جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گتوند

شوشتر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گتوند


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٢٥

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گتوند (شهرستان شوشتر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر گتوند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گتوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گتوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
در جهاد با دشمن‌تان صدق نیّت داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گتوند

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گتوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گتوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گتوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گتوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گتوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٣:٢١١٣:١٢:٢٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٢:١٩١٣:١٢:٢٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣١:١٩١٣:١٢:١١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥١٠٠:٢٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:١٩١٣:١٢:٠٣١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٩:٢١١٣:١١:٥٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٨:٢٣١٣:١١:٤٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٧:٢٦١٣:١١:٤١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٦:٣١١٣:١١:٣٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٦:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٤٣١٣:١١:٢٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٣:٥١١٣:١١:٢٠١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٦:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٢:١٠١٣:١١:١٢٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٥:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢١:٢١١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:١١:٠٧٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٥:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٥:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٩:٠٣١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٠٤٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٧:٣٧١٣:١١:٠٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٦:٥٦١٣:١١:٠٥٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٤:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٦:١٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٥:٣٩١٣:١١:٠٨٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١٦٠٦:١٤:٢٦١٣:١١:١٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٥٣١٣:١١:١٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٣:٢٠١٣:١١:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٤:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٤٩١٣:١١:٢٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:١٩١٣:١١:٣١٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٤:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:١١:٥١١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گتوند

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گتوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گتوند

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گتوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گتوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گتوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گتوند

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٧:٢٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٣١٠٠:٣٥:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٧:١١١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣٤:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٦:٥٥١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٣٤:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٥:٤٥١٣:١٦:٣٨١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٣٤:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٦:٢٣١٣:١٦:٢١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٣٤:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٧:٠١١٣:١٦:٠٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٣٤:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٧:٣٩١٣:١٥:٤٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٠٨٠٠:٣٤:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٨:١٧١٣:١٥:٢٨١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:٣٣:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٨:٥٥١٣:١٥:٠٩١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:٣٣:٣٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٩:٣٢١٣:١٤:٥١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:١٩٠٠:٣٣:٢٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٠:١٠١٣:١٤:٣٢١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠١٠٠:٣٣:٠٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٠:٤٧١٣:١٤:١٢١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٢:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥١:٢٥١٣:١٣:٥٣١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٢٦٠٠:٣٢:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٣:٣٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٠٧٠٠:٣٢:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٢:٣٩١٣:١٣:١٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٢:١١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٣:١٦١٣:١٢:٥٢١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٢٩٠٠:٣١:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:١٠٠٠:٣١:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٢:١١١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٥٠٠٠:٣١:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٥:٠٧١٣:١١:٥٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣١٠٠:٣١:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٥:٤٤١٣:١١:٢٩١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١١٠٠:٣٠:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٦:٢١١٣:١١:٠٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٥٠٠٠:٣٠:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٦:٥٧١٣:١٠:٤٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٣٠٠٠:٣٠:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٧:٣٤١٣:١٠:٢٥١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:١٠٠٠:٢٩:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٨:١١١٣:١٠:٠٤١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:٢٩:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٦:٥٨:٤٨١٣:٠٩:٤٢١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٢٨٠٠:٢٩:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٩:٢٥١٣:٠٩:٢١١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٠٨٠٠:٢٩:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٠:٠٢١٣:٠٨:٥٩١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٤٧٠٠:٢٨:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٠:٣٩١٣:٠٨:٣٨١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٢٧٠٠:٢٨:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠١:١٦١٣:٠٨:١٦١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٨:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠١:٥٣١٢:٠٧:٥٥١٨:١٣:٢٦١٨:٣٠:٤٦٢٣:٢٧:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٢:٣١١٢:٠٧:٣٤١٨:١٢:٠٦١٨:٢٩:٢٦٢٣:٢٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گتوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گتوند شهر گتوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گتوند شهر گتوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گتوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گتوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گتوند

گُتوَند از شهرهای استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان گتوند است و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۵٫۴۶۸ نفر جمعیت داشته‌است. گتوند پیش از این در بخش گتوند شهرستان شوشتر قرار داشت که با ارتقاء بخش گتوند به شهرستان، تقسیمات کشوری آن نیز تغییر کرد

شهر گتوند در ویکیپدیا

شهر گتوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گتوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گتوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گتوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گتوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گتوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گتوند
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر گتوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گتوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گتوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گتوند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گتوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گتوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گتوند دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گتوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گتوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گتوند
زمان پخش اذان آنلاین به افق گتوند
افق شرعی امروز فردا گتوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گتوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو