جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گاوراه

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گاوراه


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٧
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٢٥:١٤
نیمه شب: ٢٣:٢٠:١٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گاوراه (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای گاوراه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گاوراه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گاوراه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل ساگان
معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گاوراه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گاوراه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوراه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گاوراه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوراه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گاوراه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٢:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٥:١٨١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٥:١٠١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢١:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢١:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٠:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٥١١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٠:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٤:٣١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٠:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٧:١٨١٣:٠٤:٢٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٩:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١١٠٠:١٩:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٤:١٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٥٥٠٠:١٩:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٤:١٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٤:١٠١٣:٠٤:١٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٨:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٤:١١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٨:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٩٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٤:١١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٨:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١١:٢٣١٣:٠٤:١٢١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٤:١٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٨:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٤:١٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٨:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٤:١٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:١٢٠٠:١٧:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاوراه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گاوراه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گاوراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گاوراه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٦:٢١١١:٥٥:٣٧١٧:٠٤:٤١١٧:٢٣:٢٦٢٣:١٣:٥١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٧:١١١١:٥٥:٥٨١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:١٩٢٣:١٤:٠٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٦:١٩١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٣:١٣٢٣:١٤:٢٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٨:٥١١١:٥٦:٤١١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:١٠٢٣:١٤:٤٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٩:٤١١١:٥٧:٠٤١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:٠٨٢٣:١٥:٠٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٠:٢٩١١:٥٧:٢٧١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٥:٢٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥١:١٨١١:٥٧:٥١١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٥:٤٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٠٥١١:٥٨:١٥١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:١٢٢٣:١٦:٠٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٨:٤٠١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:١٧٢٣:١٦:٣١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٩:٠٥١٧:٠٤:٢٤١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٦:٥٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٢٤١١:٥٩:٣١١٧:٠٤:٣١١٧:٢٣:٣١٢٣:١٧:١٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠٨١١:٥٩:٥٨١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٤١٢٣:١٧:٤٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥٢١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٣:٥٢٢٣:١٨:٠٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٦:٣٥١٢:٠٠:٥٢١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٨:٣٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:١٧١٢:٠١:١٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٨:٥٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٧:٥٨١٢:٠١:٤٧١٧:٠٥:٣١١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٩:٢٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٨:٣٨١٢:٠٢:١٥١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٩:٥١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:١٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٥:١٤٢٣:٢٠:١٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٣:١٣١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:٣٥٢٣:٢٠:٤٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٣:٤٢١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٥:٥٧٢٣:٢١:١٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٤:١١١٧:٠٧:١٣١٧:٢٦:٢١٢٣:٢١:٤٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٤:٤١١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:٤٧٢٣:٢٢:١٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٥:١١١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٧:١٤٢٣:٢٢:٤١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٥:٤٠١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٤٢٢٣:٢٣:١٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٣:١٨١٢:٠٦:١٠١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٨:١٢٢٣:٢٣:٤٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٦:٤٠١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:٤٣٢٣:٢٤:١٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٤:١٥١٢:٠٧:١٠١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:١٦٢٣:٢٤:٤٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٤:٤١١٢:٠٧:٤٠١٧:١٠:٤١١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٥:١٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٥:٠٦١٢:٠٨:١٠١٧:١١:١٦١٧:٣٠:٢٤٢٣:٢٥:٤٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٥:٣٠١٢:٠٨:٤٠١٧:١١:٥٣١٧:٣١:٠١٢٣:٢٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گاوراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوراه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوراه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گاوراه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوراه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوراه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤١:١١١١:٥٣:٤٩١٧:٠٦:١١١٧:٢٤:٤٥٢٣:١٢:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٠٣١١:٥٤:٠٥١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٢٨٢٣:١٢:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٢:٥٥١١:٥٤:٢٢١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٤:١٢٢٣:١٢:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:٤٧١١:٥٤:٤٠١٧:٠٥:١٨١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٣:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٤:٣٨١١:٥٤:٥٨١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٣:٤٥٢٣:١٣:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٥:٣٠١١:٥٥:١٧١٧:٠٤:٥١١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٣:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٦:٢١١١:٥٥:٣٧١٧:٠٤:٤١١٧:٢٣:٢٦٢٣:١٣:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٧:١١١١:٥٥:٥٨١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:١٩٢٣:١٤:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٦:١٩١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٣:١٣٢٣:١٤:٢٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٨:٥١١١:٥٦:٤١١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:١٠٢٣:١٤:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٩:٤١١١:٥٧:٠٤١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:٠٨٢٣:١٥:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٠:٢٩١١:٥٧:٢٧١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٥:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥١:١٨١١:٥٧:٥١١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٥:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٠٥١١:٥٨:١٥١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:١٢٢٣:١٦:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٨:٤٠١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:١٧٢٣:١٦:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٩:٠٥١٧:٠٤:٢٤١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٦:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٢٤١١:٥٩:٣١١٧:٠٤:٣١١٧:٢٣:٣١٢٣:١٧:١٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠٨١١:٥٩:٥٨١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٤١٢٣:١٧:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥٢١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٣:٥٢٢٣:١٨:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٦:٣٥١٢:٠٠:٥٢١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٨:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:١٧١٢:٠١:١٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٨:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٧:٥٨١٢:٠١:٤٧١٧:٠٥:٣١١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٩:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٨:٣٨١٢:٠٢:١٥١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٩:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:١٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٥:١٤٢٣:٢٠:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٣:١٣١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:٣٥٢٣:٢٠:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٣:٤٢١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٥:٥٧٢٣:٢١:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٤:١١١٧:٠٧:١٣١٧:٢٦:٢١٢٣:٢١:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٤:٤١١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:٤٧٢٣:٢٢:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٥:١١١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٧:١٤٢٣:٢٢:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٥:٤٠١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٤٢٢٣:٢٣:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گاوراه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوراه روستای گاوراه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوراه روستای گاوراه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گاوراه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوراه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گاوراه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گاوراه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گاوراه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گاوراه

روستای گاوراه بر روی نقشه

روستای گاوراه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گاوراه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گاوراه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گاوراه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گاوراه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گاوراه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گاوراه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گاوراه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گاوراه
زمان پخش اذان آنلاین به افق گاوراه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گاوراه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاوراه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گاوراه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گاوراه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گاوراه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو