جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گتاو

جناح | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گتاو

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٥٤:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:١٥

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
١٧ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٧ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گتاو (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ مرداد ٩٩ روستای گتاو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گتاو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گتاو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز خبرنگار

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گتاو

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گتاو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گتاو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گتاو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گتاو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گتاو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٠٣٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٣:١١١٩:١٦:٥٣١٩:٣٣:٤٦٠٠:١٣:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٢:٥٦١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:١٨٠٠:١٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٢:٤٢١٩:١٧:٥٦١٩:٣٤:٥٢٠٠:١٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٢:٢٨١٩:١٨:٢٨١٩:٣٥:٢٥٠٠:١٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٢:١٥١٩:١٨:٥٩١٩:٣٥:٥٨٠٠:١٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٢:٠٢١٩:١٩:٣١١٩:٣٦:٣٢٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥١:٤٩١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٠٦٠٠:١١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥١:٣٧١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٧:٣٩٠٠:١١:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥١:٢٥١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:١٤٠٠:١٠:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:١١١٢:٥١:١٤١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٠:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٠:١٧١٢:٥١:٠٣١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٠:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٠:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٣١٠٠:٠٩:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٧:٣٨١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٠٦٠٠:٠٩:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤١٠٠:٠٩:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٠:١٥١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٩:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١١٠٦:١٥:٠٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٢٠٠:٠٨:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٤:١٩١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠٨:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٣:٣١١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٨:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٢:٤٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٨:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:٥٩١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٣٠٦:١١:١٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥١٠٠:٠٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٠:٣٢١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٧:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٩:٢١١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٩:١٩١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:١١١٢:٤٩:١٧١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٦:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٦:٣٤١٢:٤٩:١٦١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٦٠٠:٠٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گتاو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گتاو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گتاو

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گتاو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گتاو

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گتاو روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گتاو روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١١:٥٠١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٦:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٢:٢١١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٦:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٦:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٤٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٦:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٦:٥٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٩:٢١١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٩:١٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٠٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٩:١٤١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٧:١١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٩:١٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٧:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٢١٠٠:١٧:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٧:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٩:١٠١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٧:١٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٩:٤١١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٠٣٠٠:١٧:١٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:١٥٠٠:١٧:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٨:٣١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٧:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:١٣١٢:٥٨:٢٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٧:١١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٨:١٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٤٤٠٠:١٧:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٨:٠٤١٩:٣٣:٣١١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٧:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٢:٤٠١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٧:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:١٥١٢:٥٧:٤٣١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٠٦٠٠:١٦:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٧:٣١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١١٠٠:١٦:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٤:١٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:١٥٠٠:١٦:٤٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:١٩٠٠:١٦:٣٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٦:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٦:٤١١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٦:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٦:١٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٦:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٦:١٣١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٦:٠٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٢٥٠٠:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گتاو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گتاو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گتاو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گتاو

روستای گتاو بر روی نقشه

روستای گتاو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گتاو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گتاو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گتاو
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گتاو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گتاو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گتاو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گتاو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گتاو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گتاو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گتاو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گتاو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گتاو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گتاو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گتاو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گتاو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو