٩:٥٥١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٧:٥٧١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٧:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٧:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١١٠٠:٠٧:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٠٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٦:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٦:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٩:٥١١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٦:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٦:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠١:٢١١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٦:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٦:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٠:١٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گراش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گراش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گراش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گراش

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گراش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گراش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گراش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گراش

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گراش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گراش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گراش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گراش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گراش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گراش

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر گراش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گراش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گراش

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١١:٢٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٦:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١١:٥٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٦:٣٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٦:٤٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٦:٥٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٧:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٧:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٧:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٥:١٢١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٧:٢٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٦:١٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٧:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٧:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٧:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٧:٣١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٧:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٩:١٧١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:١٩٠٠:١٧:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٧:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٩:٠١١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٣٩٠٠:١٧:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٧:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٧:٢٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٧:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٠٨٠٠:١٧:١٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٨:١٢١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:١٣٠٠:١٧:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٨:٠٠١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:١٧٠٠:١٧:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٧:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٦:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٦:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٦:٤٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٦:٣١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٦:٤١١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٦:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٦:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گراش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گراش شهر گراش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گراش شهر گراش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گراش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گراش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گراش

گِراش شهری است در جنوب استان فارس که در فاصلهٔ ۳۵۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان گراش است. جمعیت گراش طی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۴،۴۶۹ تن بوده‌است. زبان مردم گراش اَچُمی است

شهر گراش در ویکیپدیا

شهر گراش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گراش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گراش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گراش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گراش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گراش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گراش
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر گراش + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر گراش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گراش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گراش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گراش رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گراش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گراش
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گراش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گراش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گراش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گراش
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گراش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گراش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گراش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو