جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرازان پایین

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گرازان پایین


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٢٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٥٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرازان پایین (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای گرازان پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گرازان پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرازان پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ویلیام. ای. گلادستون
هیچ انسانی، تاكنون، خوب یا بزرگ نشده است، مگر با اشتباهات بزرگ و زیاد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرازان پایین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرازان پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرازان پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرازان پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرازان پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرازان پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٩:٠٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٣٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٤١١٣:١٨:٥٤٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٤:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٨:٤٦٢٠:٠١:٢٣٢٠:١٩:٥٤٠٠:٣٤:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٨:٣٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٣٣:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٣:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٨:٢٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٣٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٨:١٦٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣١:٤٢١٣:١٨:١٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٢:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٩:٥١١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٢:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٢:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٢:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٧:١٣١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣١:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٧:٤٢٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣١:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٧:٤٠٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣١:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٧:٣٩٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١٧:٣٩٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٣١١٣:١٧:٣٩٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٤٩١٣:١٧:٤٠٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٠:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢١:٠٨١٣:١٧:٤١٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٧:٤٣٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٥٠١٣:١٧:٤٥٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٠:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٩:١٤١٣:١٧:٤٨٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٠:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٨:٣٩١٣:١٧:٥٢٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٨:٠٥١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٠:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:٣٣١٣:١٨:٠٠٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:١٩٠٦:١٧:٠٢١٣:١٨:٠٥٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٠:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٦:٣٣١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرازان پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرازان پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرازان پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرازان پایین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گرازان پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرازان پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرازان پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گرازان پایین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرازان پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گرازان پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گرازان پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرازان پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرازان پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرازان پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرازان پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرازان پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرازان پایین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٤:٠١١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:١٦٠٠:٤١:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢٣:٤٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٤٠:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٣:٤٧٠٠:٤٠:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٣:١٣١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٣١٠٠:٤٠:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٢:٠٥١٣:٢٢:٥٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:١٥٠٠:٤٠:٣٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢٢:٣٨١٩:٥٢:٠١٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٤٠:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:٢٥١٣:٢٢:٢١١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٨:٤١٠٠:٤٠:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٢:٠٣١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٣٩:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٤:٤٤١٣:٢١:٤٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٣٩:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢١:٢٥١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٩:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٦:٠٣١٣:٢١:٠٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٣٩:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٠:٤٧١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٣٩:٠٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٧:٢١١٣:٢٠:٢٧١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٣٨:٤٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٨:٠٠١٣:٢٠:٠٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٨٠٠:٣٨:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٨:٣٩١٣:١٩:٤٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٧٠٠:٣٨:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٩:١٨١٣:١٩:٢٧١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٣٨:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٣٠٦:٥٩:٥٧١٣:١٩:٠٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٧:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٨:٤٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٠٣٠٠:٣٧:٣٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠١:١٤١٣:١٨:٢٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٧:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠١:٥٣١٣:١٨:٠٤١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:١٩٠٠:٣٦:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٧:٤٢١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٥٧٠٠:٣٦:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٣:١١١٣:١٧:٢١١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٣٥٠٠:٣٦:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٧:٠٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٦:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٤:٢٨١٣:١٦:٣٨١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٥:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٥:٠٧١٣:١٦:١٧١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٢٨٠٠:٣٥:٣١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٥:٤٦١٣:١٥:٥٥١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٠٥٠٠:٣٥:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٦:٢٥١٣:١٥:٣٤١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٤٣٠٠:٣٤:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٥:١٢١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٢٠٠٠:٣٤:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٧:٤٣١٣:١٤:٥١١٩:٢١:٢٨١٩:٣٨:٥٨٠٠:٣٤:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:٠٨:٢٢١٣:١٤:٣٠١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٣٦٠٠:٠٣:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٩:٠١١٢:١٤:٠٨١٨:١٨:٤٤١٨:٣٦:١٤٢٣:٣٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرازان پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرازان پایین روستای گرازان پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گرازان پایین روستای گرازان پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرازان پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرازان پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرازان پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرازان پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرازان پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرازان پایین

روستای گرازان پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرازان پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرازان پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرازان پایین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گرازان پایین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گرازان پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرازان پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرازان پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرازان پایین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرازان پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گرازان پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گرازان پایین
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرازان پایین
افق شرعی امروز فردا گرازان پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرازان پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گرازان پایین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرازان پایین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرازان پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو