جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گدوک بنه پیر


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٠
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای گدوک بنه پیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گدوک بنه پیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گدوک بنه پیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای گدوک بنه پیر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گدوک بنه پیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گدوک بنه پیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گدوک بنه پیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گدوک بنه پیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٤:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٧:١٧١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٣:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٧:٠١١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٦:٤١١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٢:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٦:٣٦١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٦:٣١١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٩:٥١١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٤٧٠٠:٢١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٦:١٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣١٠٠:٢١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:١٦١٣:٠٦:١٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:١٤٠٠:٢١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٦:١٣١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٦:١٢١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٢١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٦:١١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢١:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٥:٢١١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٦:١٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٤:٠١١٣:٠٦:١١١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٦:١٢١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:١١١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٢٠٦:١١:٠٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٠:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٠:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گدوک بنه پیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گدوک بنه پیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گدوک بنه پیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گدوک بنه پیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گدوک بنه پیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای گدوک بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گدوک بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گدوک بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گدوک بنه پیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گدوک بنه پیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گدوک بنه پیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گدوک بنه پیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گدوک بنه پیر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٥:٥٨:١٨١٢:٠٢:١٩١٨:٠٥:٥١١٨:٢٣:٠٠٢٣:٢٢:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٨:٥٣١٢:٠١:٥٨١٨:٠٤:٣٤١٨:٢١:٤٢٢٣:٢٢:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٢٩١٢:٠١:٣٧١٨:٠٣:١٧١٨:٢٠:٢٤٢٣:٢٢:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠١:١٦١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:٠٧٢٣:٢١:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٠:٥٦١٨:٠٠:٤٣١٨:١٧:٥٠٢٣:٢١:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠١:١٧١٢:٠٠:٣٦١٧:٥٩:٢٦١٨:١٦:٣٤٢٣:٢١:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠١:٥٤١٢:٠٠:١٦١٧:٥٨:١٠١٨:١٥:١٨٢٣:٢٠:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٩:٥٦١٧:٥٦:٥٣١٨:١٤:٠٢٢٣:٢٠:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٣:٠٧١١:٥٩:٣٦١٧:٥٥:٣٨١٨:١٢:٤٦٢٣:٢٠:١٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٩:١٧١٧:٥٤:٢٢١٨:١١:٣١٢٣:١٩:٥١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٤:٢٢١١:٥٨:٥٨١٧:٥٣:٠٧١٨:١٠:١٦٢٣:١٩:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٤:٥٩١١:٥٨:٣٩١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٠٢٢٣:١٩:١٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٥:٣٧١١:٥٨:٢١١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٧:٤٨٢٣:١٨:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٦:١٥١١:٥٨:٠٣١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٦:٣٥٢٣:١٨:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٦:٥٣١١:٥٧:٤٦١٧:٤٨:١٠١٨:٠٥:٢٢٢٣:١٨:٢١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٧:٣٢١١:٥٧:٢٨١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:١٠٢٣:١٨:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٨:١١١١:٥٧:١١١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٢:٥٨٢٣:١٧:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٨:٥٠١١:٥٦:٥٥١٧:٤٤:٣٣١٨:٠١:٤٧٢٣:١٧:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٦:٣٩١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٣٦٢٣:١٧:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٠:١٠١١:٥٦:٢٤١٧:٤٢:١١١٧:٥٩:٢٧٢٣:١٦:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٠:٥٠١١:٥٦:٠٩١٧:٤١:٠١١٧:٥٨:١٨٢٣:١٦:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١١:٣١١١:٥٥:٥٤١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:١٠٢٣:١٦:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٢:١٢١١:٥٥:٤٠١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٦:٠٢٢٣:١٦:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٢:٥٣١١:٥٥:٢٧١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٤:٥٥٢٣:١٥:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٣:٣٥١١:٥٥:١٤١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٥:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٤:١٧١١:٥٥:٠٢١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٢:٤٥٢٣:١٥:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٤:٥٩١١:٥٤:٥١١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٤٠٢٣:١٥:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٥:٤٢١١:٥٤:٤٠١٧:٣٣:١٢١٧:٥٠:٣٧٢٣:١٥:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٦:٢٦١١:٥٤:٣٠١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٩:٣٥٢٣:١٤:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٧:١٠١١:٥٤:٢٠١٧:٣١:٠٥١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گدوک بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گدوک بنه پیر روستای گدوک بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گدوک بنه پیر روستای گدوک بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گدوک بنه پیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گدوک بنه پیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گدوک بنه پیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گدوک بنه پیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گدوک بنه پیر

روستای گدوک بنه پیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گدوک بنه پیر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گدوک بنه پیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای گدوک بنه پیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گدوک بنه پیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گدوک بنه پیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گدوک بنه پیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا گدوک بنه پیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گدوک بنه پیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گدوک بنه پیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گدوک بنه پیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گدوک بنه پیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گدوک بنه پیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گدوک بنه پیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو