جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گتوند

گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گتوند

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:١٤
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گتوند (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر گتوند)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گتوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گتوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
برای راه یافتن به دل هر كس باید از چیزی سخن گفت كه نزد او عزیزتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گتوند

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گتوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گتوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گتوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گتوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گتوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٧:٠٠١٣:١٤:٥٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٦٠٠:٣٢:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٤:٤٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٣٢:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٣٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٤:١٦١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٣١:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٤:٠٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٣١:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤١:١٢١٣:١٣:٥٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٣١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٣:٣٧١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٣٠:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٣:٢٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٠:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٣:١٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٣:٠٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٢:٥١١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٩:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٢:٤٠١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٩:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٢:٣٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٨:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٢:٢١١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣١:٣٣١٣:١٢:١٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٢:٠٣١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٧:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٩:٣٤١٣:١١:٥٥١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٨:٣٦١٣:١١:٤٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٧:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٧:٣٩١٣:١١:٤١١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٧:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٣٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٦:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:١١:٢٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:١١:٢٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٣:١١١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٢١١٣:١١:١٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٥:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٣٢١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٠٧٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٥٨١٣:١١:٠٦٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:١٣١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گتوند

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گتوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گتوند

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گتوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گتوند

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گتوند شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گتوند شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٣:٤١١١:٥٩:٠٨١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٥١٢٣:١٩:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٤:٢٨١١:٥٩:٠٠١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٠:٤٩٢٣:١٨:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٥:١٥١١:٥٨:٥٢١٧:٣٢:٠٤١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٨:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٠٢١١:٥٨:٤٥١٧:٣١:٠٣١٧:٤٨:٤٩٢٣:١٨:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٦:٥٠١١:٥٨:٣٩١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٧:٥١٢٣:١٨:٢١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٧:٣٨١١:٥٨:٣٣١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٦:٥٤٢٣:١٨:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٨:٢٧١١:٥٨:٢٨١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٥:٥٨٢٣:١٨:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٩:١٥١١:٥٨:٢٤١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٠٣٢٣:١٧:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٠:٠٥١١:٥٨:٢١١٧:٢٦:١٤١٧:٤٤:٠٩٢٣:١٧:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٠:٥٤١١:٥٨:١٩١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٣:١٧٢٣:١٧:٤٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٣١:٤٤١١:٥٨:١٧١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٢:٢٦٢٣:١٧:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٢:٣٤١١:٥٨:١٦١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:٣٦٢٣:١٧:٣٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٣:٢٥١١:٥٨:١٦١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٠:٤٨٢٣:١٧:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٤:١٦١١:٥٨:١٧١٧:٢١:٥٥١٧:٤٠:٠١٢٣:١٧:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٥:٠٧١١:٥٨:١٨١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:١٥٢٣:١٧:٣١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٥:٥٨١١:٥٨:٢١١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٣١٢٣:١٧:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٦:٥٠١١:٥٨:٢٤١٧:١٩:٣٦١٧:٣٧:٤٨٢٣:١٧:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٧:٤٢١١:٥٨:٢٨١٧:١٨:٥٢١٧:٣٧:٠٦٢٣:١٧:٣١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٨:٣٥١١:٥٨:٣٣١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٢٧٢٣:١٧:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٩:٢٧١١:٥٨:٣٩١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٧:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٠:٢٠١١:٥٨:٤٦١٧:١٦:٥١١٧:٣٥:١١٢٣:١٧:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:١٣١١:٥٨:٥٣١٧:١٦:١٣١٧:٣٤:٣٦٢٣:١٧:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٢:٠٦١١:٥٩:٠٢١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٠٢٢٣:١٧:٤٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٢:٥٩١١:٥٩:١١١٧:١٥:٠٣١٧:٣٣:٣٠٢٣:١٧:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٩:٢١١٧:١٤:٣١١٧:٣٣:٠٠٢٣:١٧:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٤:٤٦١١:٥٩:٣٢١٧:١٤:٠٠١٧:٣٢:٣١٢٣:١٨:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٥:٤٠١١:٥٩:٤٤١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٠٤٢٣:١٨:١٤
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٩:٥٧١٧:١٣:٠٢١٧:٣١:٣٨٢٣:١٨:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٧:٢٧١٢:٠٠:١٠١٧:١٢:٣٦١٧:٣١:١٤٢٣:١٨:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٨:٢٠١٢:٠٠:٢٤١٧:١٢:١٢١٧:٣٠:٥٢٢٣:١٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گتوند

گُتوَند از شهرهای استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان گتوند است و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۵٫۴۶۸ نفر جمعیت داشته‌است. گتوند پیش از این در بخش گتوند شهرستان شوشتر قرار داشت که با ارتقاء بخش گتوند به شهرستان، تقسیمات کشوری آن نیز تغییر کرد

شهر گتوند در ویکیپدیا

شهر گتوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گتوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گتوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گتوند بر روی نقشه

شهر گتوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گتوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گتوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گتوند
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گتوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گتوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گتوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گتوند
زمان پخش اذان زنده به افق گتوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گتوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گتوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گتوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گتوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گتوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گتوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گتوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو