جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گاوراه

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گاوراه

اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٢:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:١٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گاوراه (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای گاوراه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گاوراه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گاوراه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

سیمون دوبووار
یكدندگی به خرج دادن در برابر چیزی كه برداشتنی نیست، رفتاری نابخردانه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گاوراه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گاوراه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوراه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گاوراه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوراه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گاوراه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٣٥٠٠:٢٦:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٧٠٠:٢٥:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٢٨١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٥:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٥:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٧:١٠١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٦:٥٧١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٤:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٦:٤٥١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٤:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٦:٢٠١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢٢:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٢:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٢:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٥:١٩١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٥:١١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢١:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢١:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:١٠١٣:٠٤:٣١١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:١٩١٣:٠٤:٢٧١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٩:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٤:٢٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:١٥٠٠:١٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٤:١٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٠٠٠:١٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٤:١٧١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٤٠٠:١٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:١٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٤:٢١١٣:٠٤:١٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٢٠٠:١٩:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاوراه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گاوراه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گاوراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گاوراه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گاوراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوراه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گاوراه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گاوراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گاوراه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گاوراه روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گاوراه روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گاوراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوراه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گاوراه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گاوراه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢١:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢١:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٤:٠٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢١:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٠:٢٢٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢١:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٢:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٠:٤٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٢:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٥:١٦١٣:١١:٠٠٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٢:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٣٧١٣:١١:١٢٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٢:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:١١:٢٤٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٣:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٢١١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٣:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٤٥١٣:١١:٤٨٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٣:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٧:١٠١٣:١١:٥٩٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٣:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٧:٣٥١٣:١٢:١٠٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٤:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٢:٢٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٤:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٢:٣١٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٤:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٢:٤١٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٤:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٥:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٢:٥٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٥:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٠:٢٦١٣:١٣:٠٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٠:٥٧١٣:١٣:١٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٥:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:١١:٢٩١٣:١٣:٢٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٦:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٢:٠١١٣:١٣:٣٢٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٦:١٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٣:٣٩٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٣:٠٨١٣:١٣:٤٥٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٦:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:٤٢١٣:١٣:٥٢٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢٦:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٤:١٦١٣:١٣:٥٧٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٧:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٤:٥١١٣:١٤:٠٢٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٧:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١٤:٠٧٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٠٣١٣:١٤:١١٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:١١٠٠:٢٧:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٣٩١٣:١٤:١٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٧:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٧:١٦١٣:١٤:١٧٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گاوراه روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گاوراه روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گاوراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوراه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گاوراه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گاوراه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گاوراه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گاوراه

روستای گاوراه بر روی نقشه

روستای گاوراه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گاوراه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گاوراه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گاوراه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گاوراه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گاوراه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گاوراه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گاوراه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گاوراه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گاوراه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گاوراه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاوراه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گاوراه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گاوراه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گاوراه
افق شرعی امروز فردا گاوراه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو