جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گدوک بنه پیر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:١١:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٣٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای گدوک بنه پیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گدوک بنه پیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گدوک بنه پیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
فراموش نكنید هر آنچه پیوسته از آن سخن می‌گویید، بر سر شما خواهد آمد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گدوک بنه پیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گدوک بنه پیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گدوک بنه پیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گدوک بنه پیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گدوک بنه پیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٠:٠٥١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:١١٠٠:٢٨:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٥٦١٣:٠٩:٥١١٩:٣٨:١٥١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:٢٧١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٦:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٨:٤٤١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٦:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٨:٣١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢٥:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٥:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٥:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٤:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٤:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٤:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٧:١٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٤:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٧:١٠١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٣:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:١١١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٣:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٢:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٦:٤١١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٢:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:٣٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٢:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٦٠٠:٢١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٩:١٣١٣:٠٦:١٩١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٩٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٦:١٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢١:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٧:٤١١٣:٠٦:١٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢١:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٦:١٢١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢١:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:١٣١٣:٠٦:١١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٣٠٠:٢١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گدوک بنه پیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گدوک بنه پیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گدوک بنه پیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گدوک بنه پیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گدوک بنه پیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گدوک بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گدوک بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گدوک بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گدوک بنه پیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدوک بنه پیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گدوک بنه پیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدوک بنه پیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٠:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٠:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٠:٠٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٠:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٠:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٠:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٠:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٠:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٠:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٠:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٨:١٣٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٠:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٨:٣٥٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٠:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٠:٥٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٠٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢١:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢١:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢١:٤٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢١١٣:١٠:١١٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢١:٥٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:٢٣٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٢:٠٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٠:٣٦٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٢:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٢:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٤٩١٣:١١:٠٣٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٢:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٥٩١٣:١١:١٦٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٢:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٦:١١١٣:١١:٢٩٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٣:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گدوک بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدوک بنه پیر روستای گدوک بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدوک بنه پیر روستای گدوک بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گدوک بنه پیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گدوک بنه پیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گدوک بنه پیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گدوک بنه پیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گدوک بنه پیر

روستای گدوک بنه پیر بر روی نقشه

روستای گدوک بنه پیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گدوک بنه پیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گدوک بنه پیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گدوک بنه پیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گدوک بنه پیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گدوک بنه پیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گدوک بنه پیر
افق شرعی امروز فردا گدوک بنه پیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گدوک بنه پیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گدوک بنه پیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گدوک بنه پیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گدوک بنه پیر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گدوک بنه پیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو