جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گتاو

جناح | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گتاو


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:١٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٠٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گتاو (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای گتاو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گتاو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گتاو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه كامیابی‌ها و دستاوردهای شما به زندگی‌تان مفهومی نبخشند، همه بیهوده خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گتاو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گتاو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گتاو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گتاو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گتاو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گتاو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥١:٠١١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٣١٠٠:١٠:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٩:١١١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٨:١٨١٢:٥٠:٤١١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٤١٠٠:٠٩:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٠:٣١١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٦٠٠:٠٩:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥١٠٠:٠٩:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٠:١٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٢٠٠:٠٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٨:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٣:٢١١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٣٠٠:٠٨:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٨:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١١:٥٠١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:٠٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٩:٣١١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٧:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٧:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٧:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٧:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٩:١٩١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٩:١٧١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٦:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٩:١٦١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٩:١٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٦:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٩:١٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٩:١٦١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٩:١٨١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٦:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٩:١٩١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٦:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٦:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠١:٥١١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٢٠٠:٠٦:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٧٠٠:٠٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گتاو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گتاو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گتاو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤١:١٤١٢:٠٥:٣١١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٧:٣٤٢٣:٢٥:٥٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٠:٥١١٢:٠٥:٤٣١٧:٣٠:٥٢١٧:٤٨:١٩٢٣:٢٦:١٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٠:٢٦١٢:٠٥:٥٥١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٠٥٢٣:٢٦:٢٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٠:٠١١٢:٠٦:٠٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٤٩:٥٠٢٣:٢٦:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٩:٣٣١٢:٠٦:١٥١٧:٣٣:١٣١٧:٥٠:٣٥٢٣:٢٦:٥٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٩:٠٥١٢:٠٦:٢٤١٧:٣٤:٠٠١٧:٥١:٢٠٢٣:٢٧:٠٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٨:٣٥١٢:٠٦:٣٢١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٠٥٢٣:٢٧:١٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٩:٤٩٠٦:٣٨:٠٣١٢:٠٦:٣٩١٧:٣٥:٣٣١٧:٥٢:٤٩٢٣:٢٧:٢٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٧:٣١١٢:٠٦:٤٥١٧:٣٦:١٨١٧:٥٣:٣٣٢٣:٢٧:٣٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٨:٥٦٠٦:٣٦:٥٧١٢:٠٦:٥١١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٤:١٦٢٣:٢٧:٤٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٦:٢١١٢:٠٦:٥٦١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٤:٥٩٢٣:٢٧:٥٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٥:٤٤١٢:٠٧:٠٠١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٥:٤٢٢٣:٢٨:٠٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٥:٠٧١٢:٠٧:٠٣١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:٢٥٢٣:٢٨:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٤:٢٧١٢:٠٧:٠٥١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٧:٠٧٢٣:٢٨:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٣:٤٧١٢:٠٧:٠٦١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٧:٤٩٢٣:٢٨:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٣:٠٦١٢:٠٧:٠٧١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٣١٢٣:٢٨:١٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٢:٢٣١٢:٠٧:٠٧١٧:٤٢:١٢١٧:٥٩:١٢٢٣:٢٨:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٠٧:٠٦١٧:٤٢:٥٤١٧:٥٩:٥٢٢٣:٢٨:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٠:٥٤١٢:٠٧:٠٥١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٠:٣٣٢٣:٢٨:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٠:٠٨١٢:٠٧:٠٣١٧:٤٤:١٨١٨:٠١:١٣٢٣:٢٨:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:٢٨٠٦:٢٩:٢١١٢:٠٧:٠٠١٧:٤٤:٥٩١٨:٠١:٥٣٢٣:٢٨:٢٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٢٨:٣٣١٢:٠٦:٥٦١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٢:٣٢٢٣:٢٨:٢١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١١:٠١٠٦:٢٧:٤٤١٢:٠٦:٥٢١٧:٤٦:٢١١٨:٠٣:١١٢٣:٢٨:١٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٦:٥٤١٢:٠٦:٤٧١٧:٤٧:٠١١٨:٠٣:٥٠٢٣:٢٨:١٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٦:٠٣١٢:٠٦:٤١١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:٢٨٢٣:٢٨:١٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٥:١٢١٢:٠٦:٣٥١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٥:٠٦٢٣:٢٨:٠٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٤:١٩١٢:٠٦:٢٨١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٨:٠٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٠٦:٢١١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٦:٢١٢٣:٢٧:٥٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٢:٣١١٢:٠٦:١٢١٧:٥٠:١٦١٨:٠٦:٥٨٢٣:٢٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گتاو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گتاو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٦:٠٣١٢:٠٦:٤١١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:٢٨٢٣:٢٨:١٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٥:١٢١٢:٠٦:٣٥١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٥:٠٦٢٣:٢٨:٠٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٤:١٩١٢:٠٦:٢٨١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٨:٠٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٠٦:٢١١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٦:٢١٢٣:٢٧:٥٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٢:٣١١٢:٠٦:١٢١٧:٥٠:١٦١٨:٠٦:٥٨٢٣:٢٧:٤٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢١:٣٦١٢:٠٦:٠٤١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٧:٣٥٢٣:٢٧:٤٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٠:٤٠١٢:٠٥:٥٤١٧:٥١:٣١١٨:٠٨:١١٢٣:٢٧:٣٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:١٩:٤٣١٢:٠٥:٤٤١٧:٥٢:٠٨١٨:٠٨:٤٧٢٣:٢٧:٢٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:١٨:٤٦١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٢٣٢٣:٢٧:١٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:١٧:٤٨١٢:٠٥:٢٣١٧:٥٣:٢١١٨:٠٩:٥٨٢٣:٢٧:٠٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٠٥:١١١٧:٥٣:٥٦١٨:١٠:٣٣٢٣:٢٦:٥٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٥:٤٩١٢:٠٤:٥٩١٧:٥٤:٣٢١٨:١١:٠٧٢٣:٢٦:٤٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٤:٤٩١٢:٠٤:٤٦١٧:٥٥:٠٧١٨:١١:٤١٢٣:٢٦:٣١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٣:٤٨١٢:٠٤:٣٣١٧:٥٥:٤١١٨:١٢:١٥٢٣:٢٦:١٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٢:٤٧١٢:٠٤:٢٠١٧:٥٦:١٦١٨:١٢:٤٩٢٣:٢٦:٠٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١١:٤٥١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٦:٥٠١٨:١٣:٢٢٢٣:٢٥:٥١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٠:٤٣١٢:٠٣:٥١١٧:٥٧:٢٣١٨:١٣:٥٥٢٣:٢٥:٣٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٠٩:٤٠١٢:٠٣:٣٧١٧:٥٧:٥٧١٨:١٤:٢٨٢٣:٢٥:٢٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٠٨:٣٧١٢:٠٣:٢١١٧:٥٨:٣٠١٨:١٥:٠١٢٣:٢٥:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:٠٧:٣٣١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٩:٠٣١٨:١٥:٣٣٢٣:٢٤:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٠٦:٢٩١٢:٠٢:٥٠١٧:٥٩:٣٥١٨:١٦:٠٥٢٣:٢٤:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٥:٢٥١٢:٠٢:٣٤١٨:٠٠:٠٨١٨:١٦:٣٧٢٣:٢٤:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٤:٢٠١٢:٠٢:١٨١٨:٠٠:٤٠١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٤:٠١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٣:١٥١٢:٠٢:٠١١٨:٠١:١٢١٨:١٧:٤١٢٣:٢٣:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٠١:٤٤١٨:٠١:٤٣١٨:١٨:١٣٢٣:٢٣:٢٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٠١:٢٧١٨:٠٢:١٥١٨:١٨:٤٤٢٣:٢٣:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٥:٥٩:٥٨١٢:٠١:١٠١٨:٠٢:٤٦١٨:١٩:١٥٢٣:٢٢:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٠٠:٥٣١٨:٠٣:١٧١٨:١٩:٤٧٢٣:٢٢:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٥:٥٧:٤٦١٢:٠٠:٣٥١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٠:١٨٢٣:٢٢:١١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گتاو روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گتاو روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گتاو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گتاو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گتاو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گتاو

روستای گتاو بر روی نقشه

روستای گتاو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گتاو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گتاو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گتاو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گتاو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گتاو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گتاو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گتاو
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گتاو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گتاو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گتاو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گتاو
افق شرعی امروز فردا گتاو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گتاو
زمان پخش اذان مستقیم به افق گتاو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گتاو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو