جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گاوبندی

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گاوبندی


اذان صبح: ٠٥:١٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١١
اذان مغرب: ١٩:٤٥:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گاوبندی (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر گاوبندی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گاوبندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گاوبندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

گوته
دنیا پر از ابلیسانی است كه پیوسته به ما كینه می ورزند، زیرا طاقت آنكه كمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گاوبندی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گاوبندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاوبندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گاوبندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاوبندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گاوبندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:١٠٠٠:١٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٤:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٢:١٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٢١٠٠:١٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢١:٢٧١٢:٥٥:٢١١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٤:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٥:١٢١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٣:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٤:٥٧١٩:٣١:١٧١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٨:١٣١٢:٥٤:٥١١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:١٩٠٠:١٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٢:٢٥١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٣:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٦:٤١١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٣١٠٠:١٢:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٠٧٠٠:١٢:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٥:١٣١٢:٥٤:٢٩١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٣٠٠:١٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٤:٣١١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٩٠٠:١٢:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٢:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٣:١٠١٢:٥٤:١٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٢:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٢:٣١١٢:٥٤:١٧١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٠٨٠٠:١١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٥٣١٢:٥٤:١٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٤٥٠٠:١١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣١٠٦:١١:١٦١٢:٥٤:١٤١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٢١٠٠:١١:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:٤١١٢:٥٤:١٤١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٥٨٠٠:١١:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٤:١٤١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٤٠٠:١١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٤:١٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٠٠٠:١١:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٤:١٦١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٤٦٠٠:١١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٤:١٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:١١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٨٠٠:١١:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٤:٢٣١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٣٤٠٠:١١:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:١١:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٠:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاوبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاوبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاوبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاوبندی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گاوبندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گاوبندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاوبندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گاوبندی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گاوبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گاوبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گاوبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گاوبندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاوبندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گاوبندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گاوبندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاوبندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گاوبندی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:١٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٠:٢١١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:١٠٠٠:٢٠:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٠٧٠٠:٢٠:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٠٤٠٠:٢٠:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٩:٣١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٠١٠٠:١٩:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٤:٥٩١٢:٥٩:١٣١٩:٢٣:٠٤١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٩:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٥:٢٦١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٢:٠١١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٩:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٥:٥٤١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٧:٤٦٠٠:١٩:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٦:٢١١٢:٥٨:١٩١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٤١٠٠:١٩:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٨:٠١١٩:١٨:٤٨١٩:٣٥:٣٤٠٠:١٨:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٣٧:١٦١٢:٥٧:٤٢١٩:١٧:٤٣١٩:٣٤:٢٨٠٠:١٨:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:٢٢١٩:١٦:٣٧١٩:٣٣:٢١٠٠:١٨:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٨:١٠١٢:٥٧:٠٣١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:١٣٠٠:١٨:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٣٨:٣٦١٢:٥٦:٤٣١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٠٦٠٠:١٧:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٣٩:٠٣١٢:٥٦:٢٣١٩:١٣:١٨١٩:٢٩:٥٨٠٠:١٧:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٣٩:٣٠١٢:٥٦:٠٢١٩:١٢:١٠١٩:٢٨:٤٩٠٠:١٧:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٥:٤٢١٩:١١:٠٣١٩:٢٧:٤٠٠٠:١٦:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٠:٢٢١٢:٥٥:٢١١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٦:٣٢٠٠:١٦:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٠:٤٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٢٢٠٠:١٦:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤١:١٥١٢:٥٤:٣٩١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٤:١٣٠٠:١٦:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤١:٤١١٢:٥٤:١٨١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٠٤٠٠:١٥:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤٢:٠٧١٢:٥٣:٥٦١٩:٠٥:٢١١٩:٢١:٥٤٠٠:١٥:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥٣:٣٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢٠:٤٤٠٠:١٥:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٣:٠٠١٢:٥٣:١٣١٩:٠٣:٠٣١٩:١٩:٣٥٠٠:١٤:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٣:٢٦١٢:٥٢:٥٢١٩:٠١:٥٣١٩:١٨:٢٥٠٠:١٤:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٠:٤٤١٩:١٧:١٥٠٠:١٤:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٤:١٨١٢:٥٢:٠٩١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:٠٥٠٠:١٣:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٤:٤٥١٢:٥١:٤٧١٨:٥٨:٢٦١٩:١٤:٥٦٠٠:١٣:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٥:١١١٢:٥١:٢٦١٨:٥٧:١٦١٩:١٣:٤٦٠٠:١٣:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٤٥:٣٨١٢:٥١:٠٥١٨:٥٦:٠٧١٩:١٢:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٤٦:٠٥١١:٥٠:٤٣١٧:٥٤:٥٨١٨:١١:٢٧٢٣:١٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گاوبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گاوبندی شهر گاوبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گاوبندی شهر گاوبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گاوبندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاوبندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گاوبندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گاوبندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گاوبندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گاوبندی

شهر گاوبندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گاوبندی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گاوبندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گاوبندی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گاوبندی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر گاوبندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گاوبندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گاوبندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گاوبندی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گاوبندی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گاوبندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاوبندی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گاوبندی
زمان پخش اذان زنده به افق گاوبندی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گاوبندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گاوبندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گاوبندی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گاوبندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو