جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گترانی

چاه سالم | امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گترانی


اذان صبح: ٠٥:٣٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٥٠
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٥٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گترانی (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای گترانی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گترانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گترانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
نهایت قدرت در این است كه نتایج مورد نظر خود را به دست آورید و در عین حال به دیگران ارج بگذارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گترانی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گترانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گترانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گترانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گترانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گترانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٩:١٣١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:٥١١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٦:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٥:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٥:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٤:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٨:١٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٨:١٠١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٤:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٤:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٤:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٣:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٧:٥١١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٣:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢١:١٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:٤١١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٣:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٢:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٢:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٢:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:١٥١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٢:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٩٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢١:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢١:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٥٥١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢١:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گترانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گترانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گترانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گترانی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گترانی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گترانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گترانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گترانی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٨:٠٢٠٧:٠٧:٢٩١٣:١٦:٥٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٤٠٠:٣٦:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:٠٦:١٥١٣:١٦:٣٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٣٣٠٠:٣٦:٢٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٥:٢٢٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٦:١٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:١٢٠٠:٣٦:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٥:٥٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٥:٤٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٥:٤١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤١:١٩٠٧:٠١:١٩١٣:١٥:٢٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٥:٠٥١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٤:٣٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٨:٣٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٤:٤٧١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣٤:١٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٧:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٣:٥٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٤:١٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٤٩:٤٥٠٠:٣٣:٣٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٥:١٣١٣:١٣:٥٥١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣٣:٠٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٤:٠١١٣:١٣:٣٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٠٣٠٠:٣٢:٤٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٢:٤٩١٣:١٣:٢١١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٣٢:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥١:٣٨١٣:١٣:٠٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٢٢٠٠:٣٢:٠٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٢:٤٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣١:٤٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٤٩:١٦١٣:١٢:٣٢١٩:٣٦:١٦١٩:٥٣:٤١٠٠:٣١:٢٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٢:١٦١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٠:٥٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٢:٠٠١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٠١٠٠:٣٠:٣٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٥:٤٧١٣:١١:٤٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٠:١٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٤:٣٩١٣:١١:٣٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٩:٥٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٣:٣١١٣:١١:١٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٩:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٢:٢٤١٣:١١:٠٢١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٩:١٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:١٧١٣:١٠:٤٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٨:٥٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٠:١١١٣:١٠:٣٥١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٨:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٢٢١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٤٧٠٠:٢٨:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٠:٠٩١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٧:٥٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:١٠٠٠:٢٧:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٧:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٤:٥٣١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٧:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گترانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گترانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گترانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گترانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گترانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گترانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گترانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گترانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گترانی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٤:٥٥١٢:١٨:٤٠١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:٠٠٠٠:٠٨:٤٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٩٠٧:١٣:٤٠١٣:١٨:٢٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٣٩٠٠:٣٨:٢٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٢:٢٦١٣:١٨:٠٥١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:١٨٠٠:٣٨:٠٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١١:١٢١٣:١٧:٤٧١٩:٢٤:٥١١٩:٤١:٥٧٠٠:٣٧:٤٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٢٠٧:٠٩:٥٧١٣:١٧:٢٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٣٦٠٠:٣٧:٢٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٢٠٧:٠٨:٤٣١٣:١٧:١١١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٥٠٠:٣٧:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٢٠٧:٠٧:٢٩١٣:١٦:٥٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٤٠٠:٣٦:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٢٠٧:٠٦:١٥١٣:١٦:٣٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٣٣٠٠:٣٦:٢٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٢٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٦:١٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:١٢٠٠:٣٦:٠١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٥:٥٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٥:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٥:٤١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠١:١٩١٣:١٥:٢٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٥:٠٥١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٤:٣٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٤:٤٧١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣٤:١٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٧:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٣:٥٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٤:١٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٤٩:٤٥٠٠:٣٣:٣٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٥:١٣١٣:١٣:٥٥١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣٣:٠٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٤:٠١١٣:١٣:٣٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٠٣٠٠:٣٢:٤٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٢:٤٩١٣:١٣:٢١١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٣٢:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥١:٣٨١٣:١٣:٠٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٢٢٠٠:٣٢:٠٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٢:٤٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣١:٤٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٤٩:١٦١٣:١٢:٣٢١٩:٣٦:١٦١٩:٥٣:٤١٠٠:٣١:٢٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٢:١٦١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٠:٥٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٢:٠٠١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٠١٠٠:٣٠:٣٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٥:٤٧١٣:١١:٤٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٠:١٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٤:٣٩١٣:١١:٣٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٣:٣١١٣:١١:١٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٩:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٢:٢٤١٣:١١:٠٢١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٩:١٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:١٧١٣:١٠:٤٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٨:٥٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٠:١١١٣:١٠:٣٥١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٨:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٢٢١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٤٧٠٠:٢٨:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گترانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گترانی روستای گترانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گترانی روستای گترانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گترانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گترانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گترانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گترانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گترانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گترانی

روستای گترانی بر روی نقشه

روستای گترانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گترانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گترانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گترانی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گترانی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گترانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گترانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گترانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گترانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گترانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گترانی
زمان پخش اذان آنلاین به افق گترانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا گترانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گترانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گترانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گترانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گترانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گترانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو