جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گتاو

جناح | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گتاو


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٨

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گتاو (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای گتاو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گتاو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گتاو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گتاو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گتاو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گتاو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گتاو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گتاو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گتاو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٩:١١١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٨:١٨١٢:٥٠:٤١١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٤١٠٠:٠٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٠:٣١١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٦٠٠:٠٩:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥١٠٠:٠٩:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٠:١٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٢٠٠:٠٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٣:٢١١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٣٠٠:٠٨:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١١:٥٠١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:٠٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٧:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٩:٣١١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٧:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٧:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٧:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٩:١٩١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٦:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٩:١٧١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٦:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٩:١٦١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٦:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٩:١٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٩:١٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٦:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٩:١٦١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٩:١٨١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٦:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٩:١٩١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٦:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٦:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠١:٥١١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٢٠٠:٠٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٧٠٠:٠٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گتاو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گتاو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گتاو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٠:٠١١٢:٥٨:٣٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٣:٥٥٠٠:١٩:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٤٨:٥٥١٢:٥٨:١٢١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٤:٢٦٠٠:١٩:٣١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٤٧:٤٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٤:٥٧٠٠:١٩:١٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٤٦:٤٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٥:٢٨٠٠:١٨:٥٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٥:٣٦١٢:٥٧:١٨١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٨:٢٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٤٤:٣٠١٢:٥٧:٠٠١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٨:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٣:٢٥١٢:٥٦:٤٢١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:٠١٠٠:١٧:٤٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٤٢:١٩١٢:٥٦:٢٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٧:٢٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤١:١٤١٢:٥٦:٠٧١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٠٣٠٠:١٧:٠٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٥:٤٩١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٣٤٠٠:١٦:٤٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢١:٣٢٠٦:٣٩:٠٤١٢:٥٥:٣٢١٩:١٢:٢٥١٩:٢٩:٠٥٠٠:١٦:٢٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٣٧:٥٩١٢:٥٥:١٥١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٣٧٠٠:١٦:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٣٦:٥٥١٢:٥٤:٥٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٠٨٠٠:١٥:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٤:٤١١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٠٠٠:١٥:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٤:٢٥١٩:١٤:٢٦١٩:٣١:١٢٠٠:١٤:٥٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٤:٠٩١٩:١٤:٥٧١٩:٣١:٤٤٠٠:١٤:٣٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٣:٥٣١٩:١٥:٢٨١٩:٣٢:١٦٠٠:١٤:١٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣١:٤١١٢:٥٣:٣٧١٩:١٥:٥٩١٩:٣٢:٤٨٠٠:١٣:٥٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٣:٢٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٢١٠٠:١٣:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٦٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٣:٠٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٣:٥٣٠٠:١٣:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٢:٥٣١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٢:٥٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٢:٣٩١٩:١٨:٠٣١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٢:٣٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥٢:٢٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٢:٢١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٢:١١١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٢:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥١:٥٩١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٤٠٠٠:١١:٤٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥١:٤٦١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:١٤٠٠:١١:٢٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥١:٣٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٤٨٠٠:١١:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢١:٥٣١٢:٥١:٢٢١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٠:٥١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥١:١١١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٥٦٠٠:١٠:٣٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥١:٠١١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٣١٠٠:١٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گتاو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گتاو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٤٠٥:٥٦:٤٠١٢:٠٠:١٧١٨:٠٤:١٩١٨:٢٠:٤٩٢٣:٥١:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٥٠٦:٥٥:٣٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٠٤:٥٠١٩:٢١:٢٠٠٠:٢١:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٥٠٦:٥٤:٢٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٠٥:٢١١٩:٢١:٥١٠٠:٢١:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٦:٥٣:٢١١٢:٥٩:٢٤١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٢:٢٢٠٠:٢٠:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٢:١٤١٢:٥٩:٠٦١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٢:٥٣٠٠:٢٠:٣٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥١:٠٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٢٤٠٠:٢٠:١٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٠:٠١١٢:٥٨:٣٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٣:٥٥٠٠:١٩:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢١٠٦:٤٨:٥٥١٢:٥٨:١٢١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٤:٢٦٠٠:١٩:٣١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٤٧:٤٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٤:٥٧٠٠:١٩:١٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٤٦:٤٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٥:٢٨٠٠:١٨:٥٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٥:٣٦١٢:٥٧:١٨١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٨:٢٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٤٤:٣٠١٢:٥٧:٠٠١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٨:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٣:٢٥١٢:٥٦:٤٢١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:٠١٠٠:١٧:٤٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٤٢:١٩١٢:٥٦:٢٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٧:٢٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤١:١٤١٢:٥٦:٠٧١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٠٣٠٠:١٧:٠٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٥:٤٩١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٣٤٠٠:١٦:٤٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٢٠٦:٣٩:٠٤١٢:٥٥:٣٢١٩:١٢:٢٥١٩:٢٩:٠٥٠٠:١٦:٢٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٣٧:٥٩١٢:٥٥:١٥١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٣٧٠٠:١٦:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٣٦:٥٥١٢:٥٤:٥٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٠٨٠٠:١٥:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٤:٤١١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٠٠٠:١٥:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٤:٢٥١٩:١٤:٢٦١٩:٣١:١٢٠٠:١٤:٥٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٤:٠٩١٩:١٤:٥٧١٩:٣١:٤٤٠٠:١٤:٣٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٣:٥٣١٩:١٥:٢٨١٩:٣٢:١٦٠٠:١٤:١٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣١:٤١١٢:٥٣:٣٧١٩:١٥:٥٩١٩:٣٢:٤٨٠٠:١٣:٥٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٣:٢٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٢١٠٠:١٣:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٦٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٣:٠٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٣:٥٣٠٠:١٣:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٢:٥٣١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٢:٥٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٢:٣٩١٩:١٨:٠٣١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٢:٣٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥٢:٢٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٢:٢١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٢:١١١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٢:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥١:٥٩١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٤٠٠٠:١١:٤٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گتاو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو روستای گتاو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گتاو روستای گتاو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گتاو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گتاو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گتاو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گتاو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گتاو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گتاو

روستای گتاو بر روی نقشه

روستای گتاو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گتاو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گتاو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گتاو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گتاو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گتاو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گتاو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گتاو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گتاو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گتاو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گتاو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گتاو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گتاو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گتاو
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گتاو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گتاو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گتاو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو