جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گدارآسیاب بابااحمد


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٦

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای گدارآسیاب بابااحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گدارآسیاب بابااحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گدارآسیاب بابااحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جاكسون
ابزار شجاعت غالبا نتایج مثبت دور از انتظاری به بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گدارآسیاب بابااحمد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گدارآسیاب بابااحمد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گدارآسیاب بابااحمد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گدارآسیاب بابااحمد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گدارآسیاب بابااحمد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٣:٢٨١٣:١٠:١٨١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٠:٠٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٨:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:١٢١٣:٠٩:٤٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٨:٥٨١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٧:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٣٦٠٠:٢٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٨:٥٦١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٦:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٥:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٨:١٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٥:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٤:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٧:٣١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٤:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٤:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٧:١٤١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٣:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٣:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٣:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٣:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٦:٤٣١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٢:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٢:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٦:٣١١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥١٠٠:٢١:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:١٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢١:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٧٠٠:٢١:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گدارآسیاب بابااحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گدارآسیاب بابااحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گدارآسیاب بابااحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گدارآسیاب بابااحمد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گدارآسیاب بابااحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گدارآسیاب بابااحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گدارآسیاب بابااحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گدارآسیاب بابااحمد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گدارآسیاب بابااحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گدارآسیاب بابااحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گدارآسیاب بابااحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گدارآسیاب بابااحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدارآسیاب بابااحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گدارآسیاب بابااحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گدارآسیاب بابااحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدارآسیاب بابااحمد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:١١:١٢١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٠:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٠:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٠:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٠:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٠:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٠:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٠:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٨:١٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٠:٤٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٠:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٨:٣٦٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢١:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠١٠٠:٢١:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢١:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٩:١٠٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢١:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٩:٢١٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢١:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢١:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٠:١٠٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٢:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٠:٢٣٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٣٦٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٢:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:١٥١٣:١٠:٤٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٢:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٦:٢٢١٣:١١:٠٢٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٢:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:١٥٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٣:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٤١١٣:١١:٢٨٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٣:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٥٣١٣:١١:٤١٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گدارآسیاب بابااحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدارآسیاب بابااحمد روستای گدارآسیاب بابااحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گدارآسیاب بابااحمد روستای گدارآسیاب بابااحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گدارآسیاب بابااحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گدارآسیاب بابااحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گدارآسیاب بابااحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گدارآسیاب بابااحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گدارآسیاب بابااحمد

روستای گدارآسیاب بابااحمد بر روی نقشه

روستای گدارآسیاب بابااحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گدارآسیاب بابااحمد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گدارآسیاب بابااحمد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گدارآسیاب بابااحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گدارآسیاب بابااحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گدارآسیاب بابااحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گدارآسیاب بابااحمد
زمان پخش اذان آنلاین به افق گدارآسیاب بابااحمد
زمان پخش اذان زنده به افق گدارآسیاب بابااحمد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گدارآسیاب بابااحمد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گدارآسیاب بابااحمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گدارآسیاب بابااحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گدارآسیاب بابااحمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گدارآسیاب بابااحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو