جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گتوند

گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گتوند


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٢:١١
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٠

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گتوند (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر گتوند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گتوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گتوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ابوالعلامعری
از مردم دور باش و تنها زندگی كن، نه به كسی ستم كن و نه بگذار كسی به تو ستم كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گتوند

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گتوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گتوند ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گتوند (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گتوند ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گتوند ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٧:٠٠١٣:١٤:٥٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٦٠٠:٣٢:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٤:٤٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٣٢:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٣٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٤:١٦١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٣١:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٤:٠٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٣١:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤١:١٢١٣:١٣:٥٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٣١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٣:٣٧١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٣٠:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٣:٢٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٠:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٣:١٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٣:٠٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٢:٥١١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٩:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٢:٤٠١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٩:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٢:٣٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٨:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٢:٢١١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣١:٣٣١٣:١٢:١٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٢:٠٣١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٧:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٩:٣٤١٣:١١:٥٥١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٨:٣٦١٣:١١:٤٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٧:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٧:٣٩١٣:١١:٤١١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٧:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٣٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٦:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:١١:٢٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:١١:٢٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٣:١١١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٢١١٣:١١:١٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٥:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٣٢١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٠٧٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٥٨١٣:١١:٠٦٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:١٣١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گتوند

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گتوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گتوند

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٣:٢٠١٣:١١:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٤:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٤٩١٣:١١:٢٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٤:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:١٩١٣:١١:٣١٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٤:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١١:٥١١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٢٥١٣:١١:٤٢٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١١:٠٠١٣:١١:٤٩٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٠:٣٦١٣:١١:٥٦٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٤:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٠:١٤١٣:١٢:٠٣٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٤:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٢:١١٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٤:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٢:٢٠٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٤:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:١٦١٣:١٢:٢٨٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٤:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٢:٣٨٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٤:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٢:٤٧٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٤:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٢:٥٧٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٤:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٣:٠٧٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٤:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٨:١٠١٣:١٣:١٨٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٤:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٨:٠١١٣:١٣:٢٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٤:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٣:٤٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٤:٥٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٣:٥١٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٤:٠٣٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٢٥:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٧:٤١١٣:١٤:١٥٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٥١٠٠:٢٥:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٤:٢٧٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:١٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٤:٣٩٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٤٢٠٠:٢٥:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٤:٥٢٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٢٥:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٥:٠٤٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٥:١٧٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٢٦:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٥:٣٠٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٢٦:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٦:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٨:١٢١٣:١٥:٥٦٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٢٦:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٢٦:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٦:٢٣٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:١٣٠٠:٢٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گتوند شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گتوند

گُتوَند از شهرهای استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان گتوند است و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۵٫۴۶۸ نفر جمعیت داشته‌است. گتوند پیش از این در بخش گتوند شهرستان شوشتر قرار داشت که با ارتقاء بخش گتوند به شهرستان، تقسیمات کشوری آن نیز تغییر کرد

شهر گتوند در ویکیپدیا

شهر گتوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گتوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گتوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گتوند بر روی نقشه

شهر گتوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گتوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گتوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گتوند
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گتوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گتوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گتوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گتوند
افق شرعی امروز فردا گتوند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گتوند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گتوند
زمان پخش اذان آنلاین به افق گتوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گتوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گتوند دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گتوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گتوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو