جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گراتی

اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز گراتی

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٣٧
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٤٤:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٧:٥١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گراتی (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر گراتی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گراتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گراتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)‌
كسی كه بین مادر و فرزندش، جدایی بیفكند، خداوند (نیز) بین او و دوستانش در روز قیامت، جدایی می¬اندازد. (شرح این حدیث گذشت)

اوقات شرعی ماه جاری شهر گراتی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گراتی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گراتی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گراتی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گراتی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گراتی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٣٩:٥٤١٩:١٤:٢٨١٩:٣٣:٢٦٢٣:٥٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٩:٤٠١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:٢١٢٣:٥٤:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٩:٢٦١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٩:١٣١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٩:٠٠١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٨:٤٧١٩:١٨:٥٣١٩:٣٨:٠٣٢٣:٥٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٨:٣٥١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٦:٤٣١٢:٣٨:٢٣١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٥٤٢٣:٥١:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٨:١٢١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥١:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٨:٠١١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٤٦٢٣:٥١:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٠:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٧:٣١١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٣٤٢٣:٥٠:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٨:١١١٢:٣٧:١٣١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٩:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٢٢٢٣:٤٩:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:١٨٢٣:٤٨:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٦:٥١١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:١٤٢٣:٤٨:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:١٠٢٣:٤٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٣٩١٩:٣١:١٥١٩:٥١:٠٦٢٣:٤٨:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:٠٢٢٣:٤٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٦:٢٩١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:٥٨٢٣:٤٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:٥٤٢٣:٤٧:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٤٩٢٣:٤٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٦:١٩١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٤٥٢٣:٤٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٣٦:٣٦١٢:٣٦:١٧١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٦:٤٠٢٣:٤٦:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٦:١٥١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٣٥٢٣:٤٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٦:١٤١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٦:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٦:١٤١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گراتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گراتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گراتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گراتی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گراتی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گراتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گراتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گراتی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گراتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گراتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گراتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گراتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گراتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گراتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گراتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گراتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گراتی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گراتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گراتی شهر گراتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گراتی شهر گراتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گراتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گراتی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گراتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گراتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گراتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گراتی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٢٧:٥١١١:٣٢:٢٩١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٤:٥٢٢٢:٥٠:٠٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٢٨:٤٠١١:٣٢:٠٨١٧:٣٥:٠١١٧:٥٣:٢٠٢٢:٤٩:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٢٩:٢٩١١:٣١:٤٧١٧:٣٣:٣٠١٧:٥١:٤٩٢٢:٤٩:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٠:١٨١١:٣١:٢٦١٧:٣١:٥٩١٧:٥٠:١٨٢٢:٤٩:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٣١:٠٧١١:٣١:٠٦١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٤٨٢٢:٤٨:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣١:٥٧١١:٣٠:٤٥١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٧:١٧٢٢:٤٨:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٢:٤٧١١:٣٠:٢٥١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٥:٤٧٢٢:٤٨:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٣:٣٧١١:٣٠:٠٥١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٤:١٨٢٢:٤٧:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٤:٢٧١١:٢٩:٤٥١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٢:٤٨٢٢:٤٧:٣٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٥:١٧١١:٢٩:٢٦١٧:٢٣:٠٠١٧:٤١:٢٠٢٢:٤٧:١٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٦:٠٨١١:٢٩:٠٧١٧:٢١:٣١١٧:٣٩:٥١٢٢:٤٦:٥٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٦:٥٩١١:٢٨:٤٨١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٨:٢٣٢٢:٤٦:٣٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٧:٥٠١١:٢٨:٢٩١٧:١٨:٣٤١٧:٣٦:٥٦٢٢:٤٦:٢١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣٨:٤٢١١:٢٨:١١١٧:١٧:٠٧١٧:٣٥:٢٩٢٢:٤٦:٠٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٣٩:٣٣١١:٢٧:٥٣١٧:١٥:٤٠١٧:٣٤:٠٣٢٢:٤٥:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٠:٢٥١١:٢٧:٣٦١٧:١٤:١٣١٧:٣٢:٣٧٢٢:٤٥:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤١:١٨١١:٢٧:١٩١٧:١٢:٤٧١٧:٣١:١٢٢٢:٤٥:١٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٢:١٠١١:٢٧:٠٣١٧:١١:٢٢١٧:٢٩:٤٧٢٢:٤٤:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٣:٠٣١١:٢٦:٤٧١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٢٤٢٢:٤٤:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٣:٥٧١١:٢٦:٣١١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٠١٢٢:٤٤:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٤:٥٠١١:٢٦:١٦١٧:٠٧:١٠١٧:٢٥:٣٨٢٢:٤٤:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٥:٤٤١١:٢٦:٠٢١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:١٧٢٢:٤٣:٥٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٣٩١١:٢٥:٤٨١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٥٦٢٢:٤٣:٣٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٧:٣٤١١:٢٥:٣٥١٧:٠٣:٠٤١٧:٢١:٣٦٢٢:٤٣:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٨:٢٩١١:٢٥:٢٢١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:١٨٢٢:٤٣:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٩:٢٤١١:٢٥:١٠١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٠٠٢٢:٤٢:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٠:٢٠١١:٢٤:٥٨١٦:٥٩:٠٥١٧:١٧:٤٢٢٢:٤٢:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥١:١٦١١:٢٤:٤٧١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:٢٦٢٢:٤٢:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٢:١٣١١:٢٤:٣٧١٦:٥٦:٣٠١٧:١٥:١١٢٢:٤٢:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٣:٠٩١١:٢٤:٢٧١٦:٥٥:١٤١٧:١٣:٥٧٢٢:٤٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گراتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گراتی شهر گراتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گراتی شهر گراتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گراتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گراتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گراتی

جعبه اطلاعات روستاهای ایران |نام‌رسمی= روستای گِراتی |عرض‌جغرافیایی=۳۶ درجه و ۵۲ دقیقه شمالی |طول‌جغرافیایی=

شهر گراتی در ویکیپدیا

شهر گراتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گراتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گراتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گراتی بر روی نقشه

شهر گراتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گراتی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گراتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گراتی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گراتی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گراتی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گراتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گراتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گراتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گراتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گراتی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گراتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گراتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گراتی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گراتی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گراتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گراتی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گراتی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گراتی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گراتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو